{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mısır'a Doğru

Mısır'a...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahadıroğlu _ Mısır'a Doğru Birinci Bölüm Cins at hafiften kişneyince ateşin önüne çökmüş bini- cisi başını kaldırdı. Ağaçların arasına doğru baktı. Bir gu- guk kuşu vardı çardağın orada. Gözleri karşılaştı genç adamla, kuş uçtu. At yeniden kişnedi. "Huysuzlanma aslanım, guguk kuşundan kimseye za- rar gelmez." Yirmi beş yaşlarında uzun boylu, bir gençti. Omuzlan cepkeninden taşacak kadar genişti, pazuları kabarmıştı. Gözleri kılıç çeliği sertlikte bakıyor, bakarken kaşlarından biri yaylanıyordu. Hayvan eşinmeye başlayınca, içinde bir tedirginlik duydu. Yerli yersiz ürkmezdi bu hayvan, bir şeyler hisset- miş olmalıydı. "Kalkıp bakmalı" diye söylendi, zaten buralar tekin de- ğil. Çaldıran Savaşında bozulan İsmail ordusunun kalın- tıları çapulculuğa başlamış diye duymuştum." Kalktı: "Çevreye bir göz atmalı. Korkulu rüya görmekten uya- nık bulunmak evlâdır." Az önce tavşan kızartmış, karnını güzelce doyurmuştu. Ateş hâlâ yanıyordu. Üzerine toprak atıp ateşi söndürdü önce, sonra en ulu ağacın altına gitti, bir kedi kadar çevik hareketlerle tepeye tırmandı. Elini kaşlarının üstüne si- per ederek yol boyu baktı. Bir terslik yoktu. Ağaçların arasında kavisler çizerek bir urgan kıvraklığıyla uzanan yol bomboştu. Vahşî güzellik sere serpe ormana yayılmıştı. Uzakta bir tilki koşuyor, önünde bir geyik can havliyle kaçıyordu. Görünürde herşey olması gerektiği gibiydi. Birkaç ay öncesi geldi adamın aklına. Osmanlı ordusu ne ihtişamla geçmişti buralardan. Geçmiş, Çaldıran'a varmış ve Şah İsmail'i perişan ederek dönmüştü. Zafer sevinci aynı tazelikte benliğini sardı. Yüreğini avuçladı. Ardından buruk bir keder yayıldı yüreğinde, Malkoçoğlu Ali Bey'i düşündü. "Ah Beyim, ah!" dedi, iç çekti. Malkoçoğlu'nun şehit oluşuna Yavuz Padişah nasıl da üzülmüş, "Sana kıyılır mıydı?" diyerek nasıl da ağlamıştı. Koskoca Padişah, birden çocuklaşmış, birlikte büyüdüğü Malkoçoğlu'na bir ağıt yakmadığı kalmıştı. Sonra cesedin yanına gitmiş, şehidi kucaklamış, dakikalar boyu öylece kalmıştı. Çaldıran Zaferinin, Malkoçoğlu Ali Bey'e değip değmediğini düşünmüştü ihtimal. Yavuz Padişah, şimdilerde Amasya yolunda olmalıydı. Kışı orada geçirecekti. Herhalde kafasında yeni bir sefer vardı. Yavuz Selim'in önderliğinde yeni bir sefer demek,
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
yeni bir zafer demekti. Her yeni zafer ise taze bir ufuktu. Taze ufuk: taze, geniş ve derin. Çünkü Yavuz Padişah, İslâm birliğini gerçekleştirmeyi kafasına koymuştu. He- men her sohbetinde bu vardı. Çoğu şiirlerinin konusu bi- le buydu. Bir gün tüm Müslümanlar omuz omuza vere- cek, hamd sancağını birlikte taşıyıp, birlikte, dünyanm teey öbür ucuna dikeceklerdi.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern