Yürek Seferi - Yavuz Bahadrolu Yrek...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz Bahadıroğlu _ Yürek Seferi ÖNSÖZ YERİNE Hayat gerçek: Hayal ve rüya gerçek üstü. Masal ise gerçek dışı... Ya bilgisayarın gücü: Onu hangi kategoriye koymalı? Dünyamızda sanal dünyalar oluştu; kuklalar aramızda cirit atıyor. Tarih? Onu nereye oturtsanız olur; tarihi kategorize etmek doğru değil. Zaman diyeceksiniz? Zaman aslında bir sürekliliktir... Ceram'm dediği gibi, "Binlerce yıl tek bir gün gibidir." Zamanı dilimleyip param parça eden biziz... "Asır"mış, "yıl"mış, "ay"mış; "hafta", "gün", "saat", "dakika", "saniye", "salise" vesaire vesaire... Zamanı dilim dilim, param parça etmenin ne anlamı var? Zaman, sürekliliği olan bir olgudur. "Geçmiş" dediğimiz şeyler de, aslında bu sürekliliğin parçalarıdır. Yani "geçmiş" gerçekte geçmiş değildir. Gerçekte "geçmiş" in geçmiş olması için unutulması lâzım; hattâ unutulması bile yetmez, geleceği hiç etkilememiş olması gerekir... Oysa geçmişimiz, yani dünümüz, hem günümüzü etkiliyor, hem de geleceğimizi... Etkilemekle de kalmıyor, çoğu kez yönlendiriyor. Geleceği etkilemeyen geçmiş yoktur... O zaman geçmiş de yoktur: Geçmiş sandığımız, bugündür aslında, gelecek de öyle... Her şey, her zaman aynı zaman diliminde iç içe yaşanmakta, sadece olaylar ve kişiler karışmasın diye zaman; çağlara, yıllara, aylara filan bölünmektedir... Şahsen ben zamanı sürekli yaşamaktan yanayım. Biraz gerçek, biraz rüya; biraz hikâye, biraz hayal, biraz masal... Bazen tek tek, bazen hepsi birden... Yaşayabildiklerimi bizzat yaşarım.. İstediğim halde yaşayamadıklarım rüyama girer, ulaşamadıklarımı da hayal ederim... Diyeceksiniz ki, hayatı olduğu gibi yaşamaktan korkanlarla, istedikleri hayatı yaşama fırsatı bulamayanlar, kendilerine hayallerden, rüyalardan, masallardan yeni bir hayat kurup hayali hayat yaparlar. Tespitler haklı olabilir, haksız da olabilir: Fazla umurumda değil... Bana "insan" olarak "var" olmak yeter. İmza: Bu kitabı yazan adam Bir çocuk evde bilgisayarın tuşlarıyla oynuyor... Esmerden sarışın da kumral bir çocuk... Şişmancanm zayıfı, tombulun incesi... Sizin çocukluğunuz gibi. Önünde bir bilgisayar... Bilgisayar son sistem; çocuk da öyle. Çocuk bilgisayarı açıyor... Bir kaç tuş darbesiyle internete çıkıyor... Sonra birkaç tuş darbesi daha: Amerika'ya gidiyor. Amerika'da ve dünyanın hemen her yerinde internet aracılığıyla tanıştığı, ama yüz yüze hiç gelmediği arkadaşları var... Çocuk o yaşta hepimizden çok insan tanıyor. Amerikalı arkadaşının internet şifresine bir soru giriyor: "Bil bakalım John, insan nedir?" John'dan hemen cevap geliyor: "İnsan düşünen hayvandır?" Çocuk soruyor:
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
"Ya düşünmüyorsa?" Cevap: "O zaman düşünmeyen hayvan olur." "Saçmalama John'cuğum!" "Niye?" "Babam düşündüğü için aylardır içerde. Bizim buralarda düşünmek yasaktır!" John inanamıyor: "Amma abarttın! Aslında düşünmemeyi yasaklamalı." Yürek Seferi 7 I "Şimdi de sen abarttın!" "Peki senin insan yorumun ne?" İnsan hakkındaki düşüncelerini özetliyor, çocuk: "İnsan bence evrenin özü ve özetidir John, kendini ve çevresini okumasını bilen tek varlıktır."
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern