Akaun_guru_konteks_pentaksiran_Chapter5_Part10.docx - Pada peringkat permulaan Hana Zali dan Fizah membentuk kumpulan berdasarkan kepada bilangan

Akaun_guru_konteks_pentaksiran_Chapter5_Part10.docx - Pada...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Pada peringkat permulaan, Hana, Zali dan Fizah membentuk kumpulan berdasarkan kepada bilangan pelajar. Untuk setiap satu kumpulan, mereka telah melantik seorang ketua yang dipilih dalam kalangan pelajar yang mampu untuk menguruskan kumpulan dan mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lebih berbanding dengan pelajar yang lain. Ini kerana, ketua yang dipilih ini sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan mempengaruhi untuk memastikan ahli kumpulannya melaksanakan tugasan dengan sebaik mungkin. Ketua ini juga diharap dapat membantu untuk membimbing ahli kumpulannya untuk melaksanakan tugasan. “Ketua adalah seseorang yang sangat penting untuk saya. Banyak pengajaran yang saya turunkan kepada ketua dan ketua yang akan ajar anak buahnya” (TM1/Hana). “Saya akan ajar ketua-ketua ni dan mereka pula akan ajar anak buahnya” (TM1/Zali). “Ketua ni dipilih dalam kalangan pelajar yang pandai. Sebab saya akan ajar mereka dan mereka pula akan ajar ahli kumpulan yang lain” (TM1/Fizah). Pada fasa pertama, ketua satu mengajar ahli kumpulan satu, diikuti ketua dua mengajar ahli kumpulan dua, dan akhirnya ketua tiga mengajar ahli kumpulan tiga. Sebelum ketua-ketua ini mengajar ahli kumpulannya, guru telah mengajar mereka dan memberi bimbingan kepada ketu-ketua ini. Pada fasa satu, guru telah
Image of page 1
Image of page 2

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture