{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter 4 - CHAPTER 4 20 e——‘> x{—m as accu =(me...

Info icon This preview shows pages 1–24. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 16
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 18
Image of page 19

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 20
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHAPTER 4:. ' 20:] e——‘> x{—m) as, accu) = (me) 4XL-b))/z (——_p(¥(wJ+X(-uo))/2_ (:3 x9 Ct) = (1 (+3 - 'z(-|:) 3:12 4 '3 {-Xfit—DJ- 3((‘440’ )/g_ (d) '3‘ ‘21:) (--3 X“(-m) f fir fie.) R: Lxeclj = ‘ ( th) +x(L-]) /;_ <——> {xm} .,. X*C-m))/1. L?) I'm-{'1‘ m} = (x0?) ‘ 1.5m Ma's “"3 (‘ Xm)‘ xx“) )h-b "1 (M 1m: 9:“: not} no? on! q.('\{& inFQJ-mchéfi _ KM) Jan: ml‘ {“16 Up) Lib )3 [’(TIKLC’S -:. k x.)- Lt) :9 Hoi- 5~L$n(v~{_c{a cn+QjM£(Q_— ”6 R*A:K4\ bko-mwSont-x Cc.) 1L6]; (4%". g, mf- was“ LzL-qu§. ‘9;- t;o- M: Ma). (9) _>_c(& j 9% g, no? «RAJ-«L? ;n‘:q:\(°~H{J\/a dej' (‘31 '1‘.ka EL 0::- hdtt) {D QBka‘“-‘Lcla Cn'IE’QSAFLfg . K03) exist . 4-3 Xc - “’- L‘i)‘ fzctnzPE-jmtjat q}. n z [zCflZE—Efla‘; .—-u ":9 fl! 87 4-4- -:°[ Casmkdm 1m J Quota“, _ {m ZSu-swt -—-1- Jim-540 -5.“ 3-_’~ I" 2" 6(5) 45 (0') ail-K C'Ejj = ’(C-Q) .. nl¢(-\J1—ij 2, 4 Ce) QTCE'J-OICt-f-Qj - 3Eft-fi OICt—rl) _1ICt’l)-} -: j e—lu AXCU-L‘ _ lQSjUAC‘fa I cw =J€(L~>)-Je“ <5(L--1'l)*1‘t‘l ”NJ-1°“); & i: . l a) 35 :g)5=lwcaj-ym&(fi‘) A 1(5) . d— [3 LJXCL-Q‘J (‘33 3”: db 3‘ A db) -_ —c._1 AM”) K01) f( d” a:(‘*“ _ l \J-L)-—Jlx '—:—-' l) 4% on) z[xca.e-95-._ ‘3:[x(2.(t"7_))}= 31x (Lb) e (~11) SELCtJQdi tj:x(a+l): McE-ijit __ t- Q) 3593.039" ** =1- Azésweij dd ’133M$C%:ngw+*j—— 56,32] 88 ' ’ xcw)__ T ero) 803) LU gymnast}: 3°; " T— ._._«___m.c§:.(‘£—,_—'-—— +3.50») 'JW , ( 4": KC”) : surly.) _ 7(»3)-a éi‘gi—QJQ _ lust; - _- E- E': lTé‘GD-ug' 4‘1 Exam (4.3.4.4) ' fag Qfipfjwohjcmfiac J‘JJJ; t ) -63 m - ‘i‘: LW5(—D—) Q a fit.) 6» IE v.39. R‘Lk‘ QC) :1, I...) 1'. —n/ 93% 04.;- [—cd )‘FCJ = lngn-‘J Hzflmc-‘V‘Q .0- 55 u) ““3 “9;“3 E$kanfdmhkg a; (m; fchOgoJfiq-J g€nQUde = ”V504 -\/°-k Cum, (hi-.4; Q1) (it cnhsmi “£061 0-5 (ti gm“ ff CL“ | (“ELK-Fe. n‘hh‘ban. iii“; %3 (55:53.: (T VGJKiOU-S (nzevNL-v-vcgg. Rk ““5 b {hgkb 97:0, 0.; ram-a d-é’ 6:252 tun; v33“ (vi 65%:"EJQ. 0-; .03;me meantJQ can-”.3 inv-Q {1539‘s. Corfdkwh—‘m-«J p.31“ xvii “(’h3 gno- G9? Er—o (“mails 0-“ “SQ Cantata kWh-J19; cuvZ. .«H I ‘3'“; {It-141*- ConhQLJ‘mr-I 0A; ‘5‘}? (‘0 £710:ka c» Q&;Kle- 4-8 Mu; ”LL-0&4. «5/5)- w: ((t- gr/OJQ 0...: m mffj 0% —o~’><«~<;§ wet—J 3:] XCv-J) : O~ knq 17F 03"“ : Chafing f: [3.3 film T 89 Jul a: 3—H" (3:) X(\AJ_ ___I______ “(Luigi)“: ‘ L*lu:: I 4+”!- 6- t. “Pt £1v3=‘ f-‘Qfif LW *0: ’14-b31‘ 1.‘ Os'h- If: 74:— h. >- - ab 4‘35 (Q) KUDLI- 21 M7: {”7“} .J _‘ 5.0 Us ._-_ Q)’J. Lg‘n(§__£__—) Jul? 1. ‘31.?) (5‘03“ " Ag“ (“31" lCl—Co&5‘\-J) :_ .——.———-————-—-"—_- QL LJL E- ‘ 3'6} LCt—Cu 59);“; Lfi” _ Q:— TT D Q” T J. " CC—J .XUCI: 5 :‘Ln. £3; L— (”fJ—fi‘ “we—C 4J *Rccfi'(2f.) 5((u351 __L___(19w"‘03 1': fiifil‘n __ [—CGQLLJ 4 ('3 xi)" - LQL (211.... fi (-cag lib.) ‘7’" .5 . '“fi 310° [ LLJL JEN ‘4' Q3) XCGI- Thai-C 9r“ 90 ,g_. 10 y La-ngpE—M‘J 3L9: fit) (a) x09) ~_ A )3; exp [-W‘ij , .0 1 3th) = sLt) (—‘v-D \ICQ) =‘ hf (A Jl-f)£xr[--E:] (A‘E)cxl9[- .— ‘0 . In )q] — A = :11“: Pvt—‘2'; .. Q‘- 26- 5"! 9o. 1!; gxP 2.4. A LL53n§ N _ " ' 92F “IZKLJAZ :[ - ,9 Java-L \lfw) : A. - cxPL' ”17?uj-J€EL : A E 5‘? ["mL/?“——! 2“, 426. (b) 30:) = 3th) «41(2) => 300): was) Ham) and): AE— fixp[“WL/?a.j-B ch? “PE-ml’fi'b] MW 9.): 9th) m P 1 4.1,] 50c): AB-n- z ' ab empathy-t J 42:15 11-61—993) 2" = AF}: 1". afl" 0. t] 20+!) (“Pb/2' 91 , 3C?) ‘ LC.) 16;) WEE—Lafi- 3‘0 Yum = Hcm) xcua) = AB/r T’- (::p[*”/4A“'°2/"b]) Map? “pi 4”) ~11 tag “rah { _ .._. -nb .52“— ‘j t) .. A5, L 91P[ a”, J d-l—b (t) = A 1" 1“ ‘Zflb tau] 5 ( 6) 44-h CZPI: a+b 44' (A) la}: XCE)= r-cd: CV2.) e-———> Xfiw) -.-. ZSa'nm 0|.) K) x0”; .L. 25.3mm: empmwtld‘u av '73—“ -00 00 IO 100$: 3— su‘nwam 0’ j Seam =: 211 m . _ A 17-00 (b3 watt): ez}a[— Jen-r] 17-5 Km) = 2n {19%de x’ t) _-. L EFF?" j (2.“ czPE-Ttm‘] EIPijt‘] dual 1.3 1(a) =— | = f exPE‘WC-Uzj All.) —00 C0 10:)- czPL-altl] <—-—> X(m)- 2“ dz+mL th‘) — .L. ‘0 2° ' 21F I (CH-+92— ‘XPEJG’EJJQ’ «JO 2(o)_._{,___l_]“ in d“, - 2'? 1e. 1... (d) 'X—Lt) : {5(E/T) (-—-—-§ th) = 1—(Sl-fl NE. ) LOT/L A 2. ’ th) : .1... 'r s‘ m‘!‘ m m? >cxptjwtjdw -40 31' Z..- xco)- l-;__!_. 4:, S'mT L 2.11” T H“)? c)“: we 50—7" 2.- 4‘” <°3 2Lt3= ‘10:) = I J xcw)=7(w)= Eexlafalml] G al-i-t“ w , I ‘ = “’ : x at ='- J. - -ao - A"! =4? J {§)L21P[-2a [MI] 4.0 ~00 fl . uoo i7" :33; I Eat’I—QIW‘] duo .-n‘ = ¥ — EZPL'Wa] - 2aL C‘) Ice}: 5'1 ._ I23}: _ XLuJ) - T A (“j/a.) Yam): 3:»: ’ YUM = 'rr red: (0/2.) :0 _3 ‘0 2. 7 - I Sun t- a“: 2 _,L_ J T 0(m/z)r:ct(w/2)‘dw _'Q t3 211' We 93 kl. f” “ 5 fl: , = J 11 JE- —‘ (rLHLw/sfl rim "-3 ":"F 2.“. L J ___-a z :__'_ -LLJ 2' r10 2w 0 = a: 3 443 th) -.-. :xPE-ét‘j uLe) a3 (4) Km): [C31,[-et3fl[=[jmt]de = I é+Ju3 '. -—'1._<_b—3_¢_’L o ehchz-KL k‘ I x hag 9.... _ .l——- ‘ ——‘-_-( A": 0“ Pic 36 “35 ' m -1 «am _ ll 1 " L Q : I 1L: H...( _. ———-- 0 '..: 3 “fl-d1 94 Klr’ .. _" [ -" t “Vol-L" 0’1. i=1;- tr °L‘ 4a: W :5 w 3110mm].— “*3. g3“: x(—%— I filg $3.1... ILQ'P 3-» - __ 1- J - '_E1 .4- —co+t)‘-.-1 4 (Di-9+3 Higxcejj' “X03 _ jg QL+34Q+L J "LIJL+J4L~3+5 (A) iglctjgmrrficja Efxcvrrr) - x(-3+fi)J J . -— —— 0—3 T” +14“ “+3“ cumfiwommlj J “'(L-Jhfl') I"_34(&.3—-,-\—)+3 "(LA+€FJL+?4(L3+¢J$§ G.) 3 [:LCtJ‘x {(E-D} : fimxba) "1Q Lg"... j 41..) +1. 4-15 - . (A) F i 5;:t = mL(Lu/2.¢) % '2: {mm gm 2 m). me/u)’ . rt = XIUJ) ’ 4> wt. kchcc th) w- SaZ-a act __ 1-H) ’ '.< >LJ¢ Ft (5) th) = 3,}, t t 95 ,3 '3}, 23) f l ac’C Sin (b-T)ae_{ ’ '(>’t -‘= I: TCt—fi) --I F {Nd (“G/3.):Tcl' (“3.12.<)} 45.! as) VL Lulu-191.3) ILfit-o) ‘1 t ‘+‘n ‘ C "Qt-IL}- Qnu 2 VLCLO) . L .__.__ .3 u 31le J For ' a Ca—{zacho-r QC“:- C- dVng) 54.. IL (La) : jug VcC'J-I) ' .1. ht. Capadl—anu. -=. Vac”) _ 3 T; (to) E- 448 ' {0.) Hon): “KC”. _ , ‘ I ._____.‘ R+J£d jkgo—H " i-rjlot-J HCQ) 12$ RQOJ'EymSS 6:.“1 (5) mm) =_ Q 'Iow 3+ . __ J 3cm , [+3]"ch 4'11 ’ ut‘ 'algtJmml we) gt ttu Law; r h g e u; .t i 0 ~ “I mbwha Whoafiki (51(6) QAHL(%)6;I|: C “has, SQ O (‘3 (J: \f) 2““) {tin gkibgrko. % {.5qu «MOM {‘- NJ. in 1. 28km! whom. 511“} ‘2’ t‘°“ff”¢ Cffi-‘k <3 _. 96 “NR“ dm 4 “33 \fiwyxgdl CW1 ‘(wjmméy (.0 33f) é—-—-——> Xian); 4-10 ka—X 1 Sa_( figs) "" I... Set (“at ‘ 3‘08 2- 97 4:).i (a) kéw)=§ 3.. ALL p “ht ”a 4“}: ° L" U: f 6 At :. ok ‘1' (-00 Wt J9 Ft 09 _-EQ!: lat r00 1 gu‘wt gig -— r - e Ar 3 x 7??“ 3e "if?“ .. v __ _. .— “Ll-J .fl _xs L r;- gan w - J ‘55 g jd1(Q)f_1(Q+t)cx{3[-jmt]dt at? : ma] xC'CkxpijeM'c = 1mm , {m mat-valued at) 98 4-2.3 Ett); J’ 5(a) ‘jC’cHfléT- coco“ =ff f Mu):C'c-u)kcv}X(T*t-“)dud*4? “'0 -'o ‘m =j '; Mu; law) RCf-L‘+u)c1u¢ju .= (it) ar- Ina-)akC-E). 4-24 10:): w. $4 00, 1:) +w,_ scan; b) w. an; (—5 X003 = Tl—rtch (“/zm, )+ “and: (LO/29oz) Co.) 0 .4 w; ¢_ LU, 4 U11. INCH)! ..-+ = " [mat Lao/2d?) Frecqwéw. ) +7‘ccE [DJ/205 )_ frrccb (3%)] __ “t - F [Traci'(w/zw')+ Fwd-(093%)] 99 blast: (”at t) + [HF So (we t) T SIB ULI: * 5'.“ W? i: b “If” (L) u*jl < NIL C ‘v'xj'; Cb) w: non-«Jud: 'Hnoi‘ Prom (-3.), act) -.- 5:6 m r sn'n rm: t: (mC‘H ++) (05 wot i: + Aces mat] )+AIW[J(LJ'W°) - +d(w4u3o)J +15“ 561:): 6") X(w‘l-‘ FLMR) (as {Do )fé-M{W'wo l \ x04) ' = J-‘M (La-kw, 2‘ Lgct) x xtt) —_.-—._) Yug) '2. ante-DJ XLwJ 100 CC) 251:); tht) Cos mg.- a 2053-“: Y(m-wa)+_§ Y(m+wa) [1) o g m; d. m‘. —-u.=,,., wa) :0 =1) 23(0)) :9 a (11:) 03., “LI-5m S to; < L13, Eb“) (iii) we > to. -+ L9,, -2%-9§.'3~. ’hvhé. "u... ‘ ”a 2%”‘9u “‘5 WM» ' ' (J +1.0 (4) VCt): 1300* 20:) => VCU’hHrufl’E-(wb N; > a A m U) wf. (I Urn flax-1 101 (EJ'Q'H) our-A (+5! (in) FM Ue>lwo+ um v0.3): £02) a» géeci‘num 36 HRL gonna 0.; (1-1 LLJ-QHJ 4-16 3(a) ;. C1C¢flACu 6-301?ij to: (act +~ 6)) : AL 1(t)chs.g.,-.. COSCJ'UDQZ'E'Q‘JJ _,._ 7- . _ . . 1% Q? ‘Dw a(§} (Tampa... :3 &oU*5:$$4 {Ah-F.— With Cm? fifi QM 3‘“): 1:959 3.0:} :DQSRM5 09}? b... (r: 113(k) -: 1(k/ (.1ij = iii-(0&6 ig<£J 4"11 (a) XL: = mCt) Cosmo: => th1 =i—H(m+w.)+éH (La-w.) ‘10:) = kgtt) * x1e) =—.> ch) = H; (on) xua) I-I—o p97 w; : win 195 Cb) 1'? Lt): Z—L-fon;(t-J):1P[Jwt] do: "uJ I 0 =3 '3 cocpi‘lwéjdw 44-: f B. {KPEJ-H’t] do} -m.+mm Us 102 4‘23 3 Lt) 2 [ k,(t)~x mm] Cos onDaU) * “a” 5"” m": Raina) = ”UV“ r-———"-—---~2 {“1 I [ - i_—| I I L_..E_j_._-—J.—— I a: -2“, w 1' "+- W H109) Mao} -. ‘1', [H,(wwa) - H.(b+w.)] Nan) = 3‘? J: H,(w-LD¢) MU») - Hahn-bod.) HCuJJJ ”at": anw-wo3MCm) ‘H°(m+wa)M(W)-=F(w) 1 I -—. u l -- “4,. 72;“ -1 i I HICWJMUn): 12-M(L-JJ ' Y0“ = iLMCm~m03+Hcmm.)_-(+ i£F£uhmJ -Frw+ nod] ‘k 1/2. "I" -"‘"'p*“’n I 8-4.: (5) thl : 9.0;: ”(Mum [gm-w.) 4. §cu+mg +[QzEme91] ae jF[S(w-wa)-3(m+w.)_] = I {Hlfw—wu) waowo)+ H.(w+w.) Nun-1H“ 1] 2r —j£ [Hziw'mflthw-wa) " HzCLD'iLIJa ) M€w+WO )J 2n” = i i "2:[H°(“‘1“°)+Hom)j “(m-wag 4- é-KHJU’H HGCwQéoj) NCUJ+M.)] - gi-SIrEfHJQ-zwd ‘Nan))M (nu—Lo- ) "l. [Hay—u) — Huh-3.42:4. J] “(w-«Lu:qu 103 \ l - I ((1.3) = 31M(w- u.)H°(Lo-2ca.)+ Mcde-waJH. («3+2wd] L4 has!) i . I \ I I .JAMA. , - “a "”0 v u; I A; “'4': ”I” ‘7“- 91:,an 1:» 46.51-0ka LSB Shana-:1. 1R4 condusaen (s. : as fang a; H°(La-LJ9)4-H. (w-f-uJo) = cons‘fiunl— '“ “an Frequenul banal of H1; s'fincd I U: Ccm obi—min Uhdl‘sl-or kc] L55 . 4.1% Bankuakk‘: {8 3(6) in «5-09 H3: (9)11“, _. __I_____ (M! 15500 . (.3 CU x0»).- rch-( “a ) 7(0): M‘s'cwao'fr) Goa T? / [OooTF+‘~) -{oobfl'4.w4 ‘400fi' %Cw)= xmmYM‘ 60°!"- —4oofi<94400fi.—_ {own-c»! 40°11qu 4 menu (:31; TI : 0.5; h5gLs‘7' {i - %—-: 3.600 “é S 3 I xsq) . ‘w - -1590 —1uoo -lsoo #500 -1061 :00 5.00 ' [300 2000 15c0 -506 2300 amt" 1°C 500 500 AM?» 4‘30 (a) "Wm: [3&le JH'Gl-n PCb) [was 441: FOU?;CY Sci-'(cs. CXPOHSIEH a: ’C‘ ..—. Sm (klfis. /ZJ¢IPLJ'kw$-EJ {0.52% T- Age-0R3 k L05 (/9 IFS SpaleUm V Pm) = 211 ’c 2 S'BUW’JCA} {fin- Imus.) T- I“: ~09 I<\_"‘0$ c/Z X Lu) : J—x 5 ) 21Tw)* PLmJ = (a ‘3 Sm(Kws.’C/r.) xcw KIA-J's) T- ine-lo l< ms 43/; Cb) Yes, So fang as. “’5 )2 w; B" OPIDILllng isfit) +0 a low-pass PHI-ex of bandwi‘dLh 1.0;, 'w'l'unou'r dISLor-Hon- 1Lt‘: Lé eas‘l‘f hecovtrtci 4--3| (a) [XE-surfing 139:3] r-ccl-onsulq, PUISCS , 4F):- {:iu'r—EP Sampied SESnal [.9 25cm : for La) qu (Ct-HMC) [cz-N n ' __ 111'" (b) X (Lu) -: ’C i Xfw»k bis) 5‘” 59—127- , ms '1:— s TFk-_,oa 502/2- 105 +37. Cr.) Xscw) appear-'- on 45¢ suanu. Lo Lei ganglion- h: pant Lo.) of. problem 4-30 "Than: ['5 an .‘mPovfiofl' cifFRz—tna, ’ 'nouxuu' A hug—Pass ‘Fi'H-tr operahhj on XSU‘Q ;“ “"- {lat-4°? SamPIfJ 513m] mi“ ncl- 3hr: 653509560 — Free: Q‘UW prorhénaJ Lo unfit). (d) [15mg :1 [om-lane’s FIN-(r Q‘on: I -Hu oul-PUJ‘ sped-rum would be g XMJ) Sr}. Cafe/2.) T —....—_.—__ ) 5' L9431/2 LDLHUH It; CICO‘YH nol- Papal-15nd #6 XU-O} as need!) Wercf-ON’ :cfit) (crane-i be *Cto vcrcc) “:1" SB? Lian -— gm: “We Mo. gm); wwm/cwz) wpmsenk Jcs'mrl-‘mn mlmds man.) be Carr‘cLHC) 5&1 addu'nfj o Scconcb {HR-r , Calleo‘ on equalu'zmj Fflfcv. It .Musl- Lane. a «LTansfg-r Fund-«3n. = £0172. 1....4 4 W; :_ arb’llra-rj 1:}meth fiht ecruuh‘ucl .cuLpuJ- .Rg Kc LL”) 7" IF;- Kn”) am; K.LE)=3.:L£-) 1- ! £00”;qu X‘M W5”) ! L 3 I q “x103 ] 50}! nix/:7 3 VOI 106 {a} 30;) : (11ft; - REM-.3 (as 2w,t + act-Lt) + xp‘tt) «9- (0S amt) Yaw, ;é[;i.{w-—Zw.)- yam-2w.) + XLiwzw.) --Xg.“*”’2“")] + \giu) + XKCHJ) +é-gCUJ-W:3+ igtw+¢a Wu) Win) «We 107 CL) “1(a): thm)_ XRUAJ) 20.03 = XL {uh-Xena __.. htn Xwa) -: (Mimi-l- Eflw.’ J/z. anal x309}: (2w) —wc'w)) /2_ an A3 4.33 2- Sin-"7): Z i SLt-n‘r) ht-IO h:--a bu;- F i Egg-(t-n‘lh) j = 23‘: Zucsrm- fig): w;3m5(w_nva) h:—ao T n:-m “1 _ '5‘ . 2. w _ - => 2 git-07) H 2 JnLUS-SCW-DWOJ g on 2 n5 Cu: finds) “'9‘“ “1-190 ":‘90 M" m sum (“4%) 2/5»: Bandwidpa: arm 2.. "313-1 953 to E- 2. Lb ). cxP(-at)u(tJ= 2g) lXU-D) l: 7 flaw“- l-ei: IX(u:)]1' : hue) 1‘- ). =>Lo=15 2. 108 5"” 3?“)?- ’_", ¢1p£~4t13< 33(09): epr‘w3’4KJ \IT I Luz—[XCMHLA‘Q " J maezf'fl “272““34‘” = 2f01cafai-w7ukd K 42°C.!- j ’IXCN) 112w = 2.] :zPE-maxz413w 3 #:7- 5-3 2 1 8:79.: -_’- If: wz[X(”)!A”-‘ _ 4 {2‘1}. ac N JE‘. _/ IXU‘JJILJw 4r- Brms I; "K "J l 5 2. +35La) ch - _u____ x11”); C‘FEJ’l-fi-g': w (Jw’ cos =3; W5 “US/2. ‘ 5m In H»: “we: Pen-DA x.,(m=xm) :' “B . 5:5!) Kb») ”PI-J“ 2rw] J“, e. "“3? 2 IN" 1C“ n27? _ 337- 7:0“? his ”’5 LU; 00 h:_,° Us ” I'l— =Z fl:(—n?):xp[_ln_1jrw - W5 W5 n=--o In = Z fzur) exp [-1 MI no] his Us |(:.--‘\) 0-) xcm = xscm) rccHw/zws) 4akvnj ‘an {nut-rs: Fouriér' 4yansfflrm 3f£ICJ3 109 DCLt) ._ xsct) 4 5"». watt 77' I: DO .— 3 Z 2 ”J8 kaT) Sm We Lt'k') k: -4; We. [UBLt-HT) “351 - f " a. ‘LZET‘AR. T = 2 o‘- / n = EA 4- 21742. 2.}21743. Xm = I But : j erF[‘ 41913011.: q / 2.71— 5. ‘ 24 ‘ I'Xfla) ’3' B 7“,. Jrr e‘lx . (b) XU.) : 3'5 ant ¢_—-a X0») _— r'tc£(UA-TI' W) - '71": - T:- fi- {3, = znw 110 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern