asp_hata_mesajlari_01 - İlk ASP Kodumuzu Yazalım Artık...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İlk ASP Kodumuzu Yazalım Artık işin mantığını kavradığınızı sanıyorum. Ve ilk Asp kodumuzu yazma vakti geldiğine inanıyorum. Klasiktir ya ben de bunu kullanayım. Ekrana Asp kodu ile Merhaba Dünya yazdıralım. Kullanmak istediğiniz herhangi bir editörde yeni bir sayfa açın ve aşağıdaki kodları yazın. <%@language=Vbscript%> <html> <body> <% response.write("Merhaba Dünya") %> </body> </html> İşte ilk asp dosyası. Şimdi bunu deneme.asp olarak kaydedin. Bu dosyayı c:\inetpub\wwwroot dizini altına kopyalayın. Boş bir Internet Explorer açıp location kısmına : http://localhost/deneme.asp yazın. Ekrana Merhaba Dünya yazısı çıkmalı. Eğer çıkmıyorsa, sorunu şimdiden çözelim ki ileride diğer kodları çalıştırabilin. Bu konu oldukça önemli bir konu olduğu için onu ayrı bir başlık olarak ele almak istedim. Eğe sorun yaşıyorsanız "Yazdığım Kodları çalıştırırken hata alıyorum" dosyasını okuyun. Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 [email protected] Hata Mesajları -1Demekki birşeyler hatalı. Sırayla olabilecek hataları inceleyelim: "The Page Cannot be displayed:HTTP Error 403" ; 1- Büyük bir olasılıkla web service hizmetini başlatmamış olabilirsiniz. Services’e gidip web service’i çalıştırın. 2- Permissions yani yetkilendirmeyi hatalı yapıyor olabilirsiniz. Görmek istediğiniz dosyanın bulunduğu klasöre "read" hakkını vermelisiniz. Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 [email protected] Hata Mesajları -2"Download the File" ; - Büyük bir olasılıkla web service hizmetini başlatmamış olabilirsiniz. Services’e gidip web service’i çalıştırın. "Page Cannot Be Found:HTTP Error 404" ; - Eğer sayfanın bulunamadığına dair hata veriyorsa sitenize bağlandığınız fakat dosyanızın yerinde olmadığı anlamına gelir. 1- Internet Services Manager’da Home Directory’i yanlış tanımlamış olabilirsiniz. 2- Dosyayı hatalı bir yere kopyalamış olabilirsiniz. 3- "Address" kısmına yanlış dosya adı yazmış olabilirsiniz. Hazırlayan : Mehmet Nuri ÇANKAYA E-mail : [email protected] Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 [email protected] ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online