asp_kodlari_IISPWS_01 - ASP Kodlarını...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ASP Kodlarını Çalıştıralım(PWS ve IIS) -1Asp kodlarını çalıştırabilmeniz için bilgisayarınızda Internet Server(IIS) veya Personal Web Server(PWS) kurulu olmalıdır. Information Eğer işletim sisteminiz Windows 98 ise Windows 98’i kurduğunuz CD’nin içerisinde PWD diye bir dizin bulunmalı. Şimdi karşılan en büyük sorunlardan biri de bu CD’nin sizde olmamasıdır. Çünkü birçok kişi Türkiye’de bilgisayarını toplama almaktadır ve işletim sistemi bilgisayarı satan firma tarafından kaçak olarak yüklenmektedir. Eğer bu CD elinizde yoksa gidip bilgisayarı aldığınız firmadan isteyiniz ve Personal Web Server’ı kurunuz. Eğer işletim sisteminiz Windows NT 4.0 ise Option Pack 3’ü kurmanız gerekmektedir. Option pack ile beraber Internet Information server bilgisayarına yüklenecektir. Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 cankaya@aspnedir.com ASP Kodlarını Çalıştıralım(PWS ve IIS) -2Eğer işletim sisteminiz Windows 2000 ise sorununuz yok demektir. Çünkü zaten 2000 ile birlikte Internet Information Server 5.0 gelmektedir. İlk önce Başlat > Denetim Masası > Program Ekle/Kaldır ‘ı kullanarak Windows kurulumunda Internet Information Server’ın kurulu olup olmadığına bakın. Eğer kurulu değilse checkbox’ı işaretleyip kurunuz. Eğer kurulu ise yapmanız gereken masaüstünüzde sağ tuşa basın. Yeni > Kısayol seçeneğini seçerek c:\winnt\system\inetsrv\iis.msc dosyasını seçin. Yarattığınız kısayola iki kere tıkladığınızda karşınıza Internet Services Manager gelecektir. Bu Internet Information Server’ı kontrol etmenizi sağlayan arabirimdir. Ve böylece Asp kodlarınızı çalıştırabilirsiniz. Artık kişisel bilgisayarınız bir web sunucu haline geldi ama takiki sadece localhost olarak. Yani dışarıdan biri sizin bilgisayarınızdaki web sitesini göremez, çünkü siz statik ip’si olan bir bilgisayar değilsiniz. Bu konuya daha ileride değineceğim. Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 cankaya@aspnedir.com ASP Kodlarını Çalıştıralım(PWS ve IIS) -3Internet Information Server’ınız vardı veya kurdunuz. Peki şimdi Asp dosyalarınızı nasıl çalıştırcaksınız. İlk önce Services ‘den World Wide Publishing Service’ini açın. Tabiki Services nerede diyeceksiniz: Start Menu > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Services . Burada bulunan listeden eğer aktif değil ise servisi “Start” seçeneğini seçerek başlatmanız gerekmektedir. Daha Sonra Asp dosyalarınızı c:\inetpub\wwwroot altına kopyalayın. Bu dizin IIS tarafından Home Directory yani ana dizin olarak atanmıştır. http://localhost yazdığınızda karşınıza gelen sayfalar o dizindekiler olacaktır. Asp dosyalarınızı kopyaladıktan sonra yeni bir browser açıp http://localhost/dosyanızın_adı.asp yazarak dosyalarınıza erişebilirsiniz. Hazırlayan : Mehmet Nuri ÇANKAYA E-mail : cankaya@aspnedir.com Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 cankaya@aspnedir.com ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online