{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lecture12 - C‘ COWhDVU'hKGO ‘H/xe COWUDLUL(09L SUM(40...

Info iconThis preview shows pages 1–18. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 18
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C‘ COWhDVU'hKGO ‘H/xe COWUDLUL+ (09L SUM (40' Ldée “Me COAuol'lC'lllOIL (N‘I’QbI‘C’L/J +AQ Cvkvolw‘hM SUM MW in Com.{>w+£o( w/ ‘HUL CarU‘CLfAIQOL/ “‘HtPcfixitoU/KOLMJMKQL} E x. «cw: co-zmuj xcw Lo'v‘wCV—J \ m o.“ l 0.3 a.” ‘lsw ‘5‘ [1.3 k- DU-U‘Mwuz tfi Ch] 3 «C [163 éé %D‘»j. 9ch 50‘Hk “milked? CLFQ 01C aqua] COMWUGHLE} we W([( 0U‘ID(+'F0U(((3 choose 7% {hp 1 / Thu, 002 ml) spechcmH6 Cowovolfi‘, \d’ij; éw-FCAKCACL'KJ To dam wot, we’ustHc—A 1%] w“ Vt WCV'LJVS VI 4ij l I \ l3 "_ \ fiC/V—‘kl / \\_(1L‘?(/ MIME, V\ Mano) we?! “shah” ‘5 £L'K3 Qt corvqnmLQ gflhj vk/ f-F (<—¢O/ ‘eri‘e 15 A0 00er(q.(> {0/10 \Lr. T—F LBOJ+erQtS 0W.er [o/co "ICE/kqu Chm OULF ‘HmL Lm-FervoLI OéVLS-l; 3 J TM: , K «6&3: gammmormgbfl K : O'gm O 3 Pm i L K 018 'x = 0‘3 go 2 0.3; 625%)“ —1\ ma 8.9—7 W) (K 0‘3 ; S ': a (o‘yb‘rl’O‘CSr-H) "F0? . (“Wk-919 '0) 3 W93: [RCO**'°”~O‘3 ""93 LLB/j ) (JILth “(’kQ COkUD(I-L+(OK (“+Q5FOL// ‘Htt COWLUO[LL‘1[(OV[ $0M COLA CLUB be COMPK+QJ Vlok LPG/GIADMlmf MWHWMC‘VF‘O“ (“A671 LMKQ Jl6KQ(C +0 ée Com/Mae); are o—F~p{m[+e charm-Hon, We, uodf dQMoms‘Frq‘ILe ‘Hlfi 0(aVLDMtcL( Mm(+t{)lzco\+cot\ approach \HCL WCLMFM,” f i H; QQCOLH ‘RAI‘ILQ O€u§x+IOA IDTS(?)K0L(§ we d,LLS_(' q, 5Q?U€I\C_Q 0?” WWW/3, 3% ./ +04 1*(‘1 I; or “(CbltEkbljsi kg; 1:. jqp or kCt3:%Q/f/o/L{§ Tkue Y18KR($ cam be wrt‘H ~ForM (LS ‘P°[(ODQS: 15ij ‘. q%*+ %+3 MEI/J '. 1323+ $251+ L/ Ckkot Rae.) Can be oimlemqrngg/ hr] Mka-cflapxa +kQ-PoikaAOK/LU’LU' oasfioHowsl' QA Mk flo/érMequ/ <Q%a+%+5)(23¢3+f‘%2+y): 8%5’+ ;2%L‘+1[23+3(%2fq% +H. TMS/ 130;}: Eglaa/ijlj q) {a} ) Tkxs ovppwomckoofl.’ Modce JQKIQ od/kem we ob SCUSS WLFQYUkaC/bat 0%ch madame 4” 7430A: 0‘ Sxts-l’ew Pro§>qr+\e_s m JVQH/Ls O4: “HULKMWJSE P&S?OKSQ Thug. prquerS owe. om odozébog +0. +1“, CQTf‘LSQOWOtUk‘E QT S'l‘ohfi ‘ Tkoaff' (SJ HS‘ A DT itmeeM (S COLULSq/ (fl: (“CF/3:0 “Few {icg A DT LTI WMW {5 531730 5+m'[a(Q (19%1 17‘5 [MfwliQ FQSPOASQ IS m550(w7[a{ gwflgfiij 1.9., 6Q .gMMCk—J’ 4 (>4 A DT LT]: Sfifiem is BIBO mfi'qwej (1” Aflbj “bloods Of) 1/, A DT LTI 5&5‘1/‘0‘4 (S Marcovmcx/(uk SVLQMQJ 17C kflp]($ Adf abSon4Q/% Svmwme/é bKALJOQJ mo+ wow up CW.) mo]: bLC/CJ), RQQCLU par Mot.{~%(akal./{} S‘}CL]9(Q 3&J‘7/‘EMS/ Son/w boomofliog («full cow /€0Lo( 7L0 imam/ad 0%prst , ' 5‘ 5(aen Slakmlg TM cowomdfion 50M (J armflfi :(W/m/zu/ wccr mpd’s 07” HQ 150er $[lcji 2‘“. To See flux, was giWHEMJ ~_ :Jm 2—” H“? COU+KL+ J‘Q0L[Q (6/ “PC-‘54:? Lkofiiftmdem‘K O . LaQCLJ: 3 [Q ‘ So} %b\s MMQL 5CR(Q0/ JD CL LTIISI’QWL. x3 kPkave—Qore Cara (d (f MN Um’ CL0K&\%QV\SK%V\0L( O‘FAWmét 1%“ M11 Usaol m. LM’IQ fibkq -£+E{‘l6. ) “HAE (‘QA‘LLUL AOLJ (mPo/‘7quk7l : (MIPUCQJLL OILS (VL 15mm [(+0L7[{VL% ‘HkQ (o/m 071' .- ‘HxQ COVLU0(UL7L(6A SUM I N°+fl KLKWJV % dt+QPMM€$ fie 5C0L(Q fiokmLo 'OJMWL \OKLQK {S wok‘éflwfifl.€/\%(DL[S O‘FMg 40PM TKMLls/ Home codex" JULM‘MIAQ 1%?) 075% D?” LTT SU$+£M (wkcck we um“ (Wéef Coa(( WALL StfifiLmA ween)¢ raboa‘emm/ amt cureran (Aft/(71 cowfl MC as ex 50M 6~PV24CPMQWAoJfJ Mew we wade?” (AUOEQ IMQOJ‘L‘AU, +0 ‘Q.0L8((a, JQWLe/‘MMQ7LAQ I F65“. O L) bL+J C.a.) Wi+lPIICa3é~ZOK (4J4qu :-' 01: NHL "oht l.va ~€Cb33 Lama“ . “T 13“]: Ema?” To fits “wk 02 AowMadQ DA +0 Ma mad hum: 0% DTS(%kQ{SM5§jY+Q~M-5 (A‘HAQ nfirafivarxug OX MUM/142... " . m 1:. Frqolugngxd—OQOMGLLA OKKQK‘GS\S O“; SL6WR(S ck LTI mas-GAME (0:; now MOUQ ovd‘e LI'M ‘CVLOLUQA.C<fi—-OQOVLOLU\ 100s— & MOLUK.1\QOKSEV\3 '. 0 +6 ‘PQC.\\\+G&+Q+(I\Q ngOJx¢SLS 0% LT]: EGYHEM—S Cod OMSQUSSQOQ (DJ/300%) a) Jro ob+<xm om WL+QFWOL4lVQJ(V\5L%LK+‘€LL/ PQFSQQQ‘HUQ 0‘? @T S‘K‘EVKCLLS TWL £r¢oqukaég‘ OQOMOKAW KS Odbovd (“XQCOMP'OSUAQ SL MUS (Ute 50mg mo COWNQX Exec/ledmlg CL SikaSOULQS. 93?. \bafim lk+fOOL<kC(Afé-'H\Q A. L/LKLLK'QEVKL 2"+P0K9\34\D\\M l l I (. Duck Qt %\S+ed\c€ DQ’FK', T‘IW. lUKLLOg‘E‘QVOLI 58,—‘t‘hokkS‘FQrM <£T>‘:O_€ ‘er. DT maka «Cij ts ‘ere mmng {30A .‘ Hat» gm 25k k/OKQJTQ % LS Ck COWIW “UMbQPCUK fohkh COGFnylkm+~eS> 4‘6? wkxck 4kg wucane SUM E/KKS'\'5. N©+Q “Hut? 5’1th ‘HNQ, DRLLK+JLVOLL ’Z'T $0M 59:33le od‘ KzO/ H— \S Ht)le SUL+<LL ({ \Cor CCULSOJ MENUS, he.) 494:0 “96? E40. ) I“ 6%er 1 7C0? 0‘ (CTN—A 4Tb], +O\Qlk1/—\IVU+Q $0M we 0100.3 Ao+ was—f JUL %. LE) Pefizon o-FcOn Marya,an (Roe) UL ‘HxQ Z-NCUKQ For SOME 45b]! +1’LQ (VL-FMLHLQ SUM M Cucrlk0+ @msdf 15cm cum,6 1—] Le+’5 obscossflmu, EKLS+QJLCQ 0% ”H/\&‘ %T BfiOLQ‘Ffl) F03”): éwcfld€b :. E 1004 Mo 2:5 TM Was-1L2an 0'? Wye EST IS aumrcm+aeoz 17g (Haze 15:1 we, 3:10 {‘ij grows A0 ficanel‘ flkauk ML WQOVLQOK'YIWL/ Vole ‘pof‘ SOMQ ‘(CtKL‘l‘e Po) ‘me ‘HHJ CLO/koh‘flo/q [S J [‘F ' b 0M9 1k UL Q. I g {‘0 'gaiomincfiexE—J +6LQ’V1 0° or‘wxuxim I [A f‘. K :1 (8/ {PW/‘- ééra) - (~79; w W” kok/FC%> WKH'; 10cm 1%l>\\s H? Tokfi KOC. (S Weft-flora 0% +‘KQ fiorMZ (1% >(‘o/ DOLLGJ‘Q F0 (gj—Qat QK QMJDZQ/ Mk3k£+U0€Q 0'15 OKDTqéP-aan-flm/t So) “HLQ KOC (0‘? cmm/ Stat/Lads (5 acuLude S‘MQ 6L ercfle. prvi‘ot—OUUS PD M We %”¢3[0k/\€ 44‘ @ufi {SI flw Lac o—(l ‘H/xq swam] xv?) \(Okk MW 19% 0Lka JVO +LH We; (Mug ‘oncfHkQ "ET VUL‘HNDOQ 40C OUKOLLleg 0“? Skfikokks L wsfifi-emg mil weak M “Hm; LTUWLHWQJ ‘Q’OR‘ S\S 0‘? J\%KO\K,§_QL S%S+QMS. I“ “aid: Jr‘w 3' ts Nd +kq. LT “ (VL ObEgukgqql 3‘ Rekofiwvxskwp b/vo fie %T§¥+D\Q LT To sea ‘HMK) SuPPoSIQ WQ KILU€ (L DTS(%j¢/\q_/ qcbd‘ News, COKSL&QF [+5 COFPLLSPbmohl/Ufi QT MENU «CUB: :‘Gk Ch] 20*— » H). ?of WKW(QJ +ij R5 +) “(5” a. 3 (J) 0) I , , ‘ \ .v. ! . ' 0) (I). ‘ ‘ ’j‘erl—Ijg" \c -T T 1T 5T 2; Swng $C+>m CT Q8 “POHOLAS‘, PCS) : z +> (HELi Cumdkfuod LT} 100:] Egg—Ha) e"‘+aLf- D9 09 FQQFVKK “A : §O¥C510‘SEC+—t—T>efl+afi’ MW? 3) j v Do -sTJC TCS> « go‘gtk’l E: CSK’F+U\% Profef+aj Comgqhwk Ug/ ~11qu :85? 0‘? FCL}: Do Ha: écffidép/ . we Sea ‘chdr ‘er %T (5 dw‘k “‘3 LT U3/ Q 0‘? UKFLKQDKQJ E 3 CSTQ ARCQ/fiLS CMQkoUQ Cy? umrkoJ/JMJAOJCQS ‘HNQ Ukk—‘r CWQLQ \MOT+OUL+ POOH/\QF “Fka HQ (WMMKS. M 3. Eum,\UQ+\0A O‘P LUV: a?)qu 60+ Rom) "(LO comfud‘fi fiLZET Ukék WkM—fleg (. Ex, 999m.er “Hm 2317* LOC 90?”. 0. $04: qthbl m 2 b; {LEA}: SOL-Lo] J Koao/ M‘ c) «0333 = AC‘~U¢1*¢U«*©J)) Leo J we took mmgmfi W3 LT _— des. CL) We Wt[( hazel 'f’Lc. afloaowwuj firvvgufix +0 60(ue flu (DrcLLzM'! DO I w km rq '2: 04 L: g [ax ) x—Jéihitéaifixgfi Cd") mum, Ox.‘ ' {>0 4 > ‘ Mow, / I [a] PC?) = §01C{[1:]&'5 : E L '6 00 t: ~ ‘5. f H a, a bi:ij I - Fla): (Mva {Q%'(<[ or 4/ “77/ qu f, Refit) ( . f K M041 fig above [S (K Ale—YLlV‘L PONLFS 0'9 %, 1’” LLSe ‘Hm: “'IDOTM M087! (D’F+Q.A‘ HOUOLUCr, wrt+tf 3’75 (A f6$£7L(u_p Powers o—F {5‘ Lee %T PRU-V 1m ché({ S. ( / w/LLck (nebula; Q (90“? SW'L’J +97L/1Q’Igilowa3.‘ «c— *____(_,_ £2- . q, w I ) %__q INK?" 5. You skoudcl Le qu +0 usafi‘err posmeé {- . O or {\qsoerQ powefS @‘F I Do ‘0) Pa 6%) : 1:04;:t3'zwt .. D9 a ’ 23%}? h (two) Elk) : 24% (SLHHUE) ?¢ofel‘+\&) ROC Lechm %~‘0(oune excep‘f‘ %: O C) we, pot“ neeoé ‘er ‘fioflowwkfa 74’er(‘& +0 So{ue +LL: fro¥>(<.0«[ [5—0, M N-rl (A) :Qp: (“Q (m (we ("3L NDU‘D/ w LLEPJ Fzfifl‘ :‘CKUJ%¢ I FT’D'MI bf;b —( l '9. 3 y t L EaAi‘LEH'QCK-CJJ’Z’L wCE/{Co‘} m .v' H : A 3:41 "l I h—llcotw : I?” la" , (c. 7— A” 4: (if ) two I l - {‘6‘ F562)— A: 1 I a" LDC 'r awn-Eer 17:1”ka axe—6 DOD (SI.- q, ?:T Pro?er{'lt5 The PFOfer'f'leg o‘F ‘er. ’37— CU‘Q "pDQNCJ INTCK,£(Q 5.9. (IL Laiji‘ 71HON 00/ Z‘T bbqwch-opédg m LKHLIJJ ‘ste. propuflu (Mutt be UL‘ILI/IE'QOf +0 ncqctbv’wnLe Me dt7£QFMULoL7LmrL 015 437—3 Che.) Lo/o Juwec‘F €UQ,[LLQ.+IDW)/ we will zHoLeronLe SOME 'ZTfrafaqj'fl1€& cL/Ofin +a «6 ‘ “7 w/ Ur Pf‘oo s UML P/KOUJLPMS. Mo+€'. Z.th We qm/ocfu'og/ L73 +/\e_r‘4_ [5 q I OAQ~+O’OI’LQ correxpmkoétrkC€ b/u) fle Ukt(0«.7[e/‘6L/ %T PC?) ¢(Cq,msa/>~F[b], $0] mflesfl cmmpfeg/ we wl/ nof domth speczz”% He RQC. Imam-“Hafiz M‘HLQ 5z{q,+erq/ 77:7; Le.) F363): £404th F=~VKJNS+U fixt ROG awkth oduoouués M SQQCRCKOQ b/C flm‘Q \S M [Okctyar CL (me—+0 ~OflchMesPo/LJUQLE (om F390;) #90:] (See Pg l/(j TKQ. COKUO—MQMLQQ O‘F ‘H\Q OKQ~+0'OI\QC . J ' out-Porohog {0% +be OALUL‘LLMJ 2—7” W Ingram“ em' ckooge +0 rhuohé if {KS—Fake” mafia %~T! Ex, . :- Flkd +5.6: ’ET ’D'F '8qu 0‘10 ‘Hxa ‘(O[(OLU(7L% flngvM/f ' USU/v2 EET preper‘flej, TA 5&0ka COLSQ/ prove Me I; b( {OL‘FU‘OL/ (52?. Pele VOL/L71 propef+ha (Deng LLW'LZ “L. 01) am: CHLQLH+ Qjfibmihj b) flit]: @JUQ‘QDCQJ C) 150;] = LCQLWEH at) 1%be Gr): kit} 96 Girdle] sou. To 5'0er each ,0th mp fie {KOLMWQJ We “OJ/“ad +g\_Q ,fioflowtk‘h Z’T (IDQKFQQMCA L02 [WP—Wows”? dLJrurM/LQOA 5% dwemL evqlomwfitovky Upwfikg Q._> /_;%fl (2(>W1 99 6L) (Ase ‘ch [:Atow\+% froPQr-l—Lé, QLIQLSWS; 1% Alida lace) a flap] armada] Men HEW Mag] 6—.» mice) réflCaj Proo“€.' a 2 «9013+ 10am}: Wigwam] a”; = agqf‘Clclz“ + béoflide‘h '~ CLF‘B) +10 Fa(%) / Tke. %T \S (LSOMMHL% 0?Q.0‘Q:{’lb(/L/\ (Amt/xx “Him 2'7" pour ‘6’ ((KQOKF(+%/ we CGLVL R000 IMMQOLMJLeJ‘a er'VLé dud/l Mf JOUt,‘ (s73. Me»: “U + *3- ['V% I'Wi” {we MW}; A mm =- («E/>7r/ 5) “[69]: (Qt-1&4] (Lse ‘er Mak+4kl1£+ Ufa-910% WORM? (JO/kick 5% 3'. 16 [t-oL] 4—? 1‘!“ F(%) + 6* (5:43] y T Kt! ‘FCt—J If krlDL'hmr‘i [kli‘t CLQ,’ i\o-{' (\eCEJ‘Souhd 0mm“) Prom”. 00 2 Ema—cu} = g‘FCkxoél fl” 7 pa d A” Le" ’L” \‘v'd éfitik w hwy-+4 23%" - 440° 4 A- 4' 2: :‘Viflz +52, i'FCLXE (S‘LI So) Fbfl?>’ Astoie.‘ TRL weak-f SKHD+ proper+<a (8 matrix; 4&4] H 2"“:(1?) i a“°’§l¥[~(<ja‘. TM “awn” §UM'?L€J‘M (mflxg éT OCCUFI/ é/c +5“. UAdoL'FQMJ "3T ‘H‘cumoaLeI q“ UoJuer (A Aaaofiwe “I’M/LP “9 ‘Hxa cuff 011‘ '5A('F7L(’k% ‘ermakt/ +0 “er I‘LWI’UL MCfMUL “0(qu " Some AUG (14(qu («+0 ‘HUL PoJHLu/é Pamfié. For Wok. .(e 46;”? ’ .. HEMEM ~3’14llg L W F'C%) busukwkw 0v\ 44¢“. \lodves f-P 'FCk—lls OQLLIMdLoL Q -l {13‘15' -LQ "TI/um value r «we \Lme’ +0 Camp m‘H. %T Two wuo values 0J2 10cm)ka lrvh ‘HNL Coma—ffi‘m HomomQF/ H) *Ptlc] k5 kvxowm +0102 CMsa/je,%,/ 40:3 _ "9 OWL kLn«%\uP +‘(NL9 “Hum ‘H/LQ SkL-C‘Pm% obey ko+ Lb xix,st ‘HxQCOWLWL‘HCern , (LS, "U ,I\ ' \13L/r h mkok W12 Musk—km?ka Wager-kg; Pilot/(cw 7/0: {/[txokl 69 %’°{ TM. oLUqun‘hfi 21" L: 0‘6:+a¢\ COL((QO{ 0L 0(9/(OKJL6, OQQFW+©f ‘pOF +L¥\5 FQKSQIL/ ALSO) (OKCHLU‘ (5 COL/ULqu 0f A071“) +LQ 750mme groggrf’gif 969(48 ', 4Eb-dl%£bo(l 6.733 241“be (ow - a) flit]: KC%)LI»L[!°] LLSL “HM; MHtf>hCm+th @ properfg, UQA(Q‘\ S0463" waftj e—ea $5ng (It?S “ADO Umloes U QFDO‘F '. Dl“F”P-E..FQ,<L'('10»+€ “HW— UU\LL°J'QF¢( "2T UJ.P.+. 3! : 03 M “to I fiFGfi) 3G game be (3’6 %F(%) = £21035] it“: “ = Emlém ‘°‘ RR) 2 —% 4 .1... -_ ’%%—1 BE I‘%a~’ d inngtga FCC?)C —%(-’Z‘ 0—19)" dL) «Comb? UNMEQ * (SK‘LLCPJ My; ‘HuL ‘hMQ c'okuchgl—(DA IPNfo’IL? LQK\QLL$QJ¢S". HEW «aft; é—a {:(g) ELLE) Prov? \ M firm A»: «mm : Zatmgmwj marshals}: : inward?“ ’t {\le :D/MC—D CALM) LC Quad) 7“ V Lexl' : Z Z $.cm1amz‘w mm Mm f\"--WL 1¢=n+m v<> 0o (3—3“ 4&[3‘3 =’D/ “(’0 (£1EA] u Ccuuu) = :£\lee‘”:«€lm%'“ C‘W'szj +0.? m3 1 F(C%) 6:3_(%> \/ Mar/OJ usm% “Hus pr'oper‘ILtd 00/ ‘P/xQ 'gTJD‘L‘fGV‘L m5; Mum FJLCz>s ( oxl...’ 1’qu" we" IMPOF+«.I\,1L (thcm‘xltofl; latth‘l'ocfe ‘HW COW? vL‘ILmltM 3 01C 44% 0er Pod res pom? 075407171? 5%f7‘em' AS fiokkwo‘dJ “H” °U+PK+ 010 “PM; 9. awsWLuu‘ (y oLuLuMc/qu accordmg +0 ‘qu (MLQOM—{IM MM: Wt}: wfttlxv [Lbe ACCOF0[1N% +0 \H\Q ‘HMQ COaka( , “L‘L‘M wwdaer‘ftg/uoe Cam Circumuem7L Cékuomflo n GLS followS’. \> Con‘éQ ‘H\Q 07$ ‘titjféofitwl F(%>cg, “Hui %T 0? kil’i34fi aefl' H03} 2;) CouxMPUd‘Q ‘flfl: pCflHC?) 3) Take. ku-se 3LT 0‘9 \M?) +° (fi’fi ‘30:] (“GB kowoko Emu QBMUVQ We wweWSQ ET? ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

lecture12 - C‘ COWhDVU'hKGO ‘H/xe COWUDLUL(09L SUM(40...

This preview shows document pages 1 - 18. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online