Адміністративне-право-Програма-курсу.pdf

This preview shows page 1 - 4 out of 15 pages.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра адміністративного та фінансового права АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.030401 « Правознавство » Львів - 2016
Розроблено та внесено : Львівський національний університет імені Івана Франка , юридичний факультет , кафедра адміністративного та фінансового права . Розробники : Решота Володимир Володимирович кандидат наук з державного управління , доцент , доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка . Школик Андрій Михайлович кандидат юридичних наук , доцент , доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка . Янюк Наталія Володимирівна кандидат юридичних наук , доцент , доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка . © В . В . Решота , А . М . Школик , Н . В . Янюк 2016 рік
ВСТУП Програму вибіркової навчальної дисципліни « Адміністративне судочинство » складено на основі освітньо - професійної програми МОН бакалавра напряму 6.030401 « Правознавство ». Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини , які виникають у сфері публічного управління . Міждисциплінарні зв язки : навчальна дисципліна « Адміністративне право » пов язана з такими навчальними дисциплінами як « Теорія держави і права », « Конституційне право України » ті іншими галузевими юридичними дисциплінами , є передумовою для вивчення курсу « Адміністративне судочинство ». Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є комплексна підготовка студентів - правників з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері публічного управління , спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань , набуття практичних навиків правозастосування , вирішення практичних завдань , ознайомлення студентів з проблемами та напрямами реформування адміністративних відносин , розуміння взаємовідносин між громадянами та органами публічної адміністрації . 1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни « Адміністративне судочинство » є : оволодіння теоретичними та практичними знаннями для використання їх у своїй професійній діяльності ; формування правової культури та правосвідомості студентів , розуміння завдання та призначення сучасного адміністративного права ; формування у студентів теоретичних знань про сучасні концепції , наукові погляди , дискусійні положення з найбільш важливих питань науки адміністративного права ; розвиток правового мислення , вміння критично обмірковувати проблемні питання , мати про них свою аргументовану думку ; вивчення актів законодавства , судової практики , основних рішень Європейського суду з прав людини , проектів нормативних актів , що сприятиме правильному вмінню аналізувати та тлумачити адміністративні норми , застосувати їх до конкретних обставин ; • - засвоєння основних проблем науки

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture