bobong kamote true

bobong kamote true - ANG MEDYO MESIRABLENG BUHAY ni Bobong...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANG MEDYO MESIRABLENG BUHAY ni Bobong kamote Ako si Bobong Kamote, civil engineering student. Siguro, nagtataka ka dahil sa pangalan ko palang, masasabi mo nang nangangamote ako sa klase. Oo inaamin ko, pero, hindi ako bobo. Walang taong bobo. Wala, kahit sino. Isa lang naman ako sa mga estudyanteng lumiko ang landas at walang ibang naisip na kurso at pumasok sa isang kursong pinagsisisihan kong pasukan. Pinilit lamang ako ni itay sa kursong ito, kaya naman, tinatamad akong mag-aral ng mga kung ano anong bagay na di ko naman naiintintindihan. Sa katunayan, dalawa ang and bagsak kong subject nung 1 st sem, English plus at theology. Nung nalaman ito ni itay, pinagalitan nya ako. Kaya ayon, binawasan pa ang allowance kong pinagkakasya ko sa pagkain ng dalawang beses sa isang araw (‘yung pangdinner, nilalaan ko sa pangdota, sssshhh lang ah?), pamasahe,at boarding house sa Brgy. 2. Madalas nga akong nagtatago, nagkukunwaring tulog, o kaya nama’y matagal umuwi para lang makaiwas sa araw araw na pagsingil ni tiya sa limang buwang boarding fee ko na di ko pa binabayaran. Ang sosyal ni tiya, boarding fee daw. Haha! Sa madaling salita, mahirap lang ako at awang awa ako sa sarili ko dahil sa sinasapit kong pagdurusa dulot ng pag-aaral, si tiya, at ang bagsak kong subjects. Nakakapagod na. Ngunit sa kabila ng pagdurusang ito, ay nagagawa ko pang sumama sa mga yaya ng kapwa kong nagdurusang mga boardmates. Bar hopping paminsan minsan ‘pag byernes dahil walang pasok kinaumagahan, lalo na’t andun lagi ang hinahanap ng aking mga mata na tila ang saya saya tuwing nakakasalimuha ang mga positibong enerhiya mula sa kagandahan ng mga dyosang tumatagay. Weird. Ewan ko ba, puro kasalanan ‘tong pinaggagagawa ko sa buhay ko. Pero, para mabawasan ang kasalanang ito, pumupunta ako sa Sunday gig tuwing linggo (kaya nga Sunday gig) sa harap ng Estevez hospital. Oh diba, balance. Hehe!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sa wakas, uwian na. Summer na at uuwi na’ko samin. Buti pa dun, kahit malayo pero nakakaraos din naman. Nagsialisan nang mga di nagbabayad kong mga boardmate, ako na lang naiwan sa boarding house. Inasikaso ko pa kasi ang NG ko sa sociology, theology at humanities. Partida talaga to pre! Tatlong subjects ‘yun ah. As usual, di kasi ako nakapagpass ng research paper sa socio, di ako nakasabay sa dance presentation namin sa humanities. Bagsak na kaya yun? Haie, buhay nga naman, pati theology kailangan pa ng remedial exam? Haie. Busted pa ako sa nililigawan ko na si Angelica. Si Angelica, payat, sexy, cute, matangos ang ilong, singkit, at higit sa lahat, maganda, academic achiever, pang Miss Intrams, ah inde, pang miss universe ang ganda nya, accounting student at higit sa lahat. .. sosyal. Ewan ko ba kung san ako kumuha ng di kapanipaniwalang lakas ng loob para ligawan sya. Siguro dahil sa kahit na sosyal sya ay parang naramdaman kong gusto nya din ako. Ganyan kasi ang mga lalaki, di ka liligawan kung wala syang nakitang motibo o approach na
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

bobong kamote true - ANG MEDYO MESIRABLENG BUHAY ni Bobong...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online