Організаційно-правові-аспекти-організації-та-діяльності-Тести.pdf

This preview shows page 1 - 5 out of 11 pages.

The preview shows page 3 - 5 out of 11 pages.
1МІНІСТЕРСТВООСВІТИІНАУКИ, МОЛОДІТАСПОРТУУКРАЇНИЛЬВІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТІМЕНІІВАНАФРАНКАЮРИДИЧНИЙФАКУЛЬТЕТКАФЕДРАКОНСТИТУЦІЙНОГОПРАВАП.Ф. Гураль, І.Д. СофінськаТестові завданняіз курсуОРГАНІЗАЦІЯТАДІЯЛЬНІСТЬОРГАНІВМІСЦЕВОГОСАМОВРЯДУВАННЯВУКРАЇНІдля студентів 5 курсу (спеціалістів)ЛЬВІВ –2012
2Гураль П.Ф., Софінська І.Д. Організаціята діяльністьорганів місцевого самоврядування в Україні: Тестові завданнядля студентів 5 курсу (спеціалістів) юридичного факультету. –Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. –2012. 11 с. Схвалено кафедрою конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 1 від 28 серпня 2012 р. Авторські права застережені
3Змістовий модуль 1.Концептуальні питання основних систем, засад, стандартів, економічної бази місцевого самоврядуванняВстановіть відповідність у вигляді комбінацій цифрі букв: 1.Держава і система (модель) місцевого самоврядування в ній1) Англосаксонська 2) Змішана3) Радянська4) Континентальна5) Іберійська А) МексикаБ) Австралія В) ФранціяГ) КитайД) Німеччина1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_. 2.Держава і система(модель) місцевого самоврядування в ній1) Англосаксонська 2) Змішана3) Радянська4) Континентальна5) Іберійська А) КубаБ) ІспаніяВ) СШАГ) ШвейцаріяД) Австрія1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_. 3.Держава і система (модель) місцевого самоврядуванняв ній1) Англосаксонська 2) Змішана3) Радянська4) Континентальна5) Іберійська А) НімеччинаБ) КанадаВ) АргентинаГ) Пн. КореяД) Італія1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_. 4.Держава і система (модель) місцевого самоврядування в ній1) Англосаксонська 2) Змішана3) Радянська4) Континентальна5) Іберійська А) ІспаніяБ) Об’єднане Королівство В) АвстріяГ) БельгіяД) Китай1.-_; 2.-_; 3.-_; 4.-_; 5.-_. Оберіть номер правильної відповіді:5.Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду1.Президентом Україниза поданням Прем’єр-міністра України 2.Прем’єр-міністромУкраїниза поданням Кабінета міністрів України3.Президентом Україниза поданням Кабінета міністрів України4.Міським головою Києваза рішенням місцевого референдуму6.Міськийголоваобирається
41.міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради2.міською радою з числа її депутатів строком на чотири роки3.територіальною громадою міста строком на чотири роки4.територіальною громадою міста строком на п’ять років7.Сільськийголоваобирається1.сільською радою з числа її депутатів строком на чотири роки2.територіальною громадою села строком на п’ять років3.сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради4.територіальною громадою села строком на чотири роки8.Селищнийголоваобирається1.територіальною громадою селища строком на чотири роки2.територіальною громадою селища строком на п’ять років3.селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради4.селищною радою з числа її депутатів строком на чотири роки9.Головарайонної ради обирається1.територіальною громадою району строком на чотири роки2.територіальною громадою району строком на п’ять років3.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Helen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture