OB_bodovi_2011_listopad_6_nova

OB_bodovi_2011_listopad_6_nova - 25 25 VJEŽBE 25 STUDENT 1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 25 25 VJEŽBE 25 STUDENT 1 kolokvij 2 kolokvij 3. tjedan 14. tjedan 15. tjedan 1. vježbe 2. vježbe 3 vježbe 4. 5. Opcionalni-Spot Opcionalni-ostalo Ocjena D3 A dum B arbara 1 1 1 3.0 0.0 3.0 C3 A nčić M ato 1 1.0 0.0 1.0 D8 A rbutina Strahinja 1 1.0 0.0 1.0 A8 A rnautović A dela 1 1 2.0 1 1 1 3.0 8.0 A ugustinčić Petra 0.0 0.0 0.0 A13 B abić M arija 0.0 0.0 0.0 B5 B ačić A nja 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 F3 B ačić Stipe 1 1 1 3.0 0.0 3.0 B8 B ačoka M irna 1 1 1 3.0 0.0 3.0 B agarić Filip 1 1.0 0.0 1.0 C7 B ago M arko 1 1 1 3.0 0.0 3.0 C2 B ajić A ndrej 1 1 1 3.0 0.0 3.0 F9 B akočević Žarko 1 1 2.0 0.0 2.0 E7 B an M arija 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 A7 B arada B arbara 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 A5 B ašnec D alibor 1 1 2.0 1 1 1 3.0 8.0 A3 B ebek Ivana 1 1 1 3.0 0.0 3.0 A1 B ebić D avid 1 1 1 3.0 0.0 3.0 B9 B egović Ivan 1 1 2.0 1 1 1 3.0 8.0 B enčak Ivan 0.0 0.0 0.0 D7 B eriša Elizabeta 1 1 1 3.0 0.0 3.0 B ertović H elena 0.0 0.0 0.0 F2 B eštak Ivana 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 D5 B if N ikolina 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 B ihar Lara 0.0 0.0 0.0 B ilić M ario 0.0 0.0 0.0 A12 B irkić Iva 0.0 0.0 0.0 B iško Ina 0.0 0.0 0.0 B lažek M atej 0.0 0.0 0.0 B lažević R obert 0.0 0.0 0.0 E1 B obinac B eata 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 C7 B ogdan Ivan 1 1 2.0 0.0 2.0 D7 B oro B ožena 1 1 1 3.0 0.0 3.0 A8 B ošković Goreta 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 B ožičević Tea 0.0 0.0 0.0 E1 B rezak M argareta 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 B reznik D om agoj 0.0 0.0 0.0 C1 B rižić A nabela 1 1.0 0.0 1.0 D9 B rkić M irta 1 1 2.0 0.0 2.0 B rkić Tom islav 0.0 0.0 0.0 B ukarica M arko 0.0 0.0 0.0 F4 B urzić M irela 1 1 2.0 0.0 2.0 B uzov Iva 0.0 0.0 0.0 A5 C arić M atej 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 C etin Valentina 0.0 0.0 0.0 A3 C olić A nja 1 1 2.0 1 1 1 3.0 8.0 E10 C rvelin B arbara 0.0 0.0 0.0 C soke Zita 0.0 0.0 0.0 C vitešić B runo 0.0 0.0 0.0 D12 Čuvar Marija 1 1 2.0 0.0 2.0 Ćerić Antonio 0.0 0.0 0.0 Ćesić Dom inik 0.0 0.0 0.0 F3 Ćosić Ivan 1 1 2.0 1 1 1 3.0 8.0 F9 Ćupić Luka 1 1 2.0 0.0 2.0 Ćurković Petra 0.0 0.0 0.0 F7 D adić A nam arija 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 D aničić D aniel 0.0 0.0 0.0 F1 D ender Ines 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 D4 D im ač M arcel 1 1.0 0.0 1.0 F7 D odig D ario 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 D10 D ragičević M ihael 1 1.0 0.0 1.0 B1 D raščić Valentina 1 1 2.0 1 1 1 3.0 8.0 F1 D ujm ović Ivana 1 1.0 0.0 1.0 E5 D usper Lea 1 1 1 3.0 0.0 3.0 Đogaš Ivan 0.0 0.0 0.0 C7 Đuzel Miro 1 1 2.0 0.0 2.0 E4 Erceg Laura 1 1.0 0.0 1.0 Filipović Goran 1 1.0 0.0 1.0 F6 Flego Petar 1 1 2.0 0.0 2.0 F1 Flies Tea 1 1 2.0 0.0 2.0 Fostač M atko 0.0 0.0 0.0 Friščić Tam ara 0.0 0.0 0.0 C5 Fujim ura M arija 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 C4 Furm eg Petra 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 A1 Galešić D avor 1 1 1 3.0 0.0 3.0 E6 Galić B ojan 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0 9.0 Galić Luka 1 1.0 0.0 1.0 Galić Stjepan 1 1.0 0.0 1.0 Garguljak Sandi 0.0 0.0 0.0 B6 Gašpić M artina 1 1.0 0.0 1.01....
View Full Document

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Ask a homework question - tutors are online