{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PREDAVANJE 0420. dio

PREDAVANJE 0420. dio - Marketing tržišta poslovne...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Marketing tržišta poslovne potrošnje poslovne “Many businesses are wisely turning their suppliers and distributors into valued partners.” Kotler Vrste tržišta poslovne potrošnje Vrste Tržišta proizvođača Tržišta posrednika Vladina tržišta Institucijska tržišta Karakteristike tržišta poslovne potrošnje potrošnje Veće narudžbe manjeg broja kupaca Rjeđe kupnje Duža, složenija i formalnija pregovaranja Komisije pri kupnji Reciprocitet ili "vezana trgovina“, lizing Ovisnost kupaca i prodavača; dugotrajni odnosi Odluke o kupnji na tržištu poslovne potrošnje poslovne Centar za kupnju (nabavni centar) Proces odlučivanja pri kupnji Centar za kupnju Centar Pet odluka u procesu odluke o nabavi: Korisnici Utjecatelji Kupci Odlučitelji Vratari Čimbenici koji utječu na ponašanje pri poslovnoj kupnji ponašanje Okruženje Individualni Razina potražnje Ekonomsko stanje Organizacijski Kamatna stopa Ciljevi Stopa tehnoloških promjena Postupci Politika i zakonodavstvo Razvoj konkurencije Briga o društvenoj odgovornosti Organizacijske strukture Sustavi Interpersonalni Interesi Autoritet Status Empatija Sposobnost uvjeravanja Dob Prihod KUPAC NA TRŽIŠTU Obrazovanje POSLOVNE POTROŠNJE Radna Pozicija Osobnost Odnos prema riziku Kultura Značajke kupaca na tržištu Značajke poslovne potrošnje poslovne Racionalniji Zahtjevniji Zahtjevniji Vrednuju: Vrednuju: cijenu cijenu kvalitetu, isporuku, uslugu, Metode kupnje na tržištu poslovne Metode potrošnje potrošnje Opis Opis Inspekcija Uzorkovanje Pregovaranje Pregovaranje Tipovi kupnje na tržištu Tipovi poslovne potrošnje poslovne Novi zadatak (prva kupnja) Modificirana Čista ponovljena kupnja ponovljena kupnja Kupnja sustava Potražnja za proizvodima poslovne Potražnja za potrošnje potrošnje Izvedena Neelastična Zajednička Zajednička Fluktuirajuća Fluktuirajuća Nekoliko poslovnih pravila pristojnosti koje bi menadžeri trebali razumjeti dok posluju u nekoj drugoj zemlji posluju Francuska Obucite se konzervativno, osim Obucite na jugu gdje se nosi malo ležernija odjeća. Nemojte oslovljavati ljude njihovim imenom – Francuzi su formalni sa strancima. Francuzi Njemačka Budite posebno točni. Poslovna Budite osoba koja je pozvana u nečiju kuću trebala bi uvijek domaćici donijeti cvijeće, po mogućnosti nezamotano. Prilikom predstavljanja treba prvo pozdraviti žene i čekati dok, ili ako, one pruže svoju ruku prije nego što vi ispružite svoju. svoju Indonezija Naučite pjevati barem jednu Naučite pjesmu. Na kraju formalnih okupljanja ljudi se često izmjenjuju u pjevanju bez pratnje. često Italija Ako se obučete konzervativno ili Ako pokušate izgledati domaće u Armanijevom odijelu, imajte na umu da talijanski poslovni ljudi paze na stil. Dogovarajte sastanke daleko unaprijed. Pripremite se da budete strpljivi s talijanskom birokracijom. talijanskom Japan Nemojte imitirati japanske običaje Nemojte naklona osim ako ih ne razumijete u potpunosti – tko se kome naklanja, koliko puta i kada. To je kompliciran ritual. kompliciran Saudijska Arabija Iako će se muškarci Iako prilikom pozdravljanja poljubiti, nikada neće poljubiti ženu. Žena bi trebala pričekati da joj muškarac pruži ruku prije nego ona pruži svoju. Ako Saudijac ponudi osvježavajuće piće, prihvatite ga – uvreda je ako se ono odbije. prihvatite Ujedinjeno Kraljevstvo Na formalnim Na večerama često se piju zdravice. Ako vas domaćin počasti sa zdravicom, budite spremni da i uzvratite. Poslovna se zabava češće odvija za ručkom nego za večerom. Sjedinjene Države Očekujte da vas pozovu na Očekujte susret i posao u bilo koje vrijeme, za vrijeme doručka, ručka i večere. Nemojte se osloniti na odijevanje koje možete primijetiti na ulici; ‘dress code’ američkih menadžera na poslu je vrlo formalan i konzervativan. formalan ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}