PRICE IZ DAVNINE_Zrinka Matulic

PRICE IZ DAVNINE_Zrinka Matulic - PRIE IZ DAVNINE...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    PRIČE IZ DAVNINE PRIČE IZ DAVNINE Ivana Brlić-Mažuranić Ivana Brlić-Mažuranić Zrinka Matulić Zrinka Matulić
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ivana Brlić-Mažuranić Ogulin, 1874. – Zagreb, 1938.  Prva hrvatska spisateljica – akademik Dva puta predložena za Nobelovu  nagradu iz područja književnosti Njezina djela prevedena su na: engleski, švedski,  češki, danski, ruski, slovački, litavski, njemački,  francuski, talijanski, ukrajinski, kineski. .. 
Background image of page 2
DJELA Valjani i nevaljani , pripovijetke i pjesme za dječake (1902.) Škola i praznici , zbirka pjesama i pripovijedaka (1905.) Slike, pjesme  (1912.) Čudnovate zgode šegrta Hlapića , roman za djecu (1913.) Priče iz davnine , bajke (1916.) Knjiga o omladini , crtice (1923.) Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata , roman (1937.) Srce od licitara , pripovijetke i pjesme za mladež (1939.) Basne i bajke , (1943.)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

PRICE IZ DAVNINE_Zrinka Matulic - PRIE IZ DAVNINE...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online