{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ivana Dujmovi, makroekonomija (1)

Ivana Dujmovi, makroekonomija (1) - Ivana Dujmovi...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ivana Dujmović Nezaposlenost u EU SEMINARSKI RAD Zagrebačka škola ekonomije i managementa Kolegij: Makroekonomija Mentor: dr.sc. Goran Buturac Broj indeksa: 099-0/99 Zagreb, travanj 2011.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SADRŽAJ POPIS TABLICA POPIS SLIKA POPIS SLIKA .................................................................................................................................. 4 1. UVOD .......................................................................................................................................... 1 2. NEZAPOSLENOST .................................................................................................................... 2 2 .1. Što je nezaposlenost? ........................................................................................................... 2 2.2. Okunov zakon ....................................................................................................................... 2 3. NEZAPOSLENOST U EU .......................................................................................................... 3 3.1. Glavni statistički rezultati ..................................................................................................... 3 3.2.Trendovi nezaposlenosti ........................................................................................................ 4 3.3. Trendovi nezaposlenosti mladih .......................................................................................... 5 3.4. Trendovi nezaposlenosti muškaraca i žena ........................................................................... 6 3.5. Pogled na 2010. ..................................................................................................................... 6 3.6. Naglo povećanje nezaposlenosti u EU u 2008. ..................................................................... 7 4. EUROPSKA STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA ...................................................................... 9 4.1. Smjernice za zapošljavanje ................................................................................................. 10 4.1. Plan za nove vještine i radna mjesta ................................................................................... 11 4.2. Nove vještine za nova radna mjesta .................................................................................... 11 4.2.1 Mladi u pokretu ............................................................................................................. 12 4.2.2. Metode ......................................................................................................................... 12 4. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................ 13 LITERATURA .............................................................................................................................. 14
Background image of page 2
POPIS TABLICA POPIS SLIKA .................................................................................................................................. 4 1. UVOD .......................................................................................................................................... 1 2. NEZAPOSLENOST .................................................................................................................... 2 2 .1. Što je nezaposlenost? ........................................................................................................... 2 2.2. Okunov zakon ....................................................................................................................... 2 3. NEZAPOSLENOST U EU .......................................................................................................... 3 3.1. Glavni statistički rezultati ..................................................................................................... 3 3.2.Trendovi nezaposlenosti ........................................................................................................ 4 3.3. Trendovi nezaposlenosti mladih .......................................................................................... 5 3.4. Trendovi nezaposlenosti muškaraca i žena ........................................................................... 6 3.5. Pogled na 2010. ..................................................................................................................... 6 3.6. Naglo povećanje nezaposlenosti u EU u 2008. ..................................................................... 7 4. EUROPSKA STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA ...................................................................... 9 4.1. Smjernice za zapošljavanje ................................................................................................. 10 4.1. Plan za nove vještine i radna mjesta ................................................................................... 11 4.2. Nove vještine za nova radna mjesta .................................................................................... 11 4.2.1 Mladi u pokretu ............................................................................................................. 12 4.2.2. Metode ......................................................................................................................... 12 4. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................ 13 LITERATURA .............................................................................................................................. 14
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
POPIS SLIKA POPIS SLIKA .................................................................................................................................. 4 1. UVOD .......................................................................................................................................... 1 2. NEZAPOSLENOST .................................................................................................................... 2 2 .1. Što je nezaposlenost? ........................................................................................................... 2 2.2. Okunov zakon ....................................................................................................................... 2 3. NEZAPOSLENOST U EU .......................................................................................................... 3 3.1. Glavni statistički rezultati ..................................................................................................... 3 3.2.Trendovi nezaposlenosti ........................................................................................................ 4 3.3. Trendovi nezaposlenosti mladih .......................................................................................... 5 3.4. Trendovi nezaposlenosti muškaraca i žena ........................................................................... 6 3.5. Pogled na 2010. ..................................................................................................................... 6 3.6. Naglo povećanje nezaposlenosti u EU u 2008. ..................................................................... 7 4. EUROPSKA STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA ...................................................................... 9 4.1. Smjernice za zapošljavanje ................................................................................................. 10 4.1. Plan za nove vještine i radna mjesta ................................................................................... 11 4.2. Nove vještine za nova radna mjesta .................................................................................... 11 4.2.1 Mladi u pokretu ............................................................................................................. 12 4.2.2. Metode ......................................................................................................................... 12 4. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................ 13 LITERATURA .............................................................................................................................. 14
Background image of page 4
1. UVOD Ekonomska povijest pokazuje nam da ekonomija nikad ne raste uravnoteženo, ona ima zastoje, uspone i padove. Nakon dobrih razdoblja, razdoblja prosperiteta dolazi recesija. Upravo te promjene od dobrog prema lošem, od prosperiteta do recesije u ekonomiji se nazivaju poslovni ciklusi. Oni karakteriziraju sve tržišne ekonomije, a njih čine kolebljivo kretanje proizvodnje, inflacije, kamatnjaci i nezaposlenost kao jedan veliki problem. Trenutna situacija u Europi daje nam izvrsne primjere za ta kolebljiva kretanja. Trenutno su mnoge države pogođene ekonomskom krizom. Upravo je financijska i gospodarska kriza imala utjecaj na povećanje nezaposlenosti u Europi. Iako se nazire rješenje problema i čini se da se tržište rada u EU oporavlja potrebno je mnogo vremena do znatnog povećanja zaposlenosti. Nezaposlenost jedne države članice EU utječe na druge članice stoga je EU morala uskladiti svoje strategije i smjernice sa nacionalnim programima svake pojedine države članice. Prema napisima u medijima stope nezaposlenosti su se mijenjale iz godine u godinu i varirale od države do države. Stoga je u ovom radu obrađena tema nezaposlenosti u EU s detaljnim pregledom
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}