{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

REZULTATI IZVANREDNOG ROKA 30.3.2011.

REZULTATI IZVANREDNOG ROKA 30.3.2011. - REZULTATI...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
REZULTATI IZVANREDNOG ROKA ODRŽANOG 30. 3. 2011. Upis ocjena je 31. 3. i 7. 4. u 18 sati u Kabinetu prava na trećem katu zgrade Dekanata. Svoju ocjenu morate upisati na nekom od ova dva roka, inače se poništava! Izvrstan (5) Čestitamo! Barbara Crvelin Mateo Miličević Marcel Dimač Vrlo dobar (4) Nikolina Marković Lucija Mikulić Lovro Stojanac Ivana Mrgudić Lea Salihagić Dobar (3) Stjepan Vlahovac Benjamin Tomić – ne zaboravite donijeti retoričku analizu novinskog članka! Ines Dender
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}