B\u0130T\u0130RME PROJES\u0130.docx - T.C \u0130STANBUL \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130-CERRAHPA\u015eA M\u00dcHEND\u0130SL\u0130K FAK\u00dcLTES\u0130 B\u0130T\u0130RME PROJES\u0130 6.GENERAT\u0130ON ELEKTR\u0130K-ELEKTRON\u0130K

Bu0130Tu0130RME PROJESu0130.docx - T.C u0130STANBUL...

This preview shows page 1 - 5 out of 34 pages.

BİTİRME PROJESİ İSTANBUL 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6.GENERATİON ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TUGAY GENÇ 1357130028 DANIŞMAN DR.ÖĞR.ÜYESİ MAHMUT ÖZTÜRK OCAK 2020
Image of page 1
ÖNSÖZ OCAK 2020 TUGAY GENÇ Gelecekteki toplumumuz giderek dijitalleşecek, hiper bağlantılı ve küresel olarak veri odaklı olacaktır. E-Sağlık ve otonom araçlar da dahil olmak üzere, yaygın olarak beklenen birçok gelecek hizmet, anında, neredeyse sınırsız kablosuz bağlantıya kritik bir şekilde bağlı olacaktır. Mobil iletişim teknolojilerinin kablosuz özellikli uygulamalarda şimdiye kadar görülen her şeyin çok ötesine geçmesi ve günlük yaşamları daha pürüzsüz ve güvenli hale getirmesi ve işletmelerin verimliliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Beşinci nesil (5G) araştırmaları küresel bir standarda doğru olgunlaştıkça, araştırma topluluğu 5G'nin ötesindeki çözümlerin ve 2030 döneminin, yani 6G'nin geliştirilmesine odaklanmalıdır. 6G'nin ne gerektireceği henüz belli değil. 5G için çok olgunlaşmamış veya tanımlanan 5G kapsamı dışında kalan ilgili teknolojileri içerecektir. Daha spesifik olarak, verilerin kablosuz ağ içinde toplanma, işlenme, aktarılma ve tüketilme şekli 6G için önemli bir sürücü olacaktır.Bende bu projemde elimden geldiğince 6G ile ilgili yapılan çalışmaları anlattım.Bu projede akademik desteğini, teknik bilgi ve tecrübelerini,emeğini sevgisini hiç eksik etmeyerek bize yol gösterici olan çok değerli danışman hocamız Sayın Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Öztürk’e ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 2
Image of page 2
İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ……………………………………………………………..….2 İÇİNDEKİLER………………………………………………………..3 1.GİRİŞ………………………………………………………………...4 1.1“5G MÜHENDİSLİKTEN 6G İNSANLIĞA” DEMEK DOĞAL MI YOKSA ZORUNLULUK MU? ........................................................................... 5 2.GENEL KISIMLAR………………………………………..……….8 2.1. 1G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMİ……………………………….8 2.2. 2G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMİ……………………………….9 2.3 .3G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMİ……………………………….10 2.4. 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMİ……………………………….12 2.5. 5G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMİ……………………….………13 2.6. 6G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMİ……………………………….14 2.7. 6G İÇİN TOPLUMSAL VE İŞ SÜRÜCÜLERİ…………..……16 2.8. 6G KULLANIM YERLERİ VE YENİ CİHAZ FORMLARI…17 2.9. FİZİKSEL KATMAN VE KABLOSUZ SİSTEM……………..20 2.10. 6G NETWORKİNG…………………………………………….23 2.11. YENİ SERVİS SAĞLAYICILARI…………………………….27 3.BULGULAR………………………………………………………...31 4.SONUÇ………………………………………………………….…..32 5.KAYNAKÇA………………………………………………………..33 3
Image of page 3
1.GİRİŞ 5G mobil iletişim teknolojisinin gelmesi, üretkenliği artırmada önemli bir faktör haline geldiğine işaret ediyor ve birçok sektörde uzun vadeli, yüksek oranda entegre ve özerk uygulamalar için anahtar sağlayıcı olması bekleniyor. Bu yeni teknoloji dalgası, ekonomilerin ve toplumun dijitalleşmesini hızlandıracak. Tarihsel olarak, yaklaşık on yılda bir yeni bir mobil “nesil” ortaya çıkıyor ve 6G'nin 2030 civarında ortaya çıkması bekleniyor. 5G Yeni Radyo'nun (NR) ilk sürümü - 3GPP Sürüm 15 - 2018'de hazırdı ve 5G'nin küresel ticarileştirilmesi şu anda kapatır. 5G performansı ve kullanım örnekleri önümüzdeki sürümlerde de gelişmeye devam edecektir. 6G, yeni teknolojileri ele alacak ve 5G evriminin ötesine geçen iletişim taleplerini karşılayacak. Şimdi gelecekteki iletişim ihtiyaçlarını,
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 34 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture