BBEK4203 Principles of Macroeconomies 1 10.06PM 11-10-2019.docx - BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI I\/MAKROEKONOMI I FACULTY OF BACHELOR OF MANAGEMENT WITH

BBEK4203 Principles of Macroeconomies 1 10.06PM 11-10-2019.docx

This preview shows page 1 - 6 out of 19 pages.

BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI I/MAKROEKONOMI I FACULTY OF BACHELOR OF MANAGEMENT WITH HONOURS SEPTEMBER 2019 SEMESTER PRINSIP MAKROEKONOMI/MAKROEKONOMI I BBEK4203 NAMA : SIM SOCK WAH MATRICULATION NO: 751122086314001 IDENTITY CARD NO. : 751122-08-6314 TELEPHONE NO. : 0125475307 E-MAIL : [email protected] LEARNING CENTRE : IPOH LEARNING CENTER 1
BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI I/MAKROEKONOMI I KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 3 - 5 2.0 Pengalaman Peribadi Penggunaan Media Massa 6 - 7 3.0 Kesan Media Massa Terhadap Individu dan Masyarakat 8 – 9 Di Bandar dan Luar Bandar 4.0 Kesan Negatif Media Sosial di Malaysia 10 - 11 5.0 Cara Berkesan Untuk Mengatasi Masalah Akibat 12 - 13 Penggunaan Media Sosial 6.0 Kesimpulan 14 Rujukan 15 - 16 2
BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI I/MAKROEKONOMI I 1.0 Pengenalan dan Latar Belakang: Wang ditakrifkan sebagai alat pertukaran yang mempunyai nilai tertentu. (Wang, 2000). Jika merujuk kepada sistem ekonomi konvensional, wang diakui sah secara universal dan merupakan alat pertukaran sah utntuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan atau barangan dengan tujuan memenuhi keperluan pembeli. Sebelum sistem wang dicipta, manusia menggunakan sistem barter dalam urusan untuk mendapatka barangan yang diingini. Sistem Barter diperkenalkan oleh suku-suku Mesopotamia sejak 6000SM.Sistem ini merupakan satu cara kuno yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu barangan tanpa penglibatan penggunaan wang dan adalah satu sistem perniagaan yang wujud secara terawal di dunia. Walau bagaimanapun, sistem barter ini didapati tidak sesuai sejajar dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan organisasi masyarakat. Perkembangan masyarakat tersebut telah membawa kepada pelupusan sistem barter dan terciptanya sistem mata wang. Mata wang terawal yang digunakan oleh manusia merupakan mata wang cowie, diikuti dengan mata wang logam, duit syiling, wang kulit dan wang kertas. 1.1 Sejarah Mata Wang di Malaysia: Aktiviti perdagangan yang pesat telah mengilhamkan penciptaan mata wang. Mata wang yang paling awal digunakan oleh penduduk tempatan di Tanah Melayu ialah kulit siput geweng pada kurun ke-3. Selain itu, penduduk tempatan juga menggunakan mata wang kulit siput gerus17 yang dibawa masuk dari Pulau Maldiv dan Borneo oleh pedagang-pedagang asing. Sebelum Zaman Kesultanan Melayu Melaka, Kerajaan Kelantan dan Kerajaan Terengganu telah mula menggunakan mata wang jenis syiling. (Rajah 1 dan Rajah 2). 3
BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI I/MAKROEKONOMI I Rajah 1: Duit Pitis Keping Kelantan Rajah 2: Duit Keping Terengganu Oleh kerana lokasi yang stgrategik, pedagangpedagang dari Barat (India) dan Timur (China) telah datang berdagang dan pedagang-pedagang China memperkenalkan wang tembaga 4
BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI I/MAKROEKONOMI I ke Negeri-negeri Tanah Melayu mulai abad ke-8. Selain itu, negeri-negeri di tengah Semenanjung Tanah Melayu pula menggunakan mata wang berbentuk jongkong yang dibuat daripada timah.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture