H1109 - Háskóli Íslands Verkfræði og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B(STÆ107G STÆ106G HAG105G Vikublað 9 20-26.10.2011 Fi 20

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 9 20.-26.10.2011 Fi. 20. okt: Grunnar og vídd, skv. Ch. 5.2 í kennslubók. Má. 24. okt: Myndvídd og núllvídd, skv. Ch. 5.2 í kennslubók. Efni fyrirlestra vikunnar: Efni fyrir dæmatíma í 9. viku, 24.-26. október: Greinar 3.2, 4.1 og 4.2 í kennslubók. Leysið: 3.2: 31,32,33,34,35,36,37,38,53, 4.1: 1ad,3,5,9, 4.2: 1,2,5,6,7,23-26, Heimadæmi: Leysið dæmin tvö hér fyrir neðan og skilið í hólf Ragnars í VR-II fyrir kl. 15. . 27. október. Lesið: 19. 4.1.46 20. 4.2.18 Ragnar Sigurðsson, [email protected] ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course VéLAVERKF STÆ107G taught by Professor Ragnarsigurðsson during the Fall '11 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online