{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

h1108 - Háskóli Íslands Verkfræði og...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 8 13.-19.10.2011 Fi. 13. okt: Eiginleikar ákveða, skv. Ch. 4.2 í kennslubók. Má. 17. okt: Hlutrúm í vigurrúmum, dálkrúm, línurúm og núllrúm fylkja, skv. Ch. 5.1 í kennslubók. Efni fyrirlestra vikunnar: Efni fyrir dæmatíma í 8. viku, 17.-19. október: Greinar 2.4, 3.1 og 3.2 í kennslubók. Leysið: 2.4: 17,19,20,27,29 3.1: 1,4,6,7,12,17,18 3.2: 1a,3a,4,5,8,11,13,14,24,28,30, Heimadæmi: Leysið dæmin tvö hér fyrir neðan og skilið fyrir kl. 15. . 20. október. Skilið í hólf Ragnars í VR-II. Ekki skila til dæmakennaranna (eða Jóns Ingólfs), því við skiptum yrferðinni og sumir eru stundum í fríi. Lesið: 17. Finnið allar tölur r þannig að 24 Hvaða gildi á r gera fylkið 1 r 12 242 fylkið 1 r 3 sé andhverfanlegt. 112 2 3 andhverfanlegt? 1 Í eftirfarandi fullyrðingum koma fyrir fylki A, B og C, sem við gerum ráð fyrir að séu af stærðum þannig að margfeldin séu vel skilgreind. Rökstyðjið hvort þetta eru sannar eða ósannar fullyrðingar 18. (a) Ef AC = BC og C er andhverfanlegt, þá er A = B. (b) Ef AB = C og tvö fylkjanna er andhverfanleg þá er þriðja fylkið líka andhverfanlegt. (c) Sérhvert andhverfanlegt fylki er frumfylki. Ragnar Sigurðsson, [email protected] ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern