upprifjun - Undirbúningsnámskeið í staerðfraeði...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Undirbúningsnámskeið í staerðfraeði Ragnar Sigurðsson Atli Norðmann Sigurðarson, Benedikt Steinar Magnússon Grímur Hjörleifsson, Jóhann Sigursteinn Björnsson Sigrún Helga Lund, Sigurður Örn Stefánsson Ögmundur Eiríksson 24. ágúst 2011 Copyright This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. 1 Efnisyfirlit 1 Mengi og varpanir 7 1.1 Mengi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.1 Nokkur grunnhugtök um mengi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.2 Aðgerðir á mengjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 Varpanir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2.1 Vörpun og graf hennar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2.2 Eintaekar, átaekar og gagntaekar varpanir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.3 Samskeyting varpana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Tölur 12 2.1 Náttúrlegar tölur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.1.1 reiknireglur og röðun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.1.2 Frumtölur og frumþáttun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.1.3 Þrepun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1.4 Talningarlögmál og !-táknið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.5 Umraðanir og samantektir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2 Heilar tölur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2.1 Reiknireglur og röðun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2.2 Deiling heilla talna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.3 Raeðar tölur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4 Rauntölur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.4.1 Óendanleiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.4.2 Röðun og bil á R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.5 Teljanleg og óteljanleg mengi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.6 Föll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 Algebra 22 3.1 Staerðtákn og forgangsröð aðgerða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2 Liðun og þáttun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1 Summu- og margfeldistákn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.3 Veldi og raetur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 91

upprifjun - Undirbúningsnámskeið í staerðfraeði...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online