{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

h1105 - Háskóli Íslands Verkfræði og...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 5 22.-28.9.2010 Efni fyrirlestra vikunnar: Fi. 22. sept: Krossfeldi vigra í R 3 , línulegar varpanir, fylki línulegra varpana. Má. 26. sept: Vigurrúm. Við erum aðeins á eftir upprunalegri áætlun, en við vinnum þetta upp á næstu tveimur vikum. Athugið að í ka a 2 í fyrirlestrunum er töluvert af efni sem ekki er tekið fyrir í ka a 2 í kennslubók. Próf úr fræðilegu efni og heimaverkefnum: Í dæmatímunum dagana 10., 11. og 12. ok- tóber verður haldið próf með 5 fræðilegum spurningum úr kö um 1-3 og 5 spurningum úr lausnum heimadæma 1-5. Sams konar próf verður haldið í dæmatímum 14., 15. og 16. nóvember, en þá verða 5 fræðilegar spurningar úr kö um 4-6 og 5 spurningar úr lausnum heimadæma 6-10. Allt efni fyrirlestranna er til prófs. Í lok hverrar greinar í kennslubókinni er samantekt, summary , með upptalningu á helstu niðurstöðum greinarinnar og lykilhugtök,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern