{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

h1100 - Háskóli Íslands Verkfræði og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G) Fyrirlestraáætlun 25.8.2011 Lesefnið miðast við kennslubókina: Linear Algebra; Theory and Applications eftir Ward Cheney and David Kincaid, 2. útg., 2012. Vika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Dags. Efni 25.8. Tilhögun og efni námskeiðsins Um vigra í plani og tvinntölur 29.8. Úrlausn á línulegum jöfnuhneppum 1.9. Vigrar og fylki 5.9. Kjarni, myndvídd og óhliðraðar jöfnur 8.9. Fylkjamargföldun og fylkjajöfnur 12.9. Evklíðsku rúmin Rn 15.9. Línur, plön og háplön 19.9. Línulegar varpanir 22.9. Vigurrúm 26.9. Línulega óháð mengi og línulegar varpanir 29.9. Fylkjareikningur 3.10. Andhverfur fylkja 6.10. Frumfylki og LU -þáttun 10.10. Ákveður, skilgreining 13.10. Ákveður: eiginleikar 17.10. Hlutrúm í vigurrúmum; Dálkrúm, línurúm og núllrúm 20.10. Grunnar og vídd. 24.10 Myndvídd og núllvídd 27.10. Hnitaker og hnitaskipti 31.10 Línulegar varpanir; varpanir á rúmi, ámóta fylki 3.11. Eigingildi og eiginvigrar 7.11. Hagnýtingar á eigingildum og eiginvigrum 10.11. Innfeldisrúm; hornrétt ofanvarp; einingarréttir grunnar 14.11. Þverstaða; Gram-Schmidt-aðferð 17.11. Aðferð minnstu fervika 21.11. Hermite-fylki og rófsetningin 24.11. Upprifjun og undirbúningur fyrir próf 28.11. Upprifjun og undirbúningur fyrir próf Lesefni Nótur Ch:1.1 Ch:1.2 Ch:1.3 Ch:1.3 Ch:2.1 Ch:2.2 Ch:2.3 Ch:2.4 Ch:2.4 Ch:3.1 Ch:3.2 Ch:3.2 Ch:4.1 Ch:4.2 Ch:5.1 Ch:5.2 Ch:5.2 Ch:5.3 Ch:5.3 Ch:6.1 Ch:6.1 Ch:7.1 Ch:7.2 Ch:7.2 Ch:8.1 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}