(OUMH1603).docx - BARCHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY WITH HONOURS JANUARY 2020 OUMH1603 KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21 NO MATRIKULASI

(OUMH1603).docx - BARCHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY WITH...

This preview shows page 1 - 4 out of 14 pages.

BARCHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY WITH HONOURS JANUARY 2020 OUMH1603 KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21 NO. MATRIKULASI : 870314055194001 NO. KAD PENGNEALAN : 870314055194 NO. TELEFON : 016-5303612 E-MEL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : PUSAT PEMBELAJARAN TAIPING 1
Image of page 1
ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan…………………………………………………………….. 3 2.0 Bahagian A: Pencemaran plastik di Malaysia……………………… 4 3.0 Bahagian B: Ulasan video 3.1 Video 1- 3 Dimensi konsep utama GCED ……………………… 6 3.2 Video 2- Pencemaran Plastik …………………………………… 8 4.0 Bahagian C: Faedah dan Cadangan 4.1 Faedah GCED kepada masyarakat ……………………………… 9 4.2 Cadangan penyelesaian isu pencemaran plastik ...……………… 10 5.0 Kesimpulan…………………………………………………………… . 12 Nota Refleksi Kendiri…………………………...…………………………………….. 13 Rujukan………………………………………………………………………………… 14 2
Image of page 2
1.0 Pengenalan Hidup pada abad ke-21 memerlukan kita untuk melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi cabaran abad ini. Pelajar abad ke-21 perlu menjadi lebih bijak dan fleksibel supaya boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai peranan dalam pelbagai bidang. Pelajar yang berkemahiran abad ke-21, mengambil peranan secara aktif dalam mencipta ilmu dan pengalaman pembelajaran bagi menangani isu alam sekitar yang semakin meruncing dan kini menjadi satu masalah global. Kemahiran abad ke-21 juga merupakan satu kecekepan baru yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada konteks yang berbeza. Pada tahun 2013, terdapat dua peristiwa penting UNESCO iaitu perundingan teknikal mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Global dan forum UNESCO pertama mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Global diadakan di Seoul, Republik Korea dan Bangkok, Thailand. Global Citizenship Education (GCED) dikenali sebagai Pendidikan Kewarganegaraan Global yang merupakan satu inisiatif global untuk menyebarkan kesedaran kepada pelajar tentang isu-isu global dan kepentingannya. Objektif utama GCED adalah untuk memupuk rasa hormat sesama manusia, membangunkan keupayaan manusia. Kepentingan GCED adalah untuk mempersiapkan generasi muda untuk mencari jalan penyelesaian terhadap cabaran-cabaran di dunia yang saling berkait. GCED juga membantu pelajar menjadi warganegara global yang bertanggungjawab dan aktif. Terdapat tiga dimensi konsep utama GCED iaitu kognitif, sosio-emosi dan tingkah laku. Manfaat GCED kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu alam sekitar global yang dihadapi demi pembangunan yang lestari. Oleh yang demikian objektif utama tugasan ini adalah untuk membincangakan isu alam sekitar yang semakin meruncing dan bagaimana untuk kita menangani permasalahan ini. Dalam laporan ini akan menbincangkan berkenaan isu alam sekitar iaitu pencemaran plastik di Malaysia dan bagaimana tiga konsep utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan Global membawa manfaat kepada masyarakat untuk menangani isu pencemaran plastik di Malaysia. Seterusnya di pengakhiran laporan ini, akan memberitahu kebaikan dan kelebihan GCED serta cadangan dalam menyelesaikan isu alam sekitar. Dan juga akan dinyatakan kepentingan pemeliharaan alam sekitar serta penerangan tentang teknologi hijau dan kelebihannya.
Image of page 3
Image of page 4

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture