{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2livada - LIVADA Pomii fructiferi sunt cultivai de oameni n...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LIVADA Pomii fructiferi sunt cultivaţi de oameni în livezi. Oamenii consumă fructele proaspete, conservate, congelate sau uscate. Ele conţin multe vitamine
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CIREŞUL ŞI VIŞINUL Fructele cireşului şi ale vişinului sunt foarte atrăgătoare prin forma si coloritul lor . Ele au forma (rotundă), cu gust dulce- acrişor, acidulat sau amărui. Cireşele şi vişinele se utilizează în stare proaspătă şi la diferite preparate:compoturi, gem, dulceaţă, sucuri.
Background image of page 2
MĂRUL ŞI PĂRUL Mărul : Face fructe care se consumă în cea mai mare cantitate, datorită atât calităţilor gustative cât si conţinutului în substanţe nutritive. Se utilizează proaspete şi la diferite preparate: gem, dulceaţă, oţet, plăcinte, prăjituri. Părul : Are fructele mai dulci şi mai suculente decât merele. Se consumă proaspete. Din pere se poate prepara: gem, compot, piure, nectar, suc
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ALŢI POMI FRUCTIFERI Prunul : Este pomul fructifer cel mai răspândit la noi in ţară; prunele sunt
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}