Samenvatting sociale psychologie 1.doc - Samenvatting...

This preview shows page 1 - 3 out of 40 pages.

Samenvatting Sociale Psychologie (1) Hoofdstuk 1: Introductie In de Abu Ghraib prison bij Baghdad warden gevangenen gemarteld en vernederd door Amerikaanse soldaten, velen hoopten dat zij de rotte appels/ uitzonderingen waren. Sociale psychologen dachten hier anders over. Experiment . Philip Zimbardo, 1973. Simulatie gevangenis met ppn in de rollen van bewaker en gevangene. Experiment moest eerder afgebroken worden omdat er al snel gebruik van verbaal en fysiek geweld werd gemaakt, dit leidde tot extreme stress reacties van de gevangenen. Sociaal psychologen proberen menselijk gedrag te begrijpen. Sociale psychologie is de studie van gevoelens, gedachten, en gedrag van individuen in sociale situaties. Ze kijken naar hoe mensen omgaan met sociale invloed, en hoe ze besluiten wie ze geloven, welke motieven ze aanhangen, hun karakteristieken en hoe ze tot conclusies komen. We mogen mensen graag als zij ons ook mogen en ze hebben ook vaak dezelfde interesses als onszelf. Sociale psychologen onderzoeken deze intuïties in situaties waarin zij de oorzaak goed kunnen isoleren. Dit soort onderzoeken beïnvloeden vaak de politiek. Persoonlijke psychologie is verwant aan sociale psychologie maar kijken meer naar de effecten van individuele kenmerken en karakteristieken van hun reacties. Sociale psychologie verschilt van cognitieve psychologie doordat er gekeken wordt naar de manier van waarnemen van andere mensen. 2 Distale factoren, waarin de context en tijd invloedrijk is, zijn evolutie en cultuur . Experiment. Hannah Arendt, 1963. Adolf Eichmann, architect van Hitler’s plan om de Joden van het leven te beroven. Hij bleek niet sadistisch of dement maar saai, fantasieloos, onderdanig mannetje met een groot plichtsgevoel. Iedereen is in staat vreselijke dingen te doen. Kurt Lewin, de grondlegger van de sociale psychologie, geloofde dat het gedrag van mensen altijd een wisselwerking met de omgeving was: field of forces. Experiment: Stanley Milgram, 1963. Klassikaal experiment over sociale invloed. Ppn in de rol van de leraar, moeten schokken uitdelen aan de ‘leerlingen’ ( acteurs) wanneer zij een woordparen verkeerd herhaalden. De schok werd per fout 15 volt verhoogd, de proefleider zat naast de ppn en nam de verantwoordelijkheid op zich. 80% van de ppn ging door tot 150 volt, ondanks schreeuwen en gillen van de leerling. 62,5% ging door tot 450 volt, het hoogste aantal volt. 360 volt was het gemiddelde. Zelfs sociale psychologen hadden dit niet verwacht, waarschijnlijk is het door de stap-voor-stap manier zo ver gekomen. Experiment: John Darley & Daniel Batson, 1973. Ppn moesten presentaties geven in een ander gebouw, er waren 2 condities: haast en volop tijd. Op de route passeerden
de ppn een gewonde man, 10% hielp de man als ze haast hadden, tegenover 62% van de ppn die tijd genoeg hadden.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture