Meteci_aruanne_KKants

Meteci_aruanne_KKants - Kaspar Kants Aruanne Meteci Valduse...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kaspar Kants Aruanne Meteci Valduse OÜ Viimane ekskursioon viis meid Metecisse Eesti suurimasse metallitööstusettevõttesse. Tänaseks on Meteci nimi tuntud ka Euroopa turgudel. Meteci ettevõtete gruppi on koondunud 5 Tartus tegutsevat metallitööstusettevõtet. Käesoleval ajal töötab Metecis umbes 250 töötajat ja firmade 2008. aasta kogukäive oli 17 miljonit eurot. Firmad on spetsialiseerunud metallitöö erinevatele valdkondadele, tehes siiski tihedalt omavahelist koostööd ja omades ühiseid müügi-, ostu- ja juhtimisstruktuure. Meie ekskursioon toimus 15 000 ruutmeetri suuruses tehasekompleksis, mis sai valmis 2007. aastal. Esimesena käisime Meteci Eriprojektides, kus töötas suhteliselt vähe inimesi ja olid vanad tööpingid ka. Seal me pikalt ei peatunud, vaid läksime edasi. Nende tegevusalaks oli projektipõhised metallkonstruktsioonid sise - ja välisehituse tarbeks. Seejärel suundusime Stameteci, mis on tarbesõidukite (veoautode ja haagiste ning põllumajandus- , ehitus- ja keskkonnatehnika) detailide ja sõlmede valmistaja kesk - ja suurseerias. Eksporditakse kogu
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern