scd_s1 - Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor Impulsul electric Form de und care caracterizeaz variaia rapid a unei mrimi fizice (tensiune, curent, sarcin) pe o anumit poriune a axei timpului. Dac acestea se repet spunem c avem de a face cu o serie de impulsuri. Deci, impulsurile electrice sunt:- singulare atunci cnd forma de und elementar apare o singur dat- periodice atunci cnd forma de und rezultant este format dintr-o succesiune de impulsuri elementare identice Exemple de impulsuri ideale: Impulsul Dirac : Impulsul treapt unitate : Impulsul fereastr : Majoritatea impulsurilor sunt caracterizate de treceri brute (aproape instantanee) ntre dou nivele de tensiune. Dac variaiile se fac ntre 0 si un nivel pozitiv (sau negativ) de tensiune spunem c impulsurile sunt unipolare. Dac impulsurile sunt caracterizate de treceri ntre dou nivele de tensiune de polaritate diferit, spunem c impulsurile sunt bipolare. ( 29 t t ( 29 ( 29 { } 1 , , = = = t L t t t t ( 29 ( 29 { } s t L t t t 1 , 1 , = < = ( 29 t 1 t ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 { } ( 29 sT e s t f L T t t t f t T t t t f-- =-- = < = 1 1 , 1 , , ( 29 t f 1 T T ms T 3 = Parametrii electrici care caracterizeaz o form de und dreptunghiular ideal (impuls fereastr) periodic: amplitudinea impulsurilor, E durata impulsului elementar, T perioada impulsurilor, T frecvena impulsurilor, o T f 1 = factorul de umplere, T T = valoarea medie a tensiunii, E T T E X o m = = n general pentru o serie de impulsuri periodice, valoarea medie a tensiunii este dat de: ( 29 dt t x T X T m = 1 Se consider forma de und: Avem: amplitudinea impulsurilor pozitiv E 1 = 5V negativ E 2 = - 1V variaia semnalului: E = E 1- E 2 = 6V durata impulsurilor pozitive: T 01 = t 2- t 1 = 2ms durata impulsurilor negative: T 02 = t 3- t 2 = 1ms...
View Full Document

Page1 / 9

scd_s1 - Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online