Cap2 - CAP 2 LIMBAJE DE PROGRAMARE A AUTOMATELOR PROGRAMABILE Datorit diversitii firmelor productoare i tipurilor de automate programabile exist

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CAP. 2 LIMBAJE DE PROGRAMARE A AUTOMATELOR PROGRAMABILE Datorit diversitii firmelor productoare i tipurilor de automate programabile, exist mai multe variante de programare a unui automat programabil, dintre care pot fi amintite: Programarea cu ajutorul limbajelor grafice, de tip Grafcet sau Isagraf Programarea prin diagrama Ladder Programarea n limbaje de nivel nalt ( C, Pascal ) 2.1 Limbajul Grafcet Limbajul Grafcet reprezint o modalitate de descriere grafic a unui sistem logic secvenial, fiind util datorit generalitii i facilitilor de care dispune, spre exemplu posibilitatea descrierii secvenelor paralele [Arzen, 1994]. Elementele constitutive ale unei diagrame Grafcet sunt urmtoarele: Etape : corespund unei stri stabile a sistemului automat i sunt identificate printr-un numr unic Fig. 2.1 Etape Grafcet Etapele pot fi: iniiale: aceste etape sunt active iniial (etapa 1 din fig. 2.1) normale: sunt celelalte etape care nu sunt active iniiale (prima etap 3 din fig. 2.1). Ele se pot activa la un moment dat (etapa 3 cu un punct ataat din fig. 2.1). Tranziii : o tranziie indic posibilitatea evoluiei dintr-o stare activ ntr-o nou stare. Fiecrei tranziii i este asociat o condiie logic, n funcie de valorile logice ale unor variabile de intrare sau de starea activ sau inactiv a altor etape. Condiia de tranziie nu este validat dect dac etapele imediat precedente sunt active. Fig 2.2 Diferite reprezentri de tranziii 6 3 3 1 Activare ieire Activare ieire Aciuni asociate etapelor : deoarece o etap poate fi activ sau inactiv la un moment dat, exist aciuni asociate etapelor, care se execut numai la activarea acestora. Pot exista i aciuni condiionate, ce se execut dac, suplimentar, mai este adevarat nc o condiie logic. Aciunile pot fi diverse: deschiderea unei vane oprirea sau pornirea unui motor (fig. 2.3) incrementarea unui contor pornirea unei temporizri Fig. 2.3 Comanda unui motor Ramificaii (divergene) : au loc ntre mai multe secvene posibile, atunci cnd condiiile de tranziie se exclud ntre ele. Convergena diferitelor ramuri are loc atunci cnd sunt ndeplinite condiiile de tranziie pe fiecare ramur. Se pot stabili prioriti dac nu se exclud condiiile de tranziie. Fig. 2.4 Ramificaie (divergen) Secvene simultane (paralelism) : mai multe secvene pot fi activate simultan, plecnd de la o condiie de tranziie. Evoluia, pe fiecare ramur, se efectueaz simultan. Jonciunea nu se poate efectua dect atunci cnd toate secvenele sunt terminate....
View Full Document

This note was uploaded on 11/05/2011 for the course AUTOMATIC 20 taught by Professor Ivanescunick during the Spring '11 term at UPB Colombia.

Page1 / 6

Cap2 - CAP 2 LIMBAJE DE PROGRAMARE A AUTOMATELOR PROGRAMABILE Datorit diversitii firmelor productoare i tipurilor de automate programabile exist

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online