Cursuri SMP - Sisteme cu Sisteme microprocesoare...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Sisteme cu Sisteme cu microprocesoare microprocesoare Seria 2007-2008 Prof. Dr. Ing. Traian C. IONESCU
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Date de contact Date de contact Profesor: Traian IONESCU Email: tcion@rdsmail.ro Asistenti: Radu PIETRARU Andrei HOHAN Bogdan CARSTOIU Laborator: ED 308, ED 312 Website: http://smp.aii.pub.ro/
Background image of page 2
3 Capitolul 1 Capitolul 1 Introducere
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Pozitia in cadrul planului de invatamant Pozitia in cadrul planului de invatamant Componenta esentiala a programei de computer engineering Accentul este pus mai putin pe analiza si formule si mai mult pe intelegerea proiectarii si a functionarii unui sistem real. Plan invatamant Automatica
Background image of page 4
5 Obiectivele cursului Obiectivele cursului Obiective generale: Obtinerea de experienta in abordarea subiectelor tehnice complexe si capacitatea de a digera informatii tehnice detaliate intr-un interval de timp rezonabil de scurt Dezvoltarea abilitatii de a combina creativitatea cu abordarea metodica a proiectarii hardware si software pentru a minimiza numarul de erori Dezvoltarea atentiei catre detalii la implementarea proiectarii Obtinerea de experienta in aplicarea metodelor de rezolvare a problemelor pentru a gasi solutii ce satisfac un set de constrangeri, debugging hardware/software
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Obiectivele cursului Obiectivele cursului Obiective specifice: Intelegerea legaturii dintre conceptele logicii digitale de nivel jos si conceptele arhitecturii de nivel inalt Intelegerea executiei unei instructiuni ciclu cu ciclu Intelegerea conceptelor precum: magistrala, memorie, interfatarea acestora, intreruperi (……. .)
Background image of page 6
7 Evaluarea cunostintelor Evaluarea cunostintelor Structura cursului: 14 sapt x 3 ore/sapt = 42 ore curs 14 sapt x 2 ore/sapt = 28 ore aplicatii Metoda de evaluare a cunostintelor: evaluarea continua Evaluarea activitatii la curs: 2 examene scrise , (sapt. 8, sesiunea de vara) Evaluarea activitatii aplicative: 4 lucrari (2 teme de programare, 1 tema de cercetare + 1 tema de proiectare hardware)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8 Evaluarea cunostintelor (2) Evaluarea cunostintelor (2) Baza materiala: 25 PCuri conectate la Internet (ED308) + 12 PCuri conectate la Internet (ED312) + 12 platforme cu 8051 Materiale elaborate in anii anteriori Note de curs, difuzate saptamanal, anticipat
Background image of page 8
9 Evaluarea cunostintelor (3) Evaluarea cunostintelor (3) Probele de examen: Saptamana 8: 3 subiecte + 1 problema, pondere 40 % din nota la examen conditie de promovare: minimum 5 Sesiunea de vara: 3 subiecte + 1 problema, pondere 60 % din nota la examen Conditie de promovare: minimum 5 Timp de elaborare a raspunsurilor: 150 min
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
10 Evaluarea cunostintelor (4) Evaluarea cunostintelor (4) Aplicatii: Cele 4 teme, notate de la 0 la 10, suma minima pentru promovare 35 Ponderea in evaluarea aplicatiilor 50 % Proiect, notat de la 0 la 10, nota minima 5 Ponderea in evaluarea aplicatiilor 50 % Programa Laborator SMP
Background image of page 10
11 Evaluarea cunostintelor (5) Evaluarea cunostintelor (5) Ponderea examenelor: 60% Ponderea aplicatiilor: 40 %
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 133

Cursuri SMP - Sisteme cu Sisteme microprocesoare...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online