{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Curs 2 - Capitolul 3 Capitolul Multiprogramare si...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Capitolul 3 Capitolul 3 Multiprogramare si Multitasking
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Multiprogramare si Multitasking Multiprogramare si Multitasking Mijloace de sprijin pentru multiprogramare : a) salvarea si restaurarea starii programelor pentru a permite intreruperea si reluarea corecta a executiei, cerute de executiile intercalate; b) excluderea mutuala , care permite utilizatorilor sa foloseasca in comun o resursa, evitand problemele generate de posesia multipla a resursei; c) sincronizarea , pentru a coordona activitatile taskurilor care interactioneaza ; d) activarea si dezactivarea taskurilor , permitand pornirea si oprirea unui anumit task
Background image of page 2
3 Procese si Procesoare Procese si Procesoare Taskuri utilizator Hardware Nucleul sistemului de operare Taskuri ale sistemului de operare
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
80 120 160 210 240 280 310 50 250 50 70 80 90 120 130 160 190210 240 250 280300 310 Nu 450 50 70 110 140 180 190 240 270 300 320 360 370 400 410 440 50 70 110 140 150 180 190 240 270 300 320 360 370 400 410 440 Ocupare CPU Ocupare I/O Ocupare CPU Ocupare I/O DA DA NU NU DA NU DA NU
Background image of page 4
5 Mijloace de Sprijin pentru Multiprocessing Mijloace de Sprijin pentru Multiprocessing salvarea si restaurarea starii programelor pentru a permite intreruperea si reluarea corecta a executiei, cerute de executiile intercalate; excluderea mutuala, care permite utilizatorilor sa foloseasca in comun o resursa, evitand problemele generate de posesia multipla a resursei; sincronizarea, pentru a coordona activitatile taskurilor care interactioneaza ; activarea si dezactivarea taskurilor, permitand pornirea si oprirea unui anumit task.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Proces Proces Fiecare proces este compus din trei parti principale: O baza de date , pastrata, de regula, in memoria principala, care contine toate datele si spatiul de memorie necesare pentru reprezentarea variabilelor programului, ca si celelalte variabile cerute de executarea calculelor aferente. Codul care implementeaza algoritmul executat de catre proces. Mediul in care se executa procesul. Termenul de "mediu" indica o serie de atribute ale procesului, adesea gestionate de catre sistemul de operare, care sunt necesare executiei corecte. Exemple de atribute pot fi descriptorii zonelor de memorie rezervate procesului, cu drepturile de acces pentru fiecare din ele
Background image of page 6
7 Starile Procesului Starile Procesului Valorile datelor ce se salveaza. De obicei acestea sunt continuturile registrelor, care se afla intr‑o zona considerata nesigura intrucat noul proces, prin utilizarea registrelor, distruge continutul acestora. In clasa registrelor intra, desigur, indicatorul stivei si indicatorii de conditie . Contorul programului , indicand prima instructiune ce trebuie executata la reluarea rularii procesului. Toate registrele care contin informatii ce descriu mediul de executie al procesului , incluzand, eventual, registrele unor dispozitive externe , cum sunt unitatea de gestiune a memoriei si coprocesorul matematic (unitatea de calcul in virgula mobila).
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 Descriptorul Procesului Descriptorul Procesului Indicator catre alti descriptori Zona de salvare pentru unitatea de gestiune a memoriei
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}