Proiect SCPC_2006 - Universitatea Politehnica Bucureti...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Universitatea “Politehnica” Bucureşti Facultatea de Automatică şi Calculatoare Proiect SCPC
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tema proiectului : Proiectarea unui sistem numeric de conducere pentru preîncălzitoarele aparţinând unui furnal de pe platforma SIDEX – Galaţi. Cuprins : 1. Prezentarea instalaţiei tehnologice 2. Soluţia de automatizare aleasă 3. Proiectarea soluţiei de automatizare – realizarea în variantă numerică 4. Optimizarea regimului de combustie(ardere) la preîncălzitoarele furnalului 5. Observaţii şi concluzii 1. Prezentarea instalaţiei tehnologice
Image of page 2
Pentru a funcţiona la parametrii optimi, un furnal are nevoie de o mare cantitate de aer cald – cu temperatura ≈ 1200 °C . Preîncălzitorul este componenta care furnizează aerul necesar la temperaturi ridicate. Instalaţia de “preîncălzire” a aerului constă de fapt dintr-o baterie de 4 preîncălzitoare identice, care funcţionează ciclic ; în acest proiect va fi tratată soluţia numerică de conducere pentru un singur preîncălzitor, în practică urmând a se aplica identic pe toate cele 4 componente ale unei baterii. De asemenea, instalaţia se incadrează în categoria celor cu parametrii distribuiţi(depind de coordonate - x si timp – t) şi este de dimensiuni mari. Descrierea de ansamblu a instalaţiei tehnologice (figura de mai jos) : În această instalaţie avem de luat în calcul două procese importante :
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
(1) – procesul de încălzire a aerului (2) – procesul de combustie Procesul de ardere are o caracteristică neliniară, aşa cum se observă în figura de mai jos ; vom face alimentarea cu bigaz la debit constant, iar reglarea se va face în funcţie de aerul de combustie, astfel încat să se obţină o ardere optimă. Caracteristica reprezintă un caz ideal, iar în cazul real arderea optimă se obţine pentru un debit de aer de combustie în jurul punctului de optim. Observaţii : T este o funcţie neliniară ; Faer – debitul de aer ; Fc – debitul de combustibil ; punctul optim de funcţionare este în apropierea punctului de extrem . Ieşirea aerului din preîncălzitor va fi asigurată la o valoare impusă – de exemplu 1200°C. O mărime de calitate pentru procesul de combustie este cantitatea de O 2 din gazele reziduale ; cu cât cantitatea de O 2 scade, cu atât arderea este mai bună. 2. Soluţia de automatizare aleasă
Image of page 4
Proiectăm câte un regulator pentru : reglarea debitului de bigaz, reglarea debitului de aer de combustie, reglarea debitului de aer pentru furnal şi pentru reglarea temperaturii. Vom implementa astfel 4 regulatoare, pentru marimi diferite(debit şi temperatură), ca în figura de mai jos : Prezentarea celor 3 regulatoare (pentru care avem disponibile date) din cele 4 : Regulatorul 1 – FRC1 este folosit pentru reglarea debitului de bigaz.
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern