Proiect SCPC_2006 - Universitatea Politehnica Bucureti...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Universitatea Politehnica Bucureti Facultatea de Automatic i Calculatoare Proiect SCPC Tema proiectului : Proiectarea unui sistem numeric de conducere pentru prenclzitoarele aparinnd unui furnal de pe platforma SIDEX Galai. Cuprins : 1. Prezentarea instalaiei tehnologice 2. Soluia de automatizare aleas 3. Proiectarea soluiei de automatizare realizarea n variant numeric 4. Optimizarea regimului de combustie(ardere) la prenclzitoarele furnalului 5. Observaii i concluzii 1. Prezentarea instalaiei tehnologice Pentru a funciona la parametrii optimi, un furnal are nevoie de o mare cantitate de aer cald cu temperatura 1200 C . Prenclzitorul este componenta care furnizeaz aerul necesar la temperaturi ridicate. Instalaia de prenclzire a aerului const de fapt dintr-o baterie de 4 prenclzitoare identice, care funcioneaz ciclic ; n acest proiect va fi tratat soluia numeric de conducere pentru un singur prenclzitor, n practic urmnd a se aplica identic pe toate cele 4 componente ale unei baterii. De asemenea, instalaia se incadreaz n categoria celor cu parametrii distribuii(depind de coordonate - x si timp t) i este de dimensiuni mari. Descrierea de ansamblu a instalaiei tehnologice (figura de mai jos) : n aceast instalaie avem de luat n calcul dou procese importante : (1) procesul de nclzire a aerului (2) procesul de combustie Procesul de ardere are o caracteristic neliniar, aa cum se observ n figura de mai jos ; vom face alimentarea cu bigaz la debit constant, iar reglarea se va face n funcie de aerul de combustie, astfel ncat s se obin o ardere optim. Caracteristica reprezint un caz ideal, iar n cazul real arderea optim se obine pentru un debit de aer de combustie n jurul punctului de optim. Observaii : T este o funcie neliniar ; Faer debitul de aer ; Fc debitul de combustibil ; punctul optim de funcionare este n apropierea punctului de extrem . Ieirea aerului din prenclzitor va fi asigurat la o valoare impus de exemplu 1200C. O mrime de calitate pentru procesul de combustie este cantitatea de O 2 din gazele reziduale ; cu ct cantitatea de O 2 scade, cu att arderea este mai bun. 2. Soluia de automatizare aleas Proiectm cte un regulator pentru : reglarea debitului de bigaz, reglarea debitului de aer de combustie, reglarea debitului de aer pentru furnal i pentru reglarea temperaturii. Vom implementa astfel 4 regulatoare, pentru marimi diferite(debit i temperatur), ca n figura de mai jos : Prezentarea celor 3 regulatoare (pentru care avem disponibile date) din cele 4 : Regulatorul 1 FRC1 este folosit pentru reglarea debitului de bigaz....
View Full Document

Page1 / 14

Proiect SCPC_2006 - Universitatea Politehnica Bucureti...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online