yl26 - Kirjutage vastavad reaktsioonivõrrandid Mis juhtub...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Kirjutage reaktsioonivõrrand peptiidahela Lys-His-Leu-Glu tekke kohta alltoodud aminohapetest. Mitu peptiidsidet tekib? Millise peptiiditüübiga on tegemist? Kas see peptiid on happeline, aluseline või neutraalne? Millised molekulidevahelised jõud hoiaksid selliseid peptiidahelaid koos? 2. Kirjutage tehismagusaine aspartaami täieliku hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand. Mitu aminohapet moodustub? Milline on aspartaami molekuli laeng neutraalses, aluselises, happelises keskkonnas? Kirjutage aluselise ja happelise keskkonna kohta reaktsioonivõrrandid. 3. Kas hüdrolüüsil moodustunud invertsuhkru kogumass on suurem või väiksem kui hüdrolüüsiks võetud sahharoosi mass? Mitme protsendi võrra? M(C 6 H 12 O 6 ) = 180 g/mol; M(C 12 H 22 O 11 ) = 342 g/mol 4. Miks happepiisad söövitavad puuvillasesse riidesse augud, aga leeliselahuse pritsmed seda ei tee?
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kirjutage vastavad reaktsioonivõrrandid. Mis juhtub ahelatevaheliste vesiniksidemetega? 5. Moodustage tsütosiinist, desoksüriboosist ja fosfaatrühmast nukleosiid ja nukleotiid! Kuidas moodustub edasi polünukleotiid? 6. Kirjutage alloleva peptiidi täielik hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand. Mitmest aminohappest on peptiid moodustunud? Kas antud peptiid on happeline, aluseline või neutraalne? Põhjendage. Milline on antud peptiidi laeng aluselises, happelises keskkonnas? Kirjutage vastavad reaktsioonivõrrandid1 H 2 N CH C CH 2 OH O CH CH 3 CH 3 H 2 N CH C CH 2 OH O CH 2 CH 2 CH 2 NH 2 H 2 N CH C CH 2 OH O CH 2 C OH O H 2 N CH C CH 2 OH O N NH Leutsiin (Leu) Lüsiin (Lys) Glutamiinhape (Glu) Histidiin (His) H 3 N CH CH 2 C O NH CH CH 2 C O OCH 3 COO...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern