{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

vaskhüdroksiidkarbonaat

vaskhüdroksiidkarbonaat - Lahuse...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum (CuOH) 2 CO 3 süntees ja lagundamine Jaanus Liigand Keemia I Süntees: Keeduklaasi valmistan 30g 12% CuSO 4 lahuse. Selleks kaalun CuSO 4 ∙5H 2 O keeduklaasis M(CuSO 4 )=63,5+32+64=159,5g/mol M(CuSO 4 ∙5H 2 O)=249,5g/mol Mõõtesilindriga mõõdan 24,37 cm 3 vett Lahustan vaskvitrioli ära. Saan helesinise lahuse. Vastavalt reaktsioonivõrrandile arvutan NaHCO 3 koguse. Katsekirjelduse on mainitud, et võtta tuleb 10 % rohkem seega 49,6cm 3 Kuumutan lahust pliidil kuni 80 o C ja hoian kuumust, kuni suspensioon kaob, gaasi eraldumine lõpeb ning lahuse värv muutub sinisest sinakasroheliseks.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lahuse filtreerin vaakumfiltriga (Bunseni kolb, Bchneri lehter ning alandatud rhk)filtraadi kuivatan petri tassil. Kuiv saadus kaalus 2,0 g Vrrandi jrgi peaks tulema: Saagis on seega: Lagundamine: Roheline lagunes kuumutades mustaks vask(II)oksiidiks, CO 2 ja veeauruks Testusreaktsioonid: 1) Tekib valge hgu 2) Indikaator kraanivees sinine (aluseline keskkond) prast testusreaktsiooni muutub kollaseks (happeline keskkond)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern