lab01_java - Μεθοδολογίες και Γλώσσες

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραµµατισµού ΙΙ - Java 1ο φυλλάδιο εργαστηρίου – Ηµεροµηνία : 17/10/2011 Πέρασµα παραµέτρων κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος µπορούµε να περάσουµε παραµέτρους στην main() οι οποίες αποθηκεύονται στον πίνακα args. Οι παράµετροι συντάσσονται, σε σειρά, µετά το όνοµα του προγράµµατος όταν αυτό εκτελείται στη γραµµή εντολών. Ένα πρώτο παράδειγµα χρήσης παραµέτρων Με τη χρήση ενός απλού επεξεργαστή κειµένου (π.χ. notepad) δηµιουργείστε ένα αρχείο µε όνοµα Identity.java το οποίο θα περιέχει τον παρακάτω πρόγραµµα σε java. public class Identity { public static void main(String args) { System.out.println("My name is "); System.out.println(args[0] + " " + args[1]); System.out.println(" and i am "); System.out.println(args[2]); System.out.println(" years old."); } } Εκτελέστε το παραπάνω πρόγραµµα µε δύο διαφορετικούς τρόπους: a) java Identity b) java Identity Nikos Pappas 22 Σε ποιο συµπέρασµα καταλήγετε µετά την εκτέλεση των παραπάνω εντολών; Αλλάξτε τις παραπάνω εντολές εκτύπωσης στην οθόνη, µε τις παρακάτω εντολές. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές; Τι παρατηρείτε; System.out.print("My name is "); System.out.print(args[0] + " " + args[1]); System.out.print(" and i am "); System.out.print(args[2]); System.out.println(" years old."); ∆ιαµορφώστε το σώµα της µεθόδου ως εξής: public static void main(String args) { if (args.length == 3) { System.out.print("My name is "); System.out.print(args[0] + " " + args[1]); System.out.print(" and i am "); System.out.print(args[2]); System.out.println(" years old."); } else { System.out.println("Missing parameters"); } } } Μεταφράστε ξανά το πρόγραµµα και εκτελέστε το µε τον ίδιο τρόπο. Είναι αναµενόµενα τα αποτελέσµατα; Στη συνέχεια κάντε τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να τυπώνεται πρώτα η ηλικία και στη συνέχεια το ονοµατεπώνυµο ενός ανθρώπου. Πιστεύετε ότι µπορούµε να τυπώσουµε όλα τα στοιχεία ενός ανθρώπου µε τη χρήση µόνο µίας εντολής; Τι αλλαγές θα κάνατε στο πρόγραµµα σας; Ένα δεύτερο παράδειγµα χρήσης παραµέτρων Στο παράδειγµα που ακολουθεί παρουσιάζουµε έναν απλό τρόπο για να εµφανίσουµε όλες τις παραµέτρους που περνάµε κατά την εκτέλεση του προγράµµατος στην γραµµή εντολών: public class Print_CommandLine_Args { public static void main(String args) { System.out.println("The arguments of the program are: "); for (int i=0; i<args.length; i++) System.out.print(args[i] + " "); } } 1η εργαστηριακή άσκηση Προχωρήστε στη µεταγλώττιση και εκτέλεση του παραπάνω προγράµµατος ορίζοντας διαφορετικές παραµέτρους κάθε φορά. Τροποποιήστε το συγκεκριµένο πρόγραµµα έτσι ώστε να δέχεται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος δύο αριθµητικές παραµέτρους και α υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισµα τους. Ασκήσεις για το σπίτι 1η άσκηση Να υλοποιήσετε ένα πρόγραµµα στην Java το οποίο να υπολογίζει το παραγοντικό ενός θετικού ακεραίου αριθµού n ο οποίος θα εισάγετε στο πρόγραµµα µέσω παραµέτρων. Προστατέψτε το πρόγραµµά έτσι ώστε σε περίπτωση που η παράµετρος είναι αρνητικός ακέραιος αριθµός να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα. Ισχύει ότι n! = 1*2*3*…*(n-1)*n και 0! = 1. 2η άσκηση Να δηλώσετε δύο ακέραιες µεταβλητές i = 6 και j = 8 και να εκτελέστε τις πράξεις *, +, -, /, %. Τυπώσετε τα αποτελέσµατα και δικαιολογήστε τα. Επαναλάβετε την άσκηση µε µεταβλητές i = 5 και j = 0. Τι παρατηρείτε; 3η άσκηση Να υλοποιήσετε πρόγραµµα σε Java µε όνοµα TimeCalc το οποίο θα δέχεται ως παράµετρο έναν ακέραιο αριθµό. Ο αριθµός θα συµβολίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια θα µετατρέπει τον αριθµό που δώσατε, στις αντίστοιχες ηµέρες, ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και θα τα εµφανίζει. Οδηγίες για παράδοση Ασκήσεων: • Η παράδοση των εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω του e-class την ∆ευτέρα 24/10/2011 στις 12.00 το βράδυ. • Θα πρέπει να σταλεί ένα αρχείο zip µε όνοµα ΑριθµόςΜητρώου_Lab_xx (όπου xx ο τρέχων αριθµός του εργαστηρίου : icsd09001_Lab01.zip). Στο αρχείο zip θα περιέχονται τα εξής: Πηγαίος Κώδικας των ασκήσεων (Στην αρχή του πηγαίου κώδικα θα αναγράφεται ο αριθµός µητρώου και το ονοµατεπώνυµο σας και ο αριθµός της άσκησης). Επιβάλλεται η χρήση σχολίων στον κώδικα σας. Ένα αρχείο .doc ή .pdf µε οθόνες εκτέλεσης (screenshots) των προγραµµάτων σας. Στην αρχή του αρχείου θα αναγράφεται ο αριθµός µητρώου και το ονοµατεπώνυµο σας. • Καµία εργασία δεν θα διορθωθεί εάν δεν έχει ακριβώς αυτή τη µορφή. • Καµία εργασία δεν θα γίνεται δεκτή εάν η παράδοση της είναι εκπρόθεσµη. ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course ECON 1 taught by Professor E during the Spring '11 term at University of Patras, Patras.

Ask a homework question - tutors are online