{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lec_5_notes - s-I SEIMIO oz{21 f 2993#5'3 FJC real...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s-I SEIMIO - oz {21; f 2993 {#5 '3' FJC. real Mitre-“l £32m», E E ’1)? II 13.4.: . mamflnamm T, V, N .03 Ana 1‘5 5. «gm “"33 A = U - I5 ‘7, want to flaxImiza 5 : “-3? gefi‘: F Jfflf'i‘T L‘v 4, ‘ *Rri, vfitd U: 0 “#17401! m3 figuraftw 41.5:1me)- III: Twirj fir {:15}?th Wifihhm :3 If!” am umbm 4. I” 13:: HSI'nfle huh +0“ :3 view {a '5 13193 33 ,_ _ L = mimfufww a! AMI. ,i 3%: Mummim who” W33; a3 arlmtafma WHORE ,flgda . 5ka m3aumh§m( (Micmsblh) bu. 5 = Mal-3e1- 1nd vac-30v : '" Measure Ja{ uni Aize' 4'. __ _ ‘_<L’ "\lzu \x’p 3“” 3mm 0{ u, Main» “13;?“ (m3; ) II 'I E: E 1»: mm <9, (3‘ éu> .§1<I->_o Vanamte. (E E>= ((1% L)(: $35)) = (i 3.1; > ,., E <§f5§>=N<bz>Isz I} L orieIIl'aTI'm .flumrrdatzJ ,anfu: J=J W543) = 3G?” = WE manna c{ 3:: J2: Grimm!) «”r F“ m“ (fa-ah" 39an p3 drain. . Nb r.) m Mama: , mécu’e much Alma: {an (I unlit" I . XIII finghknm 4393351??- _I:I[a_ wile?" Fubalrm I‘lbj JIE- #:311th -%t E -331 . . ‘1 F“ 3’; N)” (£11453) 5!? < kit: ) Gmman. _,X‘=3(€>3= 0 I‘ 0": ME? WEN? “at diam Mwl I': IiI volume. :1: —~ ‘17-'53) = FUJJEJN) 33.3sz .:imI|aI3 l' Jivfiwm fawn j : j'ldfi . meh a; Kahlil-ll? : rafcufull Correohbh Em. 1M1 3%?“ R N -.- ' - — s» 33" " ) rfiauaaiar. 3 4 7:); (5 NE: N315" )] Gumidn :{L , N >> 1 man? links 3» WK NIL: mat I:{IIIIII .ér Jam; zxfénsians 1? fl LlN-b 916 L2 ._ EM— exiting”. Midway 01f a male Mmflc _ f . . .. MIA wryalfm WF 4333"" 32 #33391“ E Jug ‘3 0“de 39 Val r- 1” 3 gx‘ltmmn I: Wei 5‘2 .Féululiba {1% radon wall: Pfg), —“ (31 €——- mun-{Lei arr {mlljumfirm win» 3 BTJMI— ' [EM m-nlm- a} mfi' ' {amber i mifimfim M31. limb fa. mi. ml}: 3' . 1L0” = Flt?) "alibi {m ' ‘I‘mflm fldfflidfi W 02112;: J AM = — PJV {. f 51? , 357' I <£>= (giggly irkzflbulrir $21me I\,4{;‘CE Li 21%: {new 31? 11V 5: :ij:.flbm+ 1111:. PG) wiring-1 affem 5: Iain J10?) {MM {rtC R —, w" JFK: ugh {{{F'mfiia'fum “Hf: ffllfa’if E: E <£>=-[¥T3~9R(/!1LF[EJ) = 1:: if .{Icm 650K911” “farmer. 23?." I203) ,anar vfaflcn {EFF £2th 4" and R |< “W“: = 3U E ' _1= ”Mai W, lgn‘jx‘i 1,4316: , Jirnae JET:- .45 1&2 Jumptcrucfib Ii-{NG [e 61w thin _:msu{e-1{a{n{Jidut{j _ mhd. ,{u N r» 1 {z e: L Li: dimming LOW {ii-flea” {J .41 {a {Hard "FJHW {{ Aflflt ,, mafmufza ( louse: L) are {easier I: mm m; is" {figmhmfi fwTfljmfiém ) more. I‘m-Ti cl “Hm +m x?“ ( {Curran} alum qr“ R. > L. Qkaflmd) b 4.; DNA JmHe {hauled 3m ' - Kuhn» infifi b e. “100 {{m REC-1" J“: 2 -N = JET :: 0.09 N 111m 1! F mum F (W) a {:12 Du - Am mhmi “#{r- .mbifran1 {401m (mm ,4!“ $3: mfg” *fflan, miensi-Jn) r—lifil U [HI I ' , I {'r .9. . LI Lairflfld 3' J Tug: (Leif: F) .r A ”(firm 07! f _ ‘ P (E): Nb [mm (7] ‘ E 1 :2.- A5 W'mecflm (.{f 416?” Edd [7: Uw"dlt) ItnTL [ang‘mu $5 (-k—TI) “(for - dud m» Emmi Oplnrpn f 1 PM ELI afluvrimlhi .Jurilq W'fl file {me ,{"1-*'[”'"v'"- [~3th 51' A! DNA r Luff {Ni 44 ml .9': #1, mi maid . - WLC E1 WLC' wam- {the ,[ham . 'r'émfimm j Him, _:{I¢xikfa Mi H5) .- _ _\ '_ 5"L {:0 i) 1‘, ’ , camflmf mfiur £11K A: are ’01ij “3] : mutt {ancient 4.11 s I. . Bendin mm a gum, {mtcfiuum mechanics rec: “'“x in {I me. NF: Y: I Em, . 0.1”:va «twill Egg 1 if (it): Lav: 1 [3E] mlarml camera I U: 52:! M310: 4 wrmhua HF . '>’I 2.73:1 ' 29,} Emmi 1:?th ”LII”? fiwng' .4'. ME I r ll‘f-‘Irh- ..'-" amid. mm‘iflf Xi‘j Wilt“?- )I 1* fig d}? - ‘ I . are, firm . ' - fit! x: defame: 4mm miter if cm-seclm ‘f .35 a 50m Fofnrties- x1 #1 worm Ilia - dam Mel _ ~()J‘lmhbrllarfiE (m “{6'“) < J£ (s) . _t($+ A5)> fl .41 5L xifflfim kT E - Cm! size (12? z ,2 ,8 L_ > r [ 1P wao 1w: . ’Er 2: L K max-d, a» . $44 L 4&1l”: '3 ml ch (mm = EL j r' r Ira] Jud _. 4.13 LT 1 a“ w _ F “I, ( ‘E MWmIEEfI-Ok was» As a + no ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}