ch8 - ‘žƒ  …• ƒ † 4‚ a  3 ¦ ¥ ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‘žƒ  …• ƒ † 4‚ ¡ a  3 ¦ ¥ rV©$q‡ $• Ÿ D B ¦¥ }ˆ&$ R Y§¤‡ ¨ ¦ ¥ DB }od ‘žƒ  … ¡ ¨ ¦ ¥ „Y$qS Ÿ€ D §• c‘EB ƒ † ¦¥ &$ R ¢Si4$uS a 3 ¦ ¥ DB ¦Yd ¥66{ ˆ£¢Si4$[email protected] &$¥ T ¡¤ B ¤ ( 3 a   3 ¦ ¥  )  ¦ ‚ ¥ % ¦ ¦ % ' ) ¨  ¦ ¥  ) ¦ “ › ¦ ¥  ¦ §9&‡t[email protected]r§6‡0!f¢Sr$d$¥ T $&yS@Sif$¤£ ('%¦ ¦ " ¦ ¨ ¦ ¥ ‘žƒ  …• • ¡ Dk D B { ¢¦ E6o$¢Q2 j §• Ÿ “% ¢ T §iS!‡$U$[email protected]&V5`V h ¢S¤$©$&$S@&Si¨ ¦ ¥ d ¦ A ' ¦ ¦ ¥ ) a ¦ ) ( ) ¥ % ¦ “ › ¦ ¥ d ('%¦ ¦ " ¦ ‚ "   A % ' ¦ ' ¥ W ¦ ¥  §!S8p 8w¢$Sp4$fV) R ¢8‡‡§[email protected]¢¤wXpg0$¤£ ¦ A A % ¦ )  W ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ … © ‘ Qƒ ž  … ‚ ž Qƒ „ƒ QyX‚ “  … w wx … ‰x §qX‚ ž ƒ …w ‘ Qƒ gƒ Qyx Ÿ $• ˆD a H a ' 5“ H ) v‡ D m l ©4D 2 x x W x 3 k )u¥ £¡ §5¤e„" T iY$™S7§!Qp©$u§&[email protected]!§¤–&@8qU¢S”$0p@$¥ T 3 ¦ ¥ d  ) u 2 % ¦ ¥  " u s ¦ ) ) ¥ £ ¡ )"" d ¦ “ › ¦ ¥ ¥ W a %d ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) œ ¦ % ¦ T œ m l g¢¢8&$”$[email protected]$¥ 5R Q4dD k x&XQ&!$u) R ”$gS  ) ¦ W u 2 ¦ % ) ¥  ¦ “ › ¦ ¥ d )¢bu$@š©$¥ QR 0©$§8$6q§C§0pS T T Qw8!S&!V&q@ ) a ¦ ¥ ) l ¦ % ¦ T m l ¦ 2 u  ' a ) ¥ 2 2 % 2 ("" W % ¦ A ) ¦¢gy$¤et¢&b[email protected]$o!`n §c¢gy$v@ ‘$¥ 5R ™–e D k W % d ¦ ¥ £ ¡  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ ) ™ 2 ¦ W % d ¦ ¥ ) ™e ¦ % ¦ T ™n ˜ — ™ ‚x ( 3 ¦ A ' ) ) ¦ 2 “ % 5ˆ¢8¢C!C&5Qf8 T $–V) R [email protected]¢uS…Xpg…$¤£ ¦ ¥   )  W ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ ¡ " u ) ¦ % ) ¥ a % &8$&q@$”¢gd ƒ B ¦ T $ ‚x Œ 6w ‰ ¦$b$!XW ¥ '  % ’D  € ‚ 50‘D ‚ B4‚ B ~m l ‚p 3 u ) ( ¢ƒ %Q§Vr53 d Vw§0pt$p‹S&u¦ x ¡  ¨ ƒ “ W ¦ ¥ W W ƒ Œ ¦ ¢A§u¦ T ¥ D ~ ¦%¦ f`&$¥ T ŽD  `‡§ ¢8‡6¢gQ! T $”@$…8 B¥  a % d ¦ ) ¥ ¥  Sw ‰ ¡t D  B €ƒ~m l Dƒ c–§4ˆgeB ‚¢ƒ ƒ wƒ x Œ 4‚ ¦A ¥ ¢§u¦ D ~ ¦%¦ f`&$¥ DB ¥ Ž`e`‡§ ¢8‡6¢gQ!  a % d ¦ ) ¥ ¥ T T T $”@$…8 u† • • j ‰ r‚ ¡ t & Dfk D B { 2 Š ' ) u a T E6‹§§08¢SUV§`”¦ 5R $is h Sq8$&`U) ‡¡ d " u ) ¦ %  `† ‚ ƒ `¢ƒ ¡ t &ED f k !SpQ48¢S©¦ T V) R §$¢¢©$qS  3  ' 2 u % ' ¦ ¥ ‚ x D B ¥ }yS§ !Sbg$8 T $U§y§S$x&5Q2 ˆk Sw¢8‡$$bX”$¤£ a% d ¦ ¦ ¥ ¦) u  )¦ f d   u ¨ a W ¦ ¥ `w ‰ ‚x † 4‚ ¡ D ‚ 4D ‚ c˜¢qY$4&§b!Y¦ $R 3 S§r ~m l B W d ¦ ¥ 2 ¦ ) u )" % ¨ T ‰ ‚x † 4‚ t |D ƒ 4D ƒ ”‡§q˜¢qY$4&§Y¦ T 3 S§r ~m l B ¥ W d ¦ ¥ 2¦) u % ¨ ¡ ¡ §• x ¥ x ' x d x ¦ x 2  x W …wc†  • ‚ … x … ‰x ‚ ƒ … wx • ‚ ƒ §ƒ X‚ $„Xƒ Q„…$¢€ … X‚ §q¢ƒ Qyx x … ‰x ‚ ƒ … w • t t D ‡ ‡ Dƒ~m „54l 4E6{ ‚~m l D B ‚ ¡ ¢8˜&!Q0c`$Y6wQ5V&Q§$$pS T $u  W ¦ % 2 ~ € ¦ ¥ ¦ 3  2  ) % ¦ 2 u ) 2 % ¨ x ¥ 8 T 54}|9$¥ T 6”U@$©S!$!f¢&V§!w7!˜1§!y@ ~ m l D B ¦%¦ B { ) ) ¥ ¦ " u W" W 2 ¦ )  ¦ A W u % ) ) j ‚ x v f‚ x " ¦ ¦d iz&gy¦ T $$3 R is h §`v@ [email protected]9![email protected]@$¥ T p¢¢$$S”$ u ‡¡ ¦ ) u  ) " A % (" % d ) ¥ W ¥W % ¨ ¨ ¦ 3 …fu† r¢ƒ ‚¢€ … X‚ §q¢ƒ Qyx x … ‰x ‚ ƒ … w t & sD )XW ‡‡ D p)W nm l r$¢oQ0ˆD fk w t† j ‚ x ) 2" ¦ $@!( is §R ge ¢C¢8˜t!Q©bS) ¡h ™ f d)   W ¦ % 2 ¦ a ’ C‚ x )  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 " W % ¦ A ¦ ¥  ¥ '  q!eb&X@$!$5@¢q$eS§”$! 2% pS T T $—a 2 €… ‡ ˆD … a €… •… –ƒ $ƒ “’‘ YYƒ  9‰ … ‡ ˆD H ‚ Sƒ $„x €† …ƒ a ‚  € wx 5ey$w D H P B w hD w ¡ I ) u ¥ £ ¡ a u % 3" u s ¦ ) ' % ¨ ) ¦ ¥  ¦ §5¤vr$![email protected]$!$©$C&$¥ T !8V¤pihgd  ) ¨ ) a % P ' % ¨ ) ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¥ d  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ ) §8$`$eSf§&`§eSc¢&b[email protected]`§U! 2   )  W ' % ¨ ) ¦ ¥ ) §SYSV§¢X0$!$V9$U@ I PI QH ¦%¦ T R $¥ §SH F D B ( 3 ¦ A ' ) ' % ¨ ) ¦ ¥ ( 3 2 ¦ %  ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ £ ¡ GEC54&![email protected]$7$654&10¢&$#!©§¤¤¢ ¡ B % 9c¢gd ‰j ‡¡ $is h § ˆk gd 2 f % w t† j Œ is h §©¦ ¡ ¦) u ¡ §t ¡ ¦ a ) ¦ ¥ ¦ % )  ) bS7$”Sq§¢8i¢i¨ "S§w§™!i$!©$c§!VU"&$"§[email protected]$&„S@&Si©$4!Y$§pW Š 2 "  ¦ ¥ ¦ W ) ' % # ! ¦ ¥ ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥  ¦ ' ¥ ¦$¤™¢&$¥ T w&&86o$ R !S§c$#v§¢8i¢i§§§9§i!i$! ¥ £ ¡ ¦%¦ ( 2 ¦ ¦ ¨ ) )   "" 3 ¦ ¥ d )  ) ¨ " Š 2 "  ‚x ¦ ¥  ("  ) 2 ¦ ¨ ¦ 2 ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥  ¦ ' ¥ W ¦ ¥ $9u8$¢e$§&&Q7§$!¢&S§¢8‡pi5pq$`!$§py$¤£ ' ¡ ¥ ' ¦ ¥ ¦ a ) ¦ ¥   t!$YbS7$¤SU¢!i¨ ƒ ‚ ¦ ¥  ) ¦ ' ) $6qt¢c8q D B { ¦ A ¥ T '  ) ¦ % d ¦ " ) ¥ ' u  ’6u§u¦ $R $!$teS`$!8U!$6$!$58 ¡   ¨ ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ t8¢qV&$¢8$©§‚  ) ¦ ' ) c&5©8Y 4—Ž6{ §§9¦ zR $8§&xb$8!©@$4$!$58 mlD B 2 Š T '  ) ¦ % d ¦ " ) ¥ ' u  •  ¨ ) ¢!i¤1t¦ T !©$bx&5„!S©$¢ 0l " ¦ ¥  ) ¦ ' "" 3 ¦ ¥ ) m D B { ¢ ( A % ' ( 3 ¦  E6¡z1i5p4Y$¢Q2 j “% ¢ T $#SU¢8‡$”$[email protected]1QwS h 8§c§„`¢&$zS@&Si¨ ‚ ¦ ¥ d ¦ A ' ¦ ¦ ¥ ) a ¦ ) ( ) ¥ % "" 3 ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ "  ¦  "   A % ' ¦ ¥  ¦ ' ¥ W ¦ ¥ £ ¡ ¦ A A % ¦ )  W ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ §!S8p©§48”$§p©$¤–!S‡&[email protected]–S”Xpg”$¤£ d x x ¦ x 2 ¡  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ) ¥ ' % u 2 “ % &b&X@$!$q!$9$8$Qw T $¤&5Q6185¢™SY¢gc§¤¡¢1i5p'  ) ¦ 2 ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ £ ¡ ( A % dj ¦ W % d ¦ ¥  % " u W 2 ¦ ¨ % ¦ "  ¡ % ¥ )  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ £ ¡   ©Xpg©$6yS@[email protected]&i¨ R S¢¢[email protected]b@[email protected]„¢8i) ‚ ¨ "  ) ) ¥ ' ¦ ¥ ¦ a ) ¦ ¥  ) "" 3 ¦ ¥ d   ) ¨ " Š ¦ ¥ i™!i§8”8c”¢8&$ubSb$”‡”!¡!S§9$oS‹¢8i¢i™§§`$¤£ • ¡ 4l m D k @9185¢¡YXpgY$65”§Qw T $¤£ ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ ( 3 ¦  2 “ % ¦¥ ¡¢1i5pzS¤Xpg¤§iS9!˜t!QU§8V§ R pS T [email protected]&b[email protected] ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ d   W ¦ % 2 ¦ ¥ ¦ ) ¨ ¨ 2% ¨ u )  ¦ a ¦ W " ¨ ) ¦ ¥ ¦ a ) ¥  u $qb!v!$vQ$3 R QS§tqX§V!Q©6¢$$78!S&!V&–&¢‡b$8§4‚  " u s ¦ ¦ W  ) 2 ¥ ' u % ¥ ( " " W  % ¦ A ) ¦ A a " " †3 ¦ ¥ ¥ ¨ )    ¨ ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥    ) ¨ "  ) a %d '  ' $ R ‡§8w¢x8¢1t$!$”$u6¢8i¢iiS@8$8pi g©$!¢w ¡ 4D k @61i5p–S”XpgY$w5Y$Qw T $`) R Q©$¡S ml ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ ( 3 ¦  2 “ % ¦ ¥ 2 % ¦ ¥ d ¥ ' ¦" ¦ ¥  " u s ¦ ¦ W  ) 2 S$&8q§Y5§&¤XS[email protected]$$Y8!S&!V&¡&¢‡9§8§† q$ R S§¨ ¥ ' u % ¥ ("" W % ¦ A ) ¦ A a "" 3 ¦ ¥ ¥ )8rU!iy1t¦ T !7$br!8¢igS@8$!ypihg`§8¢f z T $    ¨ ) " ¦ ¥    ) ¨ "  ) a %d '  ' ¡ “% ) ¦ 2 ) 2 "" 3 ¦ ¥ d ¥ ¨ ¦ ¥  % " u W 2 ¦ ¨ % ¦ ¨ ) 2 % ¦ ¥ d ¦ W % &5Qwr§S¡8§7$¡r‡7$wq!$!$§i&U!CQ7$–©Xpgd ‚ ¦ ¥  ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ ) "" 3 ¦ ¥  “ % $¢1i5p™c¢g”$@z8§©$0b T &5Qy‡§U¢gb8§Y$¤£ ) ¦ 2 ¥ ¦ W % d ("  ¦ ¥ x W x 3 x ¡ € ¡ 2 ¦" 3 u 2 ¦ % ) % ) "" #&!$$¢Q©p¦ T §S„!S R &!$$$q!¤6r‚ x 2 ¦ " 3 u 2 ) ) ) ‰a † ¦ ¥ $yd &˜t1C$qS764$ˆe§!i$wS7p¦ T §Sr$x!" ¡ W ¦ 3 ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥  "  % ¨ % ¨ ¦ % ) % ) ¦ ¥ " d © ‚ x ¡œm l g$0ˆD f§”¦ QR 8[email protected]! B 2 Š T (" % " a ¦ w S“ Œ 4‚ x ¡ œ l D § B  3 T ¥   ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ¥ Qm4ˆ ¨‹8Q¢”¦ $R ¦SC¢8i¢iYX§&&gX©$C8 2 ¡œm l D™ g$0ˆ`n ˜ f —D f k ™e ‚ x 3 !SpQ ¦ T V) R ™e E!˜t!Q2 bS) T T QEwSf$¢b¢XW   W ¦ % ¦ a 2% 2 œ d ¦¨ a f™ ) ‚x "S@%¢f§¥ ¤§ˆ8¢7!i§8 $ &¦ ¦ 3  ¦ a ¦ W " ¨ ) ¦ ¥ W ¦ A ) ¥ 2   ¨ "  ¦ ¥ ¦ T Xif¢&b[email protected] $¤£ W w S“ ¡ œm l D™ $0ˆ`n ˜ f —D f k ™e ‚ x w S“ 3 !SpQ0¦ T ) R ge ) ¢8˜&¦!Q0bS) T T Q2 ™ 2% œ d ¦¨ a yu$¢b¢XW f|  W % 2 ¦ a ‚x " %¦ SW@¢AC¢§¥ £¤§S‹8¢¨©!i§8 $‘&¦ T Xif¢&b[email protected] $¤£ 3 ) 2   "  ¦ ¥  ¦ ¦ 3  ¦ a ¦ W " ¨ ) ¦ ¥ r ‰ r ‰ ‚¢ƒ ƒ x Cƒ ƒ ¡ D ) W ¦ W ¢X7§!V) D f k §S 2 D 4p ‚x "  ¡ % ) ) R Sp¢$¥u! S`!io"S@8$!0$ ¦ T Xiub&X@$!$0$¤£ 2 ¨  ¦ ¥ ¦ ¦ 3  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ ‰j w t† j Œ ‡¡ $is h § f k gd is h §©¦ 2 % ¡ ¦) u ¡ Ÿ ¡ B % 9c¢gd ¡ 2 ¦" 3 u 2 ¦ % ) % ) "" „&!$$$YS¤p¦ T S„!S R t8§$Qq@ 2 ¦" 3 u 2 ) † ‰ C‚ x )) a ¦ ¥ ¢bc$zd ¢Sq§#Sv¢bU$©QS!i$qe&¦ T §c$$!" ¡ ¦ “ › ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥  "  % ¨ % ¨ ¦ % ) % ) ¦ ¥ " ¦ ¡)¦) ¦%W tV¢&X‚§!x ‚x )" @S 3 Sˆ7¦ T §4$qS4$8‡wQ!§4$ §S R V¢&X§! W % ¨  % ) ¦ ¥ d ¦ u" A ¦ u" ) 3 ¦ ¥ 2 ¦) ¦%W ‚x ‚ • 2S )% ¨ )% S0Up¦ ) ¦ ¥  ) ¦ ) ¦ % W )  ¥ ) )¦) ¦% b‡§wUtV¢&XW T §9§w) R &&X84 ¢W j x ¦ Q2– ¢4‡§‹&Vˆ¦ qR @‡6&$Sb…$ gd R !V!5¢w&!" R § )W ¥ ¦¦) a % (" ) u A 3 ) ) ¦ 2 T ) W a ¦ ¥ a ¦ ¥ ‰ C‚ )¦) % tV¢&¦XW§!rœU!$©§q‡”4!¢8i$8Y¦ R &t§!”!§S©$q) ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥  ¥ ¦ ¦ ) (" ¦ A u  T ) ¦ ) ¦ % W ¦" ' ¦ ¥ ‚ •x ‰j Œ 4‚ ¡ XW ) 4EU$@!5( m l D B ) 2" ¦ ‡¡ h $is $R œ br8 D ~ ¥ ‚ •x • • j ‚ ¡ XW ) 4l m Dfk D B { ¦A ¥ T }6©§Y¦ QR $is h $ ‡¡ a% … …‚ •x ) XW 0ˆwQ4ˆ`n ˜ f —D f k m l D œ m l D x ™e ™      2 W x x x 3  3 !SpQY¦ T V) R 7Q§i$¢S6a œ ¦ 2 u  ' ‚x ¥i T pS T T $v!e¢X&v&9&X¢!$@Qy$zv¢&$ib$S@¢q$¤£ 2% 2 ) %  W ¦ A  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ d  ¦  ¨ a W " W % ¦ A ¦ ¥ ‚ x C‰ j ‚ x 4w t† j ¡ cgd B % ‡¡ §is h § ‹k ¢gd 2 % ‚ is h gd T !8¢gd ¡ a% "" f a ¦" 3 % ¨ ) ¥ d ) " u ) ¦ % " ¨ W % ¨ ¦ ¥  ¦ ¥ !$$”@$eUpi$&¡S§!X§!$`§‹&$ R t$!!$Sp1tU@ pS5p¢!$9$ 2 ¦ ¥ )" 3 ) ¦ ) 2% 3“W " 3 ¦ ¥ 2 ¦ % ) u " " x ( " ) ¦ ) a ¦ 3  ) v ¥ ¢2 w u d ¦ A ¥ ‡ˆtS1§!!8f!8t©19bir”@$ˆ§$j ¢gu¢§`¦ T X§!9$9!Q7S§ ¦ W ) ¦ % ¦ ¥ ¦ A % ¦ 2  ‚‰ "8! " ¥ W  " ¦ % ) ¥ ¦ W ¡ ‡ ¡ ' ™§!¡ ! T $uxS@¢A gd  ¥ ) ) " W % ¦ a% T ¦ T p@$¥ T ¢8‡@u@$0X§ • x ‚ 2¦% u) ¦ t$tba ¦" ' % 8¢$SCgd ) ¢XW D |œ $! T ) $”SC¢!i¨ T 8‹§ ' ¦ ¥ d   " ¦ ¥  x ¦ A " ¦ "" 3 ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥  3  % ¦ 2 %  ( % ¦ a  ' % ¦ ¥  u ' j ¢8‡@% 8§U$#So¢8&$U$b8Q¢7oQp6!ub$¢!y$vQ`$! “% T i©–6&V) !$$#Sqi51e@$b!vpQ§1v¢g¤$&8!Spb!S6y§¤¤§‡ ¦ 3  ) a ¦ ¦ a ¦" 3 % ¨ d ¦ ¨ ( ) ¥  )  ¦ 2 u ) % d ¦ ' ¦"" ¥ W a ¦ ¥ £ ¡ ¢   ¡ 2 u % ' ¦ ¥ ) ¥ "" #$©$¤8$z!S§3 T $)  • ¦ ¥ ¦ $…$¥ T Ÿ‡ St D B ¤ B ¤ ( 3 2 ¦ % Š )  ¦ ”r) R wb{ 5‹t[email protected] $¥ T ¢&$–S@&Si¨ ‚ x ( '%¦ ¦ " ¦ ¦ ¥  ¥ ) ) ¦" ) 2 u % ' ¦ ¥ ) ¦ ¥ W ¦ %  ¦ $§wt80!§§ˆ§9&§p&48§¥ T ¢&$cS@Si‹$¤£ W ( '%¦ ¦ " ¦ ¨ ¦ ¥  • • ¡ & Ÿ‡ Dk D B { ¢)¦ }6v&&5Q2 j “ % i…¢ T §¤S6¢8‡¢&$w$[email protected]&VQV) S h 8§3 T $0$¤ˆ§¦ ‚ x ¦ ¥ d ¦ A ' ¦ ¦ ¥ ) a ¦ ) ( ¥ % "" ) ¦ ¥ d ('%¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ ¦ ' ¥ W ¦ ¥  ¦ A A % ¦ )  W ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ S@Siw$ 86¢$S§p4$r) R ¢8‡‡§[email protected]¤S6¢g6$¤£ 3 … f ‚ € $w X‚ “ …x … ‰x $„X‚ ƒ € … x Ÿ‡ S&sD a H ) e‡ a ' 5“ wQ4D k D œm l ) u ¥ £ ¡ ) ¨ % 2 "" §5¤e§¢$z!S3 T $V7§Cp!§¥ T ¢$$¤!§©$@r7&$¥ T  ) ¦ ¥ ¥ W ¥ ' u % ¥  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) œ ¦ % ¦ œm l )¦W u 2¦% “% ¦ ¥ % d  ) ) ¦ % ¨ ¦ ¦ ¥ £ ¡"" ) ¦ ¥ d R $0sD k qtX§$&4 T $y¢gr!V&$Q `$¤Uy8§3 T $`$eS )¢bu$@š©$¥ QR 0©$§8$6q§C§0pS T T Qw8!S&!V&q@ ) a ¦ ¥ ) l ¦ % ¦ T m l ¦ 2 u  ' a ) ¥ 2 2 % 2 ("" W % ¦ A ) ¦ W % d ¦ ¥ £ ¡  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ ) ™ 2 ¦ W % d ¦ ¥ ) ™e ¦ % ¦ T ™n ˜ — ¢gy$¤et¢&b[email protected]$o!`n §c¢gy$v@ ‘$¥ 5R ™–e D k ™ ‚x ( 3 ¦ A ' ) ) ¦ 2 “ % 5ˆ¢8¢C!C&5Qf8 T $–V) R [email protected]¢uS…Xpg…$¤£ ¦ ¥   )  W ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥  © ¨§ ¡ 2 ¦ ' ¥ W u ¦ % ) " ) ¦ % ¦ A x 3 ¦ ¥ )   u ¨ a #&¢$S§p$Yq8$Vƒ t”‡iS7§5 §!SQ$b¢XW ‚ ‚u ' 2 ¦ W ¦ % ¨ ¦ ¥ d (  2 ¦ A" A   ) §8QtXt$”$#Sb5S4!b&¢8¢5!$o@ Dƒ  a % d ¢8‡6¢gQ! T $c$¤£ ¦ ¦¥ w w Œ 4‚ ¡ ¨ " ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥  „5!©$™SrY$¤‡ m 4l }‹§c¦ QR D B 2Š T D ~ ¥ br8 Œ 4‚ ¡ ‡ m l D B 2Š T 0ˆE‹§§”¦ QR D ~ ¥ br8 € € Œ 4‚ ¡ bS m 4l }ˆ§§”¦ D B 2Š D 0œ br8 D ~ ¥ T QR ‚ ©€ x ¡ 0ˆ9n ˜ f ™ e D f k !SpQY¦ T m l• Do  3 D œ ¥ 0‹i T ) ™ ‚ x w `• ™e )  W ¦ % 2 ¦ a 2% œ d  ¦  ¨ a W " W % ¦ A ) zS–$¢b¢XQS&!V&c¡¢§¥ R f …¢`!X&8$¤b) T T Q2 ‚ ¨ " ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥ 2   ¨ "  ¦ ¥  ¦ ¦ 3  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ ¢589$xS…9$‹S©¢!ieS@8$!b$ˆ¦ T Xi©b@[email protected]$¤£ ¡ 4ˆ`n ”ge D ˆk 8Q¢”¦ T m l Ÿ D ™ ˜ f™  3 f ‚© € x ‚ x • D œ ¥ 0r8 T V) R ™e ¢0!X&8Q”bS) pS T T $2 ™ 2% œ d ¦ ™S¤¢&$i¨ f )   W ¦ % 2 ¦ a ‚ a W " W % ¦ A ) ¢X$@”e¢§¥ 2   ¨ "  ¦ ¥  ¦ ¦ 3  ¦ a ¦ W " ¨ ) 2 ¦ ¥ §o¢!i$!i$!q$u&¦ T Xi–&9&X¢!$@Qy$¤£ ¤ ¥¡ ¡ j ¡ ¡ ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡ ¦ ¡ † x d x ¦ ¡ x 2 x W ¡ £ x 3 ¡ ¢ x § ¡ g”$!S‡¤¢!9w§&!¤§54§ R pV§§!5$¨ % d ¦ u" A % ¦ ' % "  ) 2 ¦" ) u ¥ 2 ) % ¨ ) u A ¦ % ‚ j ¦¥  ¥ $ ! S§ ‚ ¢gb$8‡”&[email protected]&$&©@$¤0¡ &§8ƒ A ¢8i¢i4‚ % d ¦ u" x A % ¦ ' % " )  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ % ) ¥ £ 2 ¦ u" ¦ A  ) †¨ (" % ) ) ¦ W ¦ ) 8!&&[email protected] &$¥ T ƒ 0Q4hD ‚ §6¦ T $ R ¦%¦ € œm l 2Š ¦¥ Dƒ d ‚x ‚x ¡ % ¨ d  ¥  " W  ¦ 2 ) V§¡y‡§9zS&![email protected]@ 3 S§6x&¦ T §7$qS§§&ba % ¨ % ) ¦ ¥ ¥ ) ¦ ‚ w j ) ) a d   ¦ 2 ¦ ¨ ¦ 2  ) % ) ¦ ¥  ¥  W d ¦ ¥ £ t ¡ (" % " u W j ¢bx¡Syw $§iQ8@&¦ T §Y§¤‡§¤˜qc$¤e¡ & is h !!§X@ j % §¨ ¦" 3 £ d )  u s ¦ ¦ ¥ !$S¡eSq§¢8‡§t7$ g4&!Q©[email protected]!b©¦ T a %d 2 ¦ A % ¦ 2 ¦ A ¥ )" ¥ ' a ) w l w D œ $m £ D © ‚ )u¥ R §5¤£ j • • ¡#2&$u!S‡xA ¢A8i)¢i¨©@…Sf‚¢~ ¦ "‚ ¦  ) 2 ƒ~ D w$¥ T $4l h6{ œ ¦%¦ œm DB D ‹‚ §§4‚ 2 †Š ¦ T–R V§¨ ! !‡@$u!W4§¥ §$ˆ8!S&!$&!S tXQ$0¦ T d %  " W" ¦ ¥ ' u % ¥ ("" W % 3 ¦ '" 2 ¦ ¦ W % ¨ ƒ¢ƒ …$w l x $w © D w ¤D © ‚ © W x § … ) “ a ‰ Qw … ‚ sD † x 3 § t &  7†  ) 2 ¦" ) u ¥ 2 $¢&!q§50§S t &|D ‚ &¢8¢4p@$¥ T ) ¦ A ' ¥ W ‰ w ‰ ƒ €‚ D t € B D ƒ –€ ƒ B ‚ –€ ‚ ƒ © ‚ ¦A ¥ ¢§Y¦ D ¦W 2 u % ' ¦ ¥  )  ) T ¦ ) W ) ¥ 6‰ QR V¢y@$x 4! Sw gƒ X§! ¡ $ ©$‰ [email protected]i¢i¨  ¦ ¦ ¦ d ¦ % ¦‚ ¥ '  a u ) ) W§%g`$w$8b$ D ‚ ~ m l x 6‚ B 2 b4}6w v…S D t –54}veB4‚ x D ƒ~m l D ƒ † 2$ugdU¦ R &gX% !$$x!$6p@$¥ T  a ¦" 3 % ¨ ) ¥ ¥ W ¦ ) W % ¦ ¦   u" ) ¦ ¥ [email protected]Q `6¢8Q!”$6 T )% ¦d ¦ ‚ ¡ X&z¨Y!S§8!Qy&$0Sf!X!gX&!§ ) W ¦ § ¦ ¦ A ¨ ) ) 2 % ¦ ¥  2   W %d ) W ¦" ' ¦ †j Œƒ ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d   A % ¦ )  W ¦ ¥ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ ¢&$S@$§p&b5S”!‡‡§v$$!&Vt$&% R is h §v¦ ‡¡ ¦) u ¡  ¥ W p@$¥ T x ¡ % ¦ ¦ % ' ) ¦ “ t‡t¢¤!Y› ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¨ ) " Š• ¦ ¥ ) ¦ a ) ¥ £ ¡ % ¦ ¦ % ' ) $„wti© VzS§U$vS&b@$¤™t‡&@ ‚ R ¢gXiwSv&S&' ‚ x ¦% d ¦ 3 ¥ % ¦ ¦% ) ! ƒ §! ¡ ‚ B ¦W B ( 3 ¦ A ' ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥ ƒ € ƒ D ‚ 54&![email protected]§Y@X§85#S§Y$¤£ W ¡¢S›Y§g¤)¢6a©$¡Sxt8$¢% ¦“ ¦¥ d ) ¦ ¥ d ) ) ¦" 2 % ' ¦ “ ƒ $w … ¦ ¦¥ 2u ¦ ¨) ¥ £ ¦ “ › ¦ ) ) a ¦ ¥   R ) ae‡ R ‚ baSw)x$v¦i3©@"$ T 2&¦&x¦§¤g¡¢Sx$¥5dg6o§Y!S¢XW4‚ x x Œ S$C&5Q2 m ¥¦D )¦ 2¦ ¨ ¦ % ))¦ ¨ t¦iV) $¥C¢gdd!V&%$Q ¦ $4S§…$…¦ ¦¥ ¥ ¦ 3 w D m Y50l § … “ ) a u‡ ƒ $w … ‚ ƒ w … ƒx … ‰x ¢w $„X‚ $„$w ‡ £ D D ©m w § £ ¤D  § ¡ ¢D H l § ) 2 ¦ §&!" H  A % ¦ )  W ( ' % ¦ !S‡&V§¢X©§ h ¡ ‚ ¢gd H l 08% T ¦ SR Six§–‡`&i¤§ % F ¦ T a   3 ¦ ¥  2 ¦ ƒ¦ ¨ ) ¦ ¥ © % d ) “) gcQV¢ !$$b$bX§! t1t% gUpVV9¢Sb§9X§!w $ƒ D ƒ a ¦" 3 % ¨ ¦ ¥ ¦ W ¡)¦ a % d ) % ) ¦ “ › ¦ ¥ ¦ W  ƒ) w … ¡”$gSx¢bY$x! wS#" T Y$„Sx§!QpY$[email protected] ¦“ › ¦ ¥ d )) a ¦ ¥ ) l 2  3 ¦ ¥ d ) u 2 % ¦ ¥ ) D 7 ¦%¦ §¥ T 54”Ye9@ w$7‡ $&o!¢&w§ &$ R " T w§  m l D ƒ B ) ¨ ¦ ¥ ('%¦ ¦ " ¦ ¨ ¦ ¥ ¦ ¥ 3 ¦¥ d ¢Si0$7‡ˆ&¡ i‹…§o!4$‹$85™ˆVe}gƒ a   3 ¦ ¥  % ¦ ¦ 3  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ ' “ £ ¡ ƒ B € D‚B € 7of™‚ &$ R ¢Siy$eSx868 T $&$S@&Si5S§¢8‡pi5p' ¦¥ a   3 ¦ ¥  ¥ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % j ¦ ¥ ) ‚ B 2 $[email protected] R 4$u‡4Si0$ i T 1Q) S h ¢S4$qS ¨ ¦ ¥ ¦“ › ¦ ¥ ¥ a¦) ( ¥% ¦“ › ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ ) $&$S@&SiQS!‡pi5py§e@ ƒ B R Vy§e‡9$&q@X§85“ a   3 ¦ ¥  ( ' % ¦ ¦ W ¦ † 4‚ x ) ) 8g@ ‚ R " T io$QSv¢Q&x$™‡vv§QS”§e@$85x$g! ƒ d 3 ¦ ¥ d ¦ ' 2 ¦ ¦ ¥  ¦ “ › ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ ) ¡ ‰ § w w m0l € H§ l œ B€ ˆ§ ¡#œ$m € H  § £D œm $4l € H  D § § §  ) 2 ¦" ¥ W $¢&!4p@$¥ T w B  –€  D § ¨ l ¦ A ¥ T ¦) † ¢§Y¦ QR V¢W4‚ x † S“ w ) ¥ !§ ¡ œm Q4l D § –§$¢gf!0¦ eR [email protected]Q ˆ !Q!4$ B 2 u d )" 3 T Ÿ ¦ ) W % ¦ ¦   u" ) ¦ ¥ ¡  D ‡§¤§54§ ¥ ) u ¥ 2 D ‡§¤&!!$b8rp@$¥ ¥ ) ¦" ¨ a ¥ W B) ¦a U©bS) wj  ‚T ¦$c@U@$”‡7&V9¦ R t z8¡ r!S¢4$!&gXq¡ ¥ ‡ˆ¢8i¢i¨ ¥ ) ) ¥  ¥ ¦ ¦ ) T ‡ ¡ '  ' ' % % ¦d ¦   ) x † 4‚ x ¦ %¦ % ¦ ¥ ¥ W§¦gd¦U$6i T $0ˆD C§$g¤¦ R [email protected]Q 79!$8¢VU§b œm l B 2 u d T Ÿ ¦ ) W % ¦ ¦   u" ) ¦ ¥ ‚ ¡ X&z¨Y!S§8!Qy&$0Sf!X!gX&!§ ) W ¦ § ¦ ¦ A ¨ ) ) 2 % ¦ ¥  2   W %d ) W ¦" ' ¦ †j Œw ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d   A % ¦ )  W ¦ ¥ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ ¢&$S@$§p&b5S”!‡‡§v$$!&Vt$&% R is h §v¦ ‡¡ ¦) u ¡ ¥ W p@$¥ T § §  x ¡ ) " u ) ¦ % ¦ a &8$VtYbS) ¦ ¥  2 ¦" ) u a "" 3 ¦ ¥ % d ) ) a  ¦ % ¦ 2 $ub¢&!V§ui!S§c$xgv¢b¤z§ $7 R §5¤–6w¢w§&&Q24‚ ) u ¥ £ ¡)) a 2 ¦ ¨¦ † S$‹$2u8$&w$u‡©!‡@$$!$bb¢‡4$ ¢g7&Q!5&7@`  ) " u ) ¦ % ¦ ¥  ¥ )  " u ¨ a ¦ A 3 ¦ ¥ a %d  ¦ 2 A ¦ ) ‚ wx ("  ) ¦ ¥ ) 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ ("  ¦ u ¡ m j ƒ ¥ 8!"S@8$!¤ T iq‡¥ T ©baS)7$[email protected]&‚i7$ R 8$s ƒ) ¦ ¦§ ) ¡ D {4&!!$¨ba8d¥p@$¥ T¤R ) ¦" W D b{‘&$ R !ibV¢b¢¢8% B ¦¥  ¨ ) a ¥ ' x © ‚ ¦ ¥  $…98¢¨¤"S@8$!£gd‹'$!¢' ¥'!$¥–84'$[email protected]§4X§!  a%  ¦ ¦ ¥ W  ) ¦ % ¦ ¥ ¦ W w  ) ¦ Š" ¨ a ) ¥ W q&§88§9!Cp@$¥ T ¡ m Ÿ £ D l ©¡ §¨¡ ¥ © ¤D w m¥ ©¡ ¤¢¨§¡ 2 x x W § ¥ w ©¡ ¦% d ¦% ¦ ¥ £ m D ¤¢¨§¡ $¢&!" R 0ˆD  8 $R p@$¥ T ) 2 ¦ ml ¥ T ¥ W ¥ R g&$¤–¡ 0l ƒ • • ¤¢¨§¡ ©¡ D m  0l ¥ ¦ ƒ D B{ 6–€ { ‚ x )u¥ £ a   3 ¦ ¥  R §5¤v¡ • ¢Si©$ ¢!i¨ ) V&¦ T !u$6c¢!ig!i§8`$hgb$!ˆ8 0l " ¦ ¥    ¨ "  ¦ ¥ a %d '  ' m D B { ) ¦ ' ¥ [email protected]$§pW € Œ 4‚ x ('%¦ ¦ " ¦ ¨ ¦ ¥ ¥ $&zS@Si”§¤‡§ ¦ ) W % ¦ ¦   u" ) ¦ ¥  2 u d )" !&5 `0¢8Q!Y§480§$g`!Y¦ 3 …  ) 2 ¦" ) u ¥ 2 $t8y§50§S  w m £D  l w ƒ m0ˆc &¢8¢' R lD ) ¦ A ƒ D ƒ § © D D ' % u s ¦ %  ¨ ¥ W $!!$&Ci$u R p@$¥ T £¡ ¤¢ • m € 4l B{ b€ { D £¡ ¤¢ ¦ A ¥ T ) u ¥ £ ¡  ¨ ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥  ) ¦ ' ) §Y¦ QR ¤vt8¢yV&$¢8§©$9t5y8¤ 4E6{ mlDB ‚ x 6€ † 4‚ x 2$ugdU¦ R &gX% !$$x!$6p@$¥ T a ¦" 3 % ¨ ) ¥ ¥ W ¦ ) W % ¦ ¦   u" ) ¦ ¥ [email protected]Q `6¢8Q!”$6 T )% ¦d ¦ ‚ ¡ X&z¨Y!S§8!Qy&$0Sf!X!gX&!§ ) W ¦ § ¦ ¦ A ¨ ) ) 2 % ¦ ¥  2   W %d ) W ¦" ' ¦ j Œ ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d   A % ¦ )  W ¦ ¥ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ ‡ ‡ ¡ ¢&$S@$§p&b5S”!‡‡§v$$!&Vt$&% R t is h §v¦ ¦) u ¡ ¢  x ¥ W p@$¥ T ¥ © ¡) S a ‰… w $w D …”‚ ) XW § • 2Š §c¦ T x m w r ƒ $ƒ … £ D‚ •D ˆu §SGa 2 ) ¢W • l x m 0l ƒ… ¢ƒ $w w D ©D § ' ' ' u !`$!¢$!" ¨  ) 2 ¦" ¥ W $¢&!4p@$¥ T w ƒ ‚ •x ƒ €H l D ) XW 4l € m ‚B € vU‚ D eƒ ƒB € ‚ ¦A ¥ T )u¥ £ ”¦ QR §5¤v¡ ¢8i¢i„S@8$!©$Yi6&Q!§¢XW  ) ¨ "  ¦ ¥ ¦ 3  % ¦ 2 )  x S1j ‰w ‚ •x ¦ T p@$¥ T ¥ W ‡ ¡ ' –§!™ 8 T $ ¢8i¢i0$uS  ¥ )  ) ¨ ¦ ¥  ) ¢XW 4hšB ml D ‚ x † 4‚ x 2 u d T ) % ¦d ¦ % a ¦" 3 % ¨ ) ¥ ¥ W $gq¦ R pg—!$$o!$bp!§¥ T ‡ &8$¢§©b!$8¢VU§b a ¦" 3 % ¨   u" ) ¦ ¥ §    ¤£ ¡ § ¡ )  " u W" W % u   ) ¨ " Š ¦ ¥ ) 2 ¦ 2 % ' ¦ % )" &§!S!$!y$¢r8C!8V9 S§1 $¢0tQ¢&b! )!Y8i $! T b$e”!iUV&¦ T 89$U@ r$!$$bXYg‹!8V`X§&&gXŒ%  ' ) ¦ ¥ d   ¨ ) " ¦ ¥ ) B '  u ¨ a W % d   j ) ¨ ¦ W ¦ % ¦ d ¦ ¦ ¥ £ ¡ ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d   A % ¦ )  W ¦ ¥ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ $¤¡¢$&$S&!§S§pt9„b!‡‡§U$Y$8&$% ‡ ‡ ¡ ¦) u ¡Ÿ R & ¢is h VU¦ ‚ ¡œ Q§!i$v@ ‡§9§SwtiV”$#q§”$7Q§!i$¨ "  % ¨ % ¨ ) ¥ 2 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ d ¦ % u s ) ¦ ¥  "  % ¨ % x † 4‚ x ) œ ¥ ¦ !‘rS§ˆ$ t&Q2 Si3 §S œ R &t&[email protected]&&) §©d ¦) ¦%W¦ ¥ 2 2 ¦ ) ¦ % W ¦ 2 ) 2 ¦ ¦ ¨ ¦ ¥ W ¡ 2 ¦ W u 2 ¦ % ) ) ) a ¦ ¥ d ¦ a ) ¦ ¥ #tX§$&¤!¤6©$™8Y97§ ‚x !S6a%r$¤cip7$eSy69$r¢‹§&&Qc$0QU&¦ T §S9$¤£ 3 ¦ (¦ ¥ £ ¡ “W u% ¦ ¥ d )) a ¦ ¥  2 ¦ ¨¦ 2  2 )% ) ¦¥ ¡ ¦" 3 '" ' ¦ )  !$!!8¢$y!C! W % d d '  rX!g™8b$!" ƒw †€ w € “ € … a t Qui3Sf¦i€ 361§`a r bSpr$ R ¢gX$¤£ ra ¨€ a % ¦ ¥ ¦% d ¦% ¦ ¥ ¡ D ”8) t t† … ) u D ‡§w) a tt’D ¥ Y8) &$ R 99$vS…S§!`$c! d ¦¥ ¨ a % ¦ ¥ d ¥ ' ¦" ¦ ¥ ) ‚ $„$w … ‰x w w ‡ m … €… … D D 0œ ¡ ¢D $4dD H l œm l t H • H a § § tt ¢ˆD § §  3 8Q¢”¦ T © ƒ H “ u ¥ 2  ¦ ¥ ) ¦%¦ T R $¥ $¢H l F D ƒ X§! ¡ ¦W D‚ R pW%©¦$¡dSCt¦¦iƒ¨V)g"!i§87§¤@ †j Œ 4‚ x 2S…œQ4l’D ‚ B m D ƒ B i ¥ B B ‡¡ ¦) u R T ƒ ‘€ ƒ D ‚ ˆ€ ‚ ¢ #is h §`¦ … ‚ƒ ƒ 5ƒ ƒ “ƒƒ x ¡) a S c ¢ˆD t• t ¢• &|D #&V&5y@ • ¢ 2¦%¦ A W ) Œ Œ ¥ i T T ¦ “% ¡  W %d ( 3 ¦  2 “ % „!X!g©5$Q© T 5Sv˜t8¢$¤¦ (  W ¦" ' ¦ ¡• §& § ¥ ¦ † 5© 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥  )  tiVq$U) R 8$$u ¡ " u ¦ ¦ &)8$)&%”ba7$¥94t¦8qV§u¤1¢¢7$¤¢g¢by&&i§ Q2 ) ¦  2 " ) u a % ¦) W ¦ ¥ % d )) a  ¦% ¦ † 4‚ x £ ¡) 2 ¦¨¦  " u ) ¦ % ¦ A 3 ¦ ¥  ¥  ¦ 2 A ¦ ) ¦ R )u¥¤x)6arr§&&Q2US§6Q2y)8$&Y‡iS7$y‡§q[email protected][email protected] w S“ ¡ zm H  uœ ui0$¢&!4p@$¥ T € D ‚ œ  ) 2 ¦" ¥ W w ƒ œm D œm $0l € H  l ‚ Q4l € ‚o–U‚ B€ D –x B € †ƒ ‚x ¦A ¥ ”¦ TQR &Wy@$4 ¡ ¦) ) ¥ D ‚ X¦)©¦ QR !$9 S§§V $4§`™£ 2 T ¥ ' ¦ ¥ " Š ¦ ¥ 2 Š w © ‚ x ¡œ „Qm € H  D £ (" % " a W R 8[email protected]! § § § ¤£ ¡ ¢§ ‚ x ¡§”!X¦$!5b8 §8$Y§480&V) ¢&$#!c@V@¤8 ( ' % ¦ ¦ W  “  ' % ¨ ) ¦ ¥  2 ¦ %  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ ) d ¦ a '  u xb)Y$8§%$ R )§ T $c$85‡b–VV$8! T $1q$©§ R ¡ ¢$!" 2% ¨ u ' A a % ) "" ¦ ) ¦ ¥ 2 %¦ %¦' ‚ x Œ 4‚ x    % ¦" ¦ W $)!w¢8‡p!W©¦$ V¢&!0S !V&$bz§!8Q$¢©$C8 ¥ ¦ ) ¦" ¦ % 2  ) ) ¦ % ¨ a W "  2 2 ¦ ¥ ¥ 3 ’ † I ¡a C‡ Ÿ S‡ D " u s¦  )  z§&qSV§¢XW ‚ 1t† wj x ' % ) §8$¨w0y$t¦8U!§¥¤£y¡#2&¦)§f&U§¥ ) 2 " ) u ¦¦3 ) ¡ s h T !y) 5U &$¥ T " ¦“ ¦%¦ ƒ ‚ §qXƒ … g¢¢ƒ $y1x I • … ‰x ‚ ƒ x •‚ƒ …ƒ • ‡ ‡ • £ m 0l e ¤ ƒ D D D l ©™¨ e ¥¤ ¥ ¦  ¨ © )¦ aW¦ tbXt3 T !4§¢X&)4‚ x " 2 W¦Œ ’ ‚ ƒ x ) T ¦ R ¢8i¢i¨   ) D a u % 3" u s ¦ ¦ ¥  ) ¦  ) ¦ ¥  ¦ $!$8!!$&ˆ§[email protected]$1…$&$¥ ƒ …ƒ ƒ §y• F ¡ ƒa … ƒ Ÿ Cƒ §y• D C‚ !8¢i©$bqi¤$8$4!V&$bW ~  ) ¨ ¦ ¥   ) ' % 3  ) ) ¦ % ¨ a "S§¢8iQ§Y$bSŽa  2 2 ¦ ¥ 2 D  o@ 1i5p„UXpgU$w§ScXpg7§8$) ~ ) ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ 2 ¦ W % d ' % ¨ x ¦ ¥  ¦ ¦ 3  u $f&¦ T Xif!S§8V) $!$8!!$&fSC$!$§X$2 $!$V9$er!V&$bW a u % 3" u s ¦ '  Š ¦ ' % ¨ ) ¦ ¥ d  ) ) ¦ % ¨ a "S@8$!w$‰ C) R !!w$[email protected]$0$S §&¦ b$¤S 5©¢8i¢iˆtQ @Œ%  ¦ ¥  ' % ¦ ¥ ) ' % ¨ ) ¦ ¥ d 2 ¨  ¦ ¥ d †  ) ¨ 2 ¦ " ¦ ¦ ¥ ) $ R V@" g!˜t!Q0c`§CpS T §c¢5$pr§y8$$u ¡  W ¦ % 2 ~ € ¦ ¥ ) 2 % ¨ u ¦ )  ¥ W 2 )  %¦A W ¤5¢X7¦ ¡t §& ¦ § § ¡ gd % " u ) ¦ % ¦ ¥ ¦ ' ¥ W  ) ¦ 2 "" i$&7$”$§pcS§q&5Qg!S3 T $V`$–Sy¢bu$9$!$§pW R §5¤£  ) ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥ ' ' ¥ ) u ¥ ‚x † 4‚ ¡69`§iQeS§–&5Q2 )) a 2 ¦ ¨¦ 2  )¦ % ¨ S§98 ¢g™8$&§–‡§–¢&Q@&¡!e % d " u ) ¦ % ¦ ¥  ¥  ¦ 2 A ¦ ) ƒ… w ¡) &‡ a 8[email protected]¦ T S7$¤e!§S ' ) % ) ¦ ¥ £ ¡ ¦" ' ¥p$uS@`¢yXQ§&&[email protected]&$ R gX§¢ 8iv¢&$ib¤§oV§1 W " ¦ W ¦ 2 ¦ ¨ ¦ 2  ) ¦ % ¦ ¥ ¦ % d ¦ % ¦ ¥  d  ¦  ¨ a W ¦  ) u ‰ C‚ S$ S 1i5!¢x!i§898yS4Q§i$¢S60§u!cƒ R ‡iS &$`) 2 ( W " ¦ A "  ) d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ ) ¦A 3 2¦ ƒ… w ‚ ¡) &‡ a D 2Š §”¦ T §5¤o¡ 8¡q¢&$ibY§ ) u ¥ £ d  ¦  ¨ a W ¦ ƒ… ( W " ¦ A "  ) d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ ) ) 1i5!¢„S@8$!¤8¡YQ§8$¢S6©$@¤‡ a Ÿ D s™ƒ &$¥ T ¦%¦ ¥ ¦ ) u  11 $ w € Hƒ § § £D ¢ W § § ¥ ¦ x œ Qm œm Q4l € H ƒ § w l w l ¥ ¦ D ¡ x x 3 § § ¢ 2 u%' ¦ ¥ „§$©§ '§85!%1)q¦%gdX¦i3–¢V§!§–‡Q!S§3 T $q$§S`&iy$c™$¢&!`p@$¥ T “ ) ¦ ¥  ""  ) ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥  ) 2 ¦" ¥ W w w ƒ €H l D œm $0l € H ƒ l B D ƒ € ƒ B ‚ € ‚ ƒ € … € $w … ¦A ¥ T )u¥ £ ¡' §Y¦ QR ¤v5“ D l 2 shC§ha ‰j ‚x D ƒ [email protected]&$v!xS@8$!6$ R „is h $!) B ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "  ¦ ¥ ‡¡ ' § § D w$¥ T $4l œ ¦%¦ œm ¦ £ ¡ ¢ ¡ )  " u W" W % u   ) ¨ " Š ¦ ¥ ) 2 ¦ 2 % ' ¦ % )" ) " W ¦ ¥ §¢8‡@[email protected]&y$r!4¢8i¢i9 §§V $¢0&$¢[email protected]@y8$ § !X7$ " ¦ 3 2 u % ' ¦ ¥  ¦ 3  B '  u ¨ a W % d  ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ¦ )  ¥ T !Œ i0$©$q‡ui6|4$!$$bXy¢gC!8VYXgjX7$”V§pWŒ € ¡ ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d   A % ¦ )  W ¦ ¥ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ ‡ ‡ ¡ ¢&$#@$Sp&b™0!S‡&V§¢X7$u§8¢&Vt§% R & $is h §©¦ ¦) u ¡ § ¡ " u ) ¦ % ¦ ¥ ¦ ' ¥ W   ) u a "" 3 ¦ ¥ % d ) ) a  ¦ % ¦ ti§Vt©$”$§pyS$yV§u#!S©$¤¢g¢by&&i§ Q2 † 4‚ x ) u¥ £ ¡)) a 2 ¦ ¨¦ 2  )¦ % d " u ) ¦ % ¦ ¥  ¥  ¦ 2 A ¦ ) ¢gqi§Vt©$y‡q[email protected][email protected] 3 R ¤v&6rr§&&QUS$y&5Q2 ¤£ ¡ ¢ ¡ )  " u W" W % u   ) ¨ " Š ¦ ¥ ) 2 ¦ 2 % ' ¦ &§![email protected]y§r8r¢8i¢iu S§1 $4&QpS% ‚ x )" ) ' ) ¦ ¥ d  ‚ ¨ ) @S9!bio $! T r$qS`!iuV&¦ T 8C$u@ b!$ §S " ¦ ¥ ) œ ¥ ' ¦ ¥ 2 B §8Q$bW '  u ¨ a % d  ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ £ gr!8¢i7X§&&gX7$¤y¡ p˜&z¨©¢8‡§!@Qc&$r§S‹¢8˜@gyX&!§ ) W ¦ § ¦ ¦ A ¨ ) ) 2 % ¦ ¥  2   W %d ) W ¦" ' ¦ x j Œ ¥ W p@$¥ T ¢&$S@$§p&b5S”!‡‡§v$$!&Vt$&% R t is h §v¦ ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d   A % ¦ )  W ¦ ¥ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ ‡ ‡ ¡ ¦) u ¡‡ §& ‚ ƒ ƒ $qx …ƒ P … “ Y’ … “ ”’ ƒ  … Ha‡ H I ‚ … ƒx wD a XW ˆ”a •D ‘D 5 ‰ $„$w • D H § ©B ‡ P ("  ¦ u s ¦ ) ¡  ) ) ¦ % ¨ a W "  ¦ ¥ ) 2   )  W ' % ¨ SySV§¢X6$!$) R 8$&§¢ QI g!V&$b„S@8$ 8©‰ §¤@ … §ƒ I PH F YV§u”@$¤”¡ ‡ ¦ ¥ ) $c@ ¦%¦ T R §¥ #SH ¦ 3 ) u a ) ¥ £ D § B ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  [email protected]&$–S@&Si¨ "  )  ¥ ) ¦" ¨ a % ¨ ) u A ¦ % ¨ ¦ ¥  " u ) ¦ % % u S@8$!¤8y‡§&!8$b!Sx!&§©$48q8$&§ R &$¤e#&Q @% ¦¥ £ ¡ 2¦ "¦ Œ 4‚ ) ' % ¨ ) ¦ ¥ ¦ !ˆ$8$4$ §¥ T &¡ ……$&oS@&Si‹$!$Vr$6w¦ % ¦ ¦ 3  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ' % ¨ ) ¦ ¥ ¦ “  ‰ §y• …ƒ • ¡‡ D f 6{ B D§B q¨6{ R g&$¤ƒ£ ¦% d ¦% ¦ ¥ ¡§eS@&Si`!1¢!&c) §8$b§…89$§p6$[email protected]§¥ #R ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ ' % ¨ ) ¦ ¥  ¦ ' ¥ W ¦ ¥ ) § B { ¦ % ¦ T D§B ¤¨6{ € f 6q&!8§9!b$&@$Sp&bgS0!‡‡§4&$ R ¢!i‚ B { ) ¦ " ¨ a ( ' % ¦ ¦ " W  ¥ W ¦ a d   A % ¦ )  W ¦ ¥   ©¨ ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥  2   ¨ ¦ ) ¦" ¦ % ¦ ¥  % ¦ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ ¦ W 1t$!$¤$–S`§v¢!iot8&¤$–‡Y&¡ @©$&x@$!¤$X§! W x ¦ … f ‡ ‰ $ƒ … D ‚ a ƒw Syx ¥ ¦H ) “ a e‡ … $‰ £ ¡' ¤¢5“ ‘žƒ … bƒ $€ x 3 DfB ) u ¥ £ ¡  R §5¤vt¢!i¨ ƒ Sw ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) 1t$!$©$™y¢¢8&$©$¤! a D œ ¦%¦ T œ m l 47$¥ $R $0ˆD f c!r¢8Sbq8 B )   a ) ‚x d ¨  ¦ ¥  ) ¦" 3 % a ¦ ¥  ¦ fu$[email protected]!$S6u$r$¥ T §g!#§!S85¢7$¤£ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ ¡ 2 ¦ ) ) ¦ % ¨ a W ) ' % ¨ ) ¦ ¥  ¦ „&t[email protected]$7$C§¥ T !$S6Y$¡Sr¢8 ¦" 3 % a ¦ ¥ d  j Œ† ) ¨ ¥ ¢ic¦§oS6($&!¢&$§!S85¢x¢go8¢cX§&&gXU$y¢Sc¦ ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' % d  ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ¦ “ ¡ ƒ $ƒ … ƒ… ƒ $ƒ w S“ F I Œ 4‚ x ¡ raW ‡% y R a ‡ Dm 90l H ~ D œ 2Š 0f§§Y¦ 2  †… u¥Qw ¡ ¨ tV%§y5 $©§¥48r!$8¢V©$r8 T tXQ$Y¦ T § R ¦ ¦   u" ) ¦ ¥ ¥ 2¦¦W % ¨ 2 t R ¦ T S % ) ‚ x )§!5A$o¦$y"§s&oi3U©&V¡)@ ($&¢!¢&‡§!S8p$ u ¦ % ¨ ¥  u ¦ ¦ ¦¦) ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ F •H œ Qm4l R §5¤£q&8¢Y)t8&¦7§Y‡i3S”¢¢8&$7$¤@ ~ ) u ¥ ¡  ¨ ¦ ¦" % ¦ ¥ ¦ A ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) ~ ru&$¥ T D œ ¦%¦ w ƒ ƒ FI D H~ € F B €  œm $0l € H € H B F D ¦ ¥ ('% &$ R ¦ j ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ '  u ¨ a W   ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ) §S@Si§!S85¢y$7$8Q$b686¢8i¢i¤X§&&gXy$e † ‚ x F  ) ¢8i¢i¨ §e¢5$p¦ T d #tiV”&¡ !8Spbba $!”5u&¢ ~ ¦ ¥ ¦)  ¥W ¡ 2¦¦ ¨) %¦ (" %  ¦ a ' A ¥ ( 3 2 ¦ ¡ j ‰‚ j x % ¦ W % ¥ W ) " u ) u ˜¢§p¤!y8 R §§¤) ¡ !Sb#!Sqd &g`$!&¦ $!$V©$”gd   a "" ¦ ¦ %d ' % ¦  ' % ¨ ) ¦ ¥ a % † 4‚ x ) ¦ % ¨ ¦ ) ¦  ) ¦ ¥  ¥   ¨ ¦ ¥ 2  ( ¦ 3 ) tS§7$17§q‡q8¢©§4§¢i¤! H y¢¢8&$Ž$`8Q by ~ ¥ ' ¦ ¥ a u a a) W w w …… ru† $w ‚ ƒ … ƒ •x ¢¢ƒ $y1‚ yx † FI D }B t ‘D H Ÿ Ÿ ‡ D H~ j ‡¡ ' ) R $is h §8§u ) ¦ ) ¦" ¦ % d  ¦ a a ¦ ¥  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ d  u a ¦ ¥ R @7t8&vcbb9$c‡r$&–S@Si7@V@vS”$bS9$¤£ ¦ ‚x ¡ W S 2 ‚x 3 %S§f!7 ¢g¤8$&y!!S6V4¤$¢&!7 S©$!S‡y&‡t¢bc‡ ) ¨ % d ) " u ) ¦ % % ¦"" a )  ) 2 ¦"  d ¦ u" A % ¦ ¦ % ' ¥ † ‚x ‚x ¦¦ )Y¦ T V) R –Bw$!V)¢&XW§!bp¢§bS7 $8t§ ¡ W § 3 pV§¨  ' ¦ %  )  u a  ' ) ¦ % W 2 )% !…2&i8XW&QY§¢8i)¢i¨b$ˆptrc$¢…! R ir”$t$9$r¦ ¦ 3 % ) ¦ 2 )  ¦ ¥ ¥ W ¦ %  % ¦ 2 %  ¦ 3  ) 2 ¦ ¦ ¦ % ¦ ¥ ( ' % j ‚x Y@$!“gS@8$8yt¦8©$¥ R !©$6§„!¢&„!i§8Yb©$¤£ 2 ¦ W ¦ "  ) ) " ¦ ) ¦ % ¦ ¥ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "  ¦ % a ¦ ¥ ‚ w x ¡  XW ) € y• m £ D  $¢&!4p@$¥ T  ) 2 ¦" ¥ W §  § § w w ‚ „x w ‚ x ‚ •x m 0l € 4l m D  )  XW 4l € H  l m w w ‚rƒ •x ‚ •x ‡ ) &#XW 4l € H l m D  )  XW 4l € H  l m B € D –x B € ‚rƒ x ¡ ‡ D &|u &$¥ Œ $R ¢Y$q‡ ¢&$Y@$!©§ ¦%¦ T ¨ ¦ ¥ ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ % d  ) ) ¦ % ¨ ¦ ¦ ¥   ) ¥ ' u" ¨ g4!V&$Q ©$b!q!§b$!$©¦ ¡ 7yS§c¢$¢Xt©¦ T &$¥ T D  ¥ ¦ ¡ ' W ¦ % ¦%¦ ¢  § ¢ § ¢  § §  ml l ¡ D 0ˆD ml 0ˆD H Hl ‚ x ‚ ¢ ¦ W % d "   A % '  " u s XpgS!‡pi5pbz§&¦ 1¢&!¤S iy1ua ¢ ) ¦" ¦ 3 ) u ¨ x ‚ ¦ ¥ $9‡ XpgXi!¢&Xr$ $ ¥ ' % )  a ¦ % 2 % W ¦ ¥ % ¦ W % d " ¦ ¨ %  ¦ W ¦ ¥  ¦ ¥ R !SpV–!S6ˆ pXr$u¢$ w ¡  XW m ¥ D  $¢&!4p@$¥ T )  ) 2 ¦" ¥ W w ƒ ‚ •x m € D ) 4l € H  l m  XW 4l B € B D  €  ‚ ¡ &X§¢XW %¦W  ‚ 1x • 0S$6@ ) p) ) W ¦ W ) u X‹§84Q§3 R &gX$¨ )% ¦d ¦% rr8y$S…$”Sx d!ˆ$ R §XWƒ D p ƒ¦" ‰¢' • ¦ ¥ d r ‰ ) ¦ ¥ ƒ' ¦ d $y8 R D % ¢ D 2 § D ( 2 ¦ 3 % W ) ¦ 53 &i!tQ2  ) ¢8i¢i¨ Œ 4‚ "   % ¥ ¦ ¥ ¥ W ¦ % (" ¦ % 3  2 ¦ % u s ¦ % 2 ¦ ¦ ¨ ) "  ¦ ¥ % d “ " &¡ §7$4pt48&§60&!$&r&i™S@8$!7$qg6¢587¦ ¢ ¢ • x w m § W x §  ¡ ¡ … ”‚  )  ¢W € H §¢ ‚ D ¡  • )  ¢W x § x m 0l € H  § w l l w ¡ D 3 §  ) 2 ¦" ¥ W $¢&!4p@$¥ T w w ƒ ‚ •x €H l D  ) t ¢XW 4l € H  l m B D  –€  B ‚ –€ ‚ ‚ x ww j ¦A ¥ T )u¥ £ §Y¦ $R ¤e¡ !8VgS@8$8u$  ) ¨ "  ¦ ¥ • §!™ !4 T §Vr!8V©§ ‡ ¡ '  ¥ )  ) ¨ ¦ ¥ ‚ •x ‡  XW  ) 4—Ž7!f¢&$e!¢&™S§¢8‡85¢b$ ) u ¥ m l D B ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ • R §5¤£ ¡ „ T $U™S@¢h¢g4t$[email protected]$S`$f&$¥ T XW  ¥ ) ) " W % ¦ A a %d 2 ¦ % u ) ¦ a ) ¦" ' ¦ ¥  ¦ ) D fœ  ‚ x  " ¦ % W % ¦ a  ' % ¦ ¥  ) 2 ¦" ¦ % u ' Š ¦ ¥ d   a ¦ " ud ¦ % ¢8‡@y@Xb$¢!Y$`§&!”$¢§”$™S4!‡8bS$ i§gXS § §  ¢   ¡ £ ‚w Y „x ¢ m 0l € ¡ ‚ © œm $4l € H ¢ m 0l x w D w § B –€ ¢ l D œm $4l œm $4l € ¢ D B € ƒ ¡¦¢A‡3r2&¦)§u) T §4vSY$!S‡yz§ Qbt!$&q@$¤£ ¥ œ d ¦ u" A  ¦ % ¦ 2 ) ¦ % u s ¦ % ) ¥ ¡ ml 0D H § ¢ ¡ ¢D l ml 0D H ¢ § ¡ l ¢ ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ " u s z185¢™SY¢gY$z§&¦ ‚x u a ¦ % ¥ % d " ¦ ¨ %  ¦ W ¦ ¥ ¨ " ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥ ¦ “ a (" ¦ % 3 1)§`Y&¦$”XWpg„S!7$ R ¢58©$™4¢Y$”S6w!S9™£ W ¡ 2% #pS T T Q0461i5p™YXpgd ‚ x 2 m l ( A % ' d ¦ W % ¦¥ ) $U! ‡fpWQ!$3u$fuXpg”X$`$ec$¢b¢Xr T T Q9$¤£ 3 “ " ¦ ¥  ¦ W % d ¦ ¦ ¥ d  ¦  ¨ a W 2 % 2 ¦¥ ‚ 5 x “ ¡ ™ f!X&%8Q©¦bS)7$4! 8¤p8¢C§00D ) W¦ 2 a ¦¥ d ¦" )  ¨ 2 m l ‡ l) ‡ H ¤@ “ W " ¦ ¥  ¦ W d ¦ ¦ d pQ8$3”$by%¢goX§c$¥zSx&$ibXS¢¢¢$U$ R §5¤–¡ 4S‡ ¦  ¨ a W "  ¡ % ¥ ¦ ¥ ) u ¥ £ ml € ‚ x D H lb§¤¦ R 2Š T Dœ ¥ 4x‡§ t—&8§$b8bt$!ba ˜qy$Y$!) a ¦" 3 % ¨ 2 ¦   ¦ W d ¦ ¥ ' w ƒ ¤ § ¡ ¦§ ¡ £ ¡ 4l m § €H l B € D ¡ œm Q4l € D  § B –€  ¡§ ¢  A % ¦ )  „!S§¢XW Œ “ ('%¦ $&¦ gd H a% 2Š §§r¦ ¡ 2% #pS T X!" d¦  % ¦" ¦ W W " ¦ ¨ %  ¦ H !S&8&X&x ySpXi8&XW C‚ x ‚ ‰ ƒ Sw ) ¦ W ¦ % ¦ ¨ &X!&Q ¦ ¢!ie‡§™S`¢8Sb™!§Xp89!¡!9p!§¥ T pQ8§x$  ¨ ¥    a % " u W % W ) ¥ W “ W " 3 ¦ ¥ ¡ rƒ ƒ ¢ƒ … “ ¨ ¡ ra Ÿ D • q!V) œ `”¢§©¦ T ) R ' £ £ ' ©§ D n ¦A ¥  ƒ… ƒ Qw ¦ W ) 2 ¦ ¥ % d ) “ ) [email protected]$©g”Q &8§$6$¤4ra a ¦" 3 % ¨ ¦ ¥ £ ¡ D u$@!( p@$¥ T œ ) 2" ¦ ¥ W ¥£¡ ¦¤¢ # w ƒ ƒ P 5I œm Q4l € D H € B D  €  B ‚ –€ ‚ ‚x  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d ¦" ¨ W % ¨ ¦ ¥ $¢&!0!S‡&V§¢X0¢&$z@$S§ptb¡”!$!X§!$©$¤£ W … uw $‰ ¡ • D f }x D f 6{ B‚ B ) u ¥ £ ¡% ¨ ¦ ¦ ¥  ¥ ) ) ¨ ¦ ) ¦ ¥ % ¦" W ¦ 2 a ) % V§¨ R ¤…&S§b5 $4$ ! T $9§1C$ !u&!XCQ6`! ƒ… ƒ Qw " u ) ¦ % ¦ ¥ " u s ¦ ) u a ) ¥  ¥ £ ¡ ' !78$Vt6§–S¢tuV§u©@$©‡§¤w“ D b&$¥ T Q46$!S‡A l ¦%¦ œ m l ¦ u" ƒ © ‚ x " Š ) ) ¦ a S§0pi4 bS) $4! f s8…$§pW $ R ¦ ¥ ) B ¦ ' ¥ ¦ ¥ D f B !8!i$! X§! (""  ¦ W 3 ‚x … 9w $‰ P QI H F ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ ¦ ¥ [email protected]§#S@&Si”!1¢!&©$¤£ ¡ • ˆD H ƒƒ …ƒ Sw $y• P ¡ ra D ’ 7ƒ ‰ † 5© Œ I 2 SŽ a t |D )  ) R pi$§u ¦) u V§”¦ ¡ ' % ¨ ) ¦ ¥ d   ) ¨ 2 ¦ " ¦ % ¦ ¥ $!$Y$„0¢8i¢i6&Q !&Y$ ‚ j Px ) ' % ) 2 ¦ u" [email protected]x8 &§8A ¢8‡$o!b!t$b¢XzS@8$8c$ogU ) 8!$$§u ¦ A ' ¦ )  ) ) ¦ % ¨ a W "  ¦ ¥ % d "" ¥ ¨ ‚ x P '   $88¢¨ R $!!X§!u$6$¢8[email protected]@5 ¦ " W ¦ ¥ ' " ) ) ¦ ¥ £ ¡ %¦ $¤q§¡ 8!b¢9a @w‚ &i) (" %  ¦ a ) 2¦¦ ¨ ) ¦ % ¦ 80$¥ T 8¢f`&$p¢&% 8!S§Š §S $8$4$ gY&‡pS§&Vbi R ‡@"  ¨ ) ¦ ¥ W ¦ ("" 2 ' % ¨ ) ¦ ¥ a %d ) ¦ % ¨ ¦) % ¦ $!§V6$¥ ' % ¨ ) ¦ ( 3 2 ¦ % ¦" ¦ W W ) % Š )   ¨ ) ¦ ¥ ' ¥ )  ' A a ) “ W " Œr‹&S&8&X&©1p§c!©8 R !iYV&§!$”84[email protected] §3 ¦¥ ¦ $ &$¥ ¡ 2 ¦ ) ) ¦ % ¨ a W ("" a #&t§9¢Xˆ!!S68Q b7!r$!§Vw$ $¥ T p5!$6$©‡7@ œ a ) ' % ¨ ) ¦ ¥ ¦ “ W " 3 ¦ ¥  ) x ‰ ¥ ' ¦ ¥ 2 ¢¢8&$C§S f r$&„S@SizS§¢8‡85¢7$¤gq8¢©§g©§¤¡ B ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ % d  ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ £   ¥ ¦ ¦ § ¦ … † $ƒ … a `Ÿ D H ‚ a “ … $‰ ‚ w $w x a ' ¥ H ) e‡ £ 5“ € € … ƒx ƒ §q‚ ”’ ƒ u€ … x “  a • w P5I H B € € ƒ ¥ D m 0l P 5I H w D 0œ ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T D œm $4l € D B € ƒ  ) 2 ¦ §&!" rƒ  A % )  ( % ¦ " W ¥ ¦ !S‡&¦V§¢XWd'$&¦yS&!§S§pWtf ¡ 0@ •) ¦" ' ¦ " W ¦ ¥ ¦ % ¦ !$…$!!X§!‹$f&$¥ T P ¤¤v € !V)‘D œ ‚ x ( 53 ¥ U¢8‡@0t$tba  ¦ A " ¦ % 2 ¦ % u ) ¦ P “pQ8$39$¡‹œ©¥!$¥¡S@8$!u¦$wC2t¦S!"&U!¤ } XS[email protected][email protected]) W " ¦ ¥ d  ' ¦ "  ¥ ¦ % ) ¤ € ¦ W  ) 2 ' 2" ‚x " ¥ ¥ SpS¤¦§e‡¤¦$¤¦ T £ )  ¨ ¦ ¦ 3 ¦ W  ) 2 ¦ ¥ p¢!ib&¦ T ¤XS[email protected]$¤£ w… ƒ §ƒ P I ’ ƒ† v‡w D D e  § …  ¢ § © 2§ R [email protected] S § ) 2 ¥ ¦ `€ • … sD “’ ”© ƒ a ¦ a 2Š TR §c¦ Q©T @¤) 5U $ &V§b§8$7$”$$bXw§¤) T !8 " ¦“ a % ¡  )  W ' % ¨ ) ¦ ¥ ¦ u ¨ a W  ) u "" † ¦ W ¦  ¦ ) 2  W ¦ ) x¦ ¥  ¦ A '  a % d X§‚ &w§¢X&Y$480!0!‡6gQ #t5 !&@u$!$V©$w&$¥ T &¡ ¡ 2 ¦ " ¦ % ) ' % ¨ ) ¦ ¥  ¦ %¦ ) ' % ¨ ) ¦ ¥ d ! $!§Vb$oS §¡S@Si©!1¢!" h ¢$&™!¢&„§!S85¢' ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) ¡ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % €€ … ƒ §ƒ P '  u ¨ a W % d  ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % % u )  ¡ ) D 5¤ ¤ &t§¨ 2¦))¦% j $8Q$bUgq!iYX§&&gXy$y!—¥ 8¢ 9¥ ¢ a a W ) ' % ¨ ) ¦ ¥ ¦ % ¦ ¢X4! $!$V…$f§¥ T 8¢‹§§ R £ ¢ $8$ˆ$8 T ˜¢W  ¨ ¦ ¥ 2 ) ' % ¨ ) ¦ ¥ ¥ W Œ w  ) ¦ a W ) % Š ¦ % ¦ 8`&b¢X61p§biC$¥ T 8¢r$ R w!iˆ$!Sp1b8 `gr¦  ¨ ¦ ¥ )  ¨ '  % ) )  % ¦d ¦ % ¡ ¢ ¦ ¨ ¡¤ £¢ ¡ ¦ ¡ £ ¡¦%¦ ¥ ¥ ¨ %' ¦ ¥ $C$¢©$ T §VU$w bQ©¦ QR XV6$!5–S ¥ ) € … $ 2 T ¦ W ‚ ¨ ) '  A ) d † 1t&8U$b §¡ !q¢gQS6$U$ R ) ¦ % ¦  ¦ ¥ ¡ % ¦ ) ¦ W % d " a %  ¦ ¥ œ % $ ¡ &¢i$$7$! )¦) ¨% u ¨ ' j x —“ w ¥ ¨ % ' % d ) ¦ u " A  ¦  ¦ A  W ¦ a )  ¦ ) € Qw 3 W ¥ W $Sp¤go&§8!$¢¢X”9¢V9X”i0Cp!$¥ T m 4l ¢8) ¦ ¨ " …¦ ¦ A ) ¨ d ¦ " ¥ ' % ) !8VS6$!8Y!SpVr¤cp1@§W d ) ) )  œ % d ¥ ¨ % ' ¦ ¥ ) u ¥ ug…$¢6$ R §5¤£ … ¦¦ ) €• m 0l ¡ ¦ ¡ œ w m 0l D ‚ ) &¦ a &¦ 3 R % ¨ ) u ! A ¦ % r C  W ¨ " ¡£€ $w ¡¢q6$¢89) x ygC!bX§$guiu¤VR§§§5$¢$8©$!¥¦ 4Q!u §) … œ ) ' " œ % d  W d ) ¦ W ¢gd 6%  % " a ¦ ¥ ¡ m w € H § w w$m ¢D € D € Dœ ¡ B B ¢ ¢ j %¦)§¢XWb('%¦$&¦`(530œ992t¦S!"&¦%o)! H • m 4l H § ¢ ¢ ¦ © ¦W ¡ X§! § ¢ ¡ )§!5$0$ 8 ¢8Q!4$6) u A ¦ % ¨ ¦ ¥   u" ) ¦ ¥ ¦ ¦ x Ž ¦ ¥ ¦ % ¥ W $”S‹p@$¥ T m ¥ S§S&' ¥ %¦ ¦% ¡ T !bXtV) T ¦ " 2 W¦) ’  ¢8‡‡A a% gd D l ‚ )(¦ 3 Qi R V§¨ % j % ¦¡ ¢$u¢g©&!8!8$!¨ 8§  % d ) ¦ " 3 ) ) (" ‚x )$t¦i¨V)y¢gd R 2¦ % ¦ W % d " a%  ¦ ¥ Xpgz6¢$©$¤£ 2 € Qw … ¡ D 0œ R !§¢tV ("  ¦ u s ¦ ) § ¢ ¡ ¦ § § §£ §¡ ¦ § ¡  % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ¦ ) u „¢8‡‡A&VXw¢&$©§r Y¦ 2 Š £ ¡ ( W " ¦ A ¥ W u " §bg9 18XQ8&Cp§$! ) !7$™ % ¦ “ ) ¦ ¥ d wT  w ˆ• ƒ ¡ H ¦ ¨ a W 2% ¢&$ib6 ¨ u ¦ ¥ ) ¦%¦ œ D D H ¡ gd a% T $Y$o@ ‡ !V)  D ¡  $¥ T $m w 2 u d 3 $g`¦ˆSW ba$1) !`§v‹©¢¢8&$9$ T $5u¦ zR ”QS§¥ ¨ u % ¦ “ ) ¦ ¥ d œ ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥  “ T Ÿ %¦ ¨ a % ¡ ¢§ Ÿ …“ w $w … ‚ yx w • w w )aŸ Dm m £ D¥ ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T w ¥ 54l € ¥ l ~m D 0l m H ƒ… € $ƒ  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ $t84Œ!‡‡§w$ h ra ¡ Ÿ • w H D`n D 7Y&¦$¥ T  ¦% D ¥ ~y‡§cS$©¦ ¥ ¦ ¡ ¥ 4„S@&Si4§S H¥ l F ~ m l " ¦ ¨ 2  † 4‚ x W  ¦ !X¦$!5“ ¦ ) ' % " W ¥ W ¦ a "  ¦ ¥ ¦ ) W ) ¥ 3 T X¦i3 2&¦%S§¥)u@ˆ(¢&¦$¦oS@$§p&bow§ R V¢9!§ €… ƒ w … Œ ‡ D Ÿ  3 8Q¢Y¦ T a sD 8 ¥ w … ¦ § § § m w § ¡S¥©a ) § ¡ ¢D £D H § l D m 0l ) u ¥ £ ¡ ( ' % ¦ ¦ W ¦ R §5¤e§Y@X§85“ ‚ x  2 ¦ % ¦ A  W )  ¨ ) 8‹&¢5Xu! !i”V&¦ T !6$C`!S!&…&$t9a 4l ŽB " ¦ ¥  ¦ A " ¦ % 2 ¦ % u ) ¦ m D ‰ C‚ x w ('%$&x!oS§!!¢upi R 8¢uV&¦ T !upi©t$ptˆ$8V4§u) ¦ ¦ "  ¦  ¨ " ' % )   ¨ ) " ) ) ¦ ¥ W ¦ % ' % ) ¦ ¥ ¡ §• ƒ `w • • w• • £ ‡ ¤t$• • D ~ {  ) 2 ¦" ) ¥ b`w$¢&!q!§¤£ D6~`{Qm4ldDE67¢gX$¤vra B { ¦% d ¦% ¦ ¥ £ ¡ w • ¢ ¡ D~ b`{ ¡ § H m ) ¥ ' % u ‚ w j ¡ ¥ ' › ) t x w &¢8§q9‘D !§9$!$$2  ¥ ' ¦ ¥ d ¦ ' ¥ W ¦ ¥ 2  ¢¢8&$c4¢$Sp‹$–§§Š %¦ ¨ QS¥ !4 ¦" 3 £ % !$™6 6$S§¥ Ÿ %¦ ¨  © w w % u ¦ % T )  " u a % d ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥   % ¦  ¦ (" W ¦ % 2  ) ¦ 2 ¦ a ¦ W $c¦ R §!S!$`¢gu¢&$”$7!o&b!˜t!QqS$x&5Q”b8U§8 ¡ … ) “ a † ¥… ‚ … ƒ •x … ‰x ¢€ $y1‚ $„7• ‡ £ |D w U• Dœ{ 69$m £D § § ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T w ƒ D œ {m bQ4l € H§ l ƒ D B{ 6–€ { j ) ¦ A ' ‡ ‡ ¡ &¢8¢ut $is h € §y• …ƒ • )u¥ £ ¡   ¨   ¨ gd '  " )  a% D 9 8„ ) D~ 0`{ R ¤¤w£ ¢!i6 Sw $ƒ 8¢h§–b$8$!ƒ2 !V‹!Ga ‰… €€ ƒ … ƒ u€ $ • … ‚x ) ¦ §St9a p@$¥ ¡R a ¥ W T D • D 6 §b¦ ¡R 8$&7@$ $ 3 2 Š T " u ) ¦ % ) ¥ a% § … a € $ƒ … • rƒ • q8) † §ƒ … a vŸ D § rƒ • y!V) œ D § § P D ¢¤ ¤ € v ¦% d ¦% ¦ ¥ R g&$¤£ § § w w œ $m D H ¡ D H l 0$0l D œm ‚ ¡ x ¢!iq1t¦ T !©$Sy@  ¨ ) " ¦ ¥  ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ % d  ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ¦ % ¦ $&§!¢&”$ogb¢8i¢iyXgXU§y§¥ T !S§¢Xb$&¦  A % ¦ )  W ( ' % ¦ Œ w $‡† …ƒ …‰ §‡“ “ a% gd H $4§§7¦ ¦ ¥ 2 Š ¡' “ D ©‡ ‡‡t D ¢‘bm k GC§h9&|©©§¥ T D l 2 a ‡ D  ¦%¦  • lDm ˆ94l H ’ ) 2 ¦ $t8" T !4§¢X&) T ¦ R !8V4pS T §u " 2 W¦ ¦ A ) ¨ 2 % ¨ '§8¢5$¥ ¡„¢8§¦q1)tS&7$Y§C@$ T )  )  ¦ ¦ % ' ¦ ¥ ¦ A ¥ 2" u “ ¦% 3 S&$” $!Q”iv8 2 2 d ¦ A ¦ ¥ $!5u$ &¦$¥ T )!–p!§¥ TvR !i¨u1t¦ T !"r$ $¢$7$! T ) &¡ S¡bb¢9C$`S ¥W  ) ¦ ¥ ¥' u % ¥ ) '  % £ ¦ a a ¦ ¥ w  a ¦  ¦ i9¦$!9$ C”¢&8Ww V)[email protected] R )5&$9$85b$c$c¢Y$X$¥ T Q…§§4™§t u ) “ ¦ % 3 ¦ A ¦ ¥   % % ¦ ¥ ¦ u 2Š £ ¡ ƒ‰ t … ƒ $ƒ … P a D ¢ƒ ‰ X‚ƒ $q‚ $‰ $w D ‚ x … ƒx … x … $‰ … §‰ t Ÿ t € € H t £ yt ƒ P ¥’ $)  % ¦ A  ) S§9‰ q5Y!8¢i’¨ “ ”’oƒ ‰ ƒ ¡ $ƒ … … I ¦ ¥ )  W $6¦¢5$¥pC¦ t D 2 S D dœ R t 0l T Dm T 2§S R a Ra Ÿ I … P D w ‚ x I m 4l œ Qm4l € H 4l £ m )  u" @4¢8Q!) P ¡   u s ¦ ¦ ¦ % ' ¦ 2 2  W ¦ ) !f!‡¢t7&[email protected]!§¥ T ) ¥ W x • ƒ € 7œ 4l m D § § ¥ ¦  £ ¤ ¦ ¡ ¢ P 5I )8 W ¦ R !"§uua%gdY@S%Q2¢§us`$¥w'$!) w ‚P H € B ‚ –€ ‚ B ƒ –€ ƒ D © 2 ¦ A % ¦ )  W ) ( ' % ¦ ¦ ¦ W ¡ 2 ¦ 2 '  ' ¦ 3 ¦ ¥  ¥  3 % ¦ &[email protected]$&©X§! #4§Sw$!$$!&©§¤‡fb&¡ PI 55H F !ˆ$&eS@Si¨ ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ) ( ' % ¦ ¦ W ¦‚ “ ¦ ¥ 2 !f¢&$9@$856$x ‹S • R ¢8‡§ivS§b$…! H  u ) " Š ¦ ¥  P ' % ¨ ) ¦ ¥ £ §8$4$¤ˆ¡ € wœ 0l m ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' " Š ¦ ¥ 2 ! §o!e§!S85¢oS§w$ § P € œ ¦ W  ) 2 "  ) ¨ % 2 “ W " 3 ¦ ¥ £ ¡ “ W " 3 ¦ ¥ d   ) ¨ "  ¦ ¥ ) Uc[email protected]7o§¢$9pQ!$U$¤ezpQ8§U$#Sw¢8i¢i!i§8”$o@ R v‚ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ % d  ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % % $&zS@Si$S§¢8‡pi5pY$xg8x ¢cX§&&gX¤$u ¡ §8”!8¢i¨ ¦ u" A ¦ A ) P ”§!&85©i©S§4VfpS T T Qˆt§V¢&ba $!$6$xS‹¢8&$bX6$ ) 2" ¦ (  ¥  ) 2 % 2 2¦% u) ¦ ' % ¨ ) ¦ ¥ d  ) ) ¦ % ¨ a W ¦ ¥ ‚ x 2S '  % ¨ ) ¦ ¥ d    ) i¨ 2 ¦ " ¦ % ¦ ¥ a % d 2 ¦ % u ) ¦  2 ¦ ¨ ¨ % 2 ¥ W R $8$©$„4¢8iƒ¢§ƒ 6t5 !&Y$ g6t$tba t§QyiCp!§¥ ŒT w … € a %d ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) g7!§0$© a Ÿ D œ R pQ!$0§¤Su¢b4$7 0$$4¦ “ W " 3 ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥ ) l ¦ ¦ 2 ¡ ¦ ¡¦gd3–¢e8$u&¦¤¦9)y§¥`!"&85(Q!"8 T )6q$–g¤$!S‡A T $Y©) R ! % ¦ ) " ) % a ¦ 2 ¦ " ) a ¦ ¥ % d ¦ u" ¦ )  j Œ 4‚ x $$¨bXb¦‡iSw§¥ agd”@¦XSWY))6r`X§&&gXe8u‡§9b¦ u aW A3 ¦ % )" W a  ¦ W ¦ % ¦d ¦ % "" ¥ ¦ ¦ ) 3 w x wœ D … … a bŸ ˆD Ÿ ‚r w m ‡ H § ¡ !V)  § ¦¢A‡37¦$ R ¦XWy „p[email protected]$¤gd  ¥ ¦ ¡ ¥W u " ¦ ¥ % “ ƒ Sw w a D~ bm £ D ) £ ) ¥ W u " d   ¨ ¦ ¥ ¦ A 3 ˆ [email protected] S68¢r$w¢‡ ¨§ § )$@¦!5(© 4w$!S!&C!S§&¦ 2"  œ '  " ¦ %  u s 2¦ ¨ &&¦)g"S@8$!©$tbXtrp@$¥ T  ¦ ¥ ) ¦ a W ¦ 3 ¥ W w D ~m 94l ¡ ¢D § H l  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ $t84!S§¢Xw§¦ ‚x D ~ ) ¦ % ) % ) % ¦ “ ) ¦ ¥ 9V&9SbSVb!f$¤£ ƒ w a w $ƒ … ‚ ƒƒ … S† §ƒ x ¡ ra ‡ t D  œ ) 2" ¦ c$y§!&85( 5“ ' D l ¥ Gfi T p@$¥ T ¥ W w • P 5I P € 0l m D  $0l œm H B D ƒ € ƒ B ‚ € ‚ ‚x  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ $t84!S§¢Xw§ hW  w …† u¢w Qc• ‰ C‚ x ¡ D ¤§ k R ‡iSC&S$y) ¦A 3 2¦ 3 w… u¢w Q† ¡ ) ' % ¨ ) ¦ ¥  ¦  2 “ % @`$!$V7§CY$¢Qw¢ T § ¦¥ ’ ¦Q§!X§¢XWo¦ 2 u" W  2% ¥g  ' ¡ ¦ W d '  % ¨ ) ¦ ¥ 53 ¦  2 “ % T % ( R † @"©p8§5I ) H ¢ T ¦ $!) ¢Xpt† g¤$!$V$‰ ”$ƒ v$¢Qc 4‚ x • w 1j ƒ ¢… Œ  T w … ©T ww¢&Qc• P P F D `§ k &¢8¢wt ) ¦ A ' ¡h is ™R a D ¥ 8 ¦ % $¥Y¢gd DH ‚ ¡ &t§¨ 2¦))¦% j ƒ x P a W ) ) ¦ ¢[email protected]S&ba V) $p%S T T Qf8&!8Vft§V¢&ba R !V&$bW )2 2 (" ¦ A ) ¨ 2 ¦ % u ) ¦  ) ) ¦ % ¨ a Œ P ' ¨ ¦ ¥  ¦ )§u ¦ ¡§$!$¨V) $7Sˆ¢8i¢it5 !&% $0‡¢&Œ¦ '% ¦ ¥ d   ) ¨ 2 ¦ " ¦ ¦ ¥  ( ' % j) $8%$) §4%gd w ¦ "  ¦  ¨ "   % '  u ™S@Si#S§¢8‡pi5Ap'w$!S§!"S‡A¦c%gr!8¢i7X§&&gXu$©X¢!§u¦ d  ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ¦ W " ¨ ¡ §‡ ‰… FP a e• F H ƒ …w Sw Qx D HP D a ¦ … a W ¦ ¡ € ¢w … ¦ sD ‚ a XW § ƒ…x §§§ § §  3 T " u ) ¦ % ) u A ¦ % !SpQY¦ QR 8$Vt¤!&§¨ F ‚F “H x ¦ ¥  ) ¥ '  " ¦ $fY@$f§8‡@q¡  D H  § R §&0$7g…!V&$bW ¦¥ 2  W ¦ ) ¦ ¥ % d  ) ) ¦ % ¨ a † F ¦ ¥ ) $b@ H §S0$01p§f$bg–!V&$bˆ$b! 2  ¥ ) ) % Š ¦ ¥ % d  ) ) ¦ % ¨ a W ¦ ¥ ) d $8$ˆ$c ¡ ' % ¨ ) ¦ ¥ d  ) ) ¦ % ¨ a W " ' % ¦ ¥  "  % ¨ % ¨ (" W ¦ % 2 ) ¦" 3 % a ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¨ !t$b¢Xo§8¢84$‹–S!i$…!X&[email protected]b0$¤S &i) H IH "  ¦ ¥  ¥ ¦ ¦ ) S@8$!U$o‡q&VU¦ T § H F D H  l ”#t§[email protected]&$S&!$§p&‹ 2 R F ¢ 2 ¦ A % ¦ )  W ) ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ Œ H IH ¡ H  l F @ˆ¢&$w!X$!5©8f$!$0$Y&¢&!68§b0$ &$¥ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ) ' % ¨ ) ¦ ¥ ) ¦ A ¦" ¦" 3 % a ¦ ¥ ¦ ¡ H F @Œ ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ ¦ ¥ $&„S@&SiY@V@7$  u a 2 ¦ ) ) ¦ % ¨ a W ) ' % ¨ ) ¦ ¥  ¦ R $¢9fSC&t[email protected]$!§Vu§r§¥ F FP FP  …F  HP D H ¡ ¢D H P D H  ƒ… Sw Qw P ¦ ¥ £ ¡  ¨ ) ' 2 " )  ¦ W  ) 2 "  ¡ % ¥ ¦ ¥ ) §¤v&Sib§8Q[email protected]8bYXS[email protected]#S¢¢¢$©$@ a DH 2  ¥ 2  W ¦ ) ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¨ ) "  ‰¦ ¥ ) S9$) §&C§qS &&qS@8$8C… $7@ H  R 8S@!9! ¢!iˆ§8QS@" (" % " a )  ¨ ' 2 F zP )  ¦ W  ) 2 "   % ¥ ¦ ¥ ¦ 847[email protected]&¡ §`$ui3 w• ”D a 2  ¥) )% Š ¦ ¥ d 2¦¦ ¨ §Y$”V§`$vSˆ&i) Œ F "  ¦ ¥ ¦ S@8$!u$©3  $Q`¦ ¦ ¦ 2 ¡ 2 ¦ ¦ ¨ ) "  ¦ ¥  "  % ¨ % ¨ (" W ¦ % 2 ) #tiV–S@8$!7$wzS!i$4!X&8$U@ Œ “w P  ¨ ' 2 " ¦ ¥  ¦ W  ) 2 ¦ ¥  ¥ ) ¥ a %d ¦  ¢!i0§8QS@`$w7XS[email protected]US§c@$G¢guS§`¦ ¡ m œ £  D ‚ 2Š §”¦ T &$ $ ¡ &¡ @7 1iQ8&0p[email protected] ) !$6”§gq¢&$ibW ¦)¦ ¥ a% % ¦ ) ( W " ¦ A ¥ W u " ¦" 3 % a ¦ ¥ d  ¦  ¨ a x H P " W % A ¦ ¥ ¦ W S@¦¢b$9X8) H m F D …§  œ 2 D ¦ ¥ £ ¡ ) 2 " ¦" 3 % a ¦ ¥ ¦ % ¦ $¤b&[email protected]$S6b$`§¥ T P  ¨ ¥  ¦  ) 2 "  ¡ % ¥ ¦ ¥ ) ¢!i6¦$4u[email protected]¢$b$” 2 S R 8$b$oY¢8&$b$”¢ ¦" 3 ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) Œ ‚ œ ¦ ¦ …$$2…¦ ¡ ' ¨ ¦ ¥ d  ) ) ¦ % ¨ a W " ' % ¦ ¥ ( §$!%§V) $YSd¢8t§9¢XU§!!¢ˆ$ 53 ¢8‡‡§W  A % ¦ )  x ‚ ($&b$8)§u 2t$!9aXQ2U!C&&g!i$!©$0S R qQS¥ q$Q$ba ' % ¦ ¦ ' ¦ % ¦ ¦ ) 2 ¦ ¦ ¨ ) "  ¦ ¥ 2 Ÿ %¦ ¨ d ) 2 ¥¦ x † ¢w ¦ 2 $¥9§ t¦iV§!i§8o8u(5b&¦$!b&[email protected]!&p¤!$6y$¤[email protected]¡ 2 ¦ ¨ ) "  ) 3 2 a % ¦ ¦ 2 ) )" ¦ A % ¦" 3 % a ¦ ¥ ¦ W  ) 2 ¦ ¥ £ ’ `ƒ ‰ ¡ • !$§% (" ¥ ' u ) ) ¦ a a !C!§Ž$u`8Q 6©$¥”)7¦ a ¦ ¦¦ T ) % ' Š  W Š  ' ) d % ¦ ’ 3 a u‰ ¦  % ¨ % ¨ ¨ QR &¦$u8$!¡SUiu$5”‡@$$$ ‰  ' 2 u % 2 4w$!Q§$¢…§ zSt§”$U)t5Q29§859$ R §5¤#¡ ¡ “ ¦% 3 ¦ ¦ A ¦ ¥ ) u ¥ £ • ¢• $@!…p!§¥ T ) 2" ¦ ( ¥ W   w l Y0ˆD €ml œ $m § £ § § § § § § § § § § § § £ § ¦ ¡ § w œ € x ¥ ml 4dD  ¦ A ¥ T ) " u ) ¦ % ¦ ) ¦ ¥ '  3 a §Y¦ $R 8$VtY&$9$8§8$` w… ¡ ra • D œ ¦%¦ ˆ4©§¥ T j ) “ … ‚F a bŸ sD ¡ r w ƒ ) ¢W DH •H 2§S R ) XW x rƒ m w • ˆD F £ DH … a R 9Ÿ sD § ¦ W §8)  ) 2 ¦" ) ¥ §&!q@$¤£ w ‚H •x ‚F •x ƒ D ) ¢W 4l € m ) ¢XW 4l € H H l m F F H B € H D B –€ †j Œ 4‚ x ¡ $s h ŽgY$4!0¢8‡‡§0$&YV§©¦ ‡¡ d a % d ¦ ¥   A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ¦ ) u ‚ •x ¡ a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥ d ¥ ' ¦" ¦ ¥ ) r$!$Q§&©§¡SCS§!©$¤@ &$¥ T ¦%¦ ) XW 045C¢8¢' D œ ( 3 ¦ A ‚ )! §o!–§!S8p0$r$!$$bXW ! !8¢i9§gq ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ '  u ¨ a   ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % d x ‚‰ ¢w ¦ W ¥ W % u ) ¥ W T  ¨ ) !¢$p6$9@ p@$¥ oR 8¢91t¦ T !r$ ¢gd &$V¢&ba w!$ §S " ¦ ¥ a % 2¦% u) ¦ œ ¥ ' ¦ ¥ 2 x ƒ ‡ ¡ ' x8¡ &V) ¦¦ " W % ¦ S&!V&A g&$V¢&ba a %d 2 ¦% u) ¦ ¦" '  ¦ ¦ 3  W ¦  W ¦ ¥ £ 8¢$S‘&¦ T Xid!˜t$$¢X…§¤¡ • §     ¢ ¡ a" % tib!8¤¦ T !" † q!by¢gd0$gd”¦ T §8A©§§5¤£e#§$¢9¢qS$$„!S§©§ R [email protected] ) n % 2 u ¦ u" ¦ ¥ ) u ¥ ¡ 2 u % '   W "" 3 ¦ ¥ ) ) ¦" ) n ¡  ¦ ¥ ) ¦ ) &!i¨U$–&)¢§¨§!"S3U$92§Sx!i¨xS§–t$ptxiov‡t[email protected]!S§U$#† " ¦ ¥   ¥ ) ¦ ¥ W ¦ % ) % ¦ ¦ % ' ) "" 3 ¦ ¥ d 2 ¦ ¨) ¥ ¦ ¥ % t¦iVc¦$b&$ R ¦ T !e!x¢!ivV&¦$¢8$¥U¦$¥Y) R $8‡v@$9S–‡t¢e!u„d " )  ¨ ) ¥ '  ¦ u" A ) ¥  ¥ % ¦ ¦ % ' ) n w ‚•x w €n m 4l D 0l m …€ 6“ •D ˆ`n ‚ ¡ ¢D n • x m 4l § § ) 2" ¦ ( ( ' % ¦ ¦ d   A % ¦ ) $!&85w¢&$¡S4!‡‡§ ¡ ¢gd % ‚•x H H ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥ 2  " u ¦ % ¦x A 3 ¦ ¥ '  ) m 0l F D H l F @`¢&$c@X§85iS§§c$6§ ‚i$)&• y¢‡w ”$7$!§u n n m4l @ R $! T w$x b§©‡ R §v!¢&v§§b$¤4&V&% ) ' ) ¦ ¥ d ¨ ¦ ¥ ( '%¦ ¦ " ¦ ¨ " Š ¦ ¥ £ ¡)¦ a % ) % ) " 3 ¦ ¥ ¦ W ) % ¦ ¡ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ "  ¦ ¥ £ gd–pVVi!"S§c$yX§!V`&@9$&q!X$!5!i§8c$¤¡¡ [email protected]$&¦ m l ) ( ' % ¦ "S@Si$"S@8$!y$b$¤–§$! T v8i—¢Siy$eSv@$8§y$9$¥ T &¡  ¦ ¨  ¦ ¥  ¦ ¥ £ ¡ ' ) ) d a   3 ¦ ¥  ) "" 3 ¦ ¥  ¦ %¦ j Œ ¦ 3b a&VQ(V0¥V% h !S”§„6$&i!S§¢8‡pi5pY$c”¦ ¦) ) "" 3 ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ ¦ “ • … ”‚ • x n lDm b4l n m£ § D ¡ ¢D § H § ¦ ¥ £ ¡ % ¦ )  ) ¦ ¦ ¥ &$¤e§&¡ !C!§Y$ R &iY!$!V¢iq1¢&!©$ri T !iy1t$!$©$ 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦" 3 ) ) ¨ ) ¦" ¦ ¥ ¥   ¨ ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ Œ ) ¦ ) ) ¨ "" 3 ¦ ¥  ¦ &¢§#8§©$4&$¥ ¡"" 3 ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥ ) l 2 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ ) y8§Y$¡S6©$q! 4§SrtiV7$! ¦%¦ §¥ T ‚ • $“ x • lDm ¦  &V8% T CS&W T !©§`V) R n ¦3 " ¦ ¥ D  ) ¦" W % W ¦ ¥ [email protected]!Xp!X7$  Rn H db4l € Œ d ) u 2 % ¦ ¥  ¥ ¦ W  c8Q¢b$Y‡§u!S$b¦ ¡ ¦" W % W ¦ ¥ d % ¦  ¦ W ¦ ¥ 2 % !Xp!X6$xSYX6$rpS T R pS T T $2 2% ¥  3 ¦ % ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ 2 ' % ) ¦ ¥ d SiuSC1i5pvSuXpg`$rS4§8V`$eS ¦ W % d  ) ¦ ¦ ¥ ¦ % ¦ ¥ Xpgf¢8§u§7§¤£ ¡„w$7‡ R ¢&$w!X$!50$6X§&$¥ § R &&4$ §§ˆ &§u! T @" ¨ ¦ ¥ ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ ¦ W ¦ 2 2¦¦ ¨) ¦ ¥ 2 Š 2¦) u ) ’ 2 W¦) §¢XtVb) T ¦ ¡ (""  ) ) ' ) ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥  ¦ a ) ¦ ¥ ¦ ¢8!S@[email protected]` $8 T r$q 0§9‡4br$4i3 Œ Sw ‰ ) u a ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a ¦ ¥ ¢ ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a d  A % ¦ )  W ¦ ) u 1§`‹§v@$S§ptbw$7i¢&$oS@$§p&b¤S !‡‡§0§w¦ ¡ w $ƒ … P ¡a rc§t D ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T w I • P P D ¡ ¢D H 5I € P 0l D  $0l m œm w ‚ x  œ I 4l € H 4l £ ©0l m m €m ‚ ¢ƒ P ¡ ¥ ‡§`) x P  % ¦ A ) ¨ ) ' “ 57¢8i¢ic8w$! !§ug”@‡pQ¢§`$6$!V§u " u a % d W % 2 u s ¦ ¥ ' ) d ¦ u" S7§8A T $ ¦ w† S¥… w Œ 4‚ x ”¢g©!9¦ #R a % d ¦ A" ) T ŽD  œ D  7!$9$U¢gu$!S‡A T $w 8 œ ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ % d ¦ u" ¦ ¥ 2 § ¥ ¥ ¦ ¡ ¥ § ¥  … € • m 4l D € ©m ˆD l ¡ ¢D lDm 60l m Ÿ H ’ “ ) 2 ¦ $¢&!" T @0§¢XtVy) ¢ T ¦ ¡ ©Y$¥ 5R pS T $u H " 2 W¦) D  ¦%¦ T 2% ¨u D ™ ) ‚x ¦ A 3 ¦" W % W ¦ ¥ d % ¦  ¦ W ¦ ¥ ¥   a % " u W % W ) "" 3 ¦ ¥ R 87‡iS98!X9$ec&`$‹i T ¢8SbU!§Xp8[email protected]!S§`$¤£ 3 w ¡ m ¥ D  ) 2 ¦" ) ¥ §&!q@$¤£ w ƒ ‚ „x w ƒ €H l D m 0l € F F H € H B D B –€ †j ¡ $s d a % ‡¡ Œƒ wh Žgd F ¦ ¥   A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ¦ ) u $C!0!S‡&V§¢Xw¢&$Y§Y¦ ¡ D H Y§XeS4§ R œ ¦)% uW d 2 D y@ œ) ‚ x ‚x ¥ ' ¥ "  ¦ ¥ ¦ ¦ ) ¢¢8&¦$5S@8$!x$v&V¦ T !8$¢!U§8§©!$b8¡¢ !$`¢g™!$y$!)  u  ' ) u (" ¨ a ) % " u a % d ) ¥ ' ‚ •x ¡ a u u 2 ¦ ¦ ¥ d ¥ ' ¦" ¦ ¥ ) C§8"$$§i¨©$™Sr$!©$! $¥ T ¦%¦ ) ¢XW 0CC¢8¢q@ D œ ( 3 ¦ A ' ) ‚ œm $0lf¢&$oS@Si™§!S8p6§r$!Q§9¢XW 8 ¢8i¢ibX§&&gX% ( ' % ¦ ¦ "  ¦ ¨ "   A % ' ¦ ¥ '  u ¨ a   ) ¨ ¦ W ¦ % ¦d ¦ x ‚‰ ¢w d©X@$¥py$¢[email protected]!$¥ TR !iy1t¦ T !7$Žg4&$&ba c!$r§  ¨ ) " ¦ ¥x a % d 2 ¦ % u ) ¦ œ ¥ ' ¦ ¥ 2 j ¦ W W % u ) W ‡x8¡ &V) ¡ ' ¦¦ " W % ¦ S&!V&A agd&$V¢&ba % 2¦% u) ¦ ¦" '  ¦ ¦ 3  W ¦  W ¦ ¥ £ ¡ 8¢$S‘&¦ T Xid!˜t$$¢X…§¤¢$• F ¡&&$c&§b )¦% u' Š ¦¦% ¥ ) ¦ A ' a ¦" 3 % ¨ ¦ ¥ &¢8¢Ž!$¢$©§ ¦W ) )¦ u' Š W Š ' ) ¦ % X§!V`&%$uS&i§!VC¦$¥…u¦ T §C§ tS§¢C§4¦ T &$¥ T % ) ¦ ¥ 2¦ u s ¦A ¥ ¦%¦ ‰ ‰ ž F )W XˆD ¦ § ¤ § §  ¢ r w… ‡ w D F ) ¢XW € ‡ ¥  3 T ) u ¥ £ !SpQ©¦ QR ¤v¡ w53 l( 2t¦Q@!Q2C$¥b2§S m4x$6t˜¢Q$UU¦ 2A ¦ l u 2¦W % 3 u) ¦A ¥ ¨ ¦ ) ) " ¦ ¥  ¦ % ¦ T 1¤1¢!”$68c&$¥ T ‰ w • • ‚F •x w ) ¢W m D m )¢W ‰ m w •x l D 4l m ¥ ‚ ¥ ‚ ¢W ) ¥ ) ¢XW •  x • x m 4l € ¥ ‘ § H¥ § m 4l € H B € ¥l w D F ¢W ) ‚F ¢W )  ‚F F D • )¢W F x ƒ m 4l € B –€ §  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ $¢&!0!S‡&V§¢Xw¢&$ h „§©$¤‡ ¡ 2 ¦ ¦ ¥ ‘ ‚ ‚F •x w )¦ !qp%i3ua$56'$!$C§ X¢!$Y‡@$¢§$S7$q‡ u u" ¨ 2 ¦W " ¨ ¦ % ¨ % ¨ ¨ ¦ ¥ ) ¢W m DH x '  ) u $!‘Qui1§3§V) !8"@Sp$¢8w&&XQ$c¦ QR !$!V¢i”‡p$©i`™£ (" W % 3 ¦ '" 2 ¦ ¦ W % ¨ T ¦" 3 ) ) ¨ ) ¦ % u W W ) ¦ 3 “ Œ 4‚ ¡$• D ) ¦ ¥ 2¦¦ ¨ ¦ ¥ ¥ ¥W u @‹%&¦$tiV) $4‡§dp§) ¦" ' 8¢$S S4¢gd ¢!ˆ¦ ‘ % “ " ‰… ¡) &‡ a sD ) 2" ¦ ( ) ¥ §!&85q@$¤£ w ‘ ƒ ‚F •x ƒ € l D ) ¢XW 4l € m ‘ H ‘ B–€ B D F € F ‘ ‘ rƒ ƒ ¡ 2¦W¦ ¨ ¦ ) #&˜&iQ ¤¢ R ‘ D ¦ $¥ T D qt!' œ ) ¦ A ‚ ¡  ¨ ) t8¢uV&¦ T !0$u‡9@ " ¦ ¥  ) 2 ¦ ¦ ¨ ) a u a tiV£$`8Q b4$¤£ a ¦¥ ¥§ § ¥ §  ¢ ¥ ¦ § W x   v œ % d " u a% d % 9¢gf@$ugu$u § ¦ x 3 ' ' ¥ ¦ ¥ ' 2 A §8¢$S§0$ˆ$8$!5! ¡ ¦" 3 ¦ ¥   2 ¦"" u ¨ ' ¦ !$6$f¢ &!8$§‹$!i3 8§p0$u8$Vt‹ ¥ W ¦ ¥ d " u ) ¦ % ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥  ¦ ' ¥ W ¦ ¥ ) 2 ¦ % u s ¦ % “ % f$&–S@SigS!‡pi5p9$ˆ8`$§pb$c@f&8§¢tr T §¤§• ¦¥£¡• ‘ ‰… “ QI ‚P xw P ¡) &‡ a D l H Ÿ € c !V) € em £D ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T w w ‘ ƒ ‚P x ƒ P 5I € l DH € c !) € v 4l € m ‘ H ‘ B € B D F € F † 4‚ x  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ) W ) ¥ $t84!S§¢X0¢&$¦ R &y@$C 3 ’ƒ `S† ƒ… ƒ Qw I ¡a r |D 2 ' §b5“ D Gl ƒ Qw … “ 5I P Pw p‡$f$‹$!§uS a Ÿ 2 ¦ ' ) u ) D lH € c !) m £ D H $@!5 p@$¥ T ) 2" ¦ ( ¥ W w w ‚P x ƒ P 5I ) m 8„ 4l € HH l DH € U !) € e 4l € m F F H € H B D B € ‚x  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ $t84!S§¢Xw§ h ‚P x ‚ ƒƒ … w §ƒ F ¡ § 8) € o D r4¢8¢q! œ ( 3 ¦ A ' ) a x P D u a $¢9ˆ&&$bX$!$E8 T ¢8i¢i©S@8$!w) &V!$W ƒ 5$ 2 ¦ ) ) ¦ % ¨ a W ' % ¨ ) ¥    ) ¨ "   % ¦ )  r … ¦† ¥  ) 2  ¨ ) ¦ % % W ¥  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) u ¥ £ ¡ )  2 ¦ % % ¦d ¦ % ¦ 3 "" §§iVtS§x¢¢8&$U§ R §5¤e$ `9&&gXUi!! T 8¢$S ¦" ' • ¦¥ c$ ƒj ƒ ƒ … 2 S R ˆ‹tgwio!! T Ÿ g§!¡ 8 tS@Q§!6X§V!Q2 a )  2 ¦ % % ¦d ¦ % ¦ 3 "" ‡ ¡ ' 2 ¦ W 2 ¦ W  ) ¦¥ ‹§¤£ ‚ ƒ P ¡§$!§Vy$§`7tQ @x §e‡©$!iu!!epi`§S ' % ¨ ) ¦ ¥ d 2 ¦ 2 ¦ " ¦ % ¦ ¥  ' ¦ 3 ' % ) 2  ) 2  ¨)¦%% ™$iVtW P P  ) ) ¦ % ¨ a W ' % ¨ ) "" ¥ ¨ u ' ¦ !t$b¢X‹$!§Vf) !!$$$f$!i3 € ¥ T ¦ " W ¦ ¥ ' " ) ) 8 ¡R $!8§!w$C$¢87@Y!Q v‚ %$u ¡ $4c¢&$5S@&SiS§!S8p”$!Q§9¢X–gu!8VxX§&&gX‰% w œ m l (x ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "    A % ' '  u ¨ a W % d   ) ¨ ¦ W ¦ % ¦ d ¦ % u ) ¥ W $x!4p!§¥ T §8!X§!”$#6§x¦ T 8c$ ¢g9t$tby0¤¢8&$z8" ¡ • ¦ " W ¦ ¥ d 2 ¦ % " ¦ ¥ a %d 2 ¦ % u ) ¦ a ¦ % œ ) ¥ ' ¦ ¥ " ¥ ¦  § §  ¥ ¦ § § ) ¢W • § § ¥ §  § § § ¦  ¡ © ¦ qR $85g88§9! T ' (d" ¨ a ‚  ž … r € §‡† …ƒ • F D )W D X`  3 !S$ ¡ ¨ ¦ ) ) " ¦ ¥  ) ) a ( 3 2 ¦ 2 A 2 ¦ A ¥ „10V@ˆ§d!6¢6 5d&Q@58$‹§f¦ T &$¥ T ¦%¦ w x m€ ) ¢W ‚ ‚ ‚ • x ) ¢W • x § m 4l € H x m ¢XW ) D w l m D B –€ ‚ ¦% S”¦ T ¢8i¢i”$x‡  ) ¨ ¦ ¥   H m 4l € ƒ B ƒ € ƒ D §  ) 2 ¦"  A % ¦ )  W ( ' % ¦ $t84!S§¢Xw§ h &¢g9$85¢!" ¡ % d ' “  •x ‚ x D H t8!$b! ©cX§!) p@$¥ T m ) ¦" ¨ a D  ¦ W ¥ W §  ¥ • l D )W m d` Xx4l ) 2" ¦ ( 2 % ¦ ¥ ' " ) $@!4Q©§`$!Sq@Q 7$`4&!8$§S ¦ ¥  2 ¦" ¨ ¨ ’ " 2 W ¦¥ $ R 8¢$Sy‡q8¢`4¢$$7$!5‡9a ) " " ¦" '   ¨ ¥ ' u % ¥ ' A T @w§¢X&¦ ) Œ¤) T ¦ ‚ ¤@z8§3 ¦¥ ¦ $ §¥ r i4—D ¡m l ¥ ¥W u) ‡§‹p§r !$…7gr5!`¦ T §S R D ƒ œ ¦" '  % d “ " 2 x ‰ ƒ ‚ x ‚x ) ¥ D ƒ S &&6&8 T &VV) T $¤@G$8§Q§iY$¤£ W 2¦¦ ¨) %¦¡ ¥ 2¦%  ) a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥ R @y‡ ¦ § ¥   ¡ ‚ •9 x • ¡ ¢W ) m 4l D B ) Ec@0 T $ub8Y$¤Sw$&„S@Siq@$r$ ¥ ) ¦ a ¦ ¥  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ) ¥ ¦ ¥ u ¦ W ¦ d  % ¦ ¦ 3 Œ  ¦ “ ) ( ' % ¦ ¦ " ƒ ¦  R 2§$¢ba!¤$¥$S9¨  ¦ ¥  ) ¦ ¥ ¦ †$¡‡e@x§`&$¥ T &¡ ”u“ ¡@Y$&QS@Si¨ " §!S8pu¦$–d ¡#&&y@$r§§6CV@ T ¦  A % ' ¥ 2 ¦ ¦ ¨ ) ) ¥ 2 Š  ¥ ) ¡ D )W m 9 Xxb) R D H ‰ ¦ W ¥ ) A ¦" ( 3 ¦ ¥ ¦ % ¦ X@c¦$et¦&!b‡”$y$¥ T 8¢”$x ‡ic$„Sw&i”$x!  ¨ ¦ ¥ ¡( 3 ¦ ¥ d 2¦¦ ¨) ¦ ¥ ) ¦%¦ §¥ T “ ’ " us ¦3 )u ) " 2 W¦)  ' 2 % W W ‹$!QpX& R § 2 R R • H l S§&¦fi61ua6@$¥ ©T ! §&w) T ¦ )W Xxm4x!cXpg9p%S T !¤X¦$c$¤¡&6!$x@h0§S”!$w”X@U§„ l ) ¦ W % d 2  ¦ ¥ £ ¡ ) ) a ) ¥ ) l 2 a ¥  ¦ W ¦ ¥ d j € ¦¢g§"6¢$c§x! ¡ T !¦iw T $¤!b‡ic§xgd Sp!Q6QQi3 gU§¤¡ • W% d a% ¦ ¥ ) ™ " 3 ¥ ) ) ( 3 ¦ ¥ % a % ' 2 ( 2 ¦ ¦ %d ¦ ¥ £ …$ƒ ‚c’9ƒ Q9€ Qw x x “‚ … ƒ ¡ ra7t$• • D 6V‚ &x $¥ T §XQ D ‚ C ¦ ~ ) % u W Wx D € …Ÿ ¢w §ƒ ~ ¦%¦ T ©§¥ R ¥ V§ygd !!S§!¡ % ¨ % ("" ¡§ ¡ ¦§  ‡§¥bV) R 50l ~m €w ¡ €ƒ ¡ ƒ ƒw ¡ ƒƒ •¡ ‚x ' ƒ ƒƒ ¡ € w ƒ ¡ ‚x d • ¦A ¥ T ¢§©¦ R a ¥D ƒ ¡ Ÿ €ƒ ¡ ƒ ¡ §‡ ƒw ƒ ¡ ‚x ¦ € ¡ §Ÿ ƒw ¡ ƒ ¡ $t €ƒ !¡ ‚x 2 ƒ ¡ Ÿ € ¡ Ÿ ƒ ¡ Ÿ ƒƒ 8¡ ‚x W €w ¡ ƒ ¡ $‡ ƒw ¡ €¢ƒ ƒ ¡ ‚x 3 ¡ €w ¡ ¦  § ƒ B fB ~  ) r!8¢i¨ % V§¨ ƒ ƒ ‚x  `€ w ‚ x ¢ ¡ ©@ &!§–S b$!4pt¡ $7$q‡§x&!Xy@y8 ) ) ¦ ' % ¦ ¦ d a u" W ¥ W ¦ d a u ) ¦ ¥  ¥ % ¦" W ) ‚  x Œƒ ¦%¦ §¥ T &!$ ) ¦" u ¦" 3  ) " u ) ¦ % % u ¦ ' % % ¡ D r~  ! € ) w ¦ ' % ¦ ¦ ¥ ”y&!§ˆi T !$Sp6ˆ!c8$Vtc$©¢$SpSb¦ ‡b§v8oS§ 2 ¥  ¥ ¡ ©§8U$Y5S§&¡Q T v!u$&i`¢8‡‡&VX953 ¦ u" A ¦ ¥  " u s ¦ ) ( " ) ( ' % ¦ ¦ d   A % ¦ )  W ( † ¥ W p@$¥ T ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ ( ) ¥ ¥ ¢&$©@$!`$ R  T @$‹ C2&‡@"%y@r ' ¦ % ¥ W ¦ % ¦ ¦) ¥ !fptU¢gd ¥ F ¥ ¤ ~ F ƒ ~ ¤ ƒ ¤ D b~ H¡~ • F IH F ¨ ~m 4l € €©~m4l € IH H¡F F ¥ ¦¨ © §D ¥ )  u s @4¢8‡§t¦ ƒ… …‰“ … $Sƒ $ƒ ’ƒ w¢ƒ I ( %¦ '$ ¦ ¥ ) % ¦ ¦ a  ¥ ' ¦ " 2 ' “ ŸD a Ÿ |D Œ &¦`§ R pXbˆ!ˆS$&8ˆ§SC5w‡ sb‡ €…Ÿ w $ƒ sD l R ‡ ¥ 8 ¡ ) ¥ ) A ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ ¦ ¥ t¦$!$‡‹$&vS@&Sib@V@w$ R a ~ % d ¥ ) ¦ ©gu‡§Y§Stba Œ 2¦ W t$¥ppVS§$ur$!i‹pQ8$6§©‡9$6¦ ' ¦ 3 “ W " 3 ¦ ¥  ¥ ¦  ¡" ud ¨" ¦ ¥ ) “  3 ¦ ¦ ¥ „$g$8&$Y!ˆ55 b§ 8b§• j † ‡ ¦ u' b%$¢8¡ uX§&&gX% R $!VgQ”6&4!§b$xS‹¢8Q!tQ6$xd S• ¦ W ¦% ¦d ¦ ' ) ud  W ) a ¦ ¦ ) % ¦ W ) ¦ ¥ d   ¨ % W ) ¦ 2 ¦ ¥ ¡Ÿ w“ ¡ • 4l m ¦ % d ¦ % ¦ ¥ ) ¦" 3 ¦ ¥    ¥ W ¦ ¥ "" u ¨  2 ¦ % u s ¦ % “ % ¦¥ k g&$e!¤!$Spx§”`8§py$58$§©©t!$&Y¢ T §¤£ £¡ ¤¢ž w ¥ ¡  DB{ E6ˆD … 6w “ • ‚“ ml 0ˆD H Ÿ ¥ x m 4l • D ~n b¢~  4l m DB E6{ ) ¦ ' ¥ @”¢$SpW ‚ ('%¦ ¦ " ¦ ¨ " ¦ ¥ £ $&„S@&Si„SY$¤x¡ X!$SpY$qSU@4!!©$0SC T $4c€ ¨  ¦" 3 ¦ ¥  ) ' % ¦ ¥ 2 2 % ¨u ~ x j ‚ “ 7• x ‚“x ¦A ¥ ¢§6¦ T &$!S‡A ¢8‡¢&$©@…0X§!V) xm l 2 ¦ u" ¦ A ' ¦ ) ~ ¦ W ~ n ~ D ¢1„~ #m l ~ n¤ ¤ D Qn B ¨  ¦" 3 ¦ ¥ " ¦ 3 ¤ ¤ ¦ W ‚  2 x )  ¦ ¦ a '¦) d ('%¦ ¦ " j )! ¢98§Sb§ T 8&i„~ ˆX§V!“) Qr©@u8…&$¥ T b&Vr‹§v! ¦  ¨ ¦ ' ¥ W ¦ ¥ 2 ~ Si !w§S§pr$ §S ¢n l @`&9¢…Uu6C$9‡4S§ )  ¦ a ' ¦ ) d )) a ¦ ¥ ¥ ¦ ¦ 5R r$!gwpt¦ R &9¢„S6!Vt8$§Q!gS¤&`$5US@`9¢!0!SpW )  ¦ a ' ¦ ) " a ) ¦  Š d % ¦ 3 a u ¦ ' % "   ¥ T ~ n ¥ ' ¦" d ¥ W ¡ …  £ ƒ € 1j ‡ D w… sD £ ¤ t £  £ ‘ ¤F£ w  € ¤©¨ ¥¦ ¦ §  ƒ ¥¥ ¢n D B ¥¥ 5n £  D   ) ¤ ©C!8¢i¨ ) @ w o D £ ¤  " u ) ¦ % ¦ ¥  ) 2 ¦" ¥ W i$&©$b$¢&!4p@$¥ T • • D e ‚x a$!%§8!8§u¢st¦©¦$¥qS”¢gY$¤£ u 3" ¦ W% d ¦ ¥ ƒw S1j Œ† ‡¡ $is h §©¦ ¦) u ¡• ¦ 2 a )  A % ¦ ) 3 ) u % A 2 !©Q6§¢8‡‡&V§!S‡0S ¡ ¦ A 3 2 ¦ W )  ) ¦ % ¦ ¥ ‡iSrt8X¤§t©§ % d ' 2 ) " ¥   ¦ a ¦ ¦ % ' ) 2 % d a  % ("  % ¦ W ) ¦ % ¦ ¥ ¦ % ¦ gy8!Qy1¢!c‡§4¢&9&@QU¢g”50!$8y!Y$Y&$¥ T w “ €… ‚ • El x  ew • )a • £ B ¡D |£ B ¥w©D ¥ DH l  …€ 9€ QU• ‚ 2Š §§Y¦ T $ R ¦¥ £ ) % ¨ ) u A ¦ % ¨ ¦ ¥  2 ¦ @ S§¤!&§©$C!0t‡@" j x … 7€ 5† ¥ • ƒ Q† … ‰ P C‚ u W" X@S&W §#SpS8™8 R §5¥ £ ( ' % ¦ ¦ "  ) d ) u B ¦ €… ¡¤$P ¡ ¢€ … …!£ ©$¢&4c¤§$!T) RS6Y8¦D" !WV §¨ ¡  ' ¦ % C¦ 2 ¥ % ! ¦ a a ¦ %  % ¡ ra • & €… €… P P ¦$ R ¢gX$¤Ca ¥ ¦% d ¦% ¦ ¥ £ ¡ • t|£ 2 S a ’£ S ¦ u" A ¥ ) ¥ ¦ A % u $!S‡y‡§¤”¢§XW ‚ …€ • v€ $U1x ( ' % ¦ ¦ "  ¦‰  ¨ ¦ ¥ ¦ % ¦ $&!c$U&$¥ T p8¢` T b§y¦ R §Sp”$b¢ )  ¨ 2 Š T ¥ ¨ %' ¦ ¥ " A ¦" ¦&8Y‡” t¢8$¢8f&c$Yi¢8QY1¢!9$ytS6…p!$¥ T §Sp' ¥ ¡  W Š ' ) ( % ¦ A   ' 2 ) " ¦ ¥ ) ¦ “ a ¥ W ¥¨ % ‰‚  qx † Q© ¦ ¥ ' 2 % (  % ¦ W u ¦ a ) ) ¦ % ¦ ¥ $9$!Qt¦r!618X$Y9¢VU!Y$ R !S¢' ¡ &!$ ) ¦" u )  pi§$u ! w w € Q€U• … † Q† • € … VX¢ƒ Qyx … ‚ •x‚ … w D £ € H l B D¥ H ƒ $w … ‚ P ) @ a D ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a "  ¦ ¥ Sw$&#S&!$§p&b#SY$¤£ ‚ ¡ ¢8$¢8w&y$qi¢8QUV@©$otbrp@$¥ T §Sp' W Š ' ) ( % ¦ A   ' 2 ) " ¦ ¥ ) ¦ “ a ¥ W ¥¨ % x P ¦ ¥ ' ¦ $ $!Q2t%d! (18§$rbw!r$wQ$3 ¢8˜t!Q2  % ¦ W u ¦ a ) ) ¦ % ¦ ¥  u  W ¦ % € ¦ ¥ …$–! ƒ … ”ƒ … • P Ÿ • Ÿ D ‚ QUVg€ 5† 1x … w •x • ‚ … • £ e § § W x § n• D B Qn ƒ $w … ’ 9‰ … ‡ € 1j ¡ ) @ ‡ a x 3 ‚x P D S”¢gY$¤£ ¦ W% d ¦ ¥ ƒw S1j Œ ‡¡ $is h §©¦ ¦) u ¡t §• ¦ 2 a )  A % ¦ ) 3 ) u % A 2 !©Q6§¢8‡‡&V§!S‡0S ¡ ¦ ¡  “ 7w ¡ $• D ) ` ¢XW ) 2 u a ¦ ¥ d a   3 ¦ ¥ @0§§b©$¡ShVSi©$ “ w ¦ A 3 ( 3 ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ £ ¡ ‡iSw‡ic$„S!$”$¤–$• D ) W ) ¦ A u X&¢8¢' ‚ •xw ) ¥ £ @$¤v¡ ¢W ) m 7 ¢X¤w!SpQb T !4§¢ D ) W m  3  " 2 j W ¦ ) ¦ ¥ a %d 2 ¦ ¨ " ¦ A ¦ 2 j tV7§”¢g0&i!¢Qr!‚ S§&©• $9 8C!) Œ  u s ¦ ¦ ¥ x b w   ) ¦ % ¨ ¦ ) ¥ ¦ u  ) 3 u ) t§5 –!§¤$8V§$¤¦ ¡ XW ) m DH ‚ •b x • ƒ H % R XW ) m 0l ) ¦ A ' ( ' % ¦ ¦ d H l FH D t!b§g  A % ¦ )  W ) u ¥ ¢8‡‡§w§5¤£ ¡ H l F ! T $ˆb8f$ ) ¥ ) ¦ a ¦ ¥ ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ) 2  ) ¦ ‡ §w@$!9@$¥ §9V&% g7pVVCU a %d ) % ) ¦ . .... .... ... ... .. .... ..... ... ....... ....... . . .... ... . . .. ... . . .... ... . ... ... . ... ... . . ... . . ... . . ... . ... . ... ..... ... ..... . ... . .. . . . ... .. ...... .. . . . . ... . . . ... . . . .. . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . ... ... . . ... . ... . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . ..... .... .... .... .... .... .... .... . . ... ... ... ... ... ... ... ... .  θ R mg θ • N    ¡ § ¡ § § ¥ P £ ž ‚P • x n ŸD De B Qn ‚ ¡ &¢8‡‡!&QCpVf8 T ) ¦ A A % ¦ 2 ¥ W u ) ¥ ‰ x w j ƒ % " a d u ¦ % )  ¦ 2 u ) d S@8!bSqQ§6u&Q§VU8 ‚ h Qi$¨ 2 ¦ ¨’ 2 S ‡¡ ™is h §8x §u R §¦ ‚ ' ) ('%¦ " ¦ ¨ ¦ ¥ S@Siu$ ¢gq) T 8!gd §¢ T ¦ a %d "" )  ¦ 3  2  ) % ¦ 2 !ui0CQ5VpQ§§u ¢g©$¤£ ¦ W% d ¦ ¥ ƒ… P ¡ ra Ÿ dD )% uWW Sq$Q ‰ r‚ ¦ A% u ¢§XW B §©S $`8§8bˆ§ % ¨ ) u  A ¦ % ¨ ¦ ¥  2 ¦   ¦ a ¦ ¥ d a u a a ¦ ¥ R Sw§¢85$…$!d&§!b4) ¡  ¨ ¥  t¢!iy‡¤‡ SYSb!V&rC!SpQw5&&$4§ ¥ ¢&$# d ¦ a ) ¦  3 ( 3 ¦ % ¦ ¥ 2 ( '%¦ ¦ " ¦ ¥ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ % " ¦ A ¦" ¦ ¥  ¨ u ¦ A % u W B ¦ ¥ d $C$!&$&x&80$r $6$XGr$S $`8$!bw$šgd a u a a ¦ ¥ a % ‰ … Qw ¥ ¨£ % ' ¦ ¥ $¢ž b$ • ¢gu$• tbˆ•S&9§ R !¢8‡§i" ¡ & a Ud † … ¦ % u ) ¦ a W ¦ (" ¦ A  % ¦ t D !C… ¦ A ' ƒ •% P Ÿ • D sB  ) ) ¦ % ¨ ¦ ¦ ¥   ) ' u" ¨ ¥ W Ÿ ¡ ¥ !V&$Q 7§b!q¢§8$rp@$¥ T‰ §R a P D ) % u W W ) ¥  ¥ ) ) ¦ ' ' u )   a % ¦ ¦ 2 " W ¥ ¨ % S`p$Qu@$`S§uV&¢$ !S§!9XQS&!$§Sp' ¡Bd b”S • © ‚ a u a a ¦ ¥ ' 2 Š ) ¦ A" A $`8§8bU§`$8$§§–t!5! $8&¡ b!Q 60&$ R B '  a a ¦¥ ¦W ¥ D X§! w $‰ … ‰ C‚ P ¡ ra D )  ¨ '  % u  ) ¦ ' % " ¦ ¥ % d " u ) ¦ % ¦ ¥ 2 @y¢!ib$!$§¤1tS@©$¤¢g¤i$&©$0 ‰ w … ‚ P a sD ) ) ¦ a " ud ¦% W ¦% a ( ! §St9#§gXS©bw53 R 1t$$©ib R &$!b& )¦  ¥ ¦ 3 2 ¦ a % ¦ jx ‚x ¦ Q2 8¢b$!$$qV&!86V7$¤gq8$&”§¤o¡  ¨ '  % u  ) ¦"" a ) ¦ ¥ % d " u ) ¦ % ¦ ¥ £ % ¨ 2 ¦ u ¨ a V§r8CtQ$b¢XW ( ' % ¦ ¦ "  ¦ ¥  ' 2  ¨ ) ¦ % % W ¦ A % u W ¦ ¥  )  ¨ ¦ ¥ ¦ % ¥ W $&„SpS©$w`$8$§iVt7$X`$CU!i7$”S‹p@$¥ T ‚ )  ¨ '  % u ¦ ¥ d   a % ¦ ¦ 2 " W ¥ ¨ % ' % d ) “ ) a ¦" 3 % ¨ ¦ ¥ R p8¢”$!$§x$$7!S§!9XQS&!$§Spc¡¢g„Qs!$$$¤£ ¥ ¡ ' x x d  ¡ x ¦ x 2 x W –6 0 2 4 6 x 8 10 –5 –4 –3 –2 –1 0 ¤ ¤ ƒ ƒ ‚ x P ¡ ra ‘ % d g4 T $y! $!8zSp¢$©$ ¥ §¦ ¥ ) ) ¦ " "  ¡ % ¥ ¦ ¥ ('%¦ ‚ † 5© x ‰ C‚ ¦ ¥ 2 $ˆ§S 551pQ$Y8$$u 2  ) % ¦ 2 u )  ¦ A % u W ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ d  " $‹$&eS@Si6$xS©S!$¨ † `¥… • †… • … ¥Q€ ”ƒ $w ƒ $€ … ‚ P ¡ • D DB E€ D ¥ @ a ) D ('%¦ ¦ ¦ ¥ Sw$&©$¤£ ‚ x ¡ ¢8˜¢V‡ R !S¢§¤!YXpgY§9V) !8V©iy1ua ¦ A W %  ¦ A ' ¦ ) ¦ W % d ¦ ¥  ¦ A ) ¨ ¦ 3 ) u ‰ C‚ ¦ A % u W ¦ ¥ d ¦ ¨ " ) ¦ ¥ £  ¥ % ¦ ' % ¢§Xf$USr¢8f$ ¤ –§`¢!" !¢8!V…cS9t$8‡9¢gd (" ¥ '" )  d ) ¦ u" A % 2 ‚ ¡ !V@$$&% R !8¢i¤!YXpgY§ ¦ A )" u ¨ ¦ ¦ A ) ¨ ) ¦ W % d ¦ ¥ x V) ¢8‡$©@6$0$S0¢8w$ ¤  §Y&8!S6…!!!Vf¤S ¦ A ' ¦ ) ¦ A % u W ¦ ¥ d ¦ ¨ " ) ¦ ¥ £ ¥ % ¦"" a ) (" ¥ '" )  d ‚ )&$!S‡xg‡§e§&b0p@$¥ 5R ¢!ix!$oS6 T $y¢§¢X!¤8x‡ ¦ u" A % d ¥ ) ¦ a ¥ W T  ¨ ) ¥  2 % ¨ u ¦ A W  W )  ¥ ' (d % ¦ A 2 ¦ A A % ¦ 2 % ¦ ¥  ' “ ( 3 % ¥ ¨ % ' §85g8&C§S©¢8‡‡8$y$S$w$8565qC$¢b45y§8C&§8 ( 3 % ¦ ¥ ¦ 2 ¦ Š x ‚ %¦A ¦3 W ) &yibSx $X9$&§S@&Siy$b8 $`8§8bYot$§Qo@$¤£ ¦ A % u W ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥  a u a a ) ¦ Š ¦ 2 ) ¥ j x 3 x ¡‡ §• x W x 3 ’† ¡ D e §§90&¢8¢Vq@rp!§¥ T 2 Š  2 ¦ A" ) ) ¥ W ‚ x 8) e ©0l 2` XW e €m ©& D ) ¡ ¢D !V) e Y0D €ml ‰ ' (" ¨ a " ¦ W W ) u a ) ¦ W $!!$b! R &X§UV§u¤tXp% © & D © § ¦ 2 u  ' r d w " W  % ¦ A ¦ ¥ ) ‚giS&!V&©$ R x !" ¡ 1”0$§8$6a ¦ W %   W %d ¦ ¥ " u s ¦ ) u ¢gd !X!g6$eS§tu1ua • ˆ $¥ T D ¦%¦ ) ¢W e §$Y) & T $ ¥) u ¨ %¦“% ¦¥ ƒ © w d ¦ ¨ aW "  % ¥ ¦ ¥ 2 b&$ibXy&¡ §f$–§ D ™ R Sp1X6@ 18XQ!ˆ$r§8 ¡ Ÿ  )  W ) ( W " ¦ A ¦ ¥ ¦ W ’ oƒ … …w… 0w $ƒ • • D vw 5GD ’ …† D© ©& Ÿ § r ƒ Q€ ’ vƒ … … ‚ Qyd™‚ $qS€ … x … †x • … ‰x ‚ † • )u¥ £ §5¤e¡ •• ¢D ‡ Y8) ¢t r ‡ • 7 !) e D ml 4dD ’… ew Q† ƒ $€ … ‚ Qyx …† )&!' XtVC$ §S ¦ A 2  W ¦ ) ¦ ¥ 2 Ÿ D ) ‡ z¢W ¢t D ¢XW e )t!' ) D § ) ¦ A  u s ¦ ) % Š ¦ ¥ £ ¡"  ¡ % ¥ ¦ ¥ 2 ¦ W % d ¥  ¦ ¦ 3 ¦" ' ¦ ¥ ¢8‡§&”1p§`$¤UySp¢¢¢¢$9$rS`¢gUS§ˆ¦ T Xi7!$9§ ) !c S ¦i$Y57tQ Xpg$™! e R pQ!$¤$$¡¢b¤$™! l 2 ¨ % ¦ ¥ ( 3 2 ¦% ¦ ¦ ¦ W % d ¦ ¥ ) “ W " 3 ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥ ) ƒR • ƒ • ¦%¦ T §¥ R D60l m !V) e ’ € )  ¦  ¨ a W ~ ¦ ¥ 2 @x§i9¢Xw”$w§S D r§ ) XW e P ) ! T !–§W&6) T ¦ Sb¢&$ibW " 2 ¦) d ¦¨ a ¦ ¥ £ ¡% › ¦ ¥ " a% §¤t5§C$…S6¢$ P )!Q C~7$0S4pWQ!$37$™dfS§©$9$¢8y@5 ¦ ¥ 2 “ " ¦ ¥  ¥ “ ¨ ¦ ¥ ' " ) ¦ ¥ ¦W $”X@" „!X!gd ¡  W % d  ¦ u!XWw 5XC¦$ !SpQ… ¦ W ¥ 3 § (D © 'V§ $ R &¢gvS6$ S & ¦) u ¦ ¥ ) ¦ W% d " a% 2 ’ Œ 4‚ x "  W % ¦ ¥     a d S§¢8˜@gdb$ˆ!SpQ3rˆ¢8Sbx T @‹§¢X&7) T ¦ " 2 W¦) ¦) u W §…Sw¦ W ƒ … X”ew 5† x x‚ ’ … ¥ Ÿ Ÿ D n§ `z%D ¦ ¥ {     ¤ ¦    ¦ § £ … r  • D ‚  ¦ … §ƒ ¨ ¦ a et ) ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥  ¦ ) ¦ % W ¦ ¥  ¥ )" ¦ @6$&„S6$0!YV¢&X§!©$qS§x@StA j ‰S1j w ‚x ¦% ‡ ¡ h ¦ W % d  W %d W ¦ “ ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ % d § ' zis zR Xpgˆ!X!g©@$859$oSu$§8$6`$U¢g…$$!) 3 r ƒ $€ …r $ƒ … … ‚ ƒ … Xc’ 5yx x‚ …† ˆD • ) i¢W et Ÿ a ‡ t D )W u ¢on e D k † Vjt† ‚x ¡is  ¦ ¨ % ¦ ¥  ¦ W % d ¦ ¥ ( 3 “ W " 3 ¦ ¥  ¦  2 “ % ¦¥ ¡ ¢§Ÿ R h '$!)§u R )!qiq$9!¤Xpg¤$757pQ8§y$`q§Q7 T $¤£ € u¢w ƒ bw ¥ ¡ D ¡ ¡ #"¦ ¥ cS§”Q§!XX7¦ T $ R { ¥ ¦ 2 u" W  W ¦¥  w€ ‚ ¢ƒ … X¢€ x x‚ ¥ D ¥ ¤!¦ ¥ {©S§¥f!¢7Sb¦ T §S R 2"  ¦ % 2 Ÿ ED • D ¤ ¡ £ £ k 8 R §5¤£ d )u¥ £ … ¡ ¡ ¦ ¥ ¥ –€ ¥ ¤ ¥ ‘D ¦ ¥ { D ¥   ¥ { { £¡ ¤ ¢£ £ k ‚ ) ¦" ¨ a ¨ ¦ W  W  A % ¦ )  W ( ' % ¦ t8!$b8 Q§4¢8‡‡&VX4$&¦ j ƒ © ƒ ‡¡ §• iis h § 2 D ©¢V§c@‹tiVb$u§8 ¡ Ÿ {  )  W ) 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ ¦ W     ¦ ¥ d   W" ¨ ¨ $v‹!S@8§$Sˆ x … r9€ … ‚ ‡¥$„X”vƒ $„x ƒ †… ƒ x ‚ ’ … € ¥ • D a D n©§ `‡¨D ¦ ¥ { ‰w S1j ‚x ) 2 ¦ % ¦ ¦ ' ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥ ¦ ¥ !0&‡p$&6§„b§Y$ R ‡¡ $is h $!) ' 3 … f $€ … ‚ ‡¥$„X”vƒ … x ƒ †… ƒ x ‚ ’ t Da ‡ D ¤ ¢£ £ k £¡ j t† ‚x ¦A ¥ T §Y¦ QR ‡ is h $!) ¡ ' ƒ P ¡aŸ rbdD (" W ¦ ) 8˜$ ¤! D e tX§QQ$¨ )¦W u 2 % Œ‚x ¥ W p@$¥ T !SQ8U$eS§¤&VU¦  W " ¦ ¥  ¥ ¦ ¦ ) ¡ ‚' x % ¨ d  " u ) ¦ % W  ( " ¦ ¥ '  A V‚ P V§zSv8$Vt@!S§U$”$!5§¥ d ¦' A 2 ¦ ¥ ¥ T  u yS‡Q¢”$wi T $¤Q$3 B d a u a a ¦ ¥  '  % u ¦ –”$u!$!9”$7u$!$§X% x r‚ x ‚x ‚x ¦% Sf¦ T X§!) ¦ W ¦ §S 2 S§YS9§¢8‡pQ@§‹$`8!56@$¤£ ¥ 2 ) % ¨ d )  % ¦ 2 )  W ¦ ¥ ) ) A ¦ % ) ¥  ¡ ‰ • ¡ (  u s % " W ) 18S¢q!9U!r) 6¢&$yS§qXqY$ ¢( w ' % ¦ ¦ ¥  W d ¦ ¥ € du!S@Q§!”!‹¢8‡@$X@S&Y!$‹!f&§`&$¥ T $c! ¦ A W 2 )  " u W" W ) ¥  2 ¦ ) u ¦ % ¦ ) d ¦" ' ¦ ¥  ¥ S`8¢$Sb$”‡¤£ … r© ƒ  … D w ‚ ‚ $q¢ƒ x x … ‰x ‚ ‚ ¢w • w wx ‚ „¢ƒ x Ÿ & ‡ t€H t D HŸ w ‚ •x • ¥ ¦ ¥ { ‚ ¢~ ƒ ~ 0l o¡ H‚ m € D Hƒ l ) u ¥ £ ¡ a ¦" 3 % ¨ ) ¥ d R §5¤er!$j $q@$™ € • ¥ ¦ ) ¦ ) ¦ ¥  ) " ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥ % §&Vq$u!U 18 $&§¡gd © ¥ { D ¦ ¥ ¡tQ@‡$x$• `¢8‡§s h ¡ Ÿ { ) ¦ 2 A % ¨ ‡  u ‚ ¢w j ¡ t¡ $s h $85&¢”¢§ ' ( ¦ 3 ¦ ) ¥ u ¥ ¦ W % d ¦ A ¨ ) ) 2 d ( ¦ % A % ¦ ¦ % ' 1)1 §”)tXpgb¢8‡§!V@Q¤x ‹1X!S‡©‡&rw$§8§!1j !S§&¦ ¦ 2 u " W Sw f   u s ‰  ' ¡" ¦ ¦ (" ¦ A W ¦ ‡§¥f$!¢8%&$¢' !¢8˜ti§ ¦ § 53 &@$% © 28 T ( 2¦W "¨¦ § ¥ ‡¡ –is h §8§u ' ) ’ ©ƒ  … n D D ¦ • ¥ ¥ { C§ ‘ƒ  … ‚ ¢ƒ x j ‚x ¥ ) ¦" a W T &!8§¨9!b¥p!§¥ R ‡ ‘D ¦ ¥ y§¤¦ T • { ¦A ¥ D k i T §• Ss h ( ¥ ‡¡ 3 ƒƒ S€ ¡ % ¦ ) 2 ¦ ¦ ¨ ) " Š ¦ ¥ 2 ) §¡ !C&&„S§Y$0§y‡ a D  &$¥ T ¦%¦ w ‘ Yƒ  … • • ‡• D H l D ‘D ¥ © ¥ { { ƒ ‚ ¦ A§¥Y¦ T §S x D 6ˆ§ R §„!¢&”@V@‚ x 2 B { ¦¥ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W  ) " ©¦ ) ¦ !b&¢'$S¥pW $f¦b$V))‹¦ T §S !$!r$§pW $6@‹$rX§! au 2 ¥ ' ¦ ¥ ¦ ' ¥  ) ¦ % ¦ ¥ ¦ W w §ƒ … ƒ ƒ §ƒ … † 5© Œ ¡ra D n 2 ' b4§6“ • D `Upi$§u l ) )  ¦) u §©¦ ¡Ÿ Ÿ w … 9ƒ w ’ a • • ‰ $w 7 ƒ `¢‰ … …• w D D r§ • B{ b–€ { H £ ¡ § ¥ ¦ § § ¥ § D ‘ƒ  ¥ ¦ § Ÿ % d ¦ ¦ ¥ ¦ % d "  W %d ¦ ' % ¦ A ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' R ¦g%&$5 XWpgz§!X!gy¢Sp7§¡SYQ§i$¢S6a ¦ $¥Y)@ §'¦§¥ T„R § D ¥¦ ¥ 7@‹¦§¦eS6$ 8b§S§pw$¤6&¡ ¦% { ) ( ' % " a % ¦ ¥ ¦ ' ¥ W ¦ ¥ £ ¡ % ¦ ‚x $u)w1)§`aut8¢&¦$¦q6&¦$ 2§Sq"S&!§S§¥pt9r$ !ut$§pf$¤£ W a u )¦ '% " a% ¥ W W ¦ a ¦ ¥ ) ¦ ' ¥ W ¦ ¥ w w D … r … r ‘ ƒ ƒ b‰ …  ‚“ … €x $„X‚ €w „x • D H ) vt a ' “ H  …w `‰ QU• ‚ D wx “ … §‰ ‚ € wx y7• ¥ H ) v‡ £ 5“ a ' a DH § l ) @w('%¦§”!X$!5©$¤£ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ • • Dƒ geB ‚ vB D ‚x 3 m 0l ) ¦ ' ¥ W ¦ ¥ £ ¡ ¦ ¦ % ¦ ¥ d ¥ ' ¦" ¦ ¥ !Y¢$S§p©$¤v¢Y$gCS$&8©§ • ) ! %&¦$¥ gR 4l ¦ m D vb!‹¢&$xS@SieS§¢8‡pi5po§§6§ ‚ B ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' " Š ¦ ¥ ƒT Œ 4‚ x &¦$¥¤£–¡ Dgƒe”i77$&§S@&Si5S§¢8‡pi5p§!i§8y§¤q¦ B ¦ 3  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' "  ¦ ¥ ¦ “ … r ƒ  Q€ … ‚ w §qcvƒ x … ‰x ‚ ’ ¥ t Da t b%D ¥ { D n©§ H …r ƒ  $€ … t H †j Vt† R r ¢w D •) QXW 2Š T §§”¦ $R w $„Xc’ … ‰x ‚ ‚ a ‚  !) e Y4l €m † yx x  D )W ` ¢on e © & D § ¦W 1”© 0X§! D ¡• §¢Ÿ ‚x 3 © k ‚x ¡ is h §8§u R !¢¢ T §w5wpQ!$©$0¢”§Qw T $¤£ ' ) ) % ¦ “ % ¦ ¥ ( 3 “ W " 3 ¦ ¥  ¦  2 “ % ¦¥ ƒ  Qw … )¦ p¢&XW F Ÿ  D Œ ¥ “ g ¦W &Xg ‚ ¥ 5“ ¡ ¤ ¥ƒ †† ¥… x ‡¡  Œ Ÿ ƒ ¡ … $w ¢ " us¦ ¥ £@)S§t4p@W$¥ … u† $w T ) ¦ a ¦ ¥ @©9!Y§ †† ¥… ( 2 530Sy1XW7$¥653C&!8$!†8$`c¢w ‡p€ 0!$$$w w$&©$ R §5¤v„5“ ) ¦ ( 2 ¦ " ¨  " u a € $ % ( " ¨  ¨ u ) ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥ ) u ¥ £ ¡ ¥ ¦… v‡ f‚ ) 0¦i% T ¦ T p!§¥ T rtt hD ¥W ¥ ‡ t ¢• Ÿ 7!S‡!$&u!7&¢w$   ¦" A u s ¦ ) % ¦ ( ¦ Œ ƒ u¥Qw  †… ‚ Q ƒ `† $„x x “‚  …w ¡ D g ) ¡ ‚ Œ † 5© ¡ x j ¢) T !8"¢gei"§Vt¦q$¥ R ‡ " d u ) % ¦ ) D !S!&%  " ¦ ¦ ¥ 2 $`§S ¢• Ss h ( „!S t ‡¡ ¡  j ‚ u¨ a ¦  2¦ ¦¦ $bWq$¥9!utQ2&&$vS$–@¤¦ba$8"¢Y¡6”$!‡@9!‡6gQ!¤$¤£ ) u A  ) ) a '  " ¦ %  a % d ¦ ¥ • ‚~ D ~ { 2 2% ¢ˆb`CSC T $¤@wcu&$¥ T ¨ u ) ~ € ¦ % ¦  ¡ ƒ ¥ W x x 3 ¡ƒ ~  †… u¥Qw D ‚ a ƒ€ Syx ¥ ¦H ) “ a e‡ … $‰ ƒ £' ¤¡ 5“ … `€ Q€ ‚ D ~ `{ • 1x mlDB 4dE6{ • ‚x ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ) ¦ ) ¦ % W ¦ 2 ¦ ¥ 2  W ¦ ) ¦  ' % !6¢&$„!¤@”V¢&X&$7$ R XtV7§b$!$u ƒ ‚ € • ‚ ¢~ … ƒ Sw 3 !" ˜ d w ‚ƒ • Sw X‚ ƒx ƒ §qx …ƒ ‡ H H & ƒ ~ x m 0l € ¡ H‚ § § • Hƒ ¡‡ §¢Ÿ D D w l ¥ ¦ D ¥{ ) u ¥ £ ¡ a ¦ " 3 ƒ %j R ¤vr&8$¢§¨ • ¥ ) ¥ d ¦ ) ¦ ) ¦ ¥  ) " ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥ % !§vu§9§‹!6 18 ¢&$9$cgd © ¥ { D ¦ ¥ ctQ!5‡$¨ • ‡ { ) ¦ 2 A % ‰  u ¢8‡§s h #&§6i3 W ¡ 2¦) u ¦ 2¦ ¨ Q§i$¨ a %d  ) % ¦ A  W W ¦ % 2 ¦ % a gf¢8&5r ˜t!Q br7¢ % “ ¢ƒ ƒ ¥) t ¢• “ w ƒ ‚“ …x ) d |D “ ƒ ¢€ ¥ be‡ $‡ ¡ƒ w a D 9a d ‡ 2W¦ §&) j j ‰‚ ‰ % ¦ ¦ ¦ d  §ƒ 2 ¦ ¦ ¨ ) "   ¦ ¥  % ¦ A  W &¨ g4ƒ ˆ&&vS@8$!6$cV&59¦ x T § ¡ 2  2 ¦ " ¨ 8…&§8!$Q ¦ … ƒ $ƒi$¨ …Q2 ¦ ¨ ) ' u" ) ‡ 4§8w& ) 2¦) % ¥ ¨ ¦ 3 ¢‹&p$$`‹W p!$¥ T  H ) ˜ 8bt ¥ W d 3" ‡ D Ut8!$b8…p!§¥ T l ) ¦" ¨ a ¥ W £ ¡  £ ¥ € $ƒ … 3" 8`t D ¡ t et 3" 8g ‚ ¡ ¡ § ƒ §qx …‰  Dm 90l ) 2 u ¨  ¥ ' §§$ib¤!¦ T $5¢X7¦ T ¦ ¥ %¦A W ‚ w x Œ† ( W ¦ ) )  W % d u X§&V!§¢Xg¢ggQ$3 R ‡ d ‘9©8 T 8$$Y!!$ h $¤$8§g!$y T ¦ ) • D m ¥ )  u ¥ )" ' ¦ ¥ ' ) u ) ¥ “ % ¡Ÿ ¥ ‚ $w • … ‚ $„Xƒ $„x … x … ‰x ‚ € † … ƒ ‡ ‚  ¥{ © • … r € $ƒ … •w ‚ € §ƒ • w X¢Sƒ $„x … x‚€† …ƒ H H € • ‚~ ƒ~ x § m 4l o¡ H‚ € D D w § • Hƒ l ¥ D £ ¥{ ¡ ) u ¥ £ ¡ a " 3 % ¨ ) ¥ d ¦ ) ¦ ) §¥   ) " ( ' % ¦ &¦ ¦ ¥ % ¦ R ¤vr&8ƒ¦ $¢§¤!$™YV§&V7ƒ C8` V¢!V $Q©©$¤¢gŒd j €… † $ƒ † ¥ D ¦ ¥ ™&Q@5‡$¨ • 7!‡¢s h §5“ { ) ¦ 2 A % ‡  u ¡' D l ) )  GqV¡8$$u ¦) u Vo¦ ¡t §¢Ÿ  –† ¡ t R V&96pwpQ8$©§ ) ¦ %  “ W 3 “ W " 3 ¦ ¥ ' ' % 3 2 ¦ % ¦ ¦ ' ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥ ¦ ¥ )" u s ¦ ( ' % ¦ ¦ W ¦ §8¢$8$6!utS&$¢7$&$S6$¤$e!§&7¢&$¤@$85“ $u! au a j 6U$ R g&$¤–p˜4!˜@gq&$¥ T !&c$–pb§u$!$) a ¦ ¥ ¦ % d ¦ % ¦ ¥ £ ¡ ) W  W %d ¦ % ¦  ' ¦ % ¦ ¥ ) % ¦  ¦ 2 ' % ¨ ‚x ¦ ¥ ) ¦ A ¦" ) ) u ¡ $v&t8ixqV§1 ¢ © $&y@$85“ $`8Q 68v¢§bpQ8$c$¤£ 3 ( ' % ¦ ¦ W ¦ a u a a ) ) ¥ “ W " 3 ¦ ¥ ¦ … ru† ‚ … 5† x “ … $‰ ‚ € … w $„x x‚€ …ƒ ¥ t D e‡ a a ' D ¦ ¥ { ¥ H ) e‡ £ 5“ • ‰ w j ¦A ¥ T ¢§Y¦ 5R ‡¡ $is h ' $8) &V&u©$!bXc¢gXiv&¢‡b`pQ!$U$qXSV@Qc$v@`U&$¥ T ¡ ) ¦ %  ' a W ¦ % d ¦ 3 ) ¦ A a “ W " 3 ¦ ¥ ¦ W  ) 2 ¦ ¥ ) n ¦ % ¦ ¥ ¦ ¥ { !`@ ¢&$S6$ !w&X8C$¤£ m & n ( 3 ¦ A ' ) ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥ ¦ ) ¦ % W ¦ ¥ R nQ4l © (D z§ D © & E§ ¤zp5!$r$US`6r$9@ C§¥ vR 4l ¡ im4l © & D D ) u ¥ £ ¡ “ W " 3 ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥ ) l ¦%¦ T m ’ D ) % u s ¦ &¦8§¢t% T !" §¢XtV7) ¢ T ¦ R &¡ @ˆ¢8‡p!X&©) p5!$w§ 2 W¦)  % ¦ )  % ¦" ¦ W W “ W " 3 ¦ ¥ © d¤&$ibaX„@¢©$Y§8 „ T T Q2 R 185¢¡YXpgY$0S ¦ ¨ W " W % ¦ A ¦ ¥ ¦ W ¡ 2 % ( A % ' d ¦ W % d ¦ ¥ 2 ‚x € 2% ¨ ¦ W " a %  ¦ ¥ ¦ % “ W " 3 ¦ ¥  '  W ) ¦ W % d " W % ¦ A ¦ ¥ ¡ ¢ R T $u R %¢gdQS6$”$¤bpQ!$U§b`$!˜¢otXpgQ@c$¤£ € $ƒ … ¡g!˜@g”!X$!5¡¤&86 5X7$  W %d W ¦ “ d  ¦ W ¦ W ¦ ¥ ) D © ) 2" ¦ ( ¥ W Y& §!&85rp!§¥ T €… 9w Qw ‚ S¥$„x € †… ƒ “ … $‰ ‚ ƒ $„x …w ©& D a a ' ¥ ¦H ) e‡ £ 5“ w ‚ € §ƒqX‚ “Yv„x …x ’ ƒƒw a D nm Q0l © & Ha w ƒ • 5I ƒ Yƒ • P € D n©§ H • • ¥ ¦ D ‚B ƒ B€ ‚ ƒ ¥{ ‚ƒ x j ƒ S€ )2 ¦ $t8" D ¥ ‡¡ ( 3 2¦))¦% ¨ ¦ )  A % ¦ )  W ( ' % ¦ k 8 T $• $is h 4&&$Q ¤ R ¢8‡‡§w$ h ¡ ‚x … Qw H a% ¡&‡ ut tˆD )a  3 T !SpQ©¦ YH l F D ‚ $ 2 …r ƒ `w¢ƒ … ƒ ˆ€ D ƒ  …Q€ Yƒ • ƒ  € … • ƒ D • ˆ€ ¥¦ ¥ { • ‚ B • ƒ B–€ ƒ D ‚ ‚ ƒ x j ‚x D k 8 T $• $is h $!) ¥ ‡¡ ' W ¦ ¦ £ ¥ ¦  § § 2Š §§”¦ T … r ƒ  Q€ … ‚ ƒ x … ‰x ‚ ƒ w €x ‚ € … ƒ ¢¢ƒ ‚ $„X¢yX¢w §qx n P ¥ D Ÿ‡ D 41D P Q42D ¦ ¥ { m l© & nm l© & ƒ ƒ P ¦% d ¦% ¦ ¥ £ ¡ Ÿ ˆD R ¢gX$¤vra “P € 1j j ¦%¦ §¥ n D )W … ¢‹V) ¦ " '  % Ÿ fyS0V§5&Si55¥ 7 tS& • d ¦) u ¦ ¨ ( ) 2¦ ¦% R !$! ‚ T € ƒƒ x ’ w j ‰ ) ! a D $!yS X¢qV§VCQ!@8!$C$ ©T n ¥ ' ¦" d ¦ W d % u ) ¦ 2 )"" ¥ ¦ ¥ R ¡ ‡¡ ™is h gd a%  ¢Xx541`‡¨D )W nm l© & D n©§ ‚ ƒ ¡  D ‚ ”‡§9V) B ¥ ƒ  • €… x a ¥ ¦  ¦A ¥ §©¦ T ƒ a  3 ¦ ¥ V©$¤‡ ‚ sD ¥{ ‚x 3 © © 1D © 0X§! )¢x4l © 2D W m & & § ¦W D ~ 2 2% 60SC T $¤@wcu&$¥ T ¨ u ) ~ € ¦ % ¦ ƒ ƒ x “ … $‰ ‚ ƒw€ yx • ¦H ) e‡ £ 5“ a ' ¥ D ƒ 50ˆD ƒ B ~m l ‚x ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "  ¦ ¥ @6$&„S@&Si#S@8$!©$¤£ ¡ ‰ Ÿ  • Yƒ )W nm ¢Xx54l © & c 8oQ0l ƒ € ) n m € D ƒ ¥ ¦ ¥ d6–ƒ • ‚ {€B{€ D ‚ ¢ƒ x j ) 2 ¦ $¢&!" D k 8 T $• $is $R §5¤o§ ¢x0‡& ¥ ‡¡ h )u¥ £ ¡ )W m l© D7§ §St9rp@$¥ T Xx4l D © ) ¦ a ¥ W )W m ¦ 2 u  ' a ) ¥ ¦ W % d " a %  ¦ ¥ 2 Š Q§i$¢S6q¢§©Xpg#6¢$7$C§§Y¦ T t ¦  ¦" ( ) ¦ ¥ d ) ) (" ¦ W % d 8u$Q2`851Vu$–q!Q8§S`Xpg9r( § 8o}rbr5r&$§¢ ¡ ) n D œ { ( 3 2 ¦ 2 ¦ W ) R i¡„¥ Œ € ¥ ' ¥ ¦ ¥  ¦ ¦ % ) ¥ W ¢¢8&¦$”$`b2tS!"&@0p@$¥ T ”$!!X§!c§7§!SYX§V!QY$o¢g`¢58Y¦ n ¦ " W ¦ ¥ ' " ¦ W  ) 2 ¦ ¥ % d “ " ¡ Ÿ P F #P ¡ H §S 2 ¦ ¦ 3   a ¦ ¥ d )" ¦ 2   ¦ T XiC!Sb©$™¤!!SpXQry$ P F zP P F #P 2 " ) ¨ 6(!$q§2§¦i¦Q2 H !i¤$S65Sb  ¨ % ¦ ¥  (   ¨ ( !i65SŽgd a% R H § ‚x )&5`8W!V§¨u$y¢Ut¦$2Y84 ¦ ¥ ¦ W  ) ¦ A  A % ¦ )  W ) ¦ W % d ¦ ¥ ¦ ' ¦"  % ¦¥ ) )  “% T §7§!V7¢8‡‡&VX”@uXpgu$¤£ W † $w … …“ € $€ … ' 5“ l ‚ x w©D D oƒ … §w D $•  ) a •   § ¡ † ¦ ¥ ) 2 ¦ ¦ ¨ ) ) ¡ ¦" W % ¨ ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ W ¦ §@4tiVU !X@S§©§¡S6§Y@X§85“  vƒ … ‚x ¦  ¦ ) % W ¦ ¥ ¦ 3 ) u a ) ¥ 2 “ % $¥f!©&¦X8`$u”1§`U@$C§SC¢ T d • ) ¦ 2 ' % ¨ ) ¦ ¥ $c&5Qw$!$V9$¤£ 3 w   £‘ P • … f9ƒ … …w€ ¢ P ‚ P… P $„x   P • $‘D …w D n H Ÿ ¢• € ‡ ‡ Dk … € H $€ F F Ÿ • ‡ ‡ ¡     P ) ) ¦ 2 “ @¤&5QU86%¢ T $¤vg!˜t!Q2 ¦ ¥ £ ¡  W ¦ % € ¦ ¥ `$4! w P… P …$€ P ‡• D e ¦UV§u`7XpgdCt8!$¨$`$¥ R ¢8˜&!Q2 3 ) a ¦ W % 2 ¦" ¨ ¦  W ¦ % ¦ A ' ¦ ¢8‡¢&$ R ‡H Ÿ –€ ‡ P ¦ ¥ ¦ W % d $–84Xpgˆb¦Q ¦ ¢8˜t!Q2 )%  W ¦ % ¦  ) ¦ ¥ 2 ¦ ¥ W ¦ % ) ' % ¨ ¢A8i¢i¨r$ 8 &$ppXV…$!$V) © ¦W X§! ¡„&!8$§S6@ R ¢8˜W&!Q68…C8V$¨¢6Qu$3 $8$f$cSCXpgd 2 ¦" ¨ ¨ )  ¦ % 2 )  ¦ ) ¨  ' % ¨) ¦ ¥ d ¦W% ‚x € ¦$ˆw$2§8$6a 8xS§st¦ R XpgoS§% ¦ Sˆ'§8%$)4¦$ p1ˆ™£ ¥  ¦ u  ' "u ¦W% d " ¦ ¨ ¥ ¥W¦%) ¡ §• € 9S† • ¡ DB }b{ Dk D B { ) 2" ¦ ( ¥ W s6c$@!5fp!§¥ T  j ) !0(1i5Ap%'0(53©¦$¢Q24“% ¦ ¥ ¦¥ ‡¡ T $ R $ R is h ( ƒ € € ¥ ¦  bƒ €B{ d6–€ {€B{ ¥ –db–€ { sD ƒ 9S€ ‚ ‚ D a • ¡  €† 9Sc• ƒ D D k j ‡¡ $• $is h § 2 ƒ $„X”vƒ Q„x … €x ‚ ’ … w D `n e ƒ QyX”vƒ x … €x‚ ’ a D k ‡ … §ƒ “’ ”vƒ a Ÿ St ‚ x 5–† $w t D ¡ j t† ¡ is h § 2 ¥ D n©§ `S1D ¦ ¥ { ‰w S1j … at uŸ I D ¡ ¢ © ‡¡ $is h §©¦ ¦) u Œ ¡ w € ©DP w P I ) u ¥ £ ¡  ) ) ¦ % ¨ a W ¦ ¥ ) §5¤¡„¢8&$bX7§¤@ 2   )  W ' % ¨ ) ¦ ¥ ) SySV§¢X6$!$7$! ¦%¦ &$¥ T P 5I HR ¡ F D ƒ ‘D ¢ © ¤–§§8$9tV&$bU$b8`$&§S@&Si¨ B ) u ¥ £ ¡ ' % ¨ ) 2 ¦ ) ) ¦ % ¨ a W ¦ ¥  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  R H ‚x d a % d ¦ ¥  ("" ' % ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ) ) % ¦ ¨ ¨ ¥ ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥ —gq§6!u!8§!!¢v@u§q@$85ovpSt$S§u$&y$¤£ W D ‚ r Sw ƒ … f ‡ … $w … 1S† „x •x‚ w ) 8g t t “ … §‰ w w a ‚ “ € $„x ¢H ) v‡ † …ƒ ¡ ’ –† w DH) a Ÿ D Hƒ l Dƒ t  ƒ  QU• …€ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ "  ¦ ¥ £ !6¢&$Y@$85„!i§8©$¤$¡ H t • 1x ‚x m l D B { ) ¦ ' ¥ W ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ 0ˆEb™!–§S§pU¢&$¢S@Sie$¤£ 3 D ‚ § ) !Vxn  r Sw …r ƒ `€ … ƒ ‚ … XS† yX¢ƒ §qx x‚ wx‚ … ƒ ¥ ED ) ¢W t t D )W nm l© u ¢oQ0& 9%D ¦ ¥ { D n©§ H ‰w S1j ) 2" ¦ $!&85( ‡¡ h )u¥ $is $R §5¤£ ‚’ cC† w x ¡ $ )XW4l © & D © §0)§St¦ba p!$¥ T m ¥ W t D 4w$¥ T m l ¦%¦ )W m l ¢x4”D ‚x ¦W% d " a% ¥ ¢g5S6$q¦$`2§§Š¦ TR o&Q§¥ !511y§98–@5!SSqXpgcu( t %¦ ¨ d ¦" ( ) ¦ ¥  ) ) (" ¦ W % d rƒ ‚ ‘ ƒ 9w … x  •) $XW • ‚ƒ€ • ƒ ¢S† YS€ x D‚ D©&   … t • ƒ §ƒ … D ¡ §t €  ‡ ‚ œ )¢Won •x ƒ œ ("  ¦ u s ¦ ) R !§¢tV ‚ • x ¡ ‚œ m D )W nm l© ) ¥ £ ¡ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ) ¦ % W ¦ ƒ œ 4l … ¢oQ0& R !7S§¤r§o! 8b&XtQ2 ¦ ¥  " u s ¦ ) ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥  ¦ ) ¦ % W ¦ ¥ ( ' % ¦ ¦ W ¦ “  ¥ $uS§&x@`¢&$S6&$08qt§!c$ R $&U@$857§08 T © “ ¦¨ % St9¦ T !C§U–¢C$…`X¢b!f$C§8 " ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥  ) ¦ ' % ¦ “ ) ¦ ¥ ¦ W ¡ ¥ ¨ ¦ ¥ ' " „‡§r$ˆ§!S ¦ W  ) 2 "  ¦ ¥ ) n ¦ % ¦ T X§V!QSpSw$u!ˆ0$¥ –R Xx54l © & D z§ ! ¢8˜@g¤S0Xpgd )W nm n )  W %d d ¦ W % © (ˆ§ 53 ¦ ¥ ( 2¦ %¦ ¦ ('%¦ ¦ " a%¦ ¥ ¦ ¥ $ 53 &‡p$&' $&ob§4$¤£ § ¢x0l © (D ¡ )W m & &D ( ¦ A ' ) r  W % d d ¦ W % d ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ £ ¡ &!c!‹¢8ƒ ˜@ge7Xpg`$eSu$§8$6u$¤Ug T $V”&i!`$eS ¥ ) ) ¦ ¨ " ) ¦ ¥ d ¥W ¦ % p¢&u¢gd • R Sp¢¢¢¢$0§¦g6¢80$¤S6!$4$©@f &$¥ T "  ¡ % ¥ ¦ ¥ a %d ¦ ¨ " ) ¦ ¥ d ¦" ' ¦ ¥ ) ¦%¦ )W m X4l D ( 3 ¦ A ' ) % ¦ “ ) ¦ ¥  ¦ ¨ " ) ¦ ¥ d ¦ W % d " a %  ¦ ¥ 5r!U!U!`§ru¢8`$–S©Xpg„S6¢$u§ Œ 4‚ x ¥ ) ¦ " 2 ¦ " W ‡§©&§S@$¨ &§8!X! T Qˆ$!Q@8up˜t1f$!¡ !S§ ¢gv8&0¦ 2 ' 2" ) ) W ¦ 3 ' (" a %d "" W ¦ % 3   R …  ) “ ‚ ƒ € • ƒ x … ‰x ¢S† cS€ ‚ $q§w ‡‡ £ a ŸŸ bˆD H § D ‚ • ‚œ x ƒœ m w ¢ D§ )u¥ R §5¤£ w l € ‚œm c$0l D ‚ €‚B ƒœm Q4l ƒ €ƒB D ¡ 2 ¦ A % ¦ )  W ) ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a ¦" 3 '" ' ¦ )  W %d 2 #&¢&VXU!6¢&$#@$S§ptb9) R !$!!8¢$¤@r!X!gwS “% ¢ T $¤t$¤&85©$4Yi!V©$gS”Xpgib§”§¤vi&ix&¦ T !"  ) ¦ 2 % ¦ “ ) ¦ ¥  ¦ ¨ " ) ¦ ¥ d ¦ W % d " a %  ¦ ¥ £ ¡ “ ¦ ¨ % H D ) ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥  % ¦ “ ) ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ ) $¤S ¢6§©‡`!0$¤S ƒ &&0$Y@ ¦%¦ T R $¥ –SH l F ˆ‚ @ ( % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥ 2 '$&©@X§85g§§u$C§ R D –ƒ 0§©@$856c§C!8!i$! d ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ) ¥ (""  %¦ “) ¦ ¥ ¡ “ ¦ ¨ % !b$¤£7zS&i”¦ T 89$oSY¢¢8&$b$c@4b&$¥ „R i$0|4o©@ " ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) ‚ œ ¦ % ¦ T ‚ œ m l D ‚ B ) ( ' ¦ ¦ "  ¦ ¨ " Š ¦ ¥ £ ¡ “ ¦ ¨ % ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ ) ƒ 2 %$&eS@SieS§b$¤9z&i©$¢8$6§o©¢¢8&$6$”!¤œ S % ¦ ) ¦ ¥  ) ¦ ¥ ) l ¦ % ¦ T œm l B ) ('%¦ ¦ " ¦ R &85“‹$ydb)¢6aC§9@—C§¥ oR ƒ $0šD ƒ 0@ §qS@&Si¨ "S@8$!7$¤q¡Qj &i7¦$–G¢Si7$U‡U@y&85`$r$¥ T &¡ 04‚ x  ¦ ¥ £ ) “ ¦ ¨ ¥ d a   3 ¦ ¥  ) % ¦ “ ) ¦ ¥  ¦ % ¦ ¦ 3 Œ a¦) ( ¥% 1Q)6S h !©$¥#b($&i!§S§¢8‡85¢Y$USpU¦ %¦ “) ¦ d ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ ¦ “ r ‚rƒ ƒ …§ƒ ƒ x … ‰x ‚ X‚ $„Xƒ … x ‚ x • q!V) ‡ Ÿ ) XW © & c !) 0l € m w D D 9n ‡ ƒ § … … a 9• D Ÿ •) 5XW • §  € € € ¡   ) 2 ¦" ¥ W §&!rp!§¥ T … a 9Ÿ … Q€ D‚ ) XW © & ©& • !) x n D n ¦% d ¦% ¦ ¥ £ ¡ ¨ ¦) ) R g&$¤v„&VqV@" ‚x ¦ ¥ $48 % ¨ a %d 2 ¦ u  ) 3 u ) 2 ) ) a ( 3 2 ¦ 2 A 2 ¦ A ¥ V§”g4&Q8V§$0§¤¢b04&$!5!Qc¢§Y¦ T &$¥ T ¦%¦ w ‚ ‚ • x wx • n 5m © & € ) ¢W © & n !V) Qm D w ƒ • cƒ nm 54l © & € €H l D ƒ ¥ ¦ ¥ d6–€ { {€B{ D ‚ ƒ Dk R x j ‰ †ƒ ¥8 T $• 5is h ©§8QpW &§¢V¤8Ug3 cXSV@Qu&Q@!Vq ¡ ‚ x ‡¡  ' 2 % W ¡ ) ¨  ) ¦ % d ¦ n ¦ W  ) 2 ) ¦ 2" ) D B { 2 m l © & D © ¦ % ¦ T   a "   % ¥ ) ) ' ¦ 3 2 ¦ ¦ ¨ ) ) ¥ E6u§Y41”§ &$¥ ‡R ¢8Sb&¡ $¡pi¡§!&©tiV–@$¤£ 3 … )   § “ a € Q€ … D ‚ )W ©  X–& • 8) x n Qm w £D ‚ l w ©D § ¨ a % ¦ ¥ d b©$™ ¢V©§¤‡r&&7$b$¢&!4p@$¥ T a   3 ¦ ¥  2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥  ) 2 ¦" ¥ W ‚ • x • • ¥ ) ¢XW © & n m l 8) 54dD ¥ { B 6{ D u‚ ‚ ƒ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥  ¥ ) ¦ W 2 @6$&Y!X$!5„S§Y$qS§tS@Q§! Dk x j ƒ © †… • ¥ 8 T $• „is ¡R ‡¡ h D yƒ §! ra ¦W ¡ • ˆw&$¥ T D n ¦%¦ ) n m 8oQ0l DB h6{ ‰ ‡§eQ§!X§¢XU#§„$t8cj Xb$¢!ySpw ¢&b!¦ R !" $ Xx54l © & ¥ ¦ 2 u " W  W  ) u ) 2 ¦ S1 ( % ¦ a  ' % ( % $ ƒ ¦ a ¦ " ) ¡ )W nm ‰" w … ¥ D ˆn © § D ¥ 7$!&85( { ) 2" ¦ ‡¡ h )u¥ £ ¡ gis ™R §5¤b§‡ D © & $¥ T Xx4l © & ¦%¦ )W m ‚r‰ x D © § §&b p@$¥ T ) ¦ a ¥ W • – $¥ T D ¦%¦ )W m ¢X¤0l D ¦ 2 u  ' a ) $§8$6`¢§¥ ‚ x ¦ W% d " a%  ¦ ¥ 2 Š T t % ¦ ¨ ¢g5S6$q$`§§¦ R o&Q§¥ !511y§98–@5!SSqXpgcu( d ¦" ( ) ¦ ¥  ) ) (" ¦ W % d      ¡ ¦" 3 ) ) ¨ ) ) ¨ ¦ ) ( a ) ) 2 ¥ ¦ a ( ' % ¦ ¦ ¦ ) !$!V¢i¤q§&V05S6¤f!q$Q$Xb6$&©Vu j ‡w € "" 8! T ¦ T Q$3 R t u )%¦ ¨ &Q§¥ Sy§5§Xb©$w50!!4&¢¢ T iCSc!§¤§‡ d ) 2 ¥ ¦ a ¦ ¥ ( 3 (" ¦ %  ¦ 2 ¦ “ % ¦ 3 W ) ¥ £ ¡ ƒ… “ w ¡) S a D sGl ƒ £ D ƒ $¢&!4p@$¥ T  ) 2 ¦" ¥ W  … … $ƒ ƒ… ¢‰ §ƒ ¥ t Dt • s7¢Ÿ € D ¦ ¥ –d6‘D ƒ {€B{ ‚ ¢ƒ x j ‚x ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ "  ¦ ¥  ¥ ) ¦ W 2 !w¢&$Y@$!#!i§8©$q‡§¤&‡&!Q8 D k i T §• $is h W ¥ ‡¡ …r … $ƒ ‚ € † … ƒx … ‰x ‚ … wx ‚ € … ƒ ƒ $q‚ $„X€ QyX¢w $qx P ¥ t ¢Ÿ D ‡ D 0l © 1`n © %D ¦ ¥ { m &D § ‰w S1j P ) 2" ¦ $@!( ‡¡ h $is §R D `n Œ ‰ C‚ x ¥ 8 ¡ zm0l © & D © § S&¦ba p!§¥ T 4—D ) ¥ W ml 2 Š T ) ¦ W % d ' (" §§`¦ #R &¢g0§8&¡ !S 3  ƒ …ƒ 9‰ $y• ¡ B { ¦A 96vdS”!S¢'§©$bzS§&¤@q@$ R X§&&gXq‡@q$ ¡ ¦ ¦ ¥ " u s ¦ ) ) ¥ ¦ W ¦ % ¦d ¦ % % ¦ " % w † j ’ƒ ©w €† … ƒ $ƒ Œ 4‚ x † ¢€ P 5I H • I P F DH D § k $2!&85(Yt ) " ¦ ¡ha is 5R ‡ • D 2 §”a D ¥ 8 ¡ € …Q€ “ w ) ‡a D hl ‚ £ u‚ @42t¦i¨V„§§Y$ R !§¢tV D ) ¦ ) " Š ¦ ¥ ("  ¦ u s ¦ ) …9 ƒ  … ƒ v€ … • ƒ  Q€U• • …Qw  … • • ¥ ¡H t D ¦ ¥ { B 6{ ƒ D ‚ ‡ H ŸD H j ‡¡ $• $is h $8§u R g&$¤£ ' ) ¦% d ¦% ¦ ¥ § ¥ ¦ ¥ ¥ ¦ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥ @w$&”!X$!5„S§Y$ R ‚ ¢ƒ  § D x ¥ k 8 T § w ‚ • x ) ¢W © & !V) 54l nm DHl ¥ ¦ ¥ { • 6{ • B D ‚ ‚ ¢ VSi3 a x ‚ƒ ¦$¥7S ¢&$b@$!oS§§w$bi8X&$‹ R ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥ ¦ 3 % W ) ¦ 2 D ƒ 8 —T §…S ¥ T 2 ƒ x j ‚ … $ƒ ¥ …T  ' x ‡ ¡ ¦) W a 3 ¦ ¥ a %d a ‡ ’ T €D … ¢€ §ƒ k 8 §ƒ !S¢9§• „is h Vu 6¦ ™R ¢Si6$ gš4t C‚ x €• Ut D n Vc8©$!8§8u$C©§¥ T T $5©¦ T ‡ T ) ¨  ) ¦ " W ¦ ¥  ¦ % ¦ “ ¥ 3 D   … a• `& … $ƒ D ‚ ) W © €§  ¢X¡& c8) x Hƒ m w D `n  3 T ' ' % % ¦ % 2 ) ) a ( 3 ' 2 A !SpQY¦ ¢R $!$St4§Sq6w56$!Q@58 ‚ ) XW  € c 8) ©& ¥ ¦ x nm 54l {€B ¥ –6{ D § Hƒ ¥ ¦ … ¡) a S `Ÿ |D ƒ w l ƒ D § ¦%¦ &$¥ T ¢ n '  a % ¦ ¦ 2 % d  u s b§8$!b&Qyg4!S§&¦ ‚ ¢ƒ ƒ x j ) ¦ 2 A % Y&Q@5‡$¨ D ‚ S 2 D k 8 T $• ™s h $ !‰ Vx54Žh6{ ¥ ‡¡ ¡ ) n m l D B ‡§eQ§!X§¢XU#§„$t8cXb$¢!ySp¢&b!¦ R !" $ Xx54l © & ¥ ¦ 2 u" W  W  ) u ) 2 ¦" ( % ¦ a  ' % ( %  ¦ a ¦" ) ¡ )W nm ‰w S1j € $ƒ … ¥ D ˆn © § D ¥ 7$!&85( { ) 2" ¦ ‡¡ h )u¥ £ gis ™R §5¤b¡ D © & $¥ T Xx4l © & ¦%¦ )W m ‚rƒ x D © § §&b p@$¥ T ) ¦ a ¥ W ŸD š– $¥ T ¦%¦ )W m ¢X¤0l D ¦ 2 u  ' a ) $§8$6`¢§¥ ‚ x ¦ W% d " a%  ¦ ¥ 2 Š T t ¡ ¢g6¢$x§©§o¦ ‡R ‡„¥ 8x$$!511¤$§S„@5!SSx¢gy©( ¦  2 ¦" ( ) ¦ ¥ d ) ) (" ¦ W % d    ¡ ¦" 3 ) ) ¨ ) ) ¨ ¦ ) ( a ) ) 2 ¥ ¦ a ( ' % ¦ ¦ ¦ ) !$!V¢i¤q§&V05S6¤f!q$Q$Xb6$&©Vu ƒ j ‡w "" 8! T ¦ T Q$3 R t u )%¦ ¨ &Q§¥ Sy§5§Xb©$w50!!4&¢¢ T iCSc!§¤¡ t d ) 2 ¥ ¦ a ¦ ¥ ( 3 (" ¦ %  ¦ 2 ¦ “ % ¦ 3 W ) ¥ £ w … w… & ‹z& •m a |D D `n œ Hƒ  3 !S$©¦ T ƒ… H a ( 3 ' 2 A ¡) t sD ƒ § H ƒ l F D ƒ §¥ T 2 ¦%¦ R '$8¢'$Sp%%S&¦%f2§U))6C4$!Q!5! S a ‚ x ¥ n „& uœ 0ˆD ¦ ¥ d6{ D ƒ € ml {€B § § ¥ © § ¢n ‚ ¢ƒ x 7XSV@Q7$¤¢gU¢8¢Vƒ w0¢8‡§t¦ j¦ W  ) 2 ¦ ¥ % d ¦ ƒ A " $ )    u s …  i T 0&Q@5‡$¨ ¥ ) u ) ¦ 2 A % D ¥ ‡ ¡ h )u¥ D h& §¥ T ¦%¦ k 8 T §• is cR §5¤£ ¡ t ¥ nm l& D Q0#1`n © %D ¦ ¥ { § ('%¦ $&¦ "S6$U©&§$™§©¢&$x!X$!5c§8$!S6&¡8¤X§!© ¡V7!8§§YpQ8§3 a % ¦ ¥  2 ¦ % u ) ¥ ( ' % ¦ ¦ W  ¦  “ '   a ¦ % )  ¦ W  ) ) ¨  )… ( " " Š “ W " ¦ ¥ " ¦ A ¦" % ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ d ¦ W d % u ) ¥ ' u % ¦ ¥ ' " ' 2 ¡ a $ R &!y&$!$7$–S©X¢qV§Vr$¢u$b$¢80$!Q@8" r© —Cu§¥ T D œ ¦%¦ œ m l D B { ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨  ' ¦ ¥ ) " ¦ A ¦" % ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ ) ¦ ¥ W ¦ %  ¦ Q4E69¢&$§S@Si68b!S¢U$v!$&&8v&$!$y§–t$pto86§¥ T © ‰ S€ ) ) ¦ ' ¦ 3 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ %  ) ¦ % ("  ¦ ¥ ) ) ¦"  W %d ) ( ¦"" A ¦ ¥ ¦ W t8" $!i tiVf$9gd t 8$¢4§ R &!$!X!g`! &8!S‡r$C§8 ¡  )% pS‹ 4&bgic¦ T b!&Q ©§¡iYbS7$Yi3  2 ¦ a% d% ¦ ¨ ¦%  ¦ a % ¦ ¨ ¦ ¦ ¥ d ¦ a ) ¦ ¥ ¦  a ¦ ¦ ) 2" u Ž&f!§ T X§V!Q4$8$!!V`$ R c¢g0¢8‡@u$r8q&i$Sc$ ¦ W  ) 2 ' 2" ) ¦ ¥ n % d  " ¦ % ¦ ¥  % ¦ ¨ ¨  † ) ¦ 2 m ¦ W (" '  ) ¦ % ¦ ¡ ¦ % u W W ¦ % t ¡ &5QuX8) R !$!V& ‡p$X&qSYS„¥ )  " ¦ %  W %d ¦ ¥ 8¡§¢8‡@`¢8˜@g¤§ ¥  ¦ ¦ ¦ ¥  %  › ¦ ¥ ) ) % W ¦ W ƒp  2 '  2 " ) 2 ‡§c5 9$4 R 5§`$y`§S1@Q‰ r$!Q!!ˆ§šSi`§ a 3 ¦ ¥ ‰) 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ a ) ¦ ¥ ¦ A ¥ 2" u ¥ ) ¦ % W ' ‡b&&ybSy$`@$¢$Vy‡pX75“ ¡)) a 2 ¦ ¨¦ 2  6bbiQo$©Q2 Œ 4‚ x )% p¦ T §Sq$™S§ R ¢‡ R pi§Vt¤$$SEge@Sp$&!S¤$E¢gx¦ ) ¦ ¥  ¥ ¦ A 3 ) " u ) ¦ % ¦ ¥ d a % d W % 3 ¦ '" ¦ ¥ a %d ¦ ¦ ) W  § § • € … s§ € § • ¡  § D § ¦ % d ¦ % ¦ ¥ £ ¡ u 2 ¦ % % W ¦ % R ¢gX$¤vtQ0&!S&Y¦ T )§!S!"$u§8$6a`@Sp%$3&¦!"S6¦b) Sˆ4©gd &Q8V§$© T ¨ W ' a 2 m l % 2 ¦ u  ) 3 u ) ) ¦%¦ &$¥ T ‚“ x ‚“ x H § D § € § w • H § D § H § § € x w • H § D § H € § xw § m 4l • H § DH §  ) 2 ¦" ¥ W $¢&!4p@$¥ T w w ‚“ xw • • § x m € w D H l Hl H § Œ  3  œ % d 2 u d  ) ) ¦ % ¨ ¦ ¦ ¥ ¦ u  ) 3 u ) 8Q¢bCU¢g0$g0!V&$Q ©$YQi1$V7¦ w w … w Dœ H  l w#§ € H l ‚ ¢ƒ x j ƒ 2Š T §c¦ $R D k 8 T $• §is h §8§u R §5¤v¡ ¥ ‡¡ ' ) )u¥ £ D‚B ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ " Š ¦ ¥ £ ¡ 2 u % ' ¦ ¥ ) ¥ ¦ % d ¦ 3 ) u ¦  ) ¦ ¥ !9§iS@Si§§y§¤¡#$c$x8$ic¢gXiV§1§Vc§ w H F ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥ £ ¡ œ dw&&¦©$@ 2¦ ¨) ¦ ¥ ) ¦%¦ T R §¥ QSH l hD ‚ !b§”!X$!5zS§§”$¤–g#§ v ¥ D ¦ ¥ {–!”§6&$u8vt§!o$©8o!&o$„¢A „¢8Sba ) ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥  ¦ ) ¦ % W ¦ ¥ ¨ % ¦ %  ¦ ¦ ¥ % ¦ ¡   d ˆ!XW&8Q2 $ …8¢i$4!r8ˆX8) R T $‘8…$ˆdpS T $u  ¦% ¦ ¥  ¦ ) ¨ ¨ ) ¦ W  2 ¨ % ¦ ¥  2 % ¨ Œ 4‚ x 2 ¨ S…§uˆ¨!`¦§‹¢r T T QY@c!Sb$vS9Xpg`$YS§`X@$`¦ % ¥  2% 2 ) % ¦ ¥ d ¦ W % d ¦ ¥  ¥ ¦ W  3 ‚“ xw ‚ xw ‚ x $w § m § m § D 0œ § § § § § …  § § € §x H § D H € § D H € § l ¢ ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ % d ¦ A" ) &¢8&$©$¤¢g”!Y¦ T H F ‹#2bœ §5¤”gœ 2 S R  D œ§ € )u¥ £ ¡ D ‚ ©!C( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ " Š ¦ ¥ B ) ƒH l ƒ $&™!–§§7§ 2 S R D ‚ @‹§b@X§85v§§b$ R ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š ¦ ¥ D ƒ u@‹$&vS@&Si¨ B ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ‚ x H ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ "  ¦ ¥ £ " ¦ A ¦" 2 u % "S@8$!9§ R H  l F D ƒ !r§9!X$!5eS@8$!`$¤`¡ &8ˆ§$¢¢'  ¦ ¥  ¨ '  % ¥ ¦ ¥  % ¦ ¦ 3  ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ ¦ “ ¢!if$! T §w§7S‹&¡ i‹‹§o!4$b¢Sp6¦ T S 2 ¥ B { B ƒ –€ ƒ D ¦ ¥ –€ ‚ € ‚ ‚ ƒ ¢ Dk x j Œ S1j ‰w ¥ 8 T $• is h SG¢g7$r8r¢8‡‡&VXC$&u§u¦ ‡¡ d a % d ¦ ¥   A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ¦ ) u ¡ ‡¡ iis h ¥ (œ 53 #§ D ¦ ¥ `!7!§©!§f”&!6$14$”¢wX§V!&©8…53 { ) ¥ ' ¦ ¥ ) ¥  ) ¦ ) % ¦  ) ¦ ¥ ) ¦ W  ) ) ¦ % % ( ‚x 2 ¦ % ¦ ¦ ' ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥ ¦ ¥ £ ¡ œ ) 2 ¦ ¥ W ¦ % ¥ ' ¦ t‡p§…$&ob§w§¤‹„9! &§p&u!§¥ §u!5 6w$¤£ a u a a ¦¥ ‚ x ¡ §8r!&&X8–i&Vpiq¢XqY$`) &!q@ © & &$¥ T ¦ u" A ) ¦ ) ¦ % W d" ¦ ) %  W d ¦ ¥  ) ) ¦" ) ¦ 8) gd a% • 2 ¦ W % 3 u ) ' ¦ 3 ) ) ) ¦" ¥ ) ¦ W 2 ¥ W tXpQ$…§8&`!`&!`‡u&S@Q§! p@$¥ T XW © & ) ) %  W 8`¢Xqd ) " 1¢!b‡§ § ‘YšD c4§8A &&X8C$w&&8!S64¦ T © & ¥ 2 n € n n d ¦ u" 2 ¦ ) ¦ % W ¦ ¥ ¢ % ¦"" a ) ¦ % d ¦ ) % W 2" u ¥ )  ¥ (" ¨ a ¥ W 8`t¦§!‹@$$©i©‡f!$b8…p!§¥ T % d  ) ) ¦ % ¨ ¦ ¦ ¥  ) a % ¦ ¢gf!t$Q `$ˆ!”6& ‚x †‚ x ¦% ¦% ¥ % ¨ ) " ( ' % ¦ ¦ ) ) ¦   W % d )x ) ¦ !X!gy&!" !!8 (" ¦ A j T ©Su‚ ¦§ R 3 S§ˆ ¡ 18 ¢&$Ut8" u 2 !‹§ ‡§!b$&Q6$…!š&`!8V4Y!©8bX§!V) 8!S&!‡6a % a  ¦ 2 ¦ ¥  a % ¦ ¦ A ) ¨ ) ¦ W ("" W j ‚x † 4‚ x ¦¥ $‡6f¥3 a )&¦&XtQb& iy&&X80c‡§qSt8U@U8 ) ¦ % W ¦ 2 © d ) ¦ ) ¦ % W n ¥ % ¦" W ) % ¨ V§f W “ † $w … ‚ • x w a D )W © ¢–& !V) 5m £ D n § ¡ ¦    § £  ) ' ' % % ¦ % 2 ) ) a ¦ ¥ ( 3 ' 2 A 2 % ¦ d $!§Sp&0§q¢6©$0b$!Q@58Qy& S ¡ ¢$t § … ) 2" ¦ §!&85( ¥ W p@$¥ T ‚ ƒ x j ¡§¢8Qb$¢–§YU$8$¢X¢ D k 8 T $• ‡is h s¢g$`89!S‡A ¥ ‡¡ d a % d ¦ ¥   j)  ¨ a u ) ) % u  ' 2 % W W %¦) W ('%¦ ¦ ¨ u ¦) §¢X7§9$eX¦ T S R &¡ S¡&!§!X$!5QS§7§$S@8$!§¤§t 2 % ¦ ¦ % ) ¦ ' % ¦ ¦ W ¦ “ " Š 2 "  ¦ ¥ £ ¡ • ’ ƒ `w …  ¡ sD § !SpQY¦ T ‡§`)  3  ¥ H w • § `Q4l € œm D H l ƒ ¥ ¦ {€B{ D ¥ –d6 € { ‚ ¢ƒ x ¢ D k i T $• ¥ j Œ 4‚ x ‡¡ is h §8§u5q¢gQS§¢8˜@g¤§zS § $§8$6y$9§u!SSU¦ ' ) u ( 3 ¦ W % d "  W %d ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ 2 Š ' 2 … ¡a rY ˆD ƒ r4$S$&8©Q@!Vb Ÿ § d € … ‰ ' ¦ " ¦ 2 " ) ¥ … )&!¤8Q¢©§65q@$b§85!$8i§f §!$p`• ¦ A ' ) u 2 % ¦ ¥ ( 3 ) ¥ ' (" ¨ " u ¡ ) r 2 % Ÿ % D¤ si { yS ¤d € $‡† …ƒ ƒ… • ¦" '  ) 2 ¦ 3 u ) W % ƒ¦ ¥ ) ¦ a ¥ W !§S6Sv§§Q$pSy§–§&bbp!§¥ T D H !SpQq¦ R a  3 T Ÿ F Dœ |b{ i qR §5¤|¡ ¥ T ) u ¥ £ D ) W ¥ W d ¦ ¥ 2¦) u ¦ A ¥ ¢4‡§0Xq‹§&§f¢§‹¦ T &$¥ T ¦%¦ • ‚F • –‚ H x • •– x H ) XW D ) ¢W ) XW Dœ 0b{ ‚ © x ¥ ' ¦" d a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥ % d ¦ % u ' Š 2" u $!¡h§8$$§i©$¤¢g”$¢§0!$¢ T ¦ T w UV§1 !¤§¢8i¢i¨ ) … ) u ) )  )  T ©&$C¦ T Xiy!$f!©Xz§ Q`$¤o&‡ a ¦ ) ¦ ¥  ¦ ¦ 3 ¥ ' ¦ ¥ ¦ W ¦ % ¦ 2 ¦ ¥ £ ¡ ) tD 2¦¦ ¨) ¥ &&‹8 T H ¦" '  )  ¦ 8¢$Sb‡u@`8 &$¥ T &‡@7pbba r T gf !9`8qSu$§S§) %¦ " ) ¦ a ¦d   a ) d  ¥ ) ¨ ‚ ƒ ¢‰ x F r§85Sp…§S S@¢šgˆ&$V¢&ba ' “ 2 " W % ¦ A a %d 2 ¦ % u ) ¦ D " % ‡ &¡ §¥ gd a% a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥ ' ) ¦" ¦ %  ) 2  ¨ ) ¦ % % W ) ¥ ( ' " $!$Qi§c$8t8&Y„$iVte!$ R ¢!S§—$!$Q§&¤$” a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥  ‚ w x '  % u ¦ $8§$Xq ¡ $S‡$–yX7§¡SU 87§b a §S S&!V&A ¦ % u A % u W d % ¦  ¦ W ¦ ¥ d d ¦" ¦ ¥  2 " W % ¦ ) ¦ 2" ) ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥ d ¦ ¨ " ) ¦ ¥  ¥ % ¦ ¥ % u "  ¡ % ¥ ) ¦ 2" !”Q@8©$™S4”$gci!V©$xS§&$SqQ$3 R S¢¢¢$¤!”Q@8) ‚x ¦¥ $©d ¢Si‹$©‹i!V) $4‡§6¢$!" $4!¢8Qb$¢ˆ$¤£ W a   3 ¦ ¥ d ¦ ¨ " ¦ ¥  ¥ % ¦ '   )  ¨ a u ) ) ¦ ¥ ’ 9‰ ‚ € ¢w x ¡ ŸD ˆC§ !S$Y¦ T 5“  3 ' D l ¥ Gri T ‡§`) ¥ w • § u$0l € œm D Hl ƒ ¥ ¦ ¥ d6–€ { {€B{ D ‚ ƒ ¢ Dk x j ‚x ¥ 8 T $• is h V§U¦ ¢R Xpg$S§¢8˜@gq§zS0§ Q§i$¢S6U§9§§Y™£ 3 ‡¡ ¦ ) u T ¦ W % d "  W %d ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ 2 Š ƒ ‚ $„X¢w x … ƒx ‚ ¡' $!" a sD S‡ Ÿ g&$@ R ¦% d ¦% ¦ ¥ ) … $ƒ ¥ ' ¦" d W % % " u W % W S§!vS©pS”S@$Xp800§8¢&Vt§% R Q!!9$¤c§!$pwS‡ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ ¦ 2" ) ¦ ¥ £ ¡ )  2 % Ÿ % ¡  § ¡   ¡ ¡  § ¥¦  § ¡ D ¡ r  ‡Ÿ ¢D • # F œ ž ‚ ¡D )W D ¢ˆu ) XW • ¡ x – D 0œ § 2 Š T a ¦" 3 % ¨ a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥  )  " ¦ §§”¦ QR &8$¢§h$!$Qi©$C!x!‡@% w… W % ¦ a  ' % ¦ ¥ ¦ (" 2" u @Xb§!9$u¡ !S§ˆ@$ T ¦ T ‹!˜¢$ h &‡ a ) (" W ¡) t ’D 2¦¦¨ &&) ‚ x '  §8$!S' !$4&¡ 8¢”1t¦ T !9$4U¢$! T ) $!$Q§&9$”‡ ¥ ' ¦ ¥ % ¦  ¨ ) " ¦ ¥  ) ' a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥  ¥ ‚ ƒ… ) 2 ¦ ) ¦" ¦ % 2 C&&!C§S a Ÿ D œ ¥ ' ¦ ¥ ¦ 2" ) ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥  ' ¦ 3 ˆ4U!$yS7Q!!7$¡SrY$qSw$!i6 x w ' 2  ¨ ) ¦ % % $!Q§¢&XW ¦" '   2 % !$wSu` T 86t8!$$¨ )  ¥ d ¦" 2 ¦"" u ¥' ¦ $!" ‰o!‡§ a |D d a u" u 2 ¦ ¨ ¦ ¥ d  ¥ ) ( ' " " ud ¦ ) h$!$Qi©$¡SyS§¤@6¢8§S™$gX§u ¡ 2 u % ' ¦ ¥ ¦ “ "  #§$¢¢7$c¢8!" R S¢¡ j ‚x % ¥ ) ¦ 2" ) ¦ ¥ d $c@uQ@8b$e Si`§eS`¢8b$”‡§y@‹¢8Qb$V9$¤£ a   3 ¦ ¥ d ¦ ¨ " ) ¦ ¥  ¥ )  ¨ a u ) ) ¦ ¥ ¥ ¦ ¡ ¡ w t P § €H P 5I w € ‚ P 1x • ml 0ˆD ¡ 2 ¦ ) ) ¦ % ¨ a W ("" u #&t§9¢XC8!$gd ‚ ’ ƒ `€ … x I ) ! a  ED  )  W ' % ¨ ) ¥ ¢V§9§8$ri T §8$7$”$¥ QR ¢!i¨ ' % ¨ ) ¦ ¥ ¦ % ¦ T  j ‚ P 1x • ) 19a VSixS§x‡ a 3 ¥ m 4lu§S§t`¢&$iS@SiQS§¢8‡pi5p'  " u s ¦ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ‚x ¥ i T $u‘§¦ ¦ T”R ¨ 2 % V§¨‘! !Q2 ¦ T ¢ˆ4l D ˆ$8Q$bfgd 2 ) ~mj B '  u ¨ a W % "&8"f§¦gˆ9a…¦$ §8) ¦ A ¦ ¦ W % ¦d ¦% ¦ ) ¥ ' ¡  ¨ ) &!iw1ba V…$6S–§¦ a  3 ¦ ¥ ( '%¦ a ¦ ) ) ¦ ¥  '  % ¨ ¦ ¥ ¥ ‚i 1Q(y$Y”$8$)y$b¢ ƒ T X¢Xe&¢x S6vj 8v¢&bbq$eSu§4‚ x W  W ) ¦ “ a   ¦ a a ¦ ¥  ( ' % ¦ Œ¦ W ¦ ) !X$!5“w8 '$!‡@% T $ R  " ¦ D ¥ ‡¡ ¦ ¡" u ' 3 k 8 T $• xs h ¢!8Q–!SSˆ¦ ƒ ƒ … 5† ‡ &ED qg‡ bŸ l % d ) a D ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T ¥ • m n w § D ¡ § ¥ ¦ ¡' §5“ l § ¡ ¢D ¥ ¦ { ¥ –€ D ƒ B j ‚ x  ) 2 ¦" ‡ ¡ h ' % ¨ §&!”$• $is $R $8$) &Q @% §grY§ 2¦ "¦ ¦ ¥ d ¨ ¦ ¥ ƒ Œ 4‚ x ¦) ~ m l ‡”Vr50sD f$!Q$b¢Xc¢gg&&87§g9$r§S B '  u ¨ a W % d " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ 2 D k 8 ¥ ‚ V‚ x x Y‚ x P ¡ 3 V§r8 R ¢8t§9¢Xb$!$7$ R 4&@$©i#8! T Q$3 % ¨  ) ) ¦ % ¨ a W ' % ¨ ) ¦ ¥ ( 3 2 ¦ W " ¨ ¦ % ¦ 3 "" u % S¨ †… ‚‰ ¢w j x ¥ ¦ ¥ `@`8 8 ! a • ŽD 0$¥ T n ¦%¦ ‡¡ n { ) x  ¥ T &‡‚ @XQVw¢$Spx W 2¦ W )) ¦ ' ¥ ‚ ™is h z§ D ('%¦ ¦ " a%¦ ¥ ¦ ¥ 2 $&QS6$q$u§ R pS T $9&˜&!Qb§S V§v! &$¢8¢&be 2% ¨ u 2 ¦ W ¦ % 2 2   )  W ) 2 ¦   ¦ a ) ’ƒ 0¢ƒ 2   W %d W ¦ “ ) a ¦" 3 % ¨ ¦ ¥ 2 ¦   ¦ S !˜@gu@$!Y@š&8$¢§9§ 8…&§!ba Ÿ Ÿ D § $§8$6a ¦ 2 u  ' d ¦ W % d  W %d ¦ ¥ £ ¡ a ¦" 3 % ¨ ) ¥  %  W d C¢g!˜@gr$¤‘r!$$6@$d86¢˜¢q…–t&Q!§¢Xˆi3 6$6@Œ 2 ¦ % ¦ 2 )  W ¦  )  W %d W  ) ¥ ) ¦ W 2 a ¦" 3 % ¨ ¦ ¥ d ¦ " ) " ¦ ¥  ¥ ¦ A % ¦ ) 3 ¢8˜@g”@SVU‡§¤&‡&!Q8h!$$©$¡©$!8yV@©$U‡§U¢&V§¢7¦ ¡Ÿ St ¡  ' ¦ % › ¦ ¥ ¥ ' u % ¥ ) ) ¨ 2 % ¥ )  ) % u W W ) ¥  ¥ 2 „¢8¢q‡Y$0¢$$¢§C!$q84¢¤$Q¤@$qS§4§ “ Œ “ H F ƒD ”‡§r!V§!XX`$c‡©!S9¦ “ §E… S§y$§S6&Qu| n n ¥  ) u" W  W ¦ ¥  €… ¦ A % % ¥ ) 2 a¦ 2 w ¡• D  ¦ a ¦ % u s ¦ % ¦ ¥  ¥  &9&!$&0§uS§‹V) R hf& |yˆ!76f T u1p§w§¤£ •D© € ¦ A ' ) a % ¦  )% Š ¦ ¥ w © … • & € osD n ‚ w x  t§!q! 2 ¦ % ¦ ) ) D ¥ ¦ ‹r$¥ T &i!$b8fp!§¥ T ) ¦ Š" ¨ a ) ¥ W ‚ ‚ • x x n € m 4l © & w$4l D œm ‰j †‚ ‚ • x x ¥ ) 2 ¦ $¢&!" • $is $R  T @$4 ¡ € ‡¡ h ( ) ¥ n m l© & 42D ¥ { ‚ ƒ x ¥ ¦¦) ‡§`&V6¦ #R §$”§¨ ¦ $40§8&¡ !Sp$&¦ ¦ ¥  ' " % ¦ ¡ n | ) ¨ )) ¥ T ¥' u% ¥ )) ) " ¥ ' % u 2 ) ¦ ' ‚ ¦ % x " ¦ A ¦" ¦ ¥ ¥ ' u % ¥ % 1¢!©‡C$!$$©&578wtv&86§…$¢$YSqd T §©grv¢`w$ ¥ % d n " 3 a () ¦ ¥ ¥ ¦ ) u ' V§!S¢‹¦ T §¥ T }€ 4l © & D ¥ 4@ $&yS6$ySf$ ¦%¦ n m { ) ('%¦ ¦ " a%¦ ¥ " ¦ ¥ † ¦¥ &$ R ¢$$q§r§¢XtVY8w$!$QUp$Q”8vd z4l © & D © § § ¥ ' u % ¥ ) ) ¨ 2  W ¦ ) ) ' % u 2 ) % u W W  ¡m 2 n ¥ ¦%¦ §¥ T n © § D ¦ ¥ 6@ &‡p$&' $&xb§4$ $ R $¢$7¨ { ) 2¦ %¦ ¦ ('%¦ ¦ " a%¦ ¥ ¦ ¥ ¦ ¥ ¥' u % ¥ )) † ‚ x ) % Š ) ' % u 2 ) % u W W  1p§Ypif$!$Q©p$X&5`i¤d „¢rV) § R 8¢S… T ¢8r$8¢' ¢$$ ¡ 2 ' 2 % ¥ ' % '  ¥' u% ¥ ‚ x ‚ ) ) ¨ 2 % ¥ ) % 2% d ¦" '  ¥ ' u % ¥ ) ) ¨ 2  W ¦ ) ) % 2% ¥ ' % ' j ¢§x 9!$e8e pS T X!Y$8¢' ¢$$¡`XtVo8e T ¢8©$! ' $¢§¤§”1p§y8w$!$$Up$X&5c@$U$X$¥ T !f¢81t$`$UQ§3 ¥ ' u % ¥ ) ) ¨ ) % Š ) ' % u 2 ) % u W W ) ¥ % ¦ ¥ ¦ )  ) ¦ u s ¦ ¥  u  % ¨ › ¦ ¥  ¦ % ¦ ¦ a ) ¨  )  ¦ a % ¦ ¨  ¦ a W ("  W ("  % R S§™‡o$Y!e&$¥ T b¢V7¢V¡$6&¤”eb”!$¢”–i R !$!SpV&¦ ¤ ¡ ¥ ¤ ¡ ¥¤ £ ¡ ¡ ¢ ¡ ¤ ¤ ¤ ¡ … ’ ‘ƒ  …  … “ … §‰ ‚ ƒ x‚ƒ …ƒ ƒ Xƒ $„x ‡ t sD ¡ H ) e‡ “ a ' • Ÿ t & w D m l& b4#1D &D 1C§ ) ¦ W % d "  W %d W ¦ “ ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ @c¢g#S§¢8˜@gc@$85©$™YQ§8$¢S6©$¤£ w w ‚ “ Sw … X‚ ƒ x ƒ ¢ƒ x DH) a 5“ ' • DH § l D ‚x 3 ) @yi602t8!"$¨$§uVw(¢%&$YW@¦$85©¦$ R §$¢¢6¢XqY$bc!‡@% ¦ ¨ ) ' ¦ ¦  “ ¥ 2 u % ' ( %  W d ¦ ¥  ¦ A " ¦ “ ƒSw … ƒ © ‚ x )a ‹ agd¤&¦tW§8¦ly)6aedS©‡p%XW`§–SftiV9$7X§! % ) ) ¦% ) ¦ ¦ ¥ d 2¦¦ ¨) ¦ ¥ ¦W € ¡ sD ¡ §¢ y$@!54p@$¥ T n ) 2" ¦ ( ¥ W ¡ ¡ n ‚ƒ ¢ƒ Ÿ Ÿ x ‚ …ƒ w $„x ƒ `€ …  ¡ €H ¡ ¡ ¢ n z§ € £ ¤H n I w ¡ € t ¡ ra ‚† S¥… D w ‚ D w §qX‚ §q¢ƒ x … ƒx … ‰x ‚ ƒ ‡ ‡ & • € n€ £ ¤ n x m 4l j I H )¦ aW¦ 3 ‡¡ h )u¥ £ £ &b&i™§• is R ¤¡¡ ¤H n F @U¢&$¤$!$Vx$c§y&¡ @y§¦ ) ( ' % ¦ ¦ ' % ¨ ) ¦ ¥ 2  % ¦ ) ( ' % ¦ †‚ "§!S8p`$ R &$ R ¢8i¢ig§§US§‹ ¡ € ¤ n 4y&b¢X&i3   A % ' ¦ ¥ ¦¥  ) ¨ " Š ¥ n £ x m l )¦ aW¦ ~ m l D B " ' % ¦ ¥  4Žhx§8¢80$C) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "    A % ' '  u ¨ a R ¢&$xS@j Si–S§¢8‡85¢f$!Q$b¢XW† % d " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ )  ¨ ) ¦ " Š ¥ ¦ ) u g¤¢!4§gr$`w8¢b1t% S§§6S§4§r¦ xR S§b@$– T % ¨ ) ¥ I … w §ƒ … a D m 4l £ ¤ D £ ¤ ¡ ¢D n I n Dm 90l ( 3 ¦ A £ n  u a C¢8¢' ¤ q$¢bS 2 ¦ ) ) ¦ % ¨ a ' % ¨ ) ¦ ¥ ¥ T ' % ¨ ) ¦ ¥ d   ) –tV&$bW $8$‹$di R §8$ˆ$”Sd¢8i¢i¨ $!$8!!$&¦ a u % 3" u s Œ‚ ¦ ¥ )¦% " $4‡4V&U§§Š 6t9¢X0¢S&8&ˆ$fb$¢…¦  ) ¦ a W %  A ¦" ¦ ¦ ¥ ¦ a u ) ) ¡ &$ d&!" a¦ ¥ 2¦ ‡§§S§Y$0qS$qQ§3 §¢8i¢i0¢0iQ2 R &XpgU!S§¢XW ¥ ) ¥ ¨ ¦ ¥   u )  ) ¨  2 ¦ ¨ ¦ ) ¦ W % d ¦ A A % ¦ )  x a %d 2 ( ¦ ¥ ) ' a ) a % ¦ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ ) ¦ % ¦ gcQ7$™Y$8b¢XW R bY$&5S@Si§g&§¥ T t8&p 2 ¦" ¦ A % ¦ W  ) 2 "  ¦ ¥ d “ W % ) ¨ ¦ ¦ “ ¥ ¦  ¦ ¥ ) ¥ X§V!QSpS0$¤ˆpp7§&9‡§6$4$7!9i 8 T tS!5 2¦ W )) ‚j x j ‚x a%¦ ('%¦ ¦ ¦ ¥ 2  $&f$–§ R !˜@gb! ‡ ¢g0¢8‡‡&VXW ¢$f$¤£ 2  W %d ) ¦ W % d ¦ A A % ¦ )   ¦ ¥ … a u‡ ‚ … Qw D n €”4l m P 5I x §w D H ¡D n n z§ € ¡ nm l Q0D H w P 5I ¡ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' '  u ¨ a W % d " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ¢&$gS@Si§!S8pb$!$$bXy¢gz¢!”§g©§ j Œ} Œ‚ P )©¢!iY19a VSi9$`Vu T $`¦  ¨ ) a 3 ¦ ¥ ¦) ¡ n ¦x a u ) ) `b$b¦ ¡ $!$) ' % ¨ ¦ ¥ d   ) ¨ 2 ¦ " ¦ % ¦ ¥ ¦ A 3 $YS¢8i¢i&Q @‹$r‡iS ‹§Sp1@Q2 n ¦ W ) 2 u 3 ¦ % d   §$¢&©S4¢!i¨ j Œ 4‚ x ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ d  ¥    ¨ ) 1t$!$y$zSoS§©v8¢x19a VSiy$v‡9$&y$qS!&y¦ a 3 ¦ ¥ ( '%¦ ¦ ¦ ¥ ¦ "¦% W ƒ… ‰ $ƒ a D ¡&%Y¦A!8V©§4””¦ T &$¥ T  ) ¨ ¦ ¥  ¦ “ ¦ A ¥ ¦%¦ I P D w I €H ¥ £ ) 2" ¦ ( " u a % §!&859!§ugd ’ƒ… • W % 2 u s ¦ ¥ @S$§r$ R • }§ D m 0l D   A ¦ % 3 3 ¦ ¥ ' ¢8‡@&§$Sf$ˆ$!) ‚x  ƒ 0‰ …  H % V§¨ 8…§$¢gˆtiV6$C$8§u 2 u d 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ ' ) Ÿ —D H l £D &$¥ T F ¦%¦ ¥ § ‚P “ • ¡ n 5n B D e $!iC!˜t$$¢XW ' ¦ 3  W ¦  x ¦¥ $ e 4¢8©$”$XQbt$V@ T $ T $0¢9§8QiQwpS T T Q2 d  ' ) ¦ ¥ ¦ Š ¦ 2  ) ¦ ¥ ) ¦ ¥  ' 2 ¦ ¨ ¦ 2 2 % ¦A W W % 2% ¢§¢XU¢4pS T $Y&§c§8q@r§Sf!!¢7$y‡r ¢ypiq¢§¥ ¨ u ¦ A W  W % ¦ ¥ ¦ ) 2  ' % ¦ ¥  ¦ % ¦ A ) ) ‚ x P 5I H F ŽB ¥ W p@$¥ T $¥ T $7S$ © @iSpS§4©!ˆ$Sp6$ R t8!$$ H ¦%¦ ) "3 % ¨ ) ¥ ¨ % ' ¦ ¥ ) ¦" ¨ ¨ D ¥  ¦ ¦ ¦ ¥  "" ‡§u 0$‹ R !8 ¢§VxS§!!¢upi…C p‹$!$ @$¢XW ¡ ¦ ¨ ¥ ) " ' % )  “ W 3 ' % ¨ ) 2" u ¦ W % W" ¦ ¥  ¥ !!!6$”S§   a ) ¦ ) % ¦ A ¦ %  ¦ % !bY8`&&r`¦ T ¢&bbf5Su‡ 5 ¦ a a (  ¥ † ¦ ¥ d $v8 ¥ (" ¦ “" u ) a ¦ ¦ ) ) 2 % ‡§C8&!8$§U6&V©8 R $¢ T §S… „¢81t$”’ &&Q4c@ %¦ ¥ ¡  ) ¦ u s % ¦ ¨ ¦ ¦ 2 ) )tV&Q$4!S§8!Q4¢$! S&4¦ T $u¢`&$$¥ e©T ¦ ) ) ¦ W % ¨ ¦ A ¨ ) ) 2 ¦ %  ' W  % %¦ ¥¦ T R ¡  A ¦" ¦ &S‡!% ‚x ‰ C‚ x )  ) ) ¦ % ¨ ¦ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ' % ¨ ) ¦ ¥ !ˆ!V&$Q f¢&$e!¢&C$!$6$ R 3 V§…!…&$¢8¢&bY) % ¨ 2 ¦   ¦ a 2  £ ¡  1 2 3 .. ... ... .. . .... . .. .... ... ... .. ... . .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... .. . .... . .. .... ... ... . .. ... .... ... ... .. . .... . .. .... ... ... .. .. ... ... ... ... .. . .... . .. .... ... ... .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... . ... ... .. . .... ... ... ... ... ... ... x ¡ ¦ A ) ¨ ) ‚ ¢!8V¤¢C&”fSi3 x¦ “ P ¦ % ¥  &Xb!8!!9a ) % ¦ ¦ a"" 8 ) u)%¦ §&A ‚ ’ x Œ I ) §¢ T ¦ ! " ¡ e 8$¨ ¦ ¦ ¨ " ) d ¦ " ¥ ' % ) i!b $8!f!SpV‹! e ) d ¥ ¨ % ¦ ¥ SE$¢' $dV) R X@¢X@8" § ¦ W % W ¦ ¥ j ( 3 2 ¦ % ¦ ¦ ¦ W % d ¦ “ ' % ¨ ) 5‹&V&Q bXpgb !8" §8$ ¦¥ § ši¢i$¢ §}§&¦  ¦ ) ¨ ¨ 2 " us ) ¥   ¦ ¥ ( !£S5”§¦3 tQ ¦ e 2¦%¦ ’ ‚x ¦ W% d ¦ ¥ R ¢gY$ ©T @C!$q) ¢ T ¦ " 2 % ¥  ( W w w … r … ‚ ƒ …ƒ ¢ƒ ¢ƒ §qx ƒ 9€ Qw … P 5I |D H • ¡ Dk DH j ‡ ' ) ) u ¥ £ ¡  ) ) ¦ % ¨ a W ¦ ¥ ¥ 2¦ R ¢ $¡s h j $8§u R §5¤¡g!V&$b7$ri T &‡ ‚ x j XWQ))¢9(¢'%&¦$¦z"!¢&¨” ¦¢8!" $!§V $etX§QQ$xS§¥ T !9¢ T $¤£ 3 ¦ “ ' % ¨ ) ¦ ¥ ) ¦ W u 2 % ¨ ) “ % ¦¥ ƒ 9€ $w … P P ƒ€ SS† D ¡ ¢D 5I D ¡ e 500  £ F £ … a ƒ ƒ $ƒ ƒ… • ¡  ¦ ¡ D ¦ P " ¦“ ( ¦ W ) §Sp1@Q2 j ¢ T !) ¢5y 3 ‚x ¦ ¥  ) ¦ " ¦ % ¦ W % d a u a $Y¡&S!&q¢gs$`8Q 6y§”V” ¢8!" $!§V !`!V&$by$¤£ a ¦ ¥  ) ¦ “ ' % ¨ ) )  ) ) ¦ % ¨ a W ¦ ¥ … r`w •Ÿ ¢ˆD ‚  £ wx‚ w yXyx t t D w ¡ ¥ D ¦ ¥ –€ { D ¡t §t k ) %  a ¦ ¥ ( 3 2 ¦" ¨ ¨ u ) ¦ 3 ) u a ¥ ( ' % ¦ ¦ "  ¦ ¥ ) u ¥ @qSb©$654t8!$$§V7iy1uy‡b§„SY$ R §5¤£ w … ¥ D n§ D H l `z%D ¦ ¥ { ‚ ‚ “ $w x w x j w 2Š §§”¦ T n l § D un DH t & is h ¢gC&$ R n ¡ a %d ¦ ¥ ¦ 3 ' ¨ ¨" ) ) ¨  ) ¦ % d ¦ 3 " ¦ 3 % ( ¦ A  W ¦ ¥  ¦ A " ¦ % 2 ¦ A a ¦ % w§8$§8!VU§1Yi©g”i&¤¢¢¢Xu§6c¢8‡@C&‡b©‡pXW ¥ ¦ ¥ ¦ W  ) 2 ¦ ¥  ¦ ¡ ' ¨ ¨" ) ) $b§Sp1@Qw$©X„ §$!$$!8© T 868!$¥ T ¦ ¥ { &‡§!V@Qˆ§¦ ¦" 2 ¦ ¨ ) ) 2 ( ' % ¦ ¦ ¥ % d ¦ ) ¦ ¨ a W  2 ¦ ) u ' ¦ 3 ) %  a ¦ ¥ ( 3 2 ¦" ¨ ¨ u ) ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥ $e¢g‡§&b7`&§©$!ie@eSbq$u5`t8!$$§Vu¢&$q§ ‚x dUV§US§c˜qu$w©$$c@y@$¤U¡ 3 Sf8ftQ§9¢X7‡pX`§  % ¨ ¥  W d ¦ ¥  ¦ u 2 ) ) ¥ £ % ¨ 2 ¦ u ¨ a W ¦ % W ¦ ¥ ( 3 2 ¦ ' ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥  ¥ % ¦ ¦ % ' ¦ 3 ) u a 2 5‹t$8¢f¢&$9@X§85b$…ScS&biYV§`ˆ§ R 1Qb§ a¦) () ¦ ¥ ‚x ‚x )¦2 ¢¤&5QU8 k T $¤!q¢9©§65r&!!$$$w$&©$¤£ 2 S W “% ¦ ¥ ) %  a ¦ ¥ ( 3 2 ¦" ¨ ¨ u ) ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥ 2 § ¤ ¨§ £  9w ¡ |D $¢&!4p@$¥ T  ) 2 ¦" ¥ W w ‚ …ƒ ¢ƒ $„x • ‚ …ƒ ¢ƒ §qx I • Yƒ © § DH € D ¥{ ƒ §ƒ … † 4‚ x )u¥ £¡ D n ¦A ¥ `Y©¦ 3 R §5¤vra T ¦ ) W ) ¥ 5R &y@$C  Q€ … ’ bƒ ’ ƒƒ 9¢ƒ D !SpQY¦ $R  3 T ‡ D © 2 ‘Y§ §S ‡ a Ÿ Œ ¡t I D ¥8 ¡)¦ u &&!"$ !7Ut8¢&$r§cpXb‹!7SUtX§V!$u&$¥ T ¦ % ) ¦ ' % ¦ ¦ 2 ) % ¦ ¦ a ¦ % ) ¦ W  ) 2 ¦ % ¦ w w ‚ƒ §ƒqx w… • ‚ƒ $ƒqx … • ‚ ƒ §qx …ƒ I I ©§ DH € D ¥{ H‡ Œ w j ‰ ¦ A¥©¦ ¡ ‡$¡s h 8C T $¢r&S§¨ ‚ x x ¥) ) 2¦ j ‚ ) )@Q26('¦§¦gx)6a%w!6&¦i8XW&$2@0¢8˜@gd '§8Q@!V) ™X&z¨”$¤£ % d ¦ 2 3 % ) ¦ ) W % 2" d W¦ §¦ ¦¥ € • ‘D ‚ $@!54p@$¥ T ) 2" ¦ ( ¥ W ‡ … $ƒ € … $ƒ ‡ ‚ ƒ wx ¢„X‚ … x • © ‚ ƒ … x t D ¥ ¦ ¡) &‡ a ‚ rl ‚l€ ¡   3 T !S$©¦ QR w“ ‚ P • …h‚rl € ‚l€ x ¡  § § ¥ § D‚ ¡‡ §t § )¦ ¥W % ¨ ¨ &$p¢¢$$S P ) ‰ C‚ x 2 § D ¢  W ¦ ) % ¦ ¨ ¨ u ' A a "" ) ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ ) 2" ¦ ( ¥ W „¢8˜&yi$$b$!5‡b„8!V7$gSCtiV7$¤$@!54p@$¥ T ww w H § ¥‚ l € ‚P • x £ §‚‚ D H l€ x ‚x W 02&!"Ža&8"$3¢§©$C!4tSV!Qb$¢7$¤£ ¦ ¦ % ¨ ¦ ¥  2 ¦  ) )  ¨ a u ) ) ¦ ¥ w D U Gl D … …‚ P • § x ‚x )  W ¦ ) % ¦ ¨ ¨ u ' A a "" ) ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥ !C!X&Ui$$9$!‡b„!!V7$¡S6©$¤£ 3 ‚P • xH F q !V§!XX7§ D  ) u" W  W ¦ ¥ ¡ ‚ P ‚ x  2 ¦ ¦ ¥ )  u s ¦ Ct8" R &$ R §¢8‡§t6 T ©¦ ) ¦ ¥ £ " u s¦ ) u a W $˜@$¨ ¦ % u W x &§¤y¡ S§&c1§`© € ‰ ¦ ¦ )  ( ) ¦ ("" W ¦ ¨ ) ¦ ) ) !©wwV¢&w!8!&iVtq@q R !" ¡ D ) € (" % ¦" W ¦ ¥ x !&!Xf$ R ¢8˜&)  W ¦ ‚ x ‚ ) ) ¦"   &!$!ba ¦ T !7$¡SfS$&8u$¤@ % " ¦ ¥ d ¥ ' ¦" ¦ ¥ ) 2 § ¢8˜&U&$§6$85‡ba  W ¦ ) % ¦ ¨ ¨ u ' A x † "" ) ¦ ¥ d  ¥ 8!Vf$USw‡ $$bXW 4Sr¦ T S§!C§9@0 d i3 &&$c8 ¦ u ¨ a ¦% ¥ ' ¦" ¦ ¥ ) ¡¦ 2¦¦ d ) "  ¦ 2 ¦ ¥ u “ % W ¡ (" % ¦" W ( % ¦ A ¨ ¥ )  " ¦ % W % ¦ a ¦ R @!SQc§V‚ Q`¢ ‚ T x ”¦ T Qu ¢8St89¢68§V§¢8‡@q@Xb&' ‚ x ‚x x ) ¥ !§ T $) W S 3 t$˜@$©!8!&iVt¦ $¢8¡ $`!g$8 T pQ¤$¤£ ¥ 2 ) ¦ % u W ¨ ("" W ¦ ¨ ) ¦ % u ' ¦ ¥  ) ' %2 ¦¥ § § § § §§ § ¡ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ " ud '  ¦ a §„!¢&#$g$!$St9bU80¢8  ' ) ) ‚ W $$‹¦ 2 ) ) ¦ W % ¨ ) ¥ ¦  a 2 ) W ¦ § ¦ ¦ A ¨ ) ) 2 ("  % T § R tXQ$6@$CS§!9¢Qwp˜&z¨C!S§!V!$ 8§8¦ ƒ bS€ ƒ ¡ ¦" 3 ¨ ¦ W W ¦ % ¢8§S$X&©S Ÿ k ƒ w€ ‚ w ƒ $q¢¢ƒ x H … ƒx ‚ ƒ ƒ F 0 T ‡6!Q $§S ¦¢$Sp7$f!y&‡6a  ' % ¦ ¥  ) ¦ d “% ¦ a % ¨ ¨ ‚ !V) h w¡ ’£ ƒ ƒ 7¢ ƒ x j‡  ) 2 ¦" ) ¥ £ `e$¢&!o@$¤v¡ ba 453 a ( ‡ &S $!S!$U8U§#S7&S ¦ % '  " ¨ ¦ %  ¦ ¦ ¥ d ¦ % ‰ C‚ ¦ ¥ d" $ci§¥ 8§$¢9@4¢$f$b&Q§$ˆ&Sf$ R ‡681trQ§XW 6) (" ¥ ' u % ) ¦ A % u W ¦ ¥ % ¦ 2 u ¦ % ¦ ¥ ¦ a ) ¦ ¦ 2 u % ¤ ¤ d ¡ † t x x ¦ ¥ Œƒ ¡ 6‰ … •od7S%`$c‡f2t¦XW§Q2t%4'$!¦i3U@4(¢&¦$#§!S85¢`$ R §5¤£ ¦ ¦¥ u¦ ) '% ¦ "  A % ' ¦ ¥ ) u ¥ n n … 5„ ƒ 9‰ … • “ ‚ € …‰ ¢‰„xX‚ §qx‚ x7• • ) • D ‡ ‡ t DS¤ #m4l ¤ D ml 0ˆD ~ n B 5n ¥ § ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ d ¦ ' ¥ W d ¦ % ¦ ¥ !6¢&$gS@Si§!S8p©§¡S”$§p–c‡p©$¤£ ‚x ¡ ƒ ‡† ¡ a ¦ ) ( ) ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a "  ¦ ¥ rVQV7§gw§zS&!$§p&b„Y$ W u ¦ W 3 ¦ ¥  “ % ¤§ ) ¦ 2 ¦ W % d ) ¥ £ ¡ 2 % 2 '  % j '§8§Q2&% R ˜&¦1 7$Cw T ' ¥ # ¥ ' £ &5Q7Xpgq!$¤v„ T T Q6$!S&¦ " WW &¦X¢sagg8y$!¢$¨ R &XQ$q$!&¦ !o§y§8$Q™X&1¢x§Y7&Q ¦ %d '  ¦ A ¦ % ) ) ¦ W % ¨ ' % " ¦ ¥ ' % u 2 W ¦ 3 ¦ ¥  2 ¦ % ¦ ‚ xT ¦ 3 ¦A &¦ic¢§¥¤1§u`a §S”§`”$Q2 R §' ¦ Xpgi§&5 w T $CS R &¦ T !" ) 2 ¥ ¦ ¥ ¦ u ¡ ¡ ¦ W % d " % ¦ ¦ 2% ¨u 2¦% … w ( " ) ) ¦ ¦ W 8" T !7!`˜W&1‚ 3w$¥b¦X§!) R ‡§©@u6ŽD ¤ f 6{ 5¥ T &w$¤£ 6{ ¥ ) B { B¤(  )x ¦ % ¦ ¥ B " u s¦ ) y§&4! !V&%$Q ¦0)§u!5$¨ $i T $8S9¢X53 …¦ T p!§¥ T ))¦ ¨ A ¦ % ¦ ¥ ¥ ' % ¨ a W ( ¦¦) ¥ W I I • P ml ml B D¥ £ 4ˆD 4dD f 6{ m 0l   © HmH l ) !ha¦1)Q()7¦$¥™dSw(¢'%&¦$#!¢&iS§¢8‡pi5p©$4!¤¢!©$Y!8§¥ T ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥  ) ) " ¦ ¥ ¦" w w Iw I I P 5I £ DH DB q 6{ m H ¥ 4l HmH l D ) ' % ¨ ) ¦ ¥ % d ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦  ' ¦ ¥ ) u ¥ @`$!$V7§q¢gb$&„S@Si”!1¢!&C!0!S©$q§5¤£ … I“ ƒ • 5I P P ml 0D ¡ ¢D Dm b0l a u % 3" u s $!$!!8$t¦ ‰ P ¦ 3  W ¦ 3 ¦ ¥ % !fi…9X&1¢r$b¢$ ¡ 3 $!§V‹$U p1YSb$bS‹§bXg ¡ t ¦ ' % ¨ ) ¦ ¥ d ¥ W ¦ % ) d  u a ¦ ¥  ¦  … Qw ¡ ¡ ts¤‡ ED ¢ © ¦ T §S7$9 • £ % ) ¦ ¥ ‚x ƒ §ƒ … 2¦ ¢&!" % ¨ d ) 2 ¥¦ a ¦ ¥ ¦ ¥ £ ¡ a SvS”$Q$b`$‹&$¤”r6‡ D n  ) 2  ¨ ) ¦ % % W ) ¥ C4q$§i&¢XY!§ • w… ƒ §ƒ ’ ƒƒ 9ƒ P P I ) wn n Qu ra ¡ D  3 !SpQY¦ T ‡ a Ÿ D ¥ T ) u ¥ i $R §5¤£  ˆD £ ¥  ¨ ©e ¤ … ƒ P QI ‡ ˆD ¡ ¢D £ © %¤ §D ¤  ) ¨ a u % 3" u s ¦ ¦ ¥ % d ) ¦ A" ) (" ¨ a !8Vh$!$!!8$t©$¤¢got!4!$b8) ƒ ¥ W % ¨ ¨ 2  W ¦ ) ¦ ¥ ) u ¥ £ ¡ ) ¦ W % d d a u % 3" u s p§$S©§¢XtV$ R §5¤gtXpgQ}§8$!8!$&¦ ¢D ¡ D &$¥ T @ ¦%¦ ) ¥p@$¥ T W a u a §u!5 6o@ a) ¦%¦ &$¥ T $u!Q 6o@ ‡yS$U¦ ¢R p$§S a u a a) ¥ ¦ T ¥W % ¨ ¨ ‚ x †‚ • Ix H ¡ % ) ¦¥ % ¦ ) ¦ ) ¨ ¥ % ¦ ¨ 2 !&¡§§i7§ XtVq$u ¡ H §  n © F D ¢ © &¦ T §¤§ 2 W¦) ¦ ¥ © ‚ x  3  !SpQr ‡@$X@S&4$!$$¢4qS”t8i!8§S§vS@Xtw$ˆi T ¢ %  " u W" W ' ¥ ¨ % ' d ) ¦ " 3 ¨ W " W ¦ ¨ ) ¦ ¥ ¥ % ƒ † £  2  ¢8i$§W D ¢ $r$¢$w T !§X7¦ $R p¢¢$$c1p§U!§r ¦ ¥ ¥' u % ¥ “% 2" u W T ¥ W % ¨ ¨ ) % Š ) ¥ ¡ w § ¦ … n© ‡§ • n ‚ ¢ n d   W ud §–Sr!X§$g9q ) w • n© § • I D H n n Ix € Hn I • D ƒ §ƒ … % d ' A" ) 2 ¢gu$!58¢Vr§ R a ‚• xI n Hn  j v ¦ ¨ ¦ 2 ¦ ¥ ¦ a ¦  ) ( i$`$7$!bS$ wy@0 T § ¦ w D  n ¦%¦ ”¢©&$¥ T D ¥{ € ¢ n ¦" 3 % A ¦ ¥  ( ' % ¦ ¦ d ¦ W ¦ Y8$!S‡©$0¢w§™©X§&Q2 Œ 4‚ x ¡)( Q T T U@$Cp§$S‹`¦ ) ¥ ¥ W % ¨ ¨ W W ) m ¢ !Vx4l £ F ™e ¡ § ‚‰w S1j x ¥ © %D ¦ ¥ { ‡† ‘ § ƒ w† … ‰  ¡ ƒ 6i5† h  $¡ ¥… s  ¦ ) u‘  )  " u ) ¦ % ) ¥  ( V§f©@7i§Vtu!$rf T S§8S ¡ H ¦  % ¦ " D Ÿ • ƒ  w Qw … ‚ x Ÿ ) @ !X!gY@$85©$w5C&‡p$&' $&„S6$4!  W %d W ¦ “ ¦ ¥ ( 3 2 ¦ % ¦ ¦ ('%¦ ¦ " a%¦ ¥ ¦ ) ¦ % W ¦ ¥ ¦ A 3 t§!x$ R ‡iS` T $V`§g&`$5o!&$ob”$!V§u R §5¤£ ¥ ) ¦ % ¥ ) % ¦ 3 a u ¦ ) W % ¨ ¦ % a ' ) ) u ¥ … ¦ ¥ ¥ –db{ D F k {€B j  ) 2 ¦" ‡ ¡ h 2 ¦ ' ¥ W $¢&!c§• $s $R &¢$Sp§$u ‚ x © ) “ u% ¦ ¥ d !…$$6§S $&6!X$!56$ R g&$ R § &&0$bX§! ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ ¦ % d ¦ % ¦ ¥ 2 2¦¦ ¨) ¦ ¥ ¦W rƒ … ‘ f#¢ƒ `€ …  ‚ ƒ… x “ … $‰ ‚ ƒ€ „x sD • q8) a t ¡ H ) e‡ 5“ a ' D ) m l D B ` !V„ 0ˆE6{ ‚rƒ § ) @0“$§u%Y¦$¥™dSw¢&$#!¢&iS§¢8‡pi5p©$4!”V¢&X§!©$¤£ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥  ¦ ) ¦ % W ¦ ¥ … ‹ ‘ ƒ `w $w … D rƒ ‚ ƒ … ƒx Sw $„• r ƒ • q!V) •) $XW r ƒ x „‚ r ƒ x ‚ ƒ … X‚ “ x … ‰x §q‚ ƒ€ Syx D • y8) •) $¢W a t H ) e‡ a ' 5“ • •) Q¢W ‚ƒ …ƒ ¢w §qx € ‚ 8) © )W © € ¢X–& U & !V) x X‚ ) ¢XW X„§ 4l x )W m  §F D )W u ¢„ e D F ‚x 3 k § ¦ % d ¦ % ¦ ¥ ) ¦ " ¨ 2 ¦ " W ¦ ¥ ¨ u ¦ W  ) 2 ¢gX$¤!Y$!§4t$!8§8©§C$Y §Sp1@Qb j F ¥¢'$u%$¥4t$V$q@w$$Y$ EXpgd V$©$05”§Qw T $¤£ 2 ¦ ¥ ) u ¨ ) “ u % ¦ ¥ ) ™e ¦ W % ¥) u ¨ ¦ ¥ ( 3 ¦  2 “ % ¦¥ • ) © 8–& ) ¢XW … F ‚ x De )W © ¢X¡& c 8) 4l € m j F  3 2 !SpQ4§ e Xpgd §$©$¤g”!©¦ §R & ©§ $!) ¦ W % ¥ ) u ¨ ¦ ¥ % d ¦ A" ) T © D © ' ‚x ) R 18XQ8&uV§`‡0§8!X§!w$ $f$!5‡b7@…$§6$¤£ ( W " ¦ A  )  W ¦ " W ¦ ¥ ¨ u ' A a ) “ u % ¦ ¥ ƒ D  ¤ )W m ¢X0l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¥ ¡ ¤¡ ¡ ¡ ™    ¡ … rƒ ¤ ¡ D D l ¢X¤0l • 8) F e • )W m  ) m !4l • © § • ¢W F e ) ¢ )  u s ¦ &§!S§&b T ’ ¦¡ ¡ ¡ ¦ 2 A % Q!5‡$¨ T !§¢X&w) T ¦ " 2 W¦) P ¡ d )  W" ¨ ¨ SC§!S@8§$S‘~ § 2 ¦¥ §¤£ ¡ j w S† ¡ „ T $q!4$$Y$¤gd Sp!$0QQ3 &gY§¤¡ ¥ ) ) “ u % ¦ ¥ % a % ' 2 ( 2 ¦ ¦ %d ¦ ¥ £ Œ¤ ”¥ƒ  … ¡ ‡ ‘E §!&85rp!§¥ T ‡D ) 2" ¦ ( ¥ W ƒ… ) D ‘ƒ ‘ w ‚ “ x D Q4l E ‚ ƒ x ƒ “ … §‰ ƒƒ ‘“ œm a ¡ H ) v‡ ¥ a 5“ a ' ¤¡ a Ÿ • £ ‚ @x) ¦ T i¤§&$Sp¢V§! % ¨ ) u ¦  ) † )UbSc§e@v&¦ T ix¢Sp¢uV) R Sp1X6tb$V ¢8‡p$&v&¦ T iU§¤¢ ¦ a ) ¦ ¥ ) % ¨ ¦ ' %¦ A  ) W 2¦ a u))  % ¦ ¦ ' % ¨ ¦¥£¡ ‚ Œ ƒ b‰ … x  ¡ • ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' ¦ ¥ d  ¥ ) ¦ a ) ¦ ¥ ) 2 ¦ ¨ ) ) $&vS@&Si¡S§¢8‡85¢w$x7‡§”wbSw$©! &‡§!@Q2 ' ¦ 3 ) ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a ¦ ¥ ¥ W $8&U!4$&„S&!§S§pt9`$rp@$¥ T SuSu$y§5¤¤&¡ !4¦ ¦ % ¦ ¥ ) u ¥ £ ¡ % ¦ ) ( ' % © ‚ x ¦ W ¦ “ ¦ ¥ d ¦ ' ¥ W d ¦ % ¦ ¥  )  W ) ( W " ¦ A ¦ ¥ ¦ W b@$!6§Sb$§pqSbS6$ R ¢V§7@‹1iQ8&6$bX§! 3 ¦ ¤ ¤ ¥ j ¥ ¦ ‰… “w ¡) &‡ a ŸD dhl £  S† w D ) 2 ¦ ¦ ¨ ) ' 2  ¨ ) ¦ % % W ¦ ¥ 2 !EtiVˆ$!Q§¢&X$s§S R Ÿ D § $!&85sp@$¥ T ) 2" ¦ ( ¥ W ƒ ƒ ~m € D € ˆ§ ¡ ¢D € ¨ˆ§ B D §B € 4l ƒ Œ 4‚ x ¦A ¥ T §Y¦ QR D 8 ¥ 3 ‚ “ w “ ¡ m ¥ ) ) ¦" (" 3 % ¦ 2 )  W ) ¥ W zCS§t86!$Sp$!§y@4p@$¥ T H ) a £ ¤ H 2§f¦ T ‡ R X§V§!w§ ¢&$¥ R &ˆ$tQ80!p@$¥ T Š ¦ W  ) % ¡ ¦%¦ ¦ ) W ¦ ¥ 2 ¦ ¦ 2 ) ¥ W "" 8!$¥ ¦ ¥ ¥ $‘8 T ˜¢W‘80QV4!5V) $4‡§ pt$p–! T ¢¢8b‹§ W   ) ( ) % ¦ “ ¦ ¥  ¥ “ W ¦ ¥ W  ¥ ) ¥ ' a ¦ ’ „x … “w ¢S ¦ ¡&‡ aCŸ t D l £ D ) ) ¨ "" ¥ ¦ ¥  2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥ 2 Š ! i!!$6$”‡ tiV6$‹§`¦ T  ‘ ƒ 9w … ‚ “ ƒ … X‚ x xH D ' )u¥ —D !SpQu¦ SH ) a ‡ 5„§t F § $!)  3 T R '“ R ¤£¡ … ƒ l€ D € ˆ§ ¡ ¢D –€ –ˆ§ B D §B € ~m †j ‰ C‚ x ¦A ¥ T ”¦ 5R $s QR !S§¢Xw§6$!58$§¨ ‡ ¡ h  A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ' (" ¨ § ¥ ¦ § § ¡ ¡'“ Y§t …‰“ƒ §‡¢ƒ w… D Y t ) ¦%¦ T $¥ R a ‚‡ r w v@e!5Vy§iS–6q$¤e„!!$y$–§8$pq$–@ ƒ • % ¦ 9 ) ¦ ¥ d ) ) a ¦ ¥ £ ¡ " " ¥ ¦ ¥ d ) u 2 % ¦ ¥ ) x“ D ) ¢W D w¢§ˆ!§¢tVXb1u8!$0§¤S ¢0$`‡§ ~ ¦ A ¥ ("  ¦ u s ¦ )  W ) u a "" ¥ ¦ ¥ d ¨  ¦ ¥  ¥ ƒ Œ † ¦ A % ¦ ) 3 2 " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ ¢&V§¢0S„¢!c§g% D ~ ¦ ¥ ¦ 3   A ¦" ¦ " ' % % ¦ ¥ ¦ “ bY$Yib4!S&8&§!!¢q$”Y¦ ¡ Ÿ ‚ x w $ƒ … ‰ C‚ x ¡ ) ¦ ¥ ) &&§V@$S‡A e ¦ W ¦ ¦ ¨ " ) ¦ ¥ a D 7y ¥ R X§&$¥ i!V7§ R $ w $ƒ … ‚ x ‰ C‚ x ¡a r$  % ¦ A W %  q¢gd !XpVS !S¢§q! e 4¢87$0 ¦ A ' ¦ ) d  ' ) ¦ ¥ 2 ' w $–¡ …ƒ ‚ x ¡a r$  % ¦ A )" u ¨ ¦ % '  ¦ qgd !V@$$&q) 8b$!$St9a !8V¤@ ‚ x ¦ A ) ¨ ) d  ' ) ¦ ¥  ¥ ¦ ¦ ) T % ¨ ) u A ¦ % ¨ ¦ ¥  ) “ % a ¦ % % u ' "" W ¦ e 6!V”$‡§qc¦ R S§e!&§c$6!eQb&x$u$8!!Stq d ¡%¦ ¥ ¥W ¦ 2¦W % ¦% ) a ¦ ¥ ¥ ¦ a &&$0pt60&˜p‡Yq6S7$qS§C&bb j ƒ w j 2 ¦ ¦ % ¨ % ¦  ) ) ¥ £ ¡ 2 ¦ u" ¦ A ' ¦ ) ¦ W % d’ ¦ ¥ ‡¡ ( 3 ¦ A j tX$¢!x!x!§¤¡#t$!S‡A !S¢§o@yXpgc$ž ƒR  ¢is h 5u) R !8 ) ¨ ) ¦ ¨ " ) ¦ ¥ d  ' ) ¦ ¥ £ ¡  ¨ ) ¥  x!U¢8c$zS6!U$¤e&!io@$o‡ ¤ ¦ )¦ ¡ s£ ¤ e `‡6!aV&‚ x ‚ x © (" ¦ 2 u % !$§W 1u0¦ eR ¢§Xf$q4i!C$ˆ &‡@9!4Xpg4X§! ) u a ¦ T ¦ A % u W ¦ ¥ d ¦ ¨ " ) ¦ ¥  2 ¦ " ¦ % ) ¦ W % d ¦ W ž ƒ  $w žƒ   … •  ¡ ¡F £B ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ) ¥ D @6$&Y!X$!5q8 R ¡ F sD ¥4‚ x © Œ ¦ W ¡ l d  ¥  ) u (""  ¦ ) ) ¦ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥ X§! …zSvS§vV§1 !8!te!u$&¤!X$!5q$ R l ¥ 8 2 žƒ  … •  … $ƒ ‰ C‚ x ¡ ¡F D B (" ¥ ' u % ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ E4!$$¢y!6¢&$„!©§ R $9• a D 7y W ¡ % ¦ A ¦ % d (" 3 a u ) ¦ % &&gw8$6$Vt§¨ R p8¢9 T Y&§ )  ¨ ¡  ¦ )¡ ¦ F ¥  ¦ ¦ 3 ¥ % d 2 “ W 3 ¦ W u 3 "" &¦ T Xi…V¢g‹Sˆp¢§bX§$¢e!! T i H ¥ ¢&$¦ i T H  ( '%¦ ¥ ‚x w $ƒ …  ' ¦ % ¦ ¥  ) % ) l d ) u ¥ £ ¡ " ¢8¢U$w!opVVGg8 R §5¤vtS!$¨  ©§wi T $7‡ B ¦ ¥ ¥ a £ H 6S  2 … $ƒ ‚x F a t $0& £ ”p¢!ic§!X&&84 T c¢§¥ H ¥ $!&$&9$!89$¤£  )  ¨ )  W ¦ ) % ¦  ) '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ % ¦ " ¦ ¥ 3 ¡ ¦ a W ¥ W bS&UiCp@$¥ T g4!˜t!Q7$C8wp¢§3 a %d  W ¦ % 2 ¦ ¥  “ W †… ƒ $ƒ F 2 ¦ 2 ¢&$¥4§h$ a ‡9 §§S4$1 !$¢ T 8 ¥ ¢&$r8 T ”S@" 2 u % % u 2" u ( '%¦ ¦ ¥  ¦'% ‚ … §ƒ a% gd ) 2% $ T 4&!8&¢$©¦ T e8 R §5¤¤¡ $6Ÿ  2 ¦"" ¦ ¨ % ¨ ¦ % ld )u¥ £ a D   ¨ u (" uwr$48§ ‚x x 2t$$SpY)@  4X§!V7&!X§§YS§¥ T b¢V©@©@$ §$ c&S@7‡ ¦¥¨ %' B ¦ W ) % ¦" W u ¦ a ) ) ) ¥ ¥ ' u ¥  %¦'% " †… 5ƒ §ƒ ¦ % uW ¥ W ) ¦   ) a¦¦) 2 ¢A§X©¦$˜t¦Vp%89¤S§x6&0§ $ a £ ™c$!S‡`y‡c¢§XW  d ¦ u" A ¦ A% u ‚x F (' ¦ ¦ ¦ ¦ %$&x"!¨C$¥©X&&! )W¦)%¦ '  ¦ ) ¦ % ¨ ¦ % ¦ " "   % ¥ ¦ ¥ ¥ $8&$4§8!o&¡ $4$¤£ € 1j † ‡ !0t&$q@Y&$C&§u$!$¢V¢&¡”!5117§¤§• 2 ¦  ¦ ) ¦ % ¨ ) ¦ % ¦ ¥ 2 ¦ ) u '  ) ¦ % d ¦" ( ) ¦ ¥ £ ¡ ¡ ¡ ¦ ¡¡ £ ¡ ¡ ƒ ƒ ¡ §Ÿ ƒj ¡ §Ÿ ƒ w ƒ j ¡ € €S† ƒ ¡ €w w ¡ ƒj ¡ §• ƒj 8¡  9w … £¡ ¡ sD § $@!54p@$¥ T ) 2" ¦ ( ¥ W w w ‚rƒ ‚ “ ƒ … #‚ xx ƒ€ …ƒ ¢ƒ $qx £¡ •) $XW ) a ‡ ' 5“ DH l D ¤¢ H )u % ¥ )  ¦ ) ) ¦ a R ¥ £ ¡ ‚ x¤e„ T $ T ir§¥ T ¢ T 8¤©bS) ¦$u! !X!gd7!S '$8˜t8"¢$ $¢boSp¢$4$ § R t$V@ ¥)  W % %  W ¦ ' ¦  ¦  ¨ a W "  ¡ % ¥ ¦ ¥ 2 )¦ ¥) j ‰ C‚ x S‡Af18XWQ!Ab$oY&$i¨bXWe@b$ R ¢8§”piS b$Y ( " ¦ ¦ ¥ d  ¦  a " W % ¦ A ¦ ¥ ¥ ' › ) d ¨  ¦ ¥ ‚‚ ƒ V¢„x •¡yx ‚€ x ¡ B B R (!8W8Xt) &$!S‡6§¦ "" Š W ¦ ¨ ) ¦ u" A ( ' % ¦ "  ¦ ¨ W ¦ ¦ ¦ ¥  2 2 ¨ ¦ (" S@SiydSC¦X§&%&i§ Q2C$ ¢ t¦Q§&¦&Q2 8$¢ !S!$!6‡§w§8)  " u W" W ¥ ¦ W …  ‚w yx )a ‡ ‘ fŸ ‘ tŽD ¡ ‘ ¢§¥o!81)w¦ T Qu ¡ šD ¦A ""  B R %¢gX¦$¤C`!§ ¦ d % ¦ ¥ £ ¡ ¦ ) W ) ¥ • ‚ Px v f‚ x P PH ! € U‡ D B 2¦' 46t$§py@|c¢g`!$u`%¢giS§!!¢q$u ¥ W ) B % d " a d " ' % % W €H … ¡) a S 9Ÿ ‘D ¡ t B ¥ T ) u ¥ }i qR §5¤£ ¥ ¦ ¡ § ¡ † † § ƒ w ƒ ‚ƒ qx  w !SpQ3f¦ TqR '5“ D d§ l 2 D B R Ÿ t … ‚‚ ƒ £¢„x •‚€ x ¡¢„x ¦l B B w €H © D § D ¡ ‚€ ¢„x ¥ ¦ § § ) ' % ¦ ¥  2 ¦ ¦ ¨ ) ¦ ¥  ¥  !48¢8©§¤‡r&&7$q‡§`) w w ‚ƒ qx ‚€ yx B € H ¡ l D B € H l ¢ ' % ¦ ¥  ( ' % ¦ ¦ ¦ ¥ " u s ¦ ) u a ) ¥ „!!¢©$¤‡4$&©$z§&q1uq@$¤£ ‚€ ¢„x Œ 4‚ x H F ) ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a ) ) a Ÿ ) 2 ¦ ¦ ¨ ) )  ¦ @4&iq8C&$¥ 3 ¡ B –€ H l 0@b$&#S&!$§p&b¤pi R ‡ bD  b‰ ‚w yx ‚x ¡ E£ B  3 T " u a % d ¦ A 3 ¦ ¥ ' ˆ8Q¢Y¦ 5R @$`¢gc¢‡7$9$!) w • …‘ • ‚x P P€ • P • D n ¡H • D B € €H • ‚ † 5© x j † 2  ) % ¦ 2 u )  Q5V&Q§$qpi§$u ¥ i T §§”¦ 5R t §is h ¢§ §t 2Š T ‡¡ a % ¡ ƒ € S† ƒ ¡ ¡ €w ƒ ƒ Œ‚  ¡ ¡ B ¢ ¦" 3  ) " u ) ¦ % ¦ ¥ ¦ ' % % !$©8„8$Vto$™$Sx¦ ¡ t8§ ) ¦" u ƒ wj ƒj ¡ ¡¢ fB ƒ ƒj € ƒ ƒ j 8¡ ¡ ~C!8V¨  ) x ‚ ’ ƒw ”vSyx !7¦%Sc&!'%¦$&u¦$U‡w) &9…8Cˆi T ~ ) ¦ ¦¥ ¥  ) % ¦ ¦ a ~ ¥ D ~m l C50ED f b§¥ T B ¦%¦ • • ƒ D ¡ ¢D –€ f € D B B fB § § § § ¥ ¦ B ¦ A ¥ T ) u ¥ £ ¡ )  " u ¨ a ¦ ) ¦ ¥ §Y¦ $R §5¤–&§¢8‡@$$!$S6©&$ Œ‚ B { ) ¦ a ) ¦ ¥ ) B ¥ ¦  !E6cbY$o@}yS§U$c¦ ¡ ¢8i¢iiS@8$8pi‡qi`$8‡§!S‡&¦  ) ¨ "  )  '  u" A x I 5H ( 3 2 ¦ a % ¦ ¦ 5r&$!b&Q2 &¡ !rS R t§U@0§„S©$¤¤¡ H ~ F D ¡ ”@ % ¦ ) 2 2 ¦ A % ¦ )  W ) ( ' % ¦ ¦ "  ¦ ¥ £ B) ‚j x ƒ € S† ‡¡ zs h $&g!¢&u!1¢!&u$6V) R ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ ¦ ¥  D ~ 2 ¦ " ¦ % ) ' % ¨ ) ¦ ¥ £ 4c‡rt5 !&c@w$!$`§¤¡ ‚ x ¡ !¦ T ¢b¡S©$!S‡©$0¢C§iQU$ ¥ ' % ) ) a d ¦ u" A ¦ ¥  2 ¦ ¨ ¦ 2  ) ¦ 2 2 ¦ ¦ ¨ ) % d ' A" ) ¥ ¦ A % ¦ ) 3 &5Q9&&egc$85!v‡§v§¢¦ T §S R !&X§Ž¡6¤$ R §5¤£ 2 )" ¦ W W l ) ) a ¦ ¥ ) u ¥ w w …  ¦ ~m 54l € H ¡D § l B € D § § ~m 50l € H§ l B€ –ˆ§ D §  ‚x W ¦ A ¥ T ) ) a d ) a % ¦  2 ¦ ) ) ¦ % ¨ §Y¦ QR 6–S¤6&C!w&&$Q h 9€ €¢w • ‚j § 0) R ¡ sD ¨B}D B t $is h ‡¡ x ƒ ¦) ¦'§S§¥pWˆ(¢'%&¦$¦x"S@¦Siu)piqd9¦¢A8‡'$4¦$7)! ™¦53w¦§Q2 ¢ T §¤¡ ‡ ¦  ¦ ¥ “% ¦¥£ e( … § ‘ ƒ  … t ˆD B ‡ D œ ¦%¦ s0Y§¥ T  3 T ' !SpQc¦ 5R “ ƒ ‡† D l ¥ T ("  ¦ u s ¦ ) GC8 R 8$&§¢  ¡ ra € $w … ¨ |D €… –€ ƒ… ¨ œm l Q4ˆD B D B ‚ x )u¥ £  W %d % '  W ¦" ' ¦ ¦ 2¦ ¥W¦% R §5¤v¡ ¢8˜@g¤!Sw§8˜&!&$ $4&$ppXV) ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ W ) " ¦ ¦ ¥ ) ¦ a W ¦ 3 $YS–$&U!¢&f@V@ˆ$w&b&i0‡§¥ T !0§18!S&9¢ba ) ) ¨  ) (" %  ¦ a ¦ ¥ ¦%¦ $r&$¥ T C!S!&–&$t9a ¢&$US@Si§!S85¢yS@8$!6!§¥  ¦ A " ¦ % 2 ¦ % u ) ¦ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ "   A % ' "  ) ‚ x Œ ‡† ‰ ¦ ¥ £ ¡ ¦" 3 '" ' ¦ ) ) ¨ a u ¦ ¥ ¦ ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ "  ) ¥ ¦ a u ) ) ¡ R §¤–¢8§8¢8!&$! §b$1 $0&$¥ T §”!X$!5zS@8$8¤@$c9§V©¦ †… ¥Qw ‚ Hn • H x P ¦l I ©D § ¡ ¢D Hn w I ¡&‡¥¦a ) § €H l w § D ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T w P 5I DH € ƒ $ƒ … Œ ) a W¦  A ¦ ( %¦ t¦9¢Xt34!‡‡%)§Ww'$&¦ R a D n ¥ `‹8 ¡ ¦ ) ¦" ¦ &!% ‚x dY&¦9a¢ba6$Y‡‹¢%&$e"!¦¨b¦ba”&!¢58C8SX) T $b$¤£ 3 ¦¥ (' ¦ ¦  ) ) ¦ A" A  % ¦ W ¦ ¦¥ €… €ƒ §ƒ ƒ… ƒ $ƒ … Qw P l % d ) a qg‡ 9‡ D ) 2" ¦ ( ¥ W $@!54p@$¥ T w w ¡ Ca D 2 '“ ‡ §b5`• I l ©P D § D ¡ ¢D § ¥ ¦ § H l P 5I DH ¦ A§¥Y¦ T5R )&!¦–Sq¦bb©¦$q‡wX7§¡S6§¦ ¦ ¦" % d a a ¥ “%W ¦ ¥ d ('%¦ ‚x W !X¦$!5“¦§¥”c'$!$¨u2tV)&¦$¨bWq$¥dS©(¦§¦Q"S@&Si¤$c$!S§s h % ) ¦) % a ¦  '%   ¦  ¨ ¦ ¥ '  u P I D … a “’ ”bƒ “’ Y`ƒ §ƒ … Da s”XW { e{ D   )  W ' % ¨ ) ¦ ¥ 2 Š T ¥ ¨ % ' ¦ ¥ d ¦ ¨ " ) ¦ ¥ a % ¡ ¢V§6$8$7$4§c¦ QR $¢©$™S©i!V7§”¢§ §‡ † § ¡  W ¦ % 2 ¦ ¥  2 ¦ ¨ ¦ 2  ) ¦ 2 %  W ¦ „!X&8$7$CC§&&QyS$y&5QU8 ˜tA ‚x ( W " ¦ A ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' a ¦ ¥ ) " u a % d ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ ¦ ¥  1iQ8&©$gS©$§8$6©$@9!$`¢gb$&Y!X$!5©$C! ¦¥ $¤£ 2 ¡   u „¢8‡pQ$¨ j ‰ C‚ a W ¥   A ¦" ¦ %  ¦ % d ¦ % ¦ ¥ ) 2 ¢X¤‡§©v&8&xS$qg&$o!bS @§S&Gl 2 ¦   ¦ a )" ¦ W W R t$!bo) ‚ x ¡) a S Y¢ED ' (d" ¨ a ) 2 $!g8!$b84S b$!8&X§y& ‡ $@!54p@$¥ T l ' " ¦ W W % ¦ d ) 2" ¦ ( ¥ W w w ‚ ƒ … x ‚ ƒ … ‚ $qx x …‰ DH ‡l € •‡ l Hl ~m D  €  4l ‚ † 5© x 2  ) % ¦ 2 u )  Q1p$§$qpi$§u ¥ i T ¢§¥ ¦A ¦ „R ¢!`§gY@$©‡©@Y8 $¥ T ˆ T $c¢ T 8…&$¥ T §¦ % ¥ )  ¦ ('%¦ T " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ) ¥  )  ¦ " W ¥ W ¦ a ¦ ¥ '  u s ) u ¥ £ ¡ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ '  u ¨ a W % S@$§p&bb$0$!‡¢t¦ R ¤7¢$&–S@Si9§4$8Q$b©gd ƒ… Œ 4‚ " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ) &89XgX9$c T $§8 T $ T 8&3 a 2 ¦¥ " ¦ •  ¨ ¦ ¥ ¦ )  ¥ W ©¢!ib$uV5$p9¦ § ¥ © W x § x 3  ƒ `w … • … Œ ƒ … D F F D ¢¢S„‚ $„x • ‚ ƒ ƒ €x … ‰ ƒ `w  ‡ ¡ F ƒ 9w …  © ‚  3 T !SpQ©¦ QR ) •   ¦" A u s ¦ ) % ¦ ( b¤¢&8‡8$tq!¤&97§8 ¡ &¢( ¦W %¦ x ¦ ¥ ' % u ( ' % ¦ ¦ " W % W ¦" ¦   % u "" $ˆ$8$Q2 §o@˜t8&ˆ! $!8 T p@$¥ T $0l ƒ §CS@Si¨ ¥ W œm ( ' % ¦  "w  ¦  ¦ "   A % ' ¦ ¥ '  u ¨ a W ¦ ) u   §!S8pC$f$!Q$b¢X !w§ˆ7S T ¦ T ‡§‹5“ F ¥ ' D l) —`@ j v i V) R StXQr$…‹ @8q1 @$US p!$ $ ¦ W ¦ ¥  )"" d ) ¥ d 2 % ¥ ¦ ¡%¦ tS T !Spcu6r$9¢gd % d ) ) a ¦ ¥ % ƒ ‚ € †… ƒ ¢S¥$„x ƒ ‚ƒƒ ¢¢ƒ x ¡ ' 5“ F t ‘D ¡HF ‡ D { D ¡ ¢ l ‘“ ƒƒ ¢ƒ ) 2 ¦ a 5“ ' ( ) ¦ 1i§$2 €… † §ƒ $t8" ƒ  ED ¦ ¥ ( 3 ¦ a u" A ) ¥ ' (" ¨ " u $95Ub$!¢o@$`$!58$!8$f ra ¡ D { 2 0§ H a H F ‡ ‘D §¥ T ¦%¦ ( %  u W ¦ ¥   % d a % d ¦ ¥  ) 2 { ¡S§&”‡ T `b$!¢A " us¦ %¦ d ¦ a u" R $6$ˆˆ!Spx ¢g9$…8”$S@" ƒƒ € % ¦ ( ¦  ¥ ) ¦ W 2 a ¦" 3 % ¨ ¦ ¥ £ ¡ ( ' % ¦ ¦ " W % W ¦" ¦  R &¢6$ !u‡Yt‡&!$§8¦!$‚ $6$¤C¢&$vx @˜t8&f8 a Œ D œ ¥ ' u % ¥ )"" d ¥ % ¦ rˆ$¢§q@!SqyS§US ¦ ¥ ( % ¦ ¥  ) ¦" %¦A W  ¡• §‡ T $ &$r!UV&!cS 5¢X0yS T ¦ … ’ ƒƒ bS€ ƒ S† Œ ¡) a &‡ u‡ ˆD Ÿ ) 2" ¦ ( ) ¥ §!&85¤@$ R D ©§ 2 ' ©$S65“ D l R ƒ 9f8 ~ D n ¥ w ƒ ƒ n©§ € €H l Dƒ~m g50l € ¡ ¢D € ™v–§ƒ B DƒB € j Œ ¢ ‡¡ ¢$• $is h 8§$S7¦ (" ¨ ¨ ¡ ¦ W % d  W %d W ¦ Xpg4!X!g”@X§85“ ‰w S1j ‚x ¥ ¦ ¥ ( 3 2 ¦ % ¦ ¦ ' ( '% ¦ ¦ " a% ¦ ¥ % d $r5ft‡p§r¢&$–S6$”g4n © § D ¦ ¥ Y&Q@5‡$¨ { ) ¦ 2 A % ‡¡ #is h 3 … w $‰ … w ¦% d ¦% ¦ ¥ g&$¤£ ¡a C`• ˆD ƒ ©&$¥ QR ‡ a Ÿ ~ ¦%¦ T ) D ƒ 5m ¥ D ~ w ƒ ƒ €H l D ƒ 54l € ~m ¡ D –€ D ƒ d€ ƒ B B ƒ ¡"¦ yA ¦ " 2 u % ' D † &84§$¢¢©$Yib b~ w¦ ¥ ¦ 3 ¦ “ T ) 2 ¥ ¦ a ( ' % ¦ ¦ ' )  ¥ 2 ¦ ) ¢Spq¦ R $Q$99§©$!V5$pW R ¢&1§ &$Q$ba &Q§¥ ¡) 2 ¥¦ %¦ ¨ ¥ 8 T j ‚x w ¦  2 (" ) ¦ ¦ 3 W ¥ W T a ¦" 3 % ¨ "" $Q48!V¢&©irSfp@$¥ $R !$¢$g8qd gu48!S@&q@yV§q@$¤£ ¦ ¦%d (""  ¦ ) ) ¦ ) % ¨ ) ¥ ¡‡ ‚x ¡ 3 SC!¤¦ T S % ¨ % ) … % ) ¦ a ) ¦ ¥ ) $u”bbS6$c@ ¥ ' u  ¦ (" 3  ) ¦ $¢$r!$S§¢V¢&% 2 §S R • ’D £ £ k i$&% Ÿ " u ) ¦ ‰ w j j ¦ ¥  2 ¦" ) ¥ £ $6¤)$¢&!q!§¤o¡ ‡¡ §is h §S©§• $s h &§8$`4!8!¢&V&rp@$¥ T 2 ‡¡ ) ¦ 3 a W (""  ¦ ) ) ¦ ¥ W w ƒ ƒƒ D ££ k € € ¡ D n © § € F b€ F D £ £ k ¢–b¢ B €B € n©§ € €H l w ‚x ¦A§¥©¦ QR ¢8Sb¡Ža D ™S@8$8©§9$!$u n "  ¦ ¥ ' % W T   a d ¡ ¡rbŸ sD ¡ §¢ n R &$Q ¢8˜@g00&‡p$&' a ¦ % ¦ ¥  W %d ( 3 2 ¦ % ¦ ¦ … ’ … §ƒ ‚x ¡ (¦$&#S6a%¦$¥©¦$¥¤%¢gd '% ¦ " • ŸD ¡ ¢ n © § !S$Y¦ T  3 §• D © '$!) § ' 3 † 7¥… ¡ • D n © ) ¦ ' ¥ W ( ' % ¦ ‘`‡§ @Y$§pw§¦ w… D © ) ¦ A ' ) ¥ £ ¡ ) b§ t!c!§¤c&‡ a Ÿ ED ¦%¦ &$¥ T ¥ ¦ £ ¤ ¡ § § § ¥ ¦ § § " a% ¦ ¥ ¦ ¥ ¦% d ¦% ¦ ¥ £ S6$7$ R ¢gX$¤z¡ ƒ n©§ € ƒ € ƒ D €H ’ §• w § l w § ¥ ¦ … §ƒ n © § € H € H B ¡D ¦ ) u T   a d §©¦ QR !Sb–Sha F D B € F D n " Š ¦ ¥ ' % s`™S§§Y§9$!$u ‚x ¡ ¢$‡ …“ … a H ) ’ 9• w t w… S“ Qw … $ D t ©Q§i$¢S6b8 T !8§$$–@u!S&8&X&y$uS R !8§$$u ¦ 2 u  ' a ¥ " " ¥ ¨ u )   % ¦ " ¦ W W ¦ ¥ 2 " " ¥r ¨ t … Qw ”w Q¢w • …€ … 7’ Qw … ƒ D ut ) 3 ¦ ¥  ¦ W % d ¦ ¦ ¥ ) u ¥ @4 iu$4¢©Xpgy$7$ R §5¤£ t —D Ÿ ) m q!Vx4l ’ …€ bw $w I  A % ' d  ¦ ‚ ¨ a W ¦ ¥ ) ¦ W % d " " ¥ 2 ¦¥ £ D wn $§8$ ‚ x ¦ 2 u j (1i5peSU&$ibX9$y!xuXpg„!!$$ T Qu§¤i¡ ' a) ¥ 2 S60§ T !) ¢5y $!$V©$650tVSq@”Xpg#!8§$$Y$¤£ W " ¦“ ' % ¨ ) ¦ ¥ ( 3 2 ¦ ) u W ) ¦ W % d "" ¥ ¨ u ¦ ¥ rƒ w §ƒ … I H ¡a CY D n 2Š 2 9r§w§ H n GD F Ÿ ) n m l  3 T ) u ¥ !oQ0C8Q¢©¦ QR §5¤£ w ƒ ƒ ƒ I € ~m D € ¡ ¢D –€ D ƒ € ƒ B B H n ©4l € ƒ ƒ Œ 4‚ x ¡ D S§4p§) ¥ ¥W u D –S©$!S‡9ygw58©¦ n d ¦ u" A % d “ " 3 … §ƒ ƒ §ƒ … ¡) a S c§‡ D  3 T !S$Y¦ §R a D n ¥ T ¦% d ¦% ¦ ¥ 9fi 5R g&$¤£ w w … ƒ ƒ I € ~m ”50l € H l D € ¡ ¢D € D ƒ –€ ƒ B B Hn ‚x ¦ A ¥ T ( ' % ¦ ¦ d   A % ¦ )  W ¦ ¥ ' §Y¦ QR ¢&$–S4!‡‡§7$9$!) rƒ • ‚ ¡ q!on Ÿ ) D ~ ) "" ¥ 6q@ !8$§ T Qw7XSV@Qb 2 n ¦ W  ) 2 x 2¦A a ) ¥ 3 ¦ ¥ ¦ t‡by¢§C iu§‹&$¥ T 3 ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ " % ¦ ¦ '  ¥ ¦ A % ¦ ) 3 iu$eSU!§u$ R Sp$&‹! R ‡Y§¢ ƒ Œ 2 " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ S#¢!c§g% D ~ ¦ ¥ ¦ 3  3 ¦ ¥ d  ¥ ' ¦ ¥ " ' % ¦ ¥ ¦ “ 6Y$Yi`w i”§gq¢¢8&$iS§!!¢Y$cY¦ ¡t §‡ ¦ § ¥ ¦ © §  ¥ ¦ … Œ #ƒ `‰ … t ED  ) ¥ ƒ g9‰ t …  ¤ D E ¥ ) !$¥ … ¥ ) 2¦ j j  ƒ !yu‰ C8 T tS )) % XWQ¢q¦ T ¨Y¦$ R )§5¤eyS‡&!6§&) $¤@$x¢gd ¥ u ¥ £ ¡" A % ¦  2  W ¦ ¦  ) ¥ % t |D k ¢ % ‚ x )¢W © & c !V) Q0ˆ`n © § 7$0ˆD k € n m l D € œm l ‰w S1j 2Š T §Y¦ 5R ‡¡ $is h §S©§• 2 j ƒƒ ƒ §ƒ … ‡ $¡is h '$!V)§u R §5¥¤e§'5“ )u £¡ Ÿ & EDGl4§ Ÿ 2 D © ¦%¦ Y& &$¥ T ¢X¤0‡2©§ @ )W m l© & D © ) Œ a ¦" % ¨ " 2 ¦ " W ) !$3$x¦$S@$¨7t$!8§8™@$¥©!7¢8˜@gv!X$!5$So¢gv$gS§oS§yV@S¤¦  W %d W ¦ “ d ¦ W % d ¦ ¥  ¥ ¦   )" ƒ ž Ÿ F D Sp`    … r† ¦ " W ¦ ¥ ¨ R $!!X§!6$ $u ƒ • ‘D •  ¦%¦ $¥ T ) n D œ ) ¦ ) ¦ % W  ¥ ' ¦ ¥ ) ) ¦ a ¥ W !Vx0U@”V¢&X§!q¢¢8&$qpi¤§&brp!§¥ T … Œ€ a Ÿ D n ) ¦ 2" ) “ W " 3 ¦ ¥ 4• hˆ©&Q@8‹pQ8§6$ R §&b§ 87S§9$6¦ 2  W ¦ ) ¦  ¥ ¦  ¡‡ ¡  W %d %  ¦ u 2 (" 3 a u ) ¦ % ¨ ) ( ' % ¦ „!X!g¤!S6Y$$08§S6$&$¤!0$&¦ … §ƒ  fw • "S@$§p&bySr ¢!V !$¤£ §5f¢t W ¥ W ¦ a d ) ) " ) ¥ ¡'“ • D l % —9gd D ¥ b$@!5( p!§¥ T { ) 2" ¦ ¥ W w w ‚x • g‚ … ‚ $qx x …‰ • Ÿ ‡ ‡ l ˆD H  l œm l $0D ¥ { H ‚ † 5© x 2  ) % ¦ 2 u )  Q5VpQ§§q8$$u ¥ 8 T ¥ ¦A Œ ¦ 5R §8 T $™Sq8¢Y$¤‡UX#¢!c§g6¢&$#!¢&©$C8 ¡Ÿ S‡ T '  % ¥ d   ¨ ¦ ¥  ¦ ) " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ ¥ £ ¡ § ¥ ¦ ¡) &‡ a w € ¡ ¡ Hƒ § D ¡ƒ § § 8Q3¢Y¦ w € Hƒ ¡ l Œ ¡ ¡ƒ § Dƒ § 2 Š 2¦) u ¦ 3 §94&§©i4W (¢'%&¦$¦Y@¦$!“g"S@8$8©¦§¥q‡¥9V) ƒ D W  € ¡) a &‡ 9Ÿ D ¡ €… € $ƒ ‚€€ • ƒ€ x ¢S† U€ $w ©D ¥ ¦ § ¡ €€ • ƒ€ S† ”S¢€ ¡ ¢D ¡ § ¡ • D EEB ‰ C‚ x 3 2 ¦ &¦ a § t$!" @2 549@Wy)¥ )¦ $ ! ( p $ ¥ ƒ D T  A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ R ¢8‡‡§w‚ $&#S@$§p&ba  €€ ‹¢S† ( 53 R §5¤–¡ )u¥ £ D ~ m l D B )  ¦ a a ¥  –4š¦w@b&9¢bbS§9‡ ¢Q&ˆ§ !Xf$US ¦ ' 2 ¦ " W ¦ ¥ d x ‰ " ¦ A ¦" ¦ ¥  ¦ ) ¥ W " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥ ¥ &8c$eS6¢$p§&&8q§gy§6i T $&§!¢&o8 R @" ('%¦ ¦ " ¦ ¨ ) ) w … H § ‚ 5“ ' ¡ € …ƒ ¢€ §qx D )  ¦ a a ¥  ( ' % ¦ ¦ W ¦ @¤&9¢by‡§q‡w§Y@X§85“ †‚ x ) ¡ ¢8˜@g9!Sw˜t8¢$r¦ T 8 &$p$S@9 T i$¥ T ¢ T 8bS¥ T  W %d % W ¦" ' ¦ d 2¦ ¥W u " )  ¦ )  )  a ¦ %  ¦  ¨ a ƒ W "  ¡ % ¥ ¦ ¥  u 3 ) ¦ ¥ )  A (  W " ¦ A d  ¦  ¨ a ‰W §86g$¢bSSp¢¢¢¢$v$gQ§#&$@$S‡U18XQ!¢5g$¢b¢XC‚ x " W % ¦ A ¦ ¥ S@¢‹$ R a —}f$¥ qR ¢¢8&$¥ $u!Q 67S0!iˆ$w Ÿ D ~ ¦ % ¦ T ¥ ' ¦ a u a a d   ¨ ¦ ¥ …† ‹7¥… • • D œm ‘wQ4l n 5m D ¡ ¡ ƒ ‰ ¡ ) a ¦r ) ( ) ¦ ¥ d ( ' % ¦ ¦ W  ¦  “ ¦ ¥ @Ž1Q7$¡S6¢&$Y@$85©$ R !S§¢X0¢&$zS&!§S§pt9453  A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a ( ƒ ‚ x )u¥ £ •  ) n $ƒ D œ ( 3 ¥ ' ¦ ¥ ) ¦ ) ¦ % W  ) u '“ D ) ) a % ¦"" a R ¤¡ y!Vxw ‘CC5U!‚ §q8w YV¢&Xx §!UV§ua ©’šl 6y&8!S6)Œ ‰ €… ¦¥ ¦¥ $ &$ R a D 7!!Sqd 5“ n )"" ' D ) ) a % ¦ ' % " ¦ ¥ d ¥ ¦  6©¢!0$¤8u‡§b$w¦ ¡‡ ‚“ … ‰x $y#‚ €… x … … a ' 5“ H ) e‡ ‰ D~ 6u{ a bŸ D t Ÿ © ‚ x  3 T ~ { m l D B { ¦ W !SpQ©¦ QR u$4dE6uX§! W ‰ ƒ •ƒ w ”ƒ • ¡Ÿ D ©t • ˆD ƒ Eb{ R §5¤£ DB )u¥ w … r Sw ƒ ‚r ƒ wx ‚ „#¢€ … x D t D H SQXW Ÿ•) )  ¦ a @qbba †‚ x ‡§¥”Sˆ(§9!X$!5© ¡ !X!gY87˜&!&$b¦ T 8 ' % ¦ ¦ W ¦ “ )  W %d % W ¦" ' ¦ d ¥) ) S§V ¢ T 8 &$¥ T T 8bS§¥ T §!S66$¢bqS¢¢¢$f$6$$b&$@$S‡A ¦ ) ) a ¦ %  ¦  ¨ a W "  ¡ % ¥ ¦ ¥  u 3 ) ¦ ¥ ) ‰ C‚ x ( W " ¦ d   a W " W % ¦ A ¦ ¥ ¥ ' ¦ ¥ a u a 1iQ8&A–Sq¦$¢¨b„S&!V&©$ R !§Ž$u!Q 6–Sy8¢©§q a d   ¨ ¦ ¥ 3 …ƒ vƒ ‚ ƒ wx‚ SyX€ … x H ‚x • D H F gƒ @w§Y@X§85#S@8$!©$¤£ D ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ "  ¦ ¥ ¡‡ §‡  ‘ ƒ  Q€ … £ ¡ ¡ ‚ a ‰… x “ … §‰ ‚ ƒx • ¡ H ) e‡ 5“ t a ' €‚ D ‚ §&!rp!§¥ T  ) 2 ¦" ¥ W w Ÿ ‚“ x ‚ ƒx at ' H ) v& 5“ t D ‚B € o–c‚ ƒ D  3 T ) 2 " ¦ ¥ ) ( ' % ¦ ¦ ) ¥ !SpQY¦ $R §§S@Y$¤0¢&$¤@$6 ‚ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ '  u ¨ a W % d " ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ % ¦ ¥  ¦ ) ¢&$S@SiU$!$$bX–g¢¢!vXgXo§¡Xo¦ T &$¥ R §S¤$ ¦%¦ T  W ¦ ¥ x † a %d ) ¦ '% ¦ a ¦ ¦ ¥ ) g™&¢&9&q$e¢ !8V$!i§8e@$vSu$&QS&!$§p&bq$”$8‡§s h ¡ ‡  ) ¨ "  ) ¥ ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a ¦ ¥ '  u ‚ ‚ '  %x ¨ ) ¦ ¥ §8$4$ $!$VC$q §&0$ p§Vu@ p5!$4$`‡§u˜¢qw$‹ ' % ¨ ) ¦ ¥ d 2 ¦ ¦ ¥ “ W u ) ) “ W " 3 ¦ ¥  ¥  W d ¦ ¥  § ¨P ¦u $Q2 §§i‹$–4Q$3 R pQ!$f$wi§¥ b&Q¢d8 2 u 3¦% ¦ ¥  u “ W " 3 ¦ ¥ " %¦ 2%  ( 3 )¦))¦% ¨ a 5btV&$bW I ' % ¨ ) ¦ ¥ £ §8$4$¤ˆ¡ ¢V§ˆ$!§VU‹$!$o@‹… ¦X§V!Q…`V&%  )  W ' % ¨ ) d ' % ¨ ) " W % ¦ A ¥ ¦ W  ) 2 )¦ ‚ a %d )"" d ¥ gY@8quS§ ) ) a d “ W " 3 6qS p5!$ru&Q@V§¢ 0¡ ‚ x p&% !V 8$bQ 7$¢ % ¦ 2 ) x ¦ ) % ¦ A ¦ ¦" ¨ a ¦ % u '  u % % ¦ 2 )  W ¥ ' a  ¦ 2 u ) ¦ ¥ W $8§$$u$!§`!b9$§V4$ R Xqd ! 3 V§yS`&§8!0$f$¢8 % ¨ d ) ¦ " ¦ ¥ ' " ‚ x ‚ S§¥ T b¢V) !$8¢V©pi`!…§S ¦ a  u" ) ) ¦ A ' 2 a ¦" 3 % ¨ !$$4”¢58 ¦ zR ppStVt9b)  ¦ A ¥W% ¦)¦% ¦ a T x © ‰ (" 3 ) ) ¨ 2 !$8¢iw§ 1i5!S&XyQ§1©i5589x@”!$$¤@$gS”!S©$”§8 §• ( A ¦ % W  ¦ 2 u ) ¦ A  ) a ¦" 3 % ¨ ) ¥ d a ¦ ¥ ¦ W ¡ …• … Q€ ¡a r`t 2 §h9t a ƒ P ¦9 3 D B ¥ W Erp@$¥ T gd Sx&$!S‡”$w§§y¦ R ‡@$X@S&US!$¢$§S % d ) ¦ u" A ¦ ¥ 2 Š T %  " u W" W ¦  % ¨ % ¨ ¨ ‚x  % ¦ A" ) " a  (" ¨ ¦ ¥ ' ) u % " u a % d W % 2 u s ¦ ¥ ' we&!S@b$5!iy$©$!V§o©@$ug@S$§U$©$!V) W  `‰ ¡ • $w D B ) ¦ a W ¦ ƒ ˆEU&b¢X&i3 … P ¢ ('%¦$&¦$"S@&¦Si¨y¦$¥v¢gu¢8t§5 ¤‡iSU$9§S R a % d  ) ) ¦ % ¨ ¦ ¦ A 3 ¦ ¥ 2 D ¤ R §5¤£ )u¥ ƒ w• ƒ P ¢ £ t D ¡D De £ £ ¡ ¡ ¡ T $V©¦ T p¢¢$$S7§@Cp@$¥ T ¥) ¥ W % ¨ ¨ ¦ ¥ ) ¥ƒW  ¢8‡§ui)|a$!§38!8§¢st¦o¦W¢gy¡–@$¡‡t©S&¦ T ¢ R !8Q§¢XW u % " u % d ) ) ¥  ¦ %  W %  2  D Œ b‚ ¡ x ¦$¥§u%$ '$!5%¢ T (¢8˜§§g0¢‡ˆ$r&¡ b!Q 6dS…¦ ¥ '¥ “ 3  W ud ¦ A 3 ¦ ¥ ¦ a aW 3 … P • Pw † ¢w ˆ€ D EB H• ¡ B ) (" ¨ a ) ¦  ”¢C!$b8ˆ&V8% T … P ‚ ¢w n x 7‚ P x • Px t ¢ ' ' % % ¦ % 2 '  % ' ¦  ( $!$St4§S6$!S¢¢!w53 † 9w ‚ƒ ¢qx B  3 T …!SpQu¦ iR D B ¥ T ¦% d ¦% ¦ ¥ …8 §R g&$¤£  ¡ • D ‚ƒ ¢„x B • e‚ P x BDB ‘E6{  Œ 4‚ ¦ A ¥ T ) % ¦ ¦ a ¥ ' ¦" 2 ) ¦" u §Y¦ $R &XbC8rS$&8C§t8§ !w¢&$r8 ( ' % ¦ ¦ ¥ … $ƒ © ‚ ¡at r9¢Ÿ D ~ {  3 T B { D ~ { m l ¦ W 6`r!SpQ©¦ QR 6‘bu$4©X§! …€ e† … • • ƒ † 4‚ t DB E6{ B B ¦¥ D ‚ od B ‚ }D ƒ ˆ$ R … €† eS¥… ‚ tDB{ ˆ}6–€ ƒ }D ‚ U!Y$6$&#S@Si©$¤£ B B ) ¦ % ¦ ¥ ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ¥ …€ §e† … ‰ C‚ t D B { ¥ ¦ 2 u" W  W E6c‡§YQ§!X§¢X©¦ T 2 …€ e† … • ‚ t !b185¢¡6¢ T $”Q§!X§¢X©¦ T ) !X!gd ) ( A % ' d “ % ¦ ¥ ¦ 2 u" W  W   W % x ‰ %8x˜t¦8¢'$y¦ T 8 9¢!9&V&5o¥ ƒ S8 R 8¢oV&§!$y$o W " ¦ d B  2 ¦ % ¦ A  W ) d ""  ¨ ) ¦ ¥ ' ¥ ¦ ¥ ‚ ¡ '% " (¦§¦zS@¦Si4!U¢$Sppi™S”!‡$”$o@b1i5pgb¢ T $¤£ ¨ ¦ ' ¥ W ) d ¦ A ' ¦ ¦ ¥ ) ( A % ' d “ % ¦¥ …€ §e† … ‚ X€ … x H x‚ ‚ t ˆD H • F D ƒ @w§Y@X§85#S@8$!©$¤£ ) ( ' % ¦ ¦ W ¦ “ "  ¦ ¥ ) 8 § ¡ Hƒ D H¡ d x x ¡ w ¢‰ x ¦ x 2 x W x 3 x ‰ ¡ ¢ ¡  ¨ ¥ W u t¢!iCp§$S@" D `b$!&85( p@$¥ T ~ { ) 2" ¦ ¥ W † c• ) " ' ) ) u a ¦ ¥ £ ¡ a T 8"&¦3`!`i`)§u7)@!"¦ ¢89§58bw$¤…Crt ‚ $q§w • € … ‰x w € ~ `{ ‡ D Ht H w• ~{ `$m ‚ x ¦ vR pS T §u cˆi T 2% ¨ ~ € ¥ T § j w  W ¦ % 2 " W % ¦ A ¦ ¥  t ¢8˜&!QqS@¢r$ ‹& ¦A ¢§¥ ‰ C‚ x ¡ is h $!58$§¨ ' (" ¨ W ¡  § w )W nm ¢oQ0l © & c !Vx54l € ) n m D H l w ƒ ƒ n © § ”50l € € ~m D € H l £¡ £¡ n© § € ¤¢ € § B D  –€  B j ) ‡¡ ¢”§• $is h ’ ¦8% T ¦ ¡©T  ¡ )W m $ Xx4l © & D © )@6Xpgd ¢8˜@g0$¤wQ§i$¢S6a § ) ¦ W %   W %d ¦ ¥ d ¦ 2 u  ' TR ‰ C‚ x ¦$b‡©@St&…6$S§¥ `&$$br$ !utXpgcS7@5!SSd ¥  ¥ )" ¦ A ¦ % t % ¦ ¨ d % ¦  a ¦ ¥ ) ¦ W % d d ) ) (" 3 … Qw ¡a C9t D `n … ƒ Q€ …  3 !SpQ0¦ T p@$¥ T gd R ‹• ¦ `$!&85`!§¤…&‡ a ¥ W a% a D ~ ) 2" ¦ ( ) ¥ £ ¡ ) D ‹ 8 T ¥ w ƒ ƒ £¡ £¡ ~m 4l € D € H l ¡ ¢D §¢ –€ ¤¢ c–x B DB € ‚x ¦ A ¥ T ( ' % ¦ ¦ d   A % ¦ )  W ¦ ¥ ' §Y¦ QR ¢&$–S4!‡‡§7$9$!) ‚ ¡ ) n D ~  " ¦ % ¦ ¥ ( 3 ~ ¥ ' ¦ ¥ r 2 ¦ " ¦ % ) $ x !VxbC!S!&©§65wy!§9wƒtS!&q@ a 3 ¦ ¥ VSi©$ a %d 2 ¦% u) ¦ g6t§V¢&ba 7§8!X§!Y$9$¢8©X§V!Q©$¤v¡ ˆu @”!§S7$!8§! n ¦ " W ¦ ¥ ' " ¦ W  ) 2 ¦ ¥ £ • D ) ¦" ' ¦ " W ƒ Œ ¦ ¥ £ ¡" ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ $¤0y&86§g% D 6$6f6$!8§!6$S VSiw$9Sp6¦ ~ ¦ ¥ ¦ 3  ¦ " W ¦ ¥ d a 3 ¦ ¥ ¦ “ ‚ x ‰ ¨¦!Ž&8$¢§y1p8¡   ©§ ¥ a ¦" 3 % ¨ ) % ¡ Ÿ I“ m w D ¤§ §  ¥ ¦ § §  P •§P ¡ P §P ' ¦ 3 ¦ W ¦ % ¦ 2 ¦ ¥ ¥ $!ic§z§ $”$0i T § … ¡m ¥ P ) 2" ¦ $@!( § Iw € o ¡ € v • I D§ m  ¥ ¦  T ("" S§c$c¦ QR !!S§!¡ P % d  u" ) " u a % d W % 2 u s g7¢8Q!y!§uge@S$§Us¢gc$!9b&V¡S5o¢8i¢ix§¤£ a %d ' a a ¦ )  % ¦ A ) ¨ ¦ ¥ w P §H 5I ¦ " a S68Q b7 ad €§ P m € ƒ D ¥m € ƒ ¡ ¢D § € § ce–x B DB € ‚ ¡  A % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ' ) „¢8‡‡§w$&9§8§u ppXV) ¥W¦% ’  u ) " Š ¦ ¥   u ) "  ¦ ¥ ¦ " ¦ % ¢8‡§ic§§ˆ$ !S§8”!i$!ˆ§rS!&…¦ UR 5 ¦ T  x … ¡m w€ I —x I € x ¡ ¥ §P D m §P ) 2" ¦ $@!( % d  u" ) " u a % d W % 2 u s ¢g©!$8¢Vc!$`¢ge@SQ¢§U|¢gc$!9b&V¡S5o¢8i¢ix§¤£ a %d ' a a ¦ )  % ¦ A ) ¨ ¦ ¥ w ‚ ¨P 1x • ƒ ƒ § 5I § P € m € D ¥m € ¡ ¢D § € § c–x B DB € H ¡  „!S‡A j ‚ % ¦ )  W ( ' % ¦ ¦ ' ) u  ) ) ¦ % ¨ a §¢Xr$&0$!VC¢8&$bXW $`8Q bv‹!S§89$w t$¢$2 a u a a d   u ) ¦ ¥  2¦ ¨ ¨ % x Œ ƒ )!…pQ8$6§ §¥ T !S§8VS@8$!6$b‡@w¦ “ W " 3 ¦ ¥ ¦  u ) "  ¦ ¥ ¦ " ¦ % ¡" ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ „&!bX§&&gX% D~ % u ) 2 ¦ " ¦ % )  ¦ $@6&Q @!¤80§¥ T &§p&u§8$Y§wp@$¥ T ¢¢8&$”$¤£ ¤£ ¡ § ¢ ¡ ) ¦ ¥ W ¦ % ' % ¨ ) ¦ ¥ ¥ W  ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ £ ¡ ¦  P § ¨P ¡ ¦ W ¦ % ¦ 2 % ¦ ¥ 2 ¢X§&&i§ Qy!$0S § §S 2 2 §!¡ P ¡ ¦ A ) ¨ ¦ 3 ¢8i¢i7iw d ) ¦ u" A ¥  3 ¦ “ £ ¡ ' ) ¦ % (" %  ¦ a a ) “ W " q&§8ˆSi©™¤„!SSUV&U‡C8!b¢9U!CpQ8§3 ‚ x P ¦ ¥ ¦% d ¦ 3 $YgU§ $br $!wtQ @i§!!¢q8b”!S!&% &$ppXV) u a ¥ ' ¦" 2 ¦ " ¦ % " ' % )  ¦ A " ¦ ) ¦ ¥ W ¦ %  ‚x ¡ 3 SC!Œ % ¨ " u ) ¦ % ¦ ¥ ¥ i$&u§‹i T &Ut$8‡0 T 7&$eSY&`§”‡§7$u¦ ) ¦ ¦ % ' ) ¦ u" A ¦)¦ ¥ d ¦' %¦A ¦ ¥ ¥ ¦ “ ƒ Œ ƒƒ `¢‰ ) “ a ƒ ‘D • % gd Œƒ `ƒ D ™ }e E ˜™ D ) a |D % gd • % &¦ T i¨ j † ) u ¦   ) % d ) " u ) ¦ % ¦ ¥ ) ¦ 2 A % ¨ ‡ §&$Sp¢V§!™¢ggpi§Vt¤$#&$!5‡$yŸ is h ) R !9Su¢8˜t!Q2 ¡   a d   W ¦ % ’ 6ƒ ‚x ‚x ¦ ¥  (" % ¦" W 2 $f!0!S&!XfS • ED l ) ¦ W % d 2 ¦" ¨ ¨  )  W ¦ ¥ y@©Xpgrt8!$$U¢V§`$¤£ 2 S W 2 ƒ { … `ƒ Œƒ  t ˆD ‘ ƒ bƒ … D D t k w t† j ƒ “ Q w ¡ '  ) ƒ ) Y ¥… £ ¡ { D cS§ T §©¦ QR &Q§¥ { ¥ “ T %¦ ¨ R Ÿ is h ‰ $ 8‘ §u R §5ƒ ¤v) |D u ‚x a% gd ) t ˆD £ £ k U¦ ¦¦) R !" ¡ T  " u ¨ a ¦ A 3 ¦ ¥ a % ¢R !‡@$$!$bU‡iSc§—$ 3  ‘ ƒ bƒ …  ¡ t D ¥ { R g&$¤£ ¦% d ¦% ¦ ¥ w … • D { D ££ k ¡ H H l w 1j Œ 4‚ x  ) 2 ¦" $t89Ÿ $is $R §#S@&Sir8Y¢$S§p6$y!Y$4&$¥ ‡ ¡ h ( ' % ¦ ¦ "  ¦  ¨ ¦ ' ¥ W  ) ¦ % ¦ ¥  ¦ ‚ x ‰   © ¨¥ § a ¦" 3 % ¨ 2 % ¥ 8 !$$C!$¤£ §t ¡ ’ƒ `S† ¡ ’† ƒ Ÿ€  2 ¦ 2 u Œ S60&$§$%4‚ x ¦ 3 W ¥ W T S&p@$¥ eR –!SpQ §S…§ g4!C¦ R a Ÿ  3 2 © % d ¦ A" ) D n ¥ –8 3 T  ƒ  Qw … ¡ Ÿ ‚ x D `n © § @ !X!g©¤§Q2 !X§Qt`$&QS@$§p&by$ R g&$¤£ )  W %d  ¦ u  W u 2 ¦ % ( ' % ¦ ¦ " W ¥ W ¦ a ¦ ¥ ¦ % d ¦ % ¦ ¥ w … • • • ~m S50l x¡ € D ¡ D 6{ B D { 9n © § H H  l `n © § ‰ w j j ‚x 2Š T §c¦ 5R ‡¡ $s h §SY$• $is h $!) 2 ‡¡ ' ƒ ‚ ¡" ¦ A ¦" ¦ W ¦ % ¦d ¦ yx¢!”§g% D ~ ¦ ¥ Œ2  ¨)¦%% W b©$96iVt… w !S„!x 0ti% ‚  ƒQ " 2 ¦ % ¨ ¦ W€ "S§U) S6$ 8¢YV&¦ T 86$u¢Sp`¦ Š % W ¦¥  ¨ ) " ¦ ¥ ¦ “ ¡a r4Ÿ —C 8) a r @Y!i¨ ŸD ) )  ƒ Q€ … V&¦ T !" §SuV&$¢8§©) S&0$ ¦ T Xiw§z§ $u¢¢8&$w$¤f¡ ) 2  ) ¦ ¥ ' ¥ % W ¦ ¥ ¦ ¦ 3 ¦ W ¦ % ¦ 2 ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ £ D … @ ) … … † Q© ¦!§SY$8!X8”$¤eS U |D " ' ¦ " W ¦ ¥ £ ¡ ) a 2 ) a §S‡ 7• ‘” R 8$$u ‡D )   '  % ¦ A u$!5¢ ‚ ©x € ¢‰  © ¨¥ § a ¦" 3 % ¨ 2  W 8Ž&8§$C§&¦ ¡ … Qw ¡) a S ” D §¡ ¥ §”¦ T p@$¥ T gd 2Š ¥ W a% w w ƒ ƒ £¡ £¡ D ~m 950l € ¡ ¢D n © § € §¡ ¥ B € §¡ ¥ D ¤¢ B € ¤¢ t€ € §¡ H ¥ l w Œ j ¦ ¢Ar§Y¦ QR t z§&48¢S ¦ ¥ ˆi ¥  " u s ¦ ' ¥ { ¥ ¡ ‡¡ §• $is h 53 ( ƒ T €… ‚x 2¦3 % )¦ " t!XW&Q2©)!v)! • q!V) Ebv¢8&$y$|gd R T QupyQ@8y$¤£ 2 D ~ ¥ ' ¦ ¥ ¦ ¥ a % 2 “ W 3 ¦ 2" ) ¦ ¥ w ¡t ‚x D )XWoQm4©& ‡§ !!X!gd 53 t‡p§' ¢&$¤b§C$¤£ W nl D n © )  W % ( 2 ¦ % ¦ ¦ ( ' % ¦ ¦ " a % ¦ ¥ ¦ ¥ ‚ xw … €… ) € ) !V U ¢W © & m a sD D 9n H ¢ n % d " u ) ¦ §y¢g¤i$&% ' ' % % ¦ % 2 ) ) a ¦ ¥ ' "" ¦ W W  ¨ $8¢$SpS&d§w¢6‹$ $!!8&X§ˆi$u ¥ W p@$¥ T § § § § ¤ ¤ ¤ ¤§ § § ¥ § ¦ ¦ § ¥ ¦ § ¥ ¦ ¥ § ¥ © §   ¦ ¥ ) ¦ 2 A % $btQ@‡$¨ § ‚x ¡ 3 V§r8q8$Vt©§ % ¨ " u ) ¦ % ¦ ¥ Œ‚ )¦ ¦ u"w A ¦)¦ ¥ d ¦ ' %¦ A ¦ ¥ ¥ ¦  ¡ 8&!˜t) (" ¦ A W ¦ ¨ j ¥i T t¦w %'v)&$!S‡Y T qxVt$iSx&U$v‡¤$y¦ ¦ % R Ÿ‡ 2§S0‡ Ÿ ¢gd § f&Q$ˆ&i7§y&¦ T §S9Vt$u&$¥ T a % 2¦ 2 u % ¦¦ 3 ¦ A ¥ )% ) ¦)¦ ¥ ¦%¦ “ ƒ Œƒ `ƒ ) “ a ƒ D • % gd Œ• `ƒ t D ™ ‘e E ˜™ D a ED % gd • Ÿ § § ) § ¤ % &¦ T i¤§¢$ ¨ )u¦ j j t†  ) % d ) " u ) ¦ % ¦ ¥ ) ¦ 2 A % ¨ ‡ Sp18”gc8$&b$y&Q@5‡$0¢Ÿ is h V) R ¢8Sbx‹!X&8$b§ ¡   a d   W ¦ % 2 ¦ ¥ ’ (" % ¦" W 2 !u!S&!Xb§ • Ÿ D ) m l du 8x4C€ l ) ¦ W % d 2 ¦" ¨ ¨ ¦ ¥ ¦ W d % u ) ¦ " e!q¢g9&!8§$SU§ R X¢qV$U$!!XW j ‚x ‚x ¦ ¥ ' " ( A % ' d  ¦  ¨ a W ¦ ¥  u W W  ' “ !7$b§!S4185¢eSU§i9¢Xu§y$¢X¢0!6$!™£ 2 S W 2 ‚ ¡ ¢‡@$!7$w5wtQ!5‡$¨ %  " u W" W ¦ ¥ ( 3 2 ¦ 2 A % € x ) ¥ ¦ u" A !©S§b$!S‡4t b§š¢gd § …&Q$% iYc&¦ T §Sw§9&$¥ T ‡ ¦ ¥ a % 2¦2u ¦¦ 3 ) ¥ % ) ¦ ¥ ¦%¦ ƒ { Œ `ƒ t‡ ¢ˆD ‘ ƒ  … D D t‡ k w t† j ƒ “ Q w ¡ ' ) )u¥ £¡ { D cS§ T §©¦ QR &Q§¥ { ¥ “ T %¦ ¨ R Ÿ is h ‰ $ 8‘ §u R §5¤v) |D ƒ … ‚x a% ) gd R !" ¡ t ˆD £ £ k U¦ ¢R !‡@$$!$bU‡iSc§—$ 3 ‡ ¦ ¦ ) T  " u ¨ a ¦ A 3 ¦ ¥ a %  ‘ƒ  … ¡ t D ¥ { R g&$¤£ ‡ ¦% d ¦% ¦ ¥ w … • ~m 50l € ¡ H  D ¥ { D ££ k H l wj ‚x  ) 2 ¦" $¢&!`Ÿ $is h ‡¡ ƒ ¡ D ~ ¦ 3  ¥ ' ¦ ¥ "  ) 9©i6¤!$gS@8$8y8 Œ $… r ƒ Q€ … † ƒƒ ¢Sw ¦“ ¢SpY¦ D u §¥ $R a su 8) ¦%¦ T D D ~  " u s ¦ ¥ ' ¦ ¥ ¦ ) ¦ % W bbz§&q!$r!”t§! … ƒƒ ¢Sw • w P P a D { { € H D H t$!§ ¢ ) ¦ u s j `$§¢& ¢Xw@$¤£ w) 2  ¨ ) ¦ % % W ) ¥ ¥W¦ p& %¦ ¨ &Q§¥ ¥ 8 T &$7ifS`$8!X8`$f§0t8&p©§Sp1@Q`§¤£ 2 ¦ % u ' Š ¦ 3 W ¦ " W ¦ ¥ ¨ u 2 ¦" ¦ A % ¦ W  ) 2 ¦ ¥ ‚ x ‰ † § © ¥ a ¦" 3 % ¨ ¥ % u !Ž!$¢$rV$¢$ ¡ ¤  ¤ ¤§ § §  ¤ § § ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/12/2011 for the course PHYS 2001 taught by Professor Sprunger during the Fall '08 term at LSU.

Ask a homework question - tutors are online