Kijiji Cha Miwani - kama vingine lakini ana mchomo zaidi...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jane Waterfall Kiswahili 5/11/2009 Kijiji Cha Miwani “Kijiji Cha Miwani” ni hadithi juu ya mvulana mchomo, Jose, na bib wake. Filmu ni Kifaransa kwa manukuu maingereza. Euzhan Palcy alielekeza Filmu hii. Garry Cadenat alitenda dhati kwa Jose, Darling Legitimus alitenda bibi Ma Tine na Douta Seck alitenda Medouze. Jose, kukaa kinyonge, katika mji baadhi kiwanja kwa miwani katika Martinique, aliambaa kufanya kazi katika kiwanja kwa sababu wa uwekevu wake. Bibi wake alimauni na alifanya kazi nyingi kumposta katika shule. Jose alicha Medouze amba alimambia hadithi juu ya Afrika. Jose ni mmoja wa watoto wa kijiji na alifanya matata
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kama vingine lakini ana mchomo zaidi. Mwandikaji na mtengenazaji wanataka kutuonesha matata ya maisha, kama shari na kifo, na ushindi wa matata haya. Ninafikiri kwamba mwandishi na mtengenezaji wa filmu walifanya kazi nzuri kuonesha mitima wa silika na matata yake, lakini pia ninafikiri kwamba mambo mingi (kama msichana mchomo aliaga shule) maliwa pooza. Katika wahusika wote mwenye filmu hii, nilimpenda Medouze zaidi waote kwa sababu aliwa na njozi na pindi alifa, aliwa na amani. Nilipenda filmu hii, lakini ningependa zaidi kama hadithi iliwa na upendo zaidi. 1...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern