{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F16 Flervareproduktion og prisdiskrimination

F16 Flervareproduktion og prisdiskrimination - Managerial...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Managerial Economics HA Velkommen til F16 Prisdiskrimination og flervareproduktion 1 HA CBS ME 2010-2011
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HA CBS ME 2010-2011 2 En vare på flere markeder Optimerings-situationer Givet gevinstmaksimering Find optimalt Q,P Forskellig pris Flere markeder Et marked Flere varer En vare Omk. Sammenhænge Afs. Sammenhænge PD af 3. grad PD af 2. grad Komplementære varer Forenet produktion – hovedtype 3 Monopol Duopol Oligopol - Karteller - Priceleader - Knækket afs. kurve Monopolistisk kk Fuldkommen kk Monopson Transfer pricing Kontrakter: ”take it og leave it” Omk. Sammenhænge – hovedtype 2 Knap kapacitet - Hovedtype 1 Substituerende varer PD af 1. grad Samme pris
Background image of page 2
En case: The CBS mp3 The CBS mp3 afspiller. CBS mp3 afspiller - sælges på 2 markeder, Danmark og Sverige; som analyseres. MC = + 0,002143*Q + 58 (bemærk stigende omkostninger!) HA CBS ME 2010-2011 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
De 2 Markeder HA CBS ME 2010-2011 4 Prisefterspørgslen for det Danske marked er: P = -0,006*Q +180 MR = -0,012*Q +180 Prisefterspørgslen for det Svenske marked er : P = -0,0045*Q +120 MR = -0,009 *Q +120
Background image of page 4
2 muligheder 1. Varen sælges til samme pris på begge markeder; typisk af frygt for paralleleksport. 2. Varen sælges til forskellig pris for derved, at opnå den størst mulige profit. HA CBS ME 2010-2011 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Vigtigt ved vandret addition Grafisk og tabel er let, matematisk er ikke så let 1. MR og/eller efterspørgsels funktionerne 2. Skæringen imellem funktionerne og den lodrette akse 3. Skæringen imellem funktionerne og den vandrette akse Find kritiske værdier for den nye funktion dvs. hvor den starter, slutter og skifter retning. For grafisk løsning er 2 & 3 nødvendige men for en matematisk løsning er 1 & 2 nødvendige. HA CBS ME 2010-2011 Èn vare på flere markeder til samme pris
Background image of page 6
Èn vare på flere markeder til samme pris HA CBS ME 2010-2011 7 Afsætning total Sverige Danmark Vandret addition af afsætningsfunktioner grafisk 30.000 26.666 56.666 180 120 10.000 10.000 (10.000, 120)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Èn vare på flere markeder til samme pris Pris QDK QS Qtotal HA CBS ME 2010-2011 8 Vandret addition af afsætningsfunktioner tabel 0 0 0 10.000 0 10.000 30.000 26.666 56.666 PMAX for Danmark PMAX for Sverige 180 120 0 P-værdi i QMAX
Background image of page 8
Èn vare på flere markeder til samme pris HA CBS ME 2010-2011 9 Vandret addition af afsætningsfunktioner; tabel Den samlede afsætningsfunktion 0 < Q < 10.000 10.000 < Q < 56.666 P = - 0,006 * Q + 180 P = - 0,002571 * Q + 145,71 MR = - 0,012 * Q + 180 MR = - 0,005143 * Q + 145,71
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
10 Kr. Q Vandret addition af afsætningsfunktioner MR Afsætning total MR MC Q P 180 56.666 10.000 28.333 58 HA CBS ME 2010-2011 Èn vare på flere markeder til samme pris Den grønne trekant er størrerer end den røde => optimum ligger efter den grønne.
Background image of page 10
11 Optimal pris og mængde 0 < Q < 10.000 10.000 < Q < 56.666 MR = MC giver: MR = MC giver: Q = 8.626; P = 128,25 Q = 12.043; P = 114,75 Oms = 1.106.285 Oms = 1.381.934 TVC = 580.055 TVC = 853.680 DB = 526.230 DB = 528.254 Optimal løsning HA CBS ME 2010-2011 Èn vare på flere markeder til samme pris Vandret addition af afsætningsfunktioner tabel
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12 Definition på Prisdiskrimination (MEG 2007) At sælge det (i princippet) samme produkt et hotel rum, en flybillet, offentlig transport, studenter rabatter..
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}