F17 -Transfer Pricing and Pricing_in_practice

F17 -Transfer Pricing and Pricing_in_practice - Managerial...

Info icon This preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Managerial Economics HA Velkommen til F17 Transfer pricing og Pricing in practice 1 HA CBS ME 2010-2011
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Transfer Pricing Er centralt, når virksomheder producerer decentralt og disse decentrale enheder har egne omkostnings- og profitcentre som en ledelsesforudsætning. Interne afregningspriser (= Transfer prices) imellem afdelinger anvendes som ledelsesværktøj. Herved kommer FC og endog profit let til at indgå i de interne afregningspriser – for alle vil præstere et godt ledelsesresultat. Og er der også et eksternt marked – så er HA CBS ME 2010-2011 2
Image of page 2
Transfer Pricing HA CBS ME 2010-2011 3 3 situationer: 1. Uden eksternt marked. 2. Med eksternt marked i form af fuldkommen konkurrence. 3. Med eksternt marked i form af en faldende efterspørgselskurve (uperfekt marked).
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Transfer Pricing uden eksternt marked HA CBS ME 2010-2011 4 MC = MCp + MCm MCp MCm Dm MRm Pm MRm = MC Dp = MRp = Pt MC p = MC af Intermediate Good MC m = andre prod.omk Transfer Price = Pt =MCp Q Pm
Image of page 4
HA CBS ME 2010-2011 5 Transfer Pricing eksternt marked med fuldkommen konkurrence Transfer Price = Pt = Ext. price MC t = MC’ p af Intermediate Good = Pt = MC’p
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HA CBS ME 2010-2011 6 Transfer Pricing Eksternt marked med uperfekt konkurrence Transfer Price = Pt = $4 External Market Price = Pe = $6 MRm - MCm
Image of page 6
Prisdannelsens essentielle udfordring Nemt at glemme: “If the price is too high you lose sales. If the price is too low you can’t make money”. McKinsey Consulting HA CBS ME 2010-2011 7
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Prissætning i et større perspektiv Firmaer skaber i stigende grad værdier gennem immaterielle aktiver , disses kvalitet og den samlede værdi skabt for kunden. Eftersom købere har forskellige opfattelser af immaterielle værdier og services må prisen nødvendigvis være forskellig . At høste disse værdier kan være en langt mere kompliceret opgave end, at producere varen. Mekanismer til at høste dette ekstra udbytte er essentielt for bundlinjen. HA CBS ME 2010-2011
Image of page 8
Prisdannelsens udfordring Data mining er vigtig at få styr på : Markedet og kunderne Distributionskanaler og supply chain Konkurrenterne Industriens konkurrence-codex. “Worst-case” scenarer er en del af gamet : Parallelle markeder, Nye entries, Uetisk prisdannelse, Export/import, store firmaers reaktioner, store firmaers spilteori. HA CBS ME 2010-2011
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HA CBS ME 2010-2011 Investering Gevinst Omkostning Pris 1 Pris 2 Price Kvantitet Kvantitet 2 Kvantitet 1 Prisefterspørgsel for kaffe Prisfastsættelse – valget ”Højere dækningsbidrag pr. kop, og færre kopper; eller lavere dækningsbidrag og flere kopper Prisen er vagten mellem kvantitet og profit
Image of page 10
Hvor langt er (ny) prisdannelse? Hvordan prisfastsætter f.eks. dit flyselskab, bank, hotel dig? Eller din tandlæge, advokat eller fysioterapeut? Hvor store prisforskelle vil du acceptere?
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern