Ckv_VerslagHippie - Ze waren voor natuurlijke inrichting in...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Filosofie Hippie De hippie-cultuur is een echte jeugdcultuur. Het is opgericht in de jaren '60. De hippies zijn de uitvinders van de zogenaamde flowerpower. Dat is een vorm van de hippie-cultuur waarin jongeren in communes leven. Communes zijn gezamenlijke leefgemeenschappen van de hippies. Het kenmerk van de flowerpower is dat de hippies hiermee duidelijk wilden maken, dat ze vrij wilden zijn. Dat werd vaak uitgerdrukt in de vorm van wiet en hasj, gek genoeg ook thee en Lsd (harddrug). Naast deze producten, waren de hippies niet echte zuiplappen. Op hippie-feestjes was er meestal nauwelijks alcohol. Wel kleedden de hippies zich altijd kleurig. Slippers, ruwkatoenen hemden, wijde kleding of juist strakke kleding, allemaal voorbeelden van hoe ze zich kleedden. De filosofie was eigenlijk een mix van : - Ze waren tegen het hebben van privé-bezit - Ze hadden een beetje weg van de oosterse religie - Ze waren tegen racisme en discriminatie
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - Ze waren voor natuurlijke inrichting in het menselijk leven- Ze waren tegen oorlog- Ze waren ook seksueel gericht Hippie Dansstijl hippie De hippies laten op de dansvloer niet echt een dansstijl zien. Ze dansen gewoon hoe zij denken dat er gedanst moet worden. Dat heeft te maken met het idee dat je vrij moet zijn. Ze creeëren dus als het ware hun eigen stijl. Wel luisteren de hippies naar een rock-achtige muziek, dus kan je je een beetje indenken hoe die dansstijl er dan uit zou hebben gezien. Het op en neer springen, het vrij bewegen op de muziek, omhoog springen, wilden bewegingen. Dat zijn een paar kenmerken van de rock-muziek en daarvan leiden de meeste hippies hun dans af. Maar de dansstijl hoeft ook niet gelijk wild te zijn, het kan ook heel rustig. Dat zien we op het plaatje wat hieronder staat, waar hippies een enorme kring vormen. Hippies die een enorme kring vormen...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern