7.2 - meest laten meewegen een wegingsfactor 3 Daarna komen...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7.2 Wij hebben alle boren aan verschillende criteria beoordeeld, namelijk op snelheid, grootte, stabiliteit, kracht, creativiteit, passend bij de doelgroep, prijs, realisatie en gebruiksvriendelijkheid van de ontwerpen. Wij hebben ons op de studenten gericht en deze dus als onze doelgroep genomen. Als (Delftse) student heb je niet veel geld en nooit veel tijd. Bovendien wil je niet te veel moeite hoeven doen en dus niet te veel kracht gebruiken. Toch moet er zo nu en dan iets aan het huis gebeuren en dan moet je toch echt gaan klussen. Daarvoor willen wij de ideale schroevendraaier ontwerpen. Het werd al snel duidelijk dat het ene criterium niet zo belangrijk is als de andere. Wij hebben dus gewerkt met verschillende wegingsfactoren. De kracht en de snelheid hebben wij het
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: meest laten meewegen, een wegingsfactor 3. Daarna komen stabiliteit, prijs en gebruiksvriendelijkheid, een wegingsfactor 2. De minst belangrijke criteria vonden wij de grootte, creativiteit, passend bij de doelgroep en realisatie. Dit waren wel de minst belangrijke, maar dat neemt niet weg dat ze zeker in onze beslissingen hebben meegewogen. Nadat we al onze ontwerpen aan een grondige analyse hebben onderworpen, hebben we voor de touwboor gekozen. Dit is namelijk een behoorlijk snel ontwerp (dit was voor ons een van de belangrijkste eisen) en vrij goedkoop. Bovendien kwam de touwboor bij onze test-tabel er het beste uit....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern