{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

7.5 - goed vast te houden te zijn Hiermee haalden we wel al...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7.5 Om te kijken of onze verbeterde touwboor echt beter was dan de originele handboor, hebben wij deze ook weer getest. Niet alle tests hebben we opnieuw uitgevoerd, aangezien sommige niet van toepassing waren op ons ontwerp. We begonnen met de snelheidstest, voor ons eigenlijk de belangrijkste. Bij de eerste proeven met de normale schroevendraaier, hadden we een gemiddelde tijd van 6,56 seconden met een standaard deviatie van 0,26 seconden. Dat zou onze Schraubinator moeten kunnen overtreffen. Met de accuboormachine deden we gemiddeld 1,14 seconden over elke schroef met een standaard deviatie van 0,15 seconden. Als we daar onder zouden zitten, zou het helemaal geweldig zijn! Onze touwboor hebben we twee keer getest met verschillende soorten touw. Eerst met visdraad (wat we oorspronkelijk hadden bedacht). Dit bleek echter vrij snel te breken en niet
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: goed vast te houden te zijn. Hiermee haalden we wel al een gemiddelde van 1,25 seconden! We hebben het visdraad toen vervangen door vliegertouw, wat veel beter ging. Met een gemiddelde van 0,81 seconden waren we enorm tevreden met de snelheid. Helaas hebben we niet kunnen meten met de Tachometer, omdat onze Schraubinator niet precies recht was uitgelijnd. Een puntje van verbetering dus! Nog even alle resultaten op een rijtje: Meting 1 2 3 4 5 gemiddelde standaard deviatie Tijd per schroef (in s) Accuboormachine 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0 1,14 0,15 Tijd per schroef (in s) Handboor 6,2 6,5 6,8 6,4 6,9 6,56 0,26 Tijd per schroef (in s) Visdraad Schraubinator 1,27 1,05 1,25 1,02 1,68 1,25 0,24 Tijd per schroef (in s) Vliegertouw Schraubinator 0,88 0,92 0,62 0,76 0,86 0,81 0,11...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern