Lectures_22 - fl.——— ~ 0&0 1 Mama/cm SCLMF‘L...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . fl, .——— ~ 0&0}; 1 Mama/cm SCLMF‘L SIR) SHEWCY) jnmaw‘ Adkw‘g Pot/316M: Aie‘fi E) DOG/J memorig Mcpficf 0“ jam ‘HSJ‘AC Of “PG/{+1}de Maj/LA (31C 0 Crown Wdufi‘m. 7W) U60 c9 WM‘ 41% ' NflU’H/‘ff‘molw O‘F V0[«M{T'€fff “rmle a cmf‘cfi MWJJUM bug»: ENMW "CQD Cmpmw; wax a “He u/LJQ rmdce a 96% 044143 MM UM ~ mammaifl 313 1majerog“bejm " W1 " Alma meajuvcmemfi we, M EFFm}, (pfme k r m (95 {A ‘HwQ . ’7‘HW w Mm»? wihquWU/o?) mewmi bebm weiuw 0:11:01]. locm‘m ‘j: CL back of Ewe-Hag mikde +0 “1 WWW/law»? (Mk 1L2; MM; 2 (71((“f{“%' 22-5)) OJ“: 95L/4m 00.11: buJWLQ (MM) W +1411) MLQJJN mm : [4é.l§[ C“J)/(m,—‘3] MM. Mimi A; Jew him mwe manW€ma13 J“dcch‘t‘ (do fl MWW), d {Mam/th [email protected] 1‘0ng ‘IF/L 4((9{0Q “a .1526 1:3 1 W pow I “a; m 5”“ I 5‘ GA IM‘Q 0k 1‘0 W 3;“ 7 Qfl m SuMmfi/a of m V? m emu/851409 m IUQ‘ JML ’ ' gt?» 0 D +05% Q 3 V‘Qx‘f[’~ d9“) : «>4 -g n +— a Z it}. AA n \Kfjia MjiIxJ/J V 0J< (1 4 <9 '56 a“ . ’nM‘S NMJLchsu my elepwi m flu whg WM (116 , 443 .LS) 5W colleyuej was AW: 7‘0 MDNB MD/ @967 3;: (M84) 77m MW, 512:}. 38: 117‘/29 whldlx (3N)wa 1M; MIMI/{Liv Tb; COUG/Z/COMLF film/52:11 _ 2. ‘51‘5 UN (fix/jig “ f€ v 114%) (Are:th (1C flow [€CLJC Oj‘ 30) fl“) MUM no (onac/ kelaqa/ (:6. fluted/Ma “MOWMc/iééj 2A rL, Fwd“ 44 h bewa/mg/L VMCX‘O mam Qflem'wfl) Hf ( H124 P0 mm/ AMMLW. 3;:(041—1047). 7 9:],ij C4-j)Aj-CP€$YI‘CE{ (430k): @5/4 4mm « pro Cafl M1 Puff/W7 be M . Mann} mi Eben aFFt/ 7w [Aflffi‘m €XC€/\]/‘ 110 MR 11d“ “CU m Inc/Leak; m Said (,0 NeJa/{Ym lac—Elan aafj‘acem‘fi obgqma/h‘mr Maude}. U M 5! (UL‘W m7 ww~ddVM '. Law/RAM (<1) W) 7' *‘Wfigg ALI) MAL ‘muwaw a0 In Manages. #2— firm 1A {(4 Shakfl/(ff‘ PMcQOM ~€7(7£€J" mochS/ U {0/ 6% a {OX-mdogsj fiavfizfl/I‘M MM‘bM‘W/W. j 3 #0144»? QWKUAfax/iunflié) W 1“ 364m 51 0+ H0672; ((978) / I 9% m 1010ch H 112 HM 0 duh [flan/J14”? {MAJ {A Z 1’ éJN/Vfig/O’Jj (9;:K;+ X; 211. +5224 + 2‘; : 1W ~ WWW/M‘er 56 N “(or 77 h: {WWW fiv “mm gym/tr v 1 Cand 62wa 30»th 21L “ Pfiww Va}; ’35:, N [A mew. H} UM “‘3 . “Th2, Mote; Saw/flew woo duh/(ole I’hmufi/Z» 4500f" 950 (WW/>745; {1% mm, 15! M74 low {If aw {\6/ Wouraflzfl Gib} LJ‘YI ‘ 0603 Neda) -. . mm} um? WpQ win @Mflwévs M MM “(mg 4/19/06 _ ‘“‘ . 5 ’0 g , k if“ df 624, NOT} Usmj (MW 73 Era/m f Shim Jim}; n MOS”? 0E HOE/UT. dmwm? TN. New PM” {W (03 (‘51) (wch M? 1M1: 4% ( 9*“ '3 2'7) Work 9% I’ 0 MW mm W {4/ W) D36 “Jifl jén (palm RAM“ m’m 03316 {M WLUzjcQ/“wx: Tram {‘91 >52) 25“ {14 nglefl J‘q’ Ta, 164 166 168 170 300 200 100 ‘56 158 160 162 0 20004000600080060000 0 20004000600080000000 0 20004000600080” 0 200040006000800010C00 0 20004000600080000000 {2/7 4/19/08 w 3 Obgamfl VMMMJLQ m between-state variance 0.01 U 413/05 JIM/5 (mung/h l PUNUM) (HM/(hymoouj? th‘ JUN"? 1,10 (A M! WM) fun? W1C adenoid 5L0 ()_ Mm W mm mm :mu W? M mm . pofbyw emfvflow\m§ Hem/cwch MCVZQ : "fieflmfld G496: Kamp/W (MM (970; [9805)] mat] fiaaehw Med +0 ame kWh/MM? " \fle V11 OCQU \ \Uf Lqfkaa gwfox} mdxbn, JKJ/wiJo cat/11mg; a??? " d; b (9MP *9 M7 Li 3 A to Mil My QWFDK'WL “5 %W(Mu§ W MOLQQ. ’0‘ Hagan “976) 1172.35? Pmkrfv yd? Unkmmf (RWC WM : FES’RESI Lid/LCM“ (OMamLWJ> M PMWfa/(FES/UMFWJ) WJJJfUaA/fwf: Cam MM clfic‘Ffi/eui‘ mocQaJZ‘f-W r * 0'67?ch (W85): 3253.1 ape;k\/&3J ‘m {1; WM (uth km {A 19112 wcflz 6M W Sflt‘p—K T1: HIM ‘ 0p VWMUZO 2/4;E§:.W:Z9N : (9 M In? W a gemoo modLL. ‘" Cxavvh; a?) EIMDGQwQPQIRfFMI ’Fb/ mocfidlj M (m be WJHJOa MUM. bot M Audi? flm/ocf “meiidfipoaQ M (Ma/M44195 MOM" "Aja/{fl/ géqtfok/QNQWI Waco *‘ Crawfka VWM (3:014 [1 as cwa (QR) (Ma/(dim ciwakh‘»; {9893 DEQNFJA 1995’? ~ Hiawoeqcafi WCQVQ CHoescAelc {989) (flair (Ln/he (QL) ”%UT War/Adm (maa? CQO’QJA 1L mammary mm —--> (07 06W mm 2TH own! 502% Wk CLVMJJ‘M M (0de MM) fl/UBM/b‘ wlhx (rh lmww-wd/“510(0‘0090-00I) M> (70%)) Oauf [011M00qu POHLC‘N‘MJ' --*> 4t ( (9% M 71m marl; carrier rAkngCJF log 4 IOJ’UAJ? WUfI/%AWJL7) “9-6va X Mg SKOQA 5% 8,6 arch/7? Mantra; M7 Sam/\ECL (1W j/Ja/l Maij/MJQ “*3 (REM mm «X 1‘17! ‘ 54‘ é7 hm F>/0. \w+~.ewm; Um: '. N1“) {‘0 s. fll(OPK/, (5:3: Uri: d/(Oojv’tjgjimadaql Maydvumm gmrl‘amdpf Mg V . Em adieu! [1L] 21w ‘ 4 r 0 "33 LUSH 52> Hakm‘“ “\JHMW \ L, —(0 //?j:/§ occur; fisf \ \ \ - A // / ///, .\ WWW “W‘MW’ ”‘° 77 i mg (3419}: I " 6 8 \r \\\\\ \\\\\\ \\ \ \\\ \\ \ \ \\\\\ \\ r‘a / / - _ W3 // / r a/ // 5 l, , / Between—Groups Mean Square /.~ /' //‘/ /// /- / to ,././////¢//’;/:i/:i// 2 NW N S ,/’ // ,/ 71/" ,,/' /i§é/i1{f//Z:-‘f:/// l v ,xi/r:/:/;:/://j//’ ///2:1:?E:2::/ w. ‘ ( um MOM? - / '/’ .,l""/ 'WM I N 7::17/ W , f“ (“W C%/ " WM“ ‘1 _. am“ A I C 0 0‘ [ rjm Dana A (fit ( r __ -w r ,- ,. ,,_r_-_#r<_.,“WWW #T_ , 0.1 0.2 048 0.4 0.5 06 Error Mean Square .1 mfg/n 4/20/08 file/(w) .. "JL F: Sig/NO“) g8 SE: V3 “L? ,L w I MAW 4/;o/08 I E/IL ’ <2 7 d; {Cm-y: ~ 1) 3 n} g (“flk/ : “Fl )7 . U? K \xfifiiw “W "P{Idfifl< -,’ ‘MTdK 1...; égma J} A“ i J {32 . { M}\7 2(2d4 )~« WE: 2855 + f} 4- W: 4-de m 9)} x . fl ~ w . ,, "*2 3 ,,,,, I x ,,,,,,,, W 6(654- 2‘) Na ~1~ f; a DW‘MA (2mm 0L: N} +2“ +2.3 swascpifl 4:: M + La +L Pfiwsm‘t‘“) Tim’lelo) W2 I¥A>o amijgplzjwb)<0 @0ka PDSJYUTBJ km W “~430ng owl/walk) (1/: {Add \Sz‘MNar (brdm/OMJJJY W CLUQJCM/QN mMaqu/Q 5)) (/m 0‘; CL)! 1") 1C0?) oaCT‘fa‘" ‘ ‘ (“‘1‘ whiff f1>0 ‘ “ 3 “OJ * nu L »0 .dmrj‘” P IN (I M‘Ffi cm . 143 F (5 (0:1 evxeuvalzx‘ W‘; 013‘“, S‘NchQe. iom OHM)de (MRS/14 [J Mmm. OWL / CW V 6L [Oan m 774 mmwaf MOC/(Zf. /" 11.. ENE 4/79/08 \ N L ’WMI mgamk OP RAJ Auwflfk M “Z a o Hem‘s 303 poykria/ wVflx/q/ Q Wand bjmwmmfiw O‘I/(‘L N 1 11(0-2, 7-2) 2 - (~35 + a + 1)10g<o—2>—~ 3—596 + 5%) (aw—max 6*: 0’ 2 N 2 I — + a +1>10g(7 )“ EEO/19) (4)4?mo‘x To 52 — (5) 2017' +0 ) ’Zfiwdfi'm m M (43 W gamma dengib‘u (WM) «QM/k Uwffiul Match“ 011 “Q {do ngfi‘VJV. ‘ Palmomhk, wwds MC (5) f3 (ddw‘wkl [0W2 <:: ([0237: 5% Ma 53”: g “if/61%; ‘QQCJ aVYhOaA L “lfipoficfl‘exfj win/\ka am!) 8% ingfii‘p-Tf.) TS 7AWWCQ @ij otQQ décMM Had! MKSIWPM [Q’CUEMQJ [O1mO(/Q®’Q :> MO (aflfia‘fi Pfik/jclvé/flquf “ :4: PORN“ :5 [ofmacQwQ M M (meJ) (AC/M4447 \ A A1 y\ I 6’\ )C«K€0Q) 0’2:/_if_‘_s(;i__w_j (JKIIJ! KC :Nj( EKRJ/ K" , rM’ Mafia/6(a) {Magma deMMQ. fiE/M flap/0% TINA/L] WM E‘Acfla '. . g‘jq‘Lwléw‘om/oool) / . Pam/w U UnIMMJ wI/lm 3%3639 KL {WM nib, ( 829:3:— bmeJ wow 3%: /./ (W 8W Uni/Maid whim 515: (.5 Eggs. Liz/MAJ PM 5§3>goo DOC; 0““ CM worm/[193a Um‘m04a2zc‘ (T ‘ LJ/EL “I 1 (r 1" 0“? (WC {Niav (TA [EL CCU/k ‘92 aflbjfi’cfl mCer/geefvxj magi“ . CfiQW mam) 2 QM‘ICLVM S/xrflrdcau/M pnw/ JWZFPCQSE fjo?¢@flSW{o/(/‘1l(2,€€ AM a“ TKE‘M‘b;/O,‘M ($35.3; 6M (“70) GE Prfiwf ’076H0wfl4/ Ace 0x r -mwvdpwkfiw (/Mffqfi) 7 (6‘6 UmmocaaQ ’ #V’gj’” “’ #41021“)? 0’5» H47!“ NEW“ N CDT/\fPOJfVFM (/(IUQ/ a] Amflgg‘mflpOfl’C/“fa/Y WM UN? AMCQU jig” : 4/20/08 DH“ 4:} I< >£+| ML/wflhfiv‘éfi. QM 698/8; flu} med/1? mqta 944: "Wm M 74w com/sefwj wp/aamwr Mm owe/M Uaa‘qbi/Cf7 PA 1“ CM? " fl ‘F‘Of kw MS) TROLL/£le LAWN/z? m erfi‘ 5 [7164/ S 0L W 7L; mp m Z‘ L A Wadqdfip (AMEQIf/g {563 n . 1301‘ m POjkr(\&/‘ COM/1:615 Ad'dffg/‘AOCLAQ/Zj CA TLC; mm: CL L“&mo&g wager J“ 6L SMQHW fig mm 33/“qu 7’73 (‘5‘. ° M00061: ernbf agavfl‘ Wmcf “WHICH? I‘M/[€79 Qbo¢¢,m(7 SAW/MC bdfacf. 0% WM" ‘Iflf {MU ModM/Q (KP/VOW Cafhl‘ejcflq/be/féfi/ m thQA‘t— [J a Mc‘K‘fU/E O'F‘ “Véjrfeme belieh ( kg;ng +13 0065:9146sz ‘ TM; Mubath of gflema j/uouw AfcMcfl/z SW4 {1 In a MocOef/p/VW— 5/32": “4515‘” MMS become (fiflUCNLVéVW’Q 4 flab-LL» M mumaij flagfim % a £96ch :CP/w 4/u/08 :5: WWWH: 9301c) ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2011 for the course PUBH 8400 taught by Professor Jimhodges during the Spring '10 term at Minnesota.

Page1 / 16

Lectures_22 - fl.——— ~ 0&0 1 Mama/cm SCLMF‘L...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online