{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUAP zapisky.2 - Velk Britnie v roce 1960 zakld Evropsk...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Velká Británie v roce 1960 zakládá Evropské společenství volného obchodu – Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko a Portugalsko nevzniká společný trh, volnější podmínky než v EU 1968 – celní unie na průmyslové výrobky v rámci EHS, 1970 i na zemědělské výrobky 1967 – Slučovací smlouva – nejvyšší úřady společenství se spojily Komise evropských společenství v 60.letech vznikají první asociační smlouvy 1961 s Řeckem, v dodatku že se Řecko za 20 let stane členem ES; 1963 asociační dohoda s Tureckem ; asociační smlouvy s bývalými koloniemi – dohoda s afro-malgašskou unií (bývalé francouzské kolonie, postupně rošíření o 70 států rozvojového světa) 1973 došlo k prvnímu rozšíření – Velká Británie, Irsko a Dánsko 1 vstup Británie byl v 60.letech blokován jednak Charlesem de Gaullem a jednak tím, že se Británie odmítala vzdát nadstandardních vztahů s Commonwealthem
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern