EUAP zapisky.7 - ptilet funkn obdob provzno s komis sdlo =...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
pětileté funkční období – provázáno s komisí sídlo = Strassbourg; kanceláře i v Bruselu a Lucemburku poslanci se nesdružují podle národnosti, ale podle politického příslušenství do politických frakcí – alespoň 20 poslanců a zastoupení alespoň pětiny členských států vnitřní členění předseda – dohlíží na dodržování jednacího řádu, zastupuje EP navenek, volen na 2,5 roku 14 místopředsedů delegace – slouží pro styky s parlamenty zemí mimo EU, zvyšování vlivu EU parlamentní výbory – oborově členěné, legislativní iniciativa generální sekretariát vedený generálním tajemníkem – řídí chod po administrativní stránce – asi 4 000 zaměstnanců pravomoci EP kontrolní – vůči komisi, možnost interpelací legislativní rozpočtové – navrhuje změny u povinných výdajů, spoluvytváří rozpočet, může zamítnout návrh rozpočtu konzultační procedura –
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern