{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EUAP zapisky.15 - spolen dopravn politika nejmn rozvinut...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
společná dopravní politika nejméně rozvinutá, Komise zažalována i za nečinnost TEN – transevropské sítě – vyčleněno zvlášť ekologické normy – typy paliv a olejů, likvidace vozidel námořní kabotážní doprava 100 miliard Euro na vysokorychlostní železnice ostatní politiky jsou komunitární – soudržnost, ekonomický rozvoj, transevropské sítě Regionální politika EU NUTS – nomenklaturní jednotky pro územní statistiku používaný Eurostatem od 70.let v roce 2003 se soustavou pěti stupňů se zabýval Parlament a Rada EU – stanovila závazná rozpětí pro národní průměry NUTS 1-2-3 čísla 4 a 5 nahrazena LAU 1 a LAU 2 NUTS 1 region o velikosti asi 3-7 milionu obyvatel ČR se na NUTS 1 ještě nerozdělila – plánované bylo rozdělení na dvě jednotky pro čerpání z kohezního fondu, nakonec jsme získali z kohezního fondu více
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern