{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Planhigion_Gwyrdd

Planhigion_Gwyrdd - drosglwyddo i’r stigma(organ...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    Planhigion Gwyrdd
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    4 Proses Bywyd Mudiant- tuag at olau Atgenhedlu- ffrwythau a hadau Maethiad- planhigion yn gwneud bwyd eu hunain Tyfiant- o eginblanhigion i blanhigion
Image of page 2
    Beth sydd angen ar blanhigion i  dyfu’n dda? http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/plants_grow.shtml   Golau’r haul Aer Dwr Cynhesrwydd Mwynau
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    Egino Tyfu Blodeuo Peillio Ffrwythloni Gwasgaru
Image of page 4
    Ffrwythloni  Cynhesrwydd Aer Dwr Gwraidd lawr   blaguro i fyny Tyfu dail (at olau) (dechrau gwneud bwyd) Pan fod hedyn yn  dechrau tyfu
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    Ffotosynthesis Carbon  Deuocsid a Golau i mewn Bwyd a Ocsigen allan Cloroffyl mewn  dail Creu bwyd gan  ddefnyddio’r haul
Image of page 6
    Blodau Rhan gwrywaidd – Y Brigyn  (Anther a ffilament) Rhan benywaidd- CARPEL  (Stigma, steil a ofari) Denu pryfaid gyda’u  neithdar gludiog a  lliwiau llachar.
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    Peillio Dwy ffordd: Pryfaid- mae paill yn sticio i bryfyn ac yn cael ei 
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: drosglwyddo i’r stigma (organ benywaidd planhigyn). • Gwynt – mae paill yn cael ei chwythu at y stigma. Trosglwyddiad paill i’r stigma Ffrwythloni • Paill (organ atgenhedlu gwrywaidd) yn teithio ar hyd y steil i gyrraedd y carpel , ble storiwyd yr wyau benywaidd. • Mae’r wy sydd wedi ei ffrwythloni’n dod yn hedyn. Uno’r paill a’r wy i wneud hedyn. Gwasgariad hadau 3 ffordd: • Gan wynt – caiff hadau dant y lle eu chwythu i ffwrdd. • Gan anifeiliaid – maent yn bwyta ffrwythau fel mefus ac mae’r hadau’n dod allan yn y chi’n-gwybod-beth! • Gan ffrwydrad – Mae ffrwythau’n sychu wedyn ffrwydro. Mae hadau’n cael eu cario i ffwrdd o’r planhigyn i arbed gorlenwi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern