OUMH1603 LEARNING SKILLS FOR 21ST CENTURY.docx - BACHELOR OF EARLY CHILHOOD EDUCATION WITH HONORS(BECHE SEMESTER JANUARI 2020 OUMH1603 LEARNING SKILLS

OUMH1603 LEARNING SKILLS FOR 21ST CENTURY.docx - BACHELOR...

This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

BACHELOR OF EARLY CHILHOOD EDUCATION WITH HONORS (BECHE) SEMESTER JANUARI 2020 OUMH1603 LEARNING SKILLS FOR 21ST CENTURY/ KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21 PUSAT PEMBELAJARAN :
Image of page 1
Isi Kandungan Muka Surat Pengenalan 1 Bahagian A 2 - 3 Bahagian B 3 - 4 Bahagian C 5 - 8 Refleksi Kendiri i Rujukan/Referensi
Image of page 2
PENGENALAN Tugasan ini subjek OUMH1603 Pembelajaran Abad Ke-21 ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C yang akan menyentuh tentang Pendidikan Kewarganegaraan Global (Global Citizenship Education (GCED)) dalam memberi manfaat kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu alam sekitar menggunakan topik yang dipelajari di dalam modul Kemahiran Belajar Abad Ke-21. Isu alam sekitar yang saya pilih ialah isu pemanasan global. Objektif tugasan ini adalah untuk memperbaiki kemahiran saya dalam membuat tugasan dengan menggunakan format yang betul. Dalam tugasan ini, saya dapat mengaplikasikan apa yang saya pelajari dalam Topik 2: Kemahiran Belajar. Format sesebuah tugasan tidaklah tetap, namun tugasan yang baik, bukan sahaja terdiri dari isi yang menarik, tetapi menyatakan dari mana sumber diperolehi dengan menggunakan gaya penulisan dan rujukan yang betul. Dalam tugasan ini, saya belajar menggunakan format APA ( American Psychological Association ) untuk menyenaraikan sumber rujukan ( reference ) dan citasi ( citations ). Saya menggunakan format APA edisi ke-6. Apabila saya menggunakan format APA untuk tugasan ini, saya telah mengetahui, apabila kita mengambil ayat orang lain daripada buku, majalah, surat khabar dan jurnal, kita perlu membuat ‘citation’ dan menyatakan dari mana sumber dan muka suratnya sekali di mana kita mengambil ayat yang digunakan itu. Nama penulis perlu dinyatakan sekiranya kita mengambil isi kandungan dari penulisan beliau. Saya belajar memperbaiki perkara yang saya selalu ambil mudah sebelum ini iaitu apabila saya membuat senarai rujukan. Dengan tugasan ini saya mengetahui cara menulis senarai rujukan yang betul dengan dimulai nama penulis, tahun, tajuk buku, tempat diterbitkan dan diakhiri nama penerbit. Susunan nama penulis juga dimulai dengan nama penulis yang bermula dengan huruf A dan diakhiri dengan nama penulis berabjad Z. Saya juga memeriksa tugasan yang diberikan berkali-kali bagi memastikan tiada kesalahan ejaan. Objektif tugasan ini juga mengajar saya untuk memuat turun video dari laman web. Untuk memuat turun video, saya telah mengenalpasti beberapa aplikasi baharu yang memudahkan proses muat turun dan tidak mengandungi iklan yang sedikit sebanyak menggangu tumpuan kita dalam menonton video serta membazir kuota internet. Saya menggunakan aplikasi untuk memuat turun video YouTube mengguna TubeMate YouTube Downloader. Aplikasi ini sangat mesra pengguna dan menggunakan pelbagai resolusi dan format yang menarik tetapi hanya dapat digunakan oleh aplikasi YouTube sahaja. Video-video yang dimuat turun membantu saya membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini dan memberikan gambaran yang jelas tentang isu yang saya pilih.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture