HR assignment.doc - Restoran kelab malam makanan segera dan perkhidmatan bilik hotel semuanya merupakan sebahagian daripada garis kerja yang dinamakan

HR assignment.doc - Restoran kelab malam makanan segera dan...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Restoran, kelab malam, makanan segera dan perkhidmatan bilik hotel semuanya merupakan sebahagian daripada garis kerja yang dinamakan industri "Makanan dan Minuman" atau F & B sebagai singkatan. Sebagai pekerja dalam bidang ini merujuk kepada industri mereka. Sama seperti bidang perniagaan yang lain, F & B menghadapi banyak cabaran dengan prestasi pekerja. Walaubagaimanapun, piawaian dan cabaran prestasi tertentu adalah khusus kepada industri F & B. Untuk merancang sistem pengurusan prestasi adalah kompleks, kerana terdapat banyak lapisan industri F & B dan banyak pekerjaan dari eksekutif tingkat tertinggi rantai restoran besar ke server pelayan koktel dan pelayan menunggu setiap jam. Visi dan misi sesebuah restoran adalah untuk memaksimakan keuntungan, namun sebelum mencapai sesebuah keuntungan. Sesebuah restoran haruslah memastikan mempunyai bilangan pekerja yang mencukupi dan juga tahu membuat kerja. Hal ini kerana, majikan akan menilai prestasi semasa bagi pekerja-pekerja mereka sekiranya layak untuk mendapat sebarang imbuhan sekiranya telah Defini Latihan (Training) Menurut Poon (1994), latihan adalah merujuk pada segala usaha terancang organisasi untuk memudahkan pembelajaran tingkah laku kerja yang tertentu. Usaha ini bertujuan memperbaiki pretasi semasa dan pretasi masa depan pekerja dengan meningkatkan kebolehan pekerja melakukan tugas-tugas mereke supaya objektik-objektif organisasi dapat dicapai. Kebolehan pekerja dapat dipertingkatkan dengan megubah sikap mereka atau menambah kemahiran dan pengetahuan mereka. Menurut Cascia (1989), latihan terdiri dari program terancang yang direka bentuk untuk menambahbaikan pretasi diperingkat individu, kumpulan da organisasi. Pretasi yang bertambah baik, sebaliknya menyiratkan bahawa telah terdapat perubahan yang dapat diukur dalam pengetahuan, kemahiran, sikap atau kelakuan sosial. Sementara itu, menurut Truelove (1995), latihan adalah usaha atau ikhtiar untuk menambahkan pegetahuan, kemahiran dan tingkahlaku yang diperlukan dalam melaksanakan
Image of page 1
sesuatu perkara yang berkaitan dengan kerja. Motifnya adalah untuk memperbaiki pretasi pekerja dengan cara khusus. Bagi Ricks, Ginn dan Daughtrey (1995) berpendapat bahawa latihan adalah merujuk kepada aktiviti dan pengalaman yang direkabentuk untuk membangunkan kemahiran, pengetahuan dan kelakuan atas arahan organisasi. Latihan selalunya berkait rapat dengan tugas-tugas yang khusus atau yang berkaitan dengan kerja dan ia direkabentuk untuk mengajar kemahiran yang baru atau mempertingkatkan kemahiran yang ada. Latihan juga termasuk dalam penyediaan pekerja untuk melakukan tugas baru.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Summer '19
 • Dr Vijay

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes