garis_panduan_pelaksanaan_0.pdf - DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 PENGUBAHAN 3 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN Disediakan oleh DRAF RANCANGAN TEMPATAN

garis_panduan_pelaksanaan_0.pdf - DRAF RANCANGAN TEMPATAN...

This preview shows page 1 out of 210 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 210 pages?

Unformatted text preview: DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 ( PENGUBAHAN 3 ) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN Disediakan oleh: DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 PENGUBAHAN (3) Nota : Bagi garis panduan dan kelas kegunaan tanah yang tidak terdapat di dalam Laporan Garis Panduan dan Pelaksanaan RTPJ 1, Manual Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor Edisi Ketiga adalah terpakai. MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (DRAF PENGUBAHAN 3) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN Disediakan oleh: MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA JALAN YONG SHOOK LIN 46675 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN ISI KANDUNGAN LAMPIRAN A : KELAS KEGUNAAN TANAH LAMPIRAN B : GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN LAMPIRAN B1 LAMPIRAN B2 LAMPIRAN B3 LAMPIRAN B4 LAMPIRAN B5 : : : : : LAMPIRAN B6 LAMPIRAN B7 LAMPIRAN B8 LAMPIRAN B9 : : : : LAMPIRAN B10 : GARIS PANDUAN PERDAGANGAN/PERNIAGAAN GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR GARIS PANDUAN PERUMAHAN GARIS PANDUAN PERINDUSTRIAN GARIS PANDUAN PENGANGKUTAN DAN PENGURUSAN LALULINTAS GARIS PANDUAN KEMUDAHAN MASYARAKAT GARIS PANDUAN LANDSKAP GARIS PANDUAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR (PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN ‘GREEN BELT’ BUKIT GASING) GARIS PANDUAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) LAMPIRAN A KELAS KEGUNAAN TANAH GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH MUKASURAT A.1 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan KepadatanRendah A-1 A.2 Kegunaan / Aktivit Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Sederhana A-2 A.3 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi A–3 A.4 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan A–4 A.5 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdangangan Terhad (Perkhidmatan) A–6 A.6 Kegunaan// Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) A–7 A.7 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Institusi A–8 A.8 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Institusi Keagamaan A–9 A.9 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Institusi Pendidikan A – 10 A.10 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Tanah Perkuburan A – 11 A.11 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Lapang A – 12 A.12 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian A – 13 A.13 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Rizab Utiliti A – 15 A.14 Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan “Green Belt” Bukit Gasing A - 16 DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) A-i GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH LAMPIRAN A : KELAS KEGUNAAN TANAH (Lampiran A dan Jadual A1.1 hingga Jadual A1.14 dibaca bersama Rajah 5.43 : GUNA TANAH UTAMA 2010 MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA) Jadual A.1 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah. PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (Melibatkan perumahan jenis sesebuah dan jenis kembar RUJUKAN KEGUNAAN/ AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN Perumahan 1. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lainlain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. Tadika 2. Taska 3. Pejabat Pengurusan yang berkaitan dengan ‘NGO’ 4. Bilik perabot antik 5. Bilik pameran hiasan dalaman 6. Pejabat persendirian 7. Tempat penyelidikan persendirian 8. Asrama (Di kawasan tertentu sahaja) 9. Klinik (bukan untuk haiwan) 1. Lampiran B6(Bahagian 6.2 dan 6.3), GARIS PANDUAN TADIKA DAN TASKA. 2. Lampiran B1 (Bahagian 1.1), GARIS PANDUAN PERDAGANGAN TERHAD (INSTITUSI) 3. Lampiran B3 (Bahagian 3.3), GARIS PANDUAN ASRAMA 4. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lainlain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa c) YANG TIDAK DIBENARKAN Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) - A-1 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.2 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Sederhana PERUMAHAN KEPADATAN SEDERHANA (Melibatkan rumah teres dan rumah bandar (‘town house’) KEGUNAAN / AKTIVITI RUJUKAN a) YANG DIBENARKAN Perumahan 1. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lain-lain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. Tadika 2. Taska (di lot tepi yang mempunyai kawasan lapang) 1. Lampiran B6(Bahagian 6.2 dan 6.3), GARIS PANDUAN TADIKA DAN TASKA. 2. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lain-lain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa c) YANG TIDAK DIBENARKAN Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) - A-2 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.3 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi RUJUKAN PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (Melibatkan perumahan jenis pangsa) KEGUNAAN / a) YANG AKTIVITI DIBENARKAN Perumahan 1. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lainlain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. Tadika 2. Taska (Di tingkat bawah sahaja) 3. Surau 4. Kedai Kejiranan 5. Gelanggang Squasy 6. Tenis 7. Badminton 8. Taman Permainan Kanak-kanak 9. Kolam Renang 10. Dewan 11. Rumah Kedai 12. Pejabat Pengurusan 13. Asrama 1. Lampiran B6(Bahagian 6.2 dan 6.3), GARIS PANDUAN TADIKA DAN TASKA. 2. Lampiran B3 (Bahagian 3.1), GARIS PANDUAN PERUMAHAN PANGSA 3. Lampiran B3 (Bahagian 3.2), GARIS PANDUAN PERUMAHAN PANGSA KOS RENDAH DAN SEDERHANA RENDAH 4. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lainlain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa c) YANG TIDAK DIBENARKAN Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) - A-3 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.4 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (Melibatkan perumahan jenis pangsa) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN RUJUKAN 1. Runcit (Makanan, 1. Aktiviti adalah minuman, tembakau. mengikut Kod Daging & ayam, Klasifikasi Industri barangan rumah & Malaysia persendirian. Motosikal, kenderaan bermotor, 2. Setiap cadangan minyak petrol dsb.) pembangunan 2. Kedai Makan / Restoran : ‘Rumah (Restoran, kedai makan Selangorku’ perlu & tempat makan& mengikut Dasar minuman yang lain). Rumah Selangorku 3. Hotel Rumah Tumpangan dan lain-lain dasar : (Hotel, rumah sewa). yang dipersetujui 4. Pembinaan : oleh Pihak (Pembinaan. Kontraktor Berkuasa Negeri perdagangan khas). dari masa ke 5. Pengangkutan Dan semasa Penyimpanan Gudang : (Pengangkutan darat / air/ udara. Perkhidmatan yang berkaitan dengan pengangkutan). 6. Telekomunikasi / Perhubungan : (Perhubungan) 7. Institusi Kewangan : (Institusi Kewangan. Bank. Kedai pajak gadai. Institusi kewangan yang tidak dikelaskan di manamana. Perkhidmatan kewangan) 8. Insurans : (Insurans nyawa & kemalangan. Kumpulan Wang Simpanan & pencen. Organisasi keselamatan sosial. Perkhidmatan insurans.) DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) A-4 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KEGUNAAN / AKTIVITI KELAS KEGUNAAN TANAH 9. Perkhidmatan Kebersihan : (Perkhidmatan kebersihan & perkhidmatan yang berkaitan.) 10. Perkhidmatan Sosial / Awam : (Perkhidmatan pendidikan. Institut Penyelidikan & sains. 11. Perkhidmatan Isirumah Dan Persendirian : Perkhidmatan pembaikan barangan kulit / elektrik / kenderaan / barang kemas / dll. Kedai dobi, salun / kedai gambar dan lain-lain perkhidmatan persendirian.) b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. Borong (Makanan, minuman, tembakau. Barangan rumah & persendirian. Motosikal, kenderaan bermotor, minyak petrol dsb. Peralatan dan bahan perusahaan, pertanian & perniagaan. Pemborong am besar.) 2. Perkhidmatan Rekreasi / Kebudayaan : (Perkhidmatan tayangan gambar & perkhidmatan hiburan lain. Perpustakaan, perkhidmatan hiburan, kebudayaan dan rekreasi yang tidak dikelaskan di mana-mana.) 3. Perumahan. 4. Asrama 5. Servis Kereta 6. Taska. c) YANG TIDAK DIBENARKAN Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) 1. Lampiran B1 (Bahagian 1.3) GARIS PANDUAN UNTUK MENJALANKAN SERVIS KERETA DI BANGUNAN RUMAH KEDAI 2. Lampiran B6 (Bahagian 6.2 DAN 6.3), GARIS PANDUAN TADIKA DAN TASKA 3. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lain-lain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa A-5 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.5 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) PERDAGANGAN TERHAD (PERKHIDMATAN) (Merangkumi Seksyen 13, 19, sebahagian Seksyen 51 dan 51A) KEGUNAAN / AKTIVITI RUJUKAN a) YANG DIBENARKAN 1. Pusat reka bentuk & 1. Setiap cadangan pembangunan IT. pembangunan 2. Kejuruteraan & industri ‘Rumah Selangorku’ berteknologi tinggi perlu mengikut 3. Penyelidikan & Dasar Rumah perubatan Selangorku dan lain4. Kegunaan / Aktiviti yang lain dasar yang berkaitan dengan dipersetujui oleh komputer & multimedia Pihak Berkuasa 5. Teknologi – bio Negeri dari masa ke 6. Pejabat semasa 7. Pusat latihan dan jualan 8. Pusat pengedaran 9. Pusat servis teknikal 10. Kemudahan masyarakat 11. Tempat letak kereta awam 12. Plaza 13. Taman awam 14. Asrama pekerja b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. 2. 3. 4. 5. c) YANG TIDAK DIBENARKAN (kecuali atas sebab-sebab yang khas) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kedai Bilik pameran Restoran Pusat makanan Pusat hiburan (dalaman / luaran) 6. Kedai serbaneka 7. Pusat keagamaan 8. Taska 9. Tadika 10. Hospita 11. Dobi 12. Pusat pendidikan swasta 13. Perumahan 1. Setiap cadangan pembangunan ‘Rumah Selangorku’ perlu mengikut Dasar Rumah Selangorku dan lainlain dasar yang dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri dari masa ke semasa Pusat membeli-belah ‘Hypermarket’ Pasar Hotel Perumahan Pangsapuri servis Stesyen minyak Bank Bengkel DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) A-6 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.6 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) PERDAGANGAN TERHAD (PERKHIDMATAN) (Merangkumi Seksyen 13, 19, sebahagian Seksyen 51 dan 51A) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT c) YANG TIDAK DIBENARKAN 1. Senarai aktiviti yang dibenarkandigantikan seperti berikut:2. Balaisenilukis 3. Dewan Pameran (kecuali kereta) 4. Rumah orang tua 5. Agensi (perkapalan, berita, pelancongan, iklan, seranta, pemasaran) 6. Pejabat pengurusan yang berkaitan dengan aktiviti NGO. 7. Agen hartanah 8. Perhidmatan perundangan 9. Perkhidmatan perakaunan 10. Perkhidmatan memproses data 11. Perkhidmatan pakarunding perancangan, kejuruteraan, senibina, hiasan dalaman dan lain-lain yang berjenis teknikal. 1. Sekolah swasta 2. Institut pengajian tinggi swasta 3. Auditorium 4. Pusat pendidikan 5. Asrama 6. Tadika 7. Taska 8. Klinik (bukan untuk haiwan) RUJUKAN Lampiran B1 1. Lampiran B3 (Bahagian 3.3) GARIS PANDUAN ASRAMA 2. Lampiran B6 (Bahagian 6.2 dan 6.3), GARIS PANDUAN TADIKA DAN TASKA Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b) DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) A-7 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.7 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Institusi INSTITUSI (Melibatkan pejabat kerajaan, balai polis, balai bomba, klinik kesihatan, hospital, pejabat pos, dewan orang ramai, perpustakaan) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT c) YANG TIDAK DIBENARKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pejabat kerajaan Balai polis Balia bomba Klinik kesihatan Hospital Pejabat pos Balairaya Dewan orang ramai Perpustakaan 1. 2. 3. 4. Kafeteria Kedai Dewan serbaguna Kemudahan rekreasi / sukan 5. Bengkel 6. Stor Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) RUJUKAN - - - A-8 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.8 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Institusi Keagamaan INSTITUSI KEAGAMAAN (Melibatkan surau, masjid, kuil Hindu, kuil Sikh, kuil Buddha, to’kong, capel, gereja, tempat agama lain) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT c) YANG TIDAK DIBENARKAN RUJUKAN Dewan Sembahyang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pejabat Pengurusan Kafeteria Dewan orang ramai Tadika Taska Sekolah agama Ruang niaga (bagi barang-barang keagamaan) 8. Ruang pameran 9. Pusat kaunseling 10. Perpustakaan 11. Perumahan kakitangan 12. Asrama (Untuk pengguna institusi tersebut sahaja) 13. Kawasan Rekreasi 14. Tempat Letak Kereta (untuk pengguna institusi sahaja) Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) 1. Lampiran B3 (Bahagian 3.3), GARIS PANDUAN ASRAMA. 2. Lampiran B6 (Bahagian 6.2 dan 6.3) GARIS PANDUAN TADIKA DAN TASKA 3. Lampiran B5 (Bahagian 5.4), PIAWAIAN TEMPAT LETAK KERETA. - A-9 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.9 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Institusi Pendidikan INSTITUSI PENDIDIKAN KERAJAAN (Melibatkan tadika, taska, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN 1. 2. 3. 4. 5. b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. 2. 3. 4. 5. c) YANG TIDAK DIBENARKAN RUJUKAN Tadika Taska Sekolah rendah Sekolah menengah Institut pengajian tinggi 1. Lampiran B6 (Bahagian 6.2 dan 6.3) GARIS PANDUAN TADIKA DAN TASKA Pejabat Pengurusan Perpustakaan Makmal Dewan Serbaguna Dewan Rekreasi / Sukan 6. Bank 7. Pejabat Pos 8. Kemudahan Agama 9. Asrama 10. Perumahan Kakitangan 11. Kafeteria 12. Pusat Makanan 13. Ruang niaga buku dan alat tulis 14. Koperasi 15. Kelab komputer 1. Lampiran B3 (Bahagian 3.3), GARIS PANDUAN ASRAMA. Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) A-10 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.10 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Tanah Perkuburan TANAH PERKUBURAN (Melibatkan tanah perkuburan semua kaum, kermatorium) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN 1. Kubur 2. Tempat membakar mayat b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. Bangunan Menyimpan Abu Mayat makam (‘mausoleum’) 2. Pejabat Pengurusan 3. Tempat Sembahyang 4. Tempat Letak Kereta 5. Stor c) YANG TIDAK DIBENARKAN Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) RUJUKAN - - A-11 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.11 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Lapang RUJUKAN KAWASAN LAPANG (Melibatkan kawasan lapang / rekreasi ) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN 1. 2. 3. 4. 5. Taman Bandaran Taman Tempatan Taman Kejiranan Taman Permainan Lot Permainan Kanakkanak 6. Tandas awam 7. Tempat letak kereta awam Lampiran B6 (Bahagian 6.1) PIAWAIAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Piawaian perancangan MBPJ Stadium Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Pejabat Pengurusan Dataran Restoran Gerai (kiosk) c) YANG TIDAK Selain daripada disenaraikan DIBENARKAN dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) - A-12 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.12 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian RUJUKAN PERINDUSTRIAN KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN 1. Alat-alat kelengkapan kereta; menjual dan memasang 2. Alat-alat kelengkapan sains; menjual dan membaiki 3. Barang-barang stor; menyimpan secara kecil – kecilan tidak melebihi 610.0 meter persegi luas lantai) 4. Basikal dan kenderaan; menjual dan membaiki 5. Bateri; menjual dan mencas 6. Bengkel kereta dan motosikal, membaiki (dan seumpamanya) 7. Bingkai gambar; membuat 8. Buku’ menjilid (secara kecil – kecilan, tidak melebihi 610.0 meter persegi luas lantai) 9. Papan tanda, iklan dan lainlain seumpamanya; membuat dan menjual (secara kecil – kecilan, tidak melebihi 610.0 meter persegi luas lantai) 10. Percetakan (secara kecil – kecilan, tidak melebihi 610.0 meter persegi luas lantai) 11. Makanan dan minuman, kilang membuat dan menjual (secara kecil-kecilan) 12. Tayar; menjual dan membuat 13. Barang peralatan elektrik; pemasangan 14. Komputer dan perisian; penyelidikan dan pembangunan. 15. Peralatan Fotografi; memproses, memperbaiki dan memasang 16. Gudang 17. Stor 18. Alat-alat muzik; kilang membuat 19. Alat-alat pengukur saintifik dan profesional; kilang membuat 20. Alat pengawalan; selain dari yang telah dikelaskan; kilang membuat DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) Bagi kawasan perindustrian SS9A, hanya industri 1-17 Rancangan Tempatan Seksyen 13 A-13 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Sambungan… 21. Barang-barang untuk kereta, barang-barang kayu selain dari yang telah dikelaskan; kilang membuat 22. Barang-barang sukan dan olahraga; kilang membuat 23. Barang-barang tembaga; kilang membuat 24. Kasut pertukangan, terompah kayu, selipar dan barangbarang kelengkapan kasut; kilang membuat 25. Kerja-kerja seni dan ukiran mahir dalam institusi percetakan 26. Kontena dan kotak dari kertas dan kadbod; kilang membuat b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT c) YANG TIDAK DIBENARKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pejabat Ruang pameran Kafeteria Asrama Pekerja Gerai Surau Bilik Bacaan Selain daripada disenaraikan dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) 1. Lampiran B4 (Bahagian 4.1) GARIS PANDUAN BAGI KILANGKILANG BERPANGSA 2. Lampiran B4 (Bahagian 4.2), GARIS PANDUAN UNTUK BANGUNAN INDUSTRI 3. Lampiran B4 (Bahagian 4.3) GARIS PANDUAN INDUSTRI TERES 4. Lampiran B3 (Bahagian 3.3), GARIS PANDUAN ASRAMA. - A-14 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.13 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Rizab Utiliti KAWASAN RIZAB UTILITI (Melibatkan rizab rentisan elektrik dan sub-station, bekalan air, pengairan dan saliran, pembetungan, ‘Light Rapid Transit’ (LRT), keretapi, telekomunikasi dan stesen pemindahan pelupusan sampah. KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN Sebarang aktiviti yang berkaitan dengan penyediaan bekalan utiliti awam. b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT 1. Pejabat pengurusan yang berkaitan dengan bekalan utiliti. 2. Stesen 3. Kafeteria 4. Depot 5. Tempat letak kereta 6. Tapak penyemaian dan penjagaan tanaman 7. Aktiviti rekreasi 8. Pusat Penjaja c) YANG TIDAK Selain daripada disenaraikan DIBENARKAN dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) RUJUKAN - - - A-15 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A.14 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan ‘Green Belt’ Bukit Gasing KAWASAN LAPANG (Melibatkan kawasan lapang / rekreasi ) KEGUNAAN / AKTIVITI a) YANG DIBENARKAN b) YANG DIBENARKAN DENGAN SYARAT RUJUKAN Sebarang aktiviti rekreasi Lampiran B9 GARIS pasif yang mesra alam seperti PANDUAN AM BAGI trek untuk berjogging PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ‘GREEN BELT’ BUKIT GASING 1. Pusat Maklumat 2. Tempat Letak Kereta 3. Tandas Awam Piawaian perancangan MBPJ c) YANG TIDAK Selain daripada disenaraikan DIBENARKAN dalam (a) dan (b). DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) A-16 LAMPIRAN B GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN LAMPIRAN B1 GARIS PANDUAN PERDAGANGAN /PERNIAGAAN GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN GARIS PANDUAN PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN MUKASURAT 1.1 Garis Panduan Kawasan Perdagangan Terhad B1-1 1.2 Garis Panduan Pangsapuri Komersil Perkhidmatan B1-7 1.3 Garis Panduan Menjalankan Aktiviti Servis Kereta Di Bangunan Rumah Kedai B1-8 1.4 Garis Panduan Pembangunan Gerai B1-14 1.5 Garis Panduan Perancangan Penukaran Guna Tanah Perdagangan Terhad Kepada Perniagaan Di Kawasan Seksyen 1, 2, 3 Dan 4, PJ Old Town B1-19 1.6 Garis Panduan Pemberian Nisbah Plot Kawasan TOD Petaling Jaya DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 1 (PENGUBAHAN 3) B1-20 B1-i GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN LAMPIRAN B1 PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN : GARIS PANDUAN PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 1.1 ...
View Full Document

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture